Bron: telesur 26 augustus 2021 ~~~

Washington en Peking zitten midden in een verhitte uitwisseling van beschuldigingen, waarbij ze naar elkaar wijzen als het gaat om de verantwoordelijkheid voor het ontketenen van de coronavirus-pandemie op de wereld. Amerikaanse functionarissen beweren dat het virus is ontsnapt door een lek in het Wuhan Institute of Virology, terwijl Chinese functionarissen beweren dat het virus zijn oorsprong heeft in een Amerikaans militair biolab.

Chen Xu, China’s permanente vertegenwoordiger bij de VN in Genève, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie formeel verzocht een onderzoek in te stellen naar Fort Detrick, het in Maryland gevestigde laboratorium van het Amerikaanse leger dat ooit bekend stond als het centrum van Amerika’s biologische wapenprogramma, en de mogelijke rol daarvan bij de oorsprong van het nieuwe coronavirus.

Chen herhaalde in zijn brief het standpunt van Peking over SARS-CoV-2, dat overeenkomt met de conclusies van het gezamenlijke onderzoek van het WHO-China-team dat in het Wuhan Institute of Virology en in de stad is uitgevoerd, en verklaarde dat de theorie van het lek in het Wuhan-laboratorium een “uiterst onwaarschijnlijk” scenario is.

In de brief wordt de WHO verder verzocht het lab in Fort Detrick te onderzoeken en onderzoek te doen dat is uitgevoerd door professor Ralph Baric van de Universiteit van Noord-Carolina, waarbij wordt gesuggereerd dat “als sommige partijen van mening zijn dat de hypothese van het “lablek” open blijft, het de labs van Fort Detrick en de Universiteit van Noord-Carolina in de VS zijn die moeten worden onderworpen aan een transparant onderzoek met volledige toegang”.

Chen vergezelde zijn brief met een online petitie, ondertekend door meer dan 25 miljoen Chinezen, waarin een onderzoek naar Fort Detrick wordt geëist, alsmede twee documenten, getiteld “Twijfelpunten over Fort Detrick” en “Coronavirusonderzoek uitgevoerd door het team van Dr. Ralph Baric aan de Universiteit van Noord-Carolina”.

In laatstgenoemd document, dat in in zijn geheel door Xinhua is gepubliceerd, worden vraagtekens geplaatst bij het werk van de Amerikaanse epidemioloog Dr. Ralph Baric op het gebied van coronavirussen, met inbegrip van het “gain-of-function”-onderzoek, en wordt gewezen op het onderzoek van zijn team naar de synthese en wijziging van SARS-gerelateerde coronavirussen, dat ten minste teruggaat tot 2003, met inbegrip van vleermuisgerelateerde coronavirussen, sinds ten minste 2008.

Fu Cong, directeur-generaal van de afdeling wapenbeheersing en ontwapening van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, gaf tijdens een persconferentie over de brief van Chen aan dat “de internationale gemeenschap zich al lange tijd ernstig zorgen maakt over Fort Detrick” en wees op de “geavanceerde capaciteiten van de faciliteit om al in 2003 SARS-gerelateerde coronavirussen te synthetiseren en te modificeren”.

Fu wees op “meerdere” vermeende biologische veiligheidsgerelateerde ongelukken die plaatsvonden in het instituut, waaronder de mysterieuze sluiting in juli 2019, waarna “uitbraken van ademhalingsziekten met vergelijkbare symptomen als COVID-19” begonnen te worden gemeld “in de gemeenschappen in de buurt van Fort Detrick.”

Eerder deze maand verwierp China een aandringen van de WHO om het onderzoek naar de oorsprong van COVID-19 in het Wuhan lab voort te zetten, en benadrukte hun steun voor “wetenschappelijke, niet gepolitiseerde” theorieën over de wortels van het virus. Op 12 augustus riep de wereldgezondheidsautoriteit Beijing op om ruwe gegevens over de eerste gevallen van Covid te delen.

De Amerikaanse president Joe Biden, die tijdens de campagne van 2020 de beweringen van toenmalig president Donald Trump over de mogelijke door de mens veroorzaakte oorsprong van Covid in Wuhan van de hand wees, veranderde van koers en gaf in mei opdracht tot een onderzoek naar de manier waarop het virus zich onder mensen kan hebben verspreid, waarbij hij inlichtingendiensten tot eind augustus de tijd gaf om een rapport op zijn bureau te leggen. Chinese media hebben Washington ervan beschuldigd gebruik te maken van “onbetrouwbaar bewijsmateriaal uit de tweede hand om een rapport op te stellen dat China probeert zwart te maken”, terwijl ambtenaren in Peking nog steeds achter de oorspronkelijke gezamenlijke studie van de WHO en China staan, waarin werd geconcludeerd dat een lek in het laboratorium van Wuhan “hoogst onwaarschijnlijk” was.

Topfoto: WIV kreeg 2 bezoeken van WHO-deskundigen, die concludeerden dat een labo-oorsprong uiterst onwaarschijnlijk is. Fort Detrick & UNC hebben langlopend coronavirus onderzoek & slechte veiligheidsverslagen. De VS, die vasthouden aan de theorie van het lek in het lab, zouden FD & UNC moeten openstellen voor internationaal onderzoek. | Foto: Twitter @MFA_China


Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *