Bron: M.K. Bhadrakumar 
News Click 21 april 2022 ~~~

De Russen hebben de schokkende bewering gedaan dat zij daadwerkelijk in het bezit zijn van trekvogels die in de biolaboratoria van het Pentagon zijn gedigitaliseerd.

De VN-Veiligheidsraad hield op 6 april een buitengewone bijeenkomst onder de noemer Arria Formula Meeting on Biological Security over de biologische activiteiten in landen waaronder Oekraïne. Zoals te verwachten was, kwamen de vertegenwoordigers van de VS en het VK niet opdagen op de bijeenkomst en ook de westerse media hielden de gebeurtenissen buiten beeld. Maar dat doet niets af aan de ingrijpende betekenis van wat er is gebeurd.

Het hoogtepunt van de meer dan twee uur durende besprekingen in de Veiligheidsraad was de onthulling door generaal Igor Kirillov, hoofd van de stralings-, chemische en biologische verdedigingstroepen van de Russische strijdkrachten, dat Washington bezig is biologische laboratoria in verschillende landen te creëren en deze aan te sluiten op een uniform systeem.

Hij zei dat de VS sinds 2005 meer dan 5 miljard dollar hebben uitgegeven aan militaire biologische programma’s en dat alleen al in gebieden die grenzen aan Rusland en China in die periode ongeveer 60 faciliteiten zijn gemoderniseerd. Het Oekraïense netwerk van laboratoria is bedoeld om onderzoek te verrichten en toezicht te houden op dede biologische situatie en bestaat uit 30 faciliteiten op 14 dichtbevolkte locaties.

Zeer gevoelig materiaal uit de Oekraïense biologische laboratoria werd begin februari naar de VS uitgevoerd, kort voordat de Russische speciale operatie begon en de rest vernietigd moest worden om te voorkomen dat het in Russische handen zou vallen. Maar de doofpotoperatie was slechts gedeeltelijk succesvol. Rusland is namelijk in het bezit van zeer belastend bewijsmateriaal.

Eerder had Rusland ook al een aantal documenten vrijgegeven die verband hielden met de biologische militaire activiteiten van het Pentagon en die wezen op een wereldwijd project om biologische laboratoria op te zetten in rivaliserende landen met het doel gerichte virale wapens tegen die landen te ontwikkelen.

De notulen van de conferentie van de Veiligheidsraad van 6 april zijn openbaar en toegankelijk. Zie de video hieronder:

Rusland heeft specifieke beschuldigingen geuit, wijzend naar:

  • Financiering van de biolaboratoria in Oekraïne door het Pentagon;
  • De locatie van deze biolaboratoria (niet alleen in Oekraïne, maar in 36 landen over de hele wereld);
  • Ziekten en epidemieën waaraan onderzoek wordt verricht, waarbij de nadruk ligt op de middelen om ze vrij te laten, de landen waar ze worden getest (zelfs zonder medeweten van de regeringen van deze landen); en, natuurlijk,
  • experimenten met betrekking tot het coronavirus (en de vleermuizen die worden gebruikt om dit virus over te brengen).

De VS hebben echter tot dusverre botweg geweigerd toezicht op en verificatie van dergelijk belastend bewijsmateriaal te aanvaarden en hebben de vraag naar een verificatiemechanisme afgewimpeld. Het is onwaarschijnlijk dat de VS een internationaal verificatieproces zullen toestaan dat de mogelijkheid in zich bergt om te ontmaskeren dat zij zich schuldig maken aan misdaden tegen de menselijkheid – hoewel er passende kaders bestaan, waaronder het Verdrag inzake biologische wapens (BWC) en de VN, om de opheldering van het betrokken land op een eerlijke en onpartijdige manier te horen.

Een verbijsterende “ontdekking” waarop de Russische strijdkrachten in Oekraïne stuitten, is het gebruik van genummerde vogels door de door het Pentagon gefinancierde laboratoria. Dit komt bijna uit de science fiction en Sir Alfred Hitchcock had er een epische film van kunnen maken waarin bedrog zich vermengt met onschuld en de wreedheid van de mens tegenover de natuur ondraaglijk grotesk wordt. Het project werkt als volgt:

Om te beginnen raadpleegt het Pentagon de beschikbare wetenschappelijke gegevens bij milieuspecialisten en zoölogen, nadat zij de vogeltrek hebben bestudeerd en deze door de seizoenen heen hebben geobserveerd, met betrekking tot de weg die deze vogels elk jaar afleggen op hun seizoensgebonden reis van het ene land naar het andere en zelfs van het ene continent naar het andere.

Op basis van deze gegevens worden groepen trekvogels gevangen, gedigitaliseerd en worden er capsules met ziektekiemen aan vastgemaakt die een chip dragen die via computers kan worden gecontroleerd. Deze vogels worden vervolgens losgelaten onder de trekvogels in die doellanden waar de Amerikaanse inlichtingendienst kwaadaardige bedoelingen mee heeft.

Natuurlijk leggen deze trekvogels grote afstanden af van de ene regio naar de andere, van het ene continent naar het andere. Van de zwervende albatros is bijvoorbeeld bekend dat hij minstens 8.500 km oostwaarts over de Stille Zuidzee naar de kust van Zuid-Amerika trekt, en veel schuwe albatrossen trekken westwaarts over de Indische Oceaan naar de kust van Zuid-Afrika.

Tijdens de lange vlucht van de vogels, die in de biolaboratoria van het Pentagon zijn gedigitaliseerd, wordt hun beweging stap voor stap gevolgd met behulp van satellieten en worden de exacte locaties bepaald. Het idee is dat als de regering-Biden (of de CIA) bijvoorbeeld Rusland of China (of India) schade wil berokkenen, de chip wordt vernietigd wanneer de vogel zich in hun luchtruim bevindt.

Simpel gezegd, dood de vogel die de epidemie draagt. Helaas denk ik terug aan de roman van de Amerikaanse auteur Harper Lee, To Kill a Mocking Bird, het beklijvende verhaal van onschuld die door het kwaad wordt vernietigd.

Om terug te keren naar de realiteit: zodra de “gedigitaliseerde” vogel is gedood en de capsule met ziektekiemen die hij bij zich draagt, is vrijgegeven, verspreidt de ziekte zich in het land “X” of “Y”. Het wordt een zeer kosteneffectieve methode om een vijandig land schade toe te brengen zonder dat daarvoor een oorlog, staatsgreep of kleurenrevolutie nodig is.

De zwartgeblauwde albatros

De Russen hebben de schokkende bewering gedaan dat zij daadwerkelijk in het bezit zijn van dergelijke trekvogels die in de biolaboratoria van het Pentagon zijn gedigitaliseerd.

Het internationaal recht verbiedt uitdrukkelijk het nummeren van trekvogels omdat zij vrijelijk de blauwe lucht en de lucht van andere landen doorkruisen. Door ze te voorzien van ziektekiemen, worden deze vogels massavernietigingswapens. Wat een menselijke vindingrijkheid! Maar de VS geniet volledige immuniteit voor het internationale recht.

Het komt erop neer dat alleen de Amerikaanse inlichtingendienst – en president Biden misschien, als hij het zich herinnert – zou weten waar alle mensen tot nu toe in deze eeuw door de massavernietigingsvogels zijn besmet. Was Ebola, dat Afrika verwoestte, een testcase en een voorbode van de dingen die komen gaan?

Hoe zit het met COVID-19, waarvan bekend is dat het afkomstig is uit gefinancierde laboratoria die door de VS werden beheerd? Het is zeer waarschijnlijk dat de VS trekvogels hebben gebruikt om Chinese burgers te doden. Het is duidelijk dat de VS, in hun wanhoop om hun wereldwijde neergang te keren, alles in het werk stellen om hun hegemonie te herstellen in een wereldorde die zich onverbiddelijk in de richting van multipolariteit beweegt.

Topfoto: De albatros, de beroemde trekvogel, is ook een liefdesvogel. Hij staat bekend om zijn monogamie, waarbij hij een langdurige band met één partner aangaat die zelden verbroken wordt. Parende paren gaan nooit uit elkaar, totdat een vogel sterft.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *