Bron:Thomas Röper 
anti-spiegel,  21 december 2022 ~~~

Twitter censureert al jaren afwijkende meningen en verwijdert gebruikers vanwege “verkeerde” politieke standpunten zonder dat de EU zich zorgen maakt. Nu protesteert de EU plotseling tegen censuur op Twitter en dreigt zelfs Twitter zelf te censureren.

De Twitter-dossiers zijn een groter schandaal dan Watergate, omdat ze laten zien hoe de FBI – toch een Amerikaanse overheidsinstantie – politieke censuur uitoefende en de Amerikaanse verkiezingscampagne van 2020 beïnvloedde (en waarschijnlijk besliste) ten gunste van de uitdager (Joe Biden) )en tegen de zittende president (Donald Trump) , door ervoor te zorgen dat alle compromitterende informatie over Joe Biden werd gecensureerd en geheim gehouden voor het publiek.

De FBI greep ook direct in en stuurde Twitter-medewerkers lijsten met te censureren gebruikers en tweets. Soms ging het trouwens om satirische tweets. Uit peilingen is gebleken dat ongeveer 20 procent van degenen die op Biden hebben gestemd, dat niet zouden hebben gedaan als zij op de hoogte waren geweest van de onthullingen over de laptop van Hunter Biden en de corruptie van de Biden-clan. Aangezien de FBI juist deze onthullingen liet censureren, althans op Facebook en Twitter, en dus verborgen hield voor het grote publiek, zouden de verkiezingen misschien anders zijn verlopen als de FBI niet had ingegrepen. Een samenvatting van de eerste vijf onthullingen van de Twitter-dossiers staat hier en de zesde onthulling staat hier in zijn geheel.

Bij Watergate was het schandaal dat de Amerikaanse president Nixon een paar kleine criminelen inhuurde om in te breken in de campagnestaf van zijn uitdager en informatie te krijgen over diens campagnestrategie. Maar in 2020 werkte de FBI de zittende president tegen, noemde ware informatie over de corruptie van de uitdager tegen beter weten in “Russische desinformatie” en liet het onder dit voorwendsel censureren. Wat zou in een “normale” wereld het grootste schandaal zijn, Watergate of de onthullingen van de Twitter-dossiers?

Maar de westerse media zien er niets in dat zij aan hun lezers of kijkers moeten melden. Ze vonden de censuur op sociale netwerken als Twitter en Facebook oké en vierden het zelfs. Pas nu Elon Musk tijdelijk enkele vertegenwoordigers van de westerse mainstream media op Twitter heeft geblokkeerd, vinden zij censuur door Twitter opeens schandalig en hebben zij verontwaardigd verslag gedaan.

De plotselinge verontwaardiging

Elon Musk heeft alle eerder opgelegde schorsingen opgeheven en geschorste Twitter-accounts laten herstellen. Vervolgens heeft hij echter journalisten geblokkeerd die – zo beschuldigt hij – zijn huidige locatie in real time hebben gepost. Dit zogenaamde “doxing” is op Twitter verboden om redenen van privacy en de veiligheid van de betrokkenen, aldus Musk. Hij heeft er echter niets op tegen om zelf bekritiseerd te worden.

Men kan erover twisten of de beschuldigingen van Musk over doxing terecht zijn, maar de verontwaardiging over de Twitter-blokkering van journalisten van westerse mainstream media was indrukwekkend. Dezelfde journalisten en politici die nu boos zijn juichten toen andere journalisten en zelfs een zittende Amerikaanse president werden geblokkeerd op Twitter. Veel van de schorsingen waren puur politiek gemotiveerde willekeur, zoals we nu weten. Overigens bleek uit de Twitter-dossiers dat Trump geen Twitter-beleid heeft geschonden en niet heeft aangezet tot geweld, zoals de Amerikaanse Democraten en de aan hen loyale “kwaliteitsmedia” hem ervan beschuldigen. Trump’s schorsing van Twitter was ook een schending van Twitter’s eigen beleid, zoals u kunt lezen in de Twitter Files, waarvan de details hier te vinden zijn.

Der Spiegel, bijvoorbeeld, deed verslag van de huidige verontwaardiging:

“Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich kritisch uitgelaten over het blokkeren van de accounts van verschillende journalisten op Twitter. “Persvrijheid mag niet naar believen worden aan- en uitgezet”, kondigde het vrijdag direct op het platform aan. “Hieronder kunnen journalisten ons vanaf vandaag ook niet meer volgen, becommentariëren en bekritiseren”, schreef het ministerie, waarbij het screenshots van verschillende van de geblokkeerde accounts koppelde. “Daar hebben we een probleem mee, @Twitter.” (…) Ook Věra Jourová, vicevoorzitter van de EU-Commissie, nam een standpunt in en schreef dat het nieuws over de willekeurige schorsing van journalisten op Twitter “zorgwekkend” was. De EU-wet op de digitale diensten vereist “eerbiediging van de mediavrijheid en de grondrechten”, versterkt door de wet op de mediavrijheid. “Elon Musk zou zich hiervan bewust moeten zijn. Er zijn rode lijnen. En sancties, binnenkort.

De EU en het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken hebben echter niet geprotesteerd tegen de eerdere censuurmaatregelen van Twitter, laat staan gedreigd met sancties tegen Twitter, waaruit blijkt dat hun kritiek geen kritiek is op de beperking van de vrijheid van meningsuiting zelf. De EU en de Duitse regering hebben niets tegen censuur als wat hen niet aanstaat wordt gecensureerd. Iemand zou hen moeten herinneren aan de beroemde uitdrukking die de betekenis van het woord vrijheid van meningsuiting treffend samenvat, en die ongeveer als volgt luidt: “Ik hou niet van je opvattingen, maar ik geef mijn leven om je ze te laten verspreiden.”

Overigens lanceerde Musk een poll over het blokkeren van de journalisten en toen de uitslag was dat hun accounts gedeblokkeerd moesten worden, liet Musk ze weer deblokkeren. Degenen die Twitter eerder had geblokkeerd, hadden deze optie niet.

“U heeft het recht om te zwijgen…”

Dat de FBI en andere Amerikaanse agentschappen en inlichtingendiensten zich rechtstreeks bemoeiden met de presidentsverkiezingen van 2020 kan nu niet langer worden ontkend. De interne chatberichten en e-mails die in de loop van de Twitter-dossiers zijn gepubliceerd spreken duidelijke taal en zijn volkomen ondubbelzinnig. Op “verzoek” van de FBI en de andere Amerikaanse autoriteiten werden zowel de accounts van de New York Post, die het schandaal over de laptop van Hunter Biden publiceerde, als al degenen die er op sociale netwerken over wilden berichten, consequent geblokkeerd. Dit ondanks het feit dat deze autoriteiten toen al wisten dat de laptop en de informatie over Biden’s machinaties echt waren.

Wie denkt dat het bestaan van een “deep state” die achter de schermen aan de touwtjes trekt en zelfs een gekozen regering (in dit geval de gekozen Amerikaanse president Trump) tegenwerkt als dat nodig is, een complottheorie is, kan aan de hand van dit voorbeeld in detail zien dat deze deep state daadwerkelijk bestaat en hoe hij werkt.

Het Witte Huis gokt erop het verhaal uit te kunnen zitten, omdat de media die loyaal zijn aan de Amerikaanse Democraten niet berichten over de inhoud van de Twitter-dossiers. In plaats daarvan richten ze zich op het aanvallen van Elon Musk zonder hun lezers en kijkers te vertellen wat er werkelijk is gebeurd en waar het echt om gaat. De perschef van de Amerikaanse president Biden werd gevraagd hoe het Witte Huis reageert op de berichten dat de Amerikaanse inlichtingendiensten hebben geprobeerd de media die over het laptopschandaal hebben bericht, in diskrediet te brengen. Ze was, zoals altijd bij kritische vragen, uitgesproken zwijgzaam:

“Ik raad je aan contact op te nemen met de FBI. Ik ben niet van plan hier commentaar op te geven.”

Er zijn waarschijnlijk redenen voor dit stilzwijgen, want alles wat ze nu zegt kan – zoals het gezegde luidt – tegen haar worden gebruikt. Ik herinner alleen aan wat al bekend is over de censuur van Facebook over het laptopverhaal.

Hoe de censuur verliep bij Facebook

Nauwelijks had de New York Post in oktober 2020 het materiaal over de laptop van Hunter Biden gepubliceerd, toen niet alleen de Amerikaanse Democraten in actie kwamen, maar ook de FBI. De FBI wist toen al dat de laptop echt was. Niettemin, zoals Marc Zuckerberg sindsdien in interviews heeft onthuld, nam de FBI contact op met Facebook. De FBI vertelde Facebook dat de informatie over de laptop “Russische desinformatie” was en adviseerde Facebook om alles wat hierover op Facebook werd geplaatst te censureren. Dit is wat Facebook deed – u kunt Zuckerbergs verklaring vinden in deze video vanaf ongeveer minuut 5.20.

Een sappig detail van het verhaal is dat Anna Makanju, die destijds bij Facebook verantwoordelijk was voor “US election integrity”, eerder betrokken was bij enkele van de corrupte transacties in het team van VS-president Biden.

Makanju was onder meer speciaal adviseur voor Europa en Eurazië van de toenmalige Amerikaanse vice-president Joe Biden. In deze functie speelde zij een belangrijke rol in Oekraïne, dat het middelpunt was en is van de schandalen van Joe en Hunter Biden. Zij was betrokken bij de corruptieschandalen van de Bidens van Oekraïne, of kende in ieder geval alle details.

Na de verkiezingsoverwinning van Trump werd Makanju een senior fellow bij de Atlantic Council, een trans-Atlantische denktank die dicht bij de Democraten staat, en ze speelde een belangrijke rol in de afzettingsprocedure tegen Trump. Daarin, zo herinneren wij ons, beschuldigden de Amerikaanse Democraten Trump ervan druk uit te oefenen op de toen net gekozen Oekraïense president Selenksy om Biden’s machinaties in Oekraïne te onderzoeken. De impeachmentprocedure tegen Trump ging niet echt over de “slechte daden” van Trump – het ging er meer om dat de Amerikaanse Democraten met alle middelen wilden voorkomen dat de corruptiekluwen van Joe Biden openbaar zou worden. De Democraten gingen uit van het oude motto “aanval is de beste verdediging” en verzonnen de beschuldigingen tegen Trump om de aandacht af te leiden van Biden. En de media hebben het spel meegespeeld.

En diezelfde Anna Makanju werd de “US Election Integrity Commissioner” bij Facebook net op tijd voor de Trump v. Biden US verkiezingscampagne, waar ze niets anders deed dan alle negatieve berichten over Joe en Hunter Biden censureren. Het feit dat Zuckerberg sindsdien de aanwijzing van de FBI om het laptopverhaal te censureren heeft gemeld, komt daar nog bij. Makanju zou het waarschijnlijk gecensureerd hebben, zelfs zonder de tip van de FBI. De FBI gaf gewoon een dekmantel “voor het geval dat”.

Je kunt het verdraaien zoals je wilt: Nixon en Watergate waren lachertjes vergeleken met wat de Amerikaanse Democraten in de verkiezingscampagne van 2020 voor elkaar kregen, samen met de Amerikaanse inlichtingendiensten en de sociale netwerken. Maar de “kwaliteitsmedia” vinden dat niet interessant genoeg om te melden.