Bron: Tanupriya Singh 
peoplesdispatch.org  09 augustus 2023 ~~~  

Terwijl de spanning in de Sahel-regio blijft oplopen, heeft het leger van Niger de Franse troepen beschuldigd van destabilisatie en beweerd dat ze “gevangen terroristische elementen” hebben vrijgelaten.

In steden in Niger zijn massademonstraties gehouden ter ondersteuning van de CNSP en tegen buitenlandse interventie. Foto: Screenshot

Op 9 augustus kondigde de militaire leiding van Niger, de Nationale Raad voor de Bescherming van het Vaderland (CNSP), aan dat het alarmniveau in het hele land werd verhoogd als reactie op vermeende daden van “destabilisatie” uitgevoerd door Frankrijk om de veiligheid van het land te ondermijnen.

In een communiqué van woensdag verklaarde de CNSP dat om 6u30 lokale tijd de positie van de Niger National Guard in de buurt van de Samira Hill goudmijn werd aangevallen. De woordvoerder van de CNSP, kolonel-majoor Amadou Abdramane, voegde er ook aan toe dat “via directe communicatie met westerse partners, het gedrag van de Franse strijdkrachten is bekritiseerd omdat ze zonder toestemming gevangen terroristische elementen hebben vrijgelaten”.

Hij voegde eraan toe dat deze vermeende groep een voorbereidende vergadering had gehouden met het doel militaire posities in de Trois Frontières (het grensgebied tussen Mali en Burkina Faso en Niger) aan te vallen. De 16 leden van de groep werden opgepakt tijdens drie operaties in juni en juli.

Abdramane zei dat een Frans militair vliegtuig woensdag om 6:01 uur lokale tijd was opgestegen in N’Djamena, de hoofdstad van Tsjaad. Hij verklaarde dat het vliegtuig van 6:39 uur tot 11:15 uur lokale tijd alle communicatie met de luchtverkeersleiding van Niger had verbroken toen het Niger’s luchtruim bereikte. In een verklaring van het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken werden beschuldigingen dat haar strijdkrachten terroristen hadden vrijgelaten ontkend en werd opgemerkt dat de vlucht van woensdagochtend het onderwerp was van een voorafgaande overeenkomst en technische coördinatie met de Nigerese strijdkrachten.

“We zijn getuige van een heus plan om ons land te destabiliseren. Net als in Mali en Burkina Faso zijn de Franse troepen van plan om de CNSP in diskrediet te brengen en een kloof te creëren met de mensen die de CNSP steunen, door een gevoel van algemene onveiligheid te creëren,” zei Abdramane.

De berichten kwamen een dag voor een tweede buitengewone top van de lidstaten van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) om de “politieke situatie en recente ontwikkelingen in Niger” te bespreken. Met name Burkina Faso, Mali, Guinee en Niger zullen niet bij de vergadering aanwezig zijn.

Op 6 augustus verliep de deadline van een week die het regionale blok had gegeven aan de CNSP om de afgezette president Mohamed Bazoum te herstellen of een mogelijke militaire interventie tegemoet te zien. Hoewel ECOWAS nog geen commentaar heeft gegeven op de deadline, heeft de CNSP sindsdien het luchtruim van Niger gesloten en gewaarschuwd voor buitenlandse agressie.

De Nigeriaanse president en voorzitter van ECOWAS, Bola Tinubu, verklaarde via een woordvoerder dat “er geen opties van tafel zijn” en voegde eraan toe dat diplomatie de “beste weg vooruit” zou zijn.

ECOWAS had eind vorige week plannen geschetst voor een militaire invasie. Op 5 augustus weigerde de senaat van Nigeria, het land dat momenteel voorzitter is van ECOWAS en dat het grootste contingent zou leveren voor de 25.000 man sterke troepenmacht van het blok, echter troepen in te zetten.

Op 8 augustus stuurde ECOWAS opnieuw een delegatie naar Niger, dit keer als onderdeel van een gezamenlijke tripartiete missie met de Afrikaanse Unie (AU) en de Verenigde Naties (VN). De CNSP weigerde echter om de delegatie te ontvangen met een verklaring van het Nigerese ministerie van Buitenlandse Zaken waarin stond dat “de huidige context van woede en opstand [onder de] bevolking als gevolg van de sancties opgelegd door ECOWAS het niet mogelijk maakt om de [tripartiete] delegatie in de vereiste sereniteit en veiligheid te ontvangen”.

Het blok gaf dinsdag laat een verklaring uit waarin werd opgemerkt dat de ECOWAS-AU-VN missie was afgebroken, en voegde eraan toe dat “de Gemeenschap alle maatregelen zal blijven nemen om de grondwettelijke orde in Niger te herstellen”.

Deze dreiging van een militaire interventie werd alom veroordeeld door progressieve krachten in West-Afrika, die waarschuwden dat het doel van de invasie niet is om “de democratie te herstellen” of de “constitutionele orde”, maar om “Niger blijvend in de imperialistische greep te houden”. Organisaties van sociale bewegingen en politieke partijen in verschillende delen van het Afrikaanse continent en de wereld hebben deze door het Westen gesteunde interventie op vergelijkbare wijze veroordeeld.

Volksbewegingen, regionale regeringen keren zich tegen imperialistische interventie

In een verklaring van 8 augustus verklaarde de International Peoples’ Assembly, een netwerk van meer dan 200 progressieve organisaties, sociale bewegingen, politieke partijen en vakbonden, “solidair te zijn met het volk van Niger in hun strijd om hun nationale soevereiniteit te verdedigen en zich te verzetten tegen de militaire interventie van ECOWAS, de NAVO, Frankrijk en de Verenigde Staten van Amerika”.

Het IPA veroordeelde de interventie als een “koloniale operatie georkestreerd door de NAVO, met de heimelijke medewerking van ECOWAS-leiders als zijn instrumenten” en waarschuwde verder dat militaire interventie alleen maar “chaos en geweld” zou aanwakkeren in de regio, die al te kampen had met de nasleep van de NAVO-geleide invasie van Libië in 2011.

🇳🇪 Vandaag lanceren we een urgente solidariteitsverklaring met Niger, waarin we Frankrijk en de NAVO oproepen zich uit Afrika terug te trekken!
🧵Lees de thread hieronder, en vind meer info op onze website: https://t.co/BEGrgpVzCY#FranceDégage#NATODégage pic.twitter.com/WAxrQ9Apeo
– Internationale Volksvergadering (@peoplesassembl_) 9 augustus 2023

Onder deze omstandigheden blijven progressieve krachten over de hele wereld waakzaam voor de acties van westerse imperialistische machten.

Op 7 augustus bracht Victoria Nuland, waarnemend vice-minister van Buitenlandse Zaken van de VS, een bezoek aan Niger en had een ontmoeting met leden van de CNSP, waaronder generaal Moussa Salaou Barmou. Tegen de pers zei Nuland over de ontmoeting: “We wilden openhartig spreken met de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze uitdaging voor de democratische orde om te zien of we kunnen proberen deze kwesties diplomatiek op te lossen, of we wat onderhandelingen op gang kunnen brengen en ook om absoluut duidelijk te maken wat er op het spel staat in onze relatie en de economische en andere vormen van steun die we wettelijk zullen moeten stopzetten als de democratie niet wordt hersteld”.

Op de vraag of een “formele bemiddelende rol” voor de VS gepast was, verklaarde Nuland: “We zijn bereid om te helpen de zorgen van alle partijen weg te nemen. Ik zou niet zeggen dat we op enigerlei wijze op dat aanbod zijn ingegaan.”

Zelfs nu de VS en Frankrijk bereid zijn om alle maatregelen te steunen die ECOWAS “nodig” acht, is de dynamiek binnen West-Afrika aanzienlijk veranderd. Burkina Faso en Mali hebben toegezegd hun troepen te mobiliseren om Niger te verdedigen, nadat ze hadden gewaarschuwd voor de destabiliserende gevolgen van een militaire interventie voor de regio. De buurlanden van Niger, Tsjaad en Algerije, hebben een invasie ook categorisch afgewezen.

De afzetting van president Mohamed Bazoum volgde op soortgelijke door het volk gesteunde militaire staatsgrepen in Mali, Burkina Faso en Guinee die door de bevolking werden gesteund. Het IPA merkte in zijn verklaring op dat “de bevolking haar verontwaardiging heeft geuit over de omstandigheden die het directe resultaat zijn van de voortdurende wurggreep van het Franse neokolonialisme en de militaire aanwezigheid van Frankrijk in de regio.”

Het voegde eraan toe: “Het gebruik van organisaties als ECOWAS en de NAVO om de belangen van imperialistische machten te verdedigen en regeringen te steunen die door het volk op grote schaal worden afgewezen, gaat in tegen alle principes van democratie, vrede en welvaart. De politieke mobilisatie tegen de neokoloniale overheersing sinds de oorlogsverklaring van ECOWAS aan Niger moet dienovereenkomstig worden begrepen.”

Op 7 augustus vond in Bamako de 10e zitting plaats van de Grote Gemengde Commissie voor Samenwerking tussen de Republiek Mali en Burkina Faso, omdat beide landen, samen met Guinee, hebben aangedrongen op meer integratie en samenwerking.

Volgens een verklaring van het Malinese ministerie van Buitenlandse Zaken “betreurden en veroordeelden beide landen met betrekking tot de subregio, die wordt gekenmerkt door ernstige politieke en veiligheidsproblemen en geopolitieke belangen, het misbruik van nutteloze en onmenselijke sancties door subregionale organisaties, evenals hun bereidheid om geweld te gebruiken tegen bevolkingsgroepen die gewond zijn geraakt door de criminele activiteiten van terroristen, en die geen steun van de gemeenschap hebben.”

Beide landen hebben op 8 augustus een gezamenlijke brief geschreven aan de voorzitter van de VN-Veiligheidsraad (UNSC), VS ambassadeur Linda Thomas Greenfield, en de voorzitter van de AU Vredes- en Veiligheidsraad (PSC), Burundese ambassadeur Willy Nyamitwe, waarin werd opgemerkt dat ECOWAS “had gekozen voor dwangmaatregelen” tegen een soeverein land “in een totale schending van de internationale wettigheid en legitimiteit”.

De twee deden verder een beroep op “de primaire verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad” en de PSC van de AU om alle middelen te gebruiken die tot hun beschikking staan om gewapende actie tegen een soevereine staat te voorkomen. “We herhalen dat we oplossingen uitsluitend willen vinden via diplomatie en onderhandelingen, de enige manieren om vrede en stabiliteit in Niger te garanderen.”

Terwijl de ECOWAS-leiders donderdag in Abuja bijeenkomen, eist de IPA “samen met het volk van Niger” de stopzetting van alle pogingen tot een militaire interventie, de beëindiging van alle sancties tegen Niger en de verwijdering van alle buitenlandse militaire bases uit het land en het Afrikaanse continent.

Deze eis voor de verwijdering van buitenlandse bases haalt de 601ste vergadering van de PSC van de AU in 2016 naar voren, waar het orgaan “met grote bezorgdheid kennis nam van het bestaan van buitenlandse militaire bases en de oprichting van nieuwe bases in sommige Afrikaanse landen, in combinatie met het onvermogen van de betrokken lidstaten om effectief toezicht te houden op het vervoer van wapens van en naar deze buitenlandse militaire bases.”