Bron: Jeremy Kuzmarov
covertactionmagazine 8 november 2022 ~~~

Hij heeft de dodelijke geschiedenis van zijn eigen partij overstegen door twee kernmachten tegelijk te provoceren

CAM geeft hem een “F” als tussentijds cijfer

Tijdens de verkiezingscyclus van 2020 keek CovertAction Magazine niet op en steunde Joe Biden in een troosteloos keuzedilemma als alternatief voor Donald Trump en het opkomende fascisme van de GOP.

Sinds zijn aantreden is Biden een regelrechte ramp, die er niet in slaagt de verlammende inflatie en ernstige economische problemen in de VS te bestrijden, terwijl hij conflicten met zowel China als Rusland aanwakkert die dreigen uit te monden in de Derde Wereldoorlog en een nucleair Armageddon.[1].

In veel opzichten is Biden een passende leider voor een vervallen rijk. Bijgenaamd “Senator Credit Card” vanwege zijn trouw aan creditcardbedrijven in Delaware, is hij een intellectueel oppervlakkige middelmaat die in de buurt kwam van de bodem van zijn klas op de Syracuse Law School; werd werd betrapt op het plagiëren van toespraken tijdens zijn eerste presidentiële campagne, en is verwikkeld in financiële schandalen en onethische praktijken waarbij zijn zoon Hunter, een playboy drugsverslaafde, jarenlang heeft gewerkt als een financiële stroman voor zijn vader.

[Bron: politico.com]

Lang een neo-conservatieve havik

Biden’s persoonlijke staat van dienst in het buitenlands beleid nodigde niet uit tot vertrouwen vóór zijn verkiezing tot president. Zoals CAM in een zesdelige serie uiteenzette, was Biden als Amerikaans senator (1972-2009) en vervolgens als vicepresident (2009-2017) een sleutelfiguur in het ondersteunen van brute en uiteindelijk desastreuze Amerikaanse imperiale interventies.

Toen Biden in 1972 voor het eerst campagne voerde voor de Senaat, positioneerde hij zich als een duif die tegen de oorlog in Vietnam was en zelfs een wetsvoorstel steunde dat opriep tot een verbod op alle geheime operaties. Maar in overeenstemming met de politieke elite van die tijd veranderde Biden in een neoconservatieve havik die de invasie van de regering-Reagan in Grenada en het bombarderen van Libië onder dubieuze voorwendselen steunde en een belangrijke voorstander was van de oorlog in de Balkan in de jaren negentig.

De jonge Joe voert campagne met zijn vader in Delaware in 1972. [Bron: nytimes.com]

In 2002 speelde Biden vervolgens een belangrijke rol in het opbouwen van Senaatssteun voor de preventieve oorlog tegen Irak. Als vice-president drong hij aan op het sturen van Javelin antitankraketten naar Oekraïne, en was hij de gesprekspartner van de regering Obama tijdens de tweede Irak-oorlog, een van de minst transparante oorlogen in de recente Amerikaanse geschiedenis.

Biden belegt hoorzittingen voor de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Senaat aan de vooravond van de oorlog in Irak. [Bron: vox.com].

Biden’s huidige steun voor een havikistisch beleid ten aanzien van Rusland is niet zo verrassend als we bedenken dat een van zijn politieke mentoren, W. Averell Harriman, wordt beschouwd als de “vader” van de oorspronkelijke Koude Oorlog.

W. Averell Harriman in 1978. [Bron: bernschwartz.org].

De Oekraïne oorlog tot de zijne maken

President Biden heeft de oorlog in Oekraïne echt tot zijn oorlog gemaakt.

Hij heeft gepleit voor massale wapenverkopen aan Oekraïne en tegelijkertijd de sancties tegen Rusland opgevoerd met als doel Rusland in een moeras te lokken en te proberen de legitimiteit van de regering-Poetin, die de VS al lang ten val willen brengen, uit te hollen.

Tijdens een toespraak in Polen in maart verklaarde Biden openlijk dat, “in godsnaam, deze man [Vladimir Poetin] niet aan de macht kan blijven.”

De onuitgesproken reden is dat Poetin een nationalist is die de economische soevereiniteit van Rusland heeft hersteld na een periode van plundering door de Verenigde Staten en lokaal gevestigde oligarchen onder Boris Jeltsin (1991-2000), het militaire bereik van Rusland heeft vergroot en is begonnen de Amerikaanse hegemoniale belangen in Centraal-Azië en het Midden-Oosten uit te dagen.

Sinds haar aantreden heeft de regering Biden meer dan 23 miljard dollar aan militaire bijstand aan Oekraïne goedgekeurd als onderdeel van de strategie om de Russen te laten bloeden en tegelijkertijd de regels voor particuliere wapenverkoop te versoepelen, waardoor het ministerie van Buitenlandse Zaken in de eerste vier maanden van 2022 meer dan 300 miljoen dollar aan particuliere wapendeals kon goedkeuren – 20 keer meer dan in 2021.

Oekraïense soldaten bij een controlepost met Amerikaanse machinegeweren in Donetsk. [Bron: nytimes.com]

Naast Javelin antitankraketten en bewapende drones behoren tot de wapens die de regering-Biden aan Oekraïne heeft geleverd de High Mobility Artillery Rocket Systems (HIMARS) van Lockheed Martin, die een groot aantal mensen hebben gedood, verlamd en verminkt nadat ze op burgergebieden zijn afgevuurd, waaronder een detentiecentrum in Olenivka waar 50 Oekraïense krijgsgevangenen werden gedood.

Generaal-majoor Vadym Skibitsky, plaatsvervangend hoofd van de militaire inlichtingendienst van het regime in Kiev, gaf in een interview toe dat de Amerikaanse regering betrokken is bij beslissingen over het richten van HIMARS, wat wijst op een directe Amerikaanse betrokkenheid bij het conflict in Oekraïne.

[Bron: aljazeera.com].

Generaal Pat Ryder van de Amerikaanse luchtmacht gaf ook toe dat Amerikaans personeel in actieve dienst wapeninspecties uitvoert in Oekraïne, terwijl de Amerikaanse inlichtingendienst rechtstreeks heeft meegewerkt aan de moord op Russische generaals.

Portret van generaal-majoor Vladimir Frolov bij zijn graf in Sint-Petersburg. Hij was een van de twaalf Russische generaals die door Oekraïne zijn vermoord met hulp van de Amerikaanse inlichtingendienst. [Bron: dailymail.co.uk].

De New York Times berichtte over een geheime Amerikaanse operatie waarbij Amerikaanse commando’s en spionnen betrokken zijn die wapenleveranties coördineren en inlichtingen en training verstrekken aan Oekraïense Special Forces, op Amerikaanse bases in Duitsland en Polen en in Oekraïne.

The Times meldde verder dat “sommige CIA-medewerkers in het land in het geheim zijn blijven opereren, meestal in de hoofdstad Kiev, en veel van de enorme hoeveelheden inlichtingen die de Verenigde Staten met de Oekraïense strijdkrachten delen, regisseren.”[2].

Daarnaast is er de aanwezigheid van een aanzienlijk aantal Britse en Amerikaanse huurlingen – velen met een blanke supremacistische achtergrond en/of ervaring in Syrië en andere Amerikaanse oorlogen – die werken voor particuliere militaire aannemers die nauwe banden hebben met de CIA.

Amerikaanse huurlingen in Oekraïne. [Bron: latimes.com]

Het vervullen van de dromen van de Russofobe Brzezinski Clan…

Om de oorlog in Oekraïne uit te voeren kondigde de regering Biden de oprichting aan van een permanente militaire basis in Polen, wiens rechtse regering enorme hoeveelheden Amerikaans wapentuig ontving[3] en een belangrijk kanaal was voor wapenleveranties aan Oekraïne.
Poolse en Amerikaanse troepen nemen deel aan een gezamenlijke militaire training in Nowa Deba.

Amerikaanse huurlingeLeden van de Poolse 18e Gemechaniseerde Divisie en de Amerikaanse 82e Luchtlandingsdivisie nemen deel aan een gezamenlijke militaire training in Nowa Deba, Polen, op 8 april 2022. [Bron: reuters.com]n in Oekraïne. [Bron: latimes.com]
Ambassadeur Mark Brzezinski [Bron: covertactionmagazine.com]

Biden benoemde als ambassadeur in Polen Mark Brzezinski, de zoon van de Rusland hatende groot strateeg Zbigniew Brzezinski, die hielp om de droom van zijn vader te vervullen om Polen te gebruiken als een hefboom om een slag te slaan tegen de Russen – tegen de potentiële kosten van het ontbranden van een wereldoorlog.[4]

Liefdesfeest met Volodymyr

Terwijl hij Vladimir Poetin demoniseert, heeft Biden lovende woorden gesproken over de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, die hij karakteriseerde als een “leider die de moed en de veerkracht van het Oekraïense volk waardig is”, die “zijn stempel op de geschiedenis heeft gedrukt” en “de naties van de vrije wereld heeft geïnspireerd” om “meer verenigd, vastberadener en doelbewuster te zijn dan op enig moment in de recente geschiedenis”.

President Biden met Volodymyr Zelensky in het Witte Huis in september 2021. [Bron: politico.com]

Maar Zelensky heeft minstens elf oppositiepartijen verboden terwijl hij een Phoenix-achtige martel- en moordcampagne tegen politieke tegenstanders heeft opgezet.

De Zwitserse journalist Guy Mettan schreef dat Zelensky, die diepe banden had met de corrupte oologszuchtige Ihor Kholomoisky, uiteindelijk verantwoordelijk zal worden gehouden voor de verwoesting van Oekraïne in de oorlog, omdat hij degene was die de oorlog heeft helpen uitlokken en “de ondergang van zijn land verkoos boven een tijdig compromis.”

Groeiende dreiging van kernoorlog

Time Magazine meldde eind oktober dat de Russische raketaanvallen op energiecentrales in Oekraïne en de civiele infrastructuur “de vrees hebben aangewakkerd dat de vijandelijkheden escaleren en dichter bij een kernoorlog komen”.

De regering-Biden wakkerde het vuur aan door a) provocerende militaire oefeningen uit te voeren waarbij het gebruik van thermonucleaire bommen werd getest; b) bommenwerpers naar Europa te sturen die waren uitgerust met tactische kernwapens met een lage capaciteit; en c) daden van internationaal terrorisme uit te voeren, zoals het tot zinken brengen van het vlaggenschip van de Russische Zwarte Zeevloot, de Moskva, wat de Russische president Vladimir Poetin ertoe aanzette Rusland op een hoog nucleair alarmniveau te zetten.

Er zijn aanwijzingen dat de regering Biden ook achter een onderwaterontploffing kan hebben gezeten die een deel van de Nord Stream 2 pijpleiding heeft vernietigd, waarmee Biden eerder had gedreigd dat deze zou worden vernietigd als Rusland en Oekraïne in oorlog zouden raken.[5]

Russisch schip Moskva op 15 april 2022. [Bron: nbcnews.com].

Eind oktober gaf de regering Biden haar nucleaire beleidsevaluatie vrij, die de gevaarlijke en kostbare moderniseringsplannen handhaafde, terwijl ze de optie van een nucleaire eerste aanval intact liet. De Nationale Defensiestrategie 2022 van de regering Biden laat de mogelijkheid open om een preventieve nucleaire aanval uit te voeren als reactie op een niet-nucleair incident, waardoor de drempel voor een nucleaire oorlog verder wordt verlaagd.

De door Biden benoemde Anthony J. Cotton aan het hoofd van het nucleaire wapenarsenaal (STRATCOM) ziet zijn rol als het “verzekeren dat de 150.000 mannen en vrouwen die het strategische commando ondersteunen, voorbereid zijn om te doen wat sommigen misschien ondenkbaar achten” – namelijk het inzetten van wapens uit het Amerikaanse nucleaire arsenaal.

Anthony J. Cotton, rechts. Jack the Ripper uit de Koude Oorlog satire Dr. Strangelove. Ripper pleitte voor een nucleaire eerste aanval. Jammer genoeg zijn zijn standpunten vandaag de dag in de mainstream in Washington. [Bron: mronline.org]

Toen senator Joni Ernst (R-IA)aan Cotton tijdens zijn bevestigingshoorzitting vroeg of, in het licht van de conclusie van de 2018 National Defense Strategy dat de VS moeite zouden hebben om een oorlog met China over Taiwan te winnen, “de president flexibele nucleaire opties zou moeten hebben om conventionele nederlaag door de handen van onze tegenstanders in dit specifieke scenario te voorkomen,” antwoordde Cotton: “Ja, dat doe ik.”

Oorlog met China uitlokken

Deze laatste woordenwisseling onderstreept hoe de regering Biden een nucleaire oorlog uitlokt, niet alleen met Rusland maar ook met China, van wiens geavanceerde technologie de Amerikaanse defensiesector paradoxaal genoeg afhankelijk is.

De regering Biden is van plan tot zes B-52 bommenwerpers met kernwapens in te zetten op een luchtmachtbasis in Noord-Australië, die is gebouwd als onderdeel van een militaire opbouw gericht op China.

De B-52 lange-afstandsbommenwerper met nucleaire capaciteit. [Bron: aljazeera.com].

In verdere daden van overmoed en dwaasheid heeft de regering Biden a) het aantal militaire oefeningen in of nabij de Zuid-Chinese Zee uitgebreid; b) een nieuw regionaal economisch initiatief gelanceerd, voortbouwend op het precedent van het Trans-Pacific Partnership (TPP), dat tot doel had China te isoleren[6]; en c) marineschepen en spionagevliegtuigen op provocerende missies gestuurd in de Straat van Taiwan, waarover China jurisdictie claimt onder het VN-Verdrag inzake het Zeerecht.

[Bron: globaltiomes.cn].

Toen Biden zich ertoe verbond Taiwan militair te steunen, maakte hij in feite het “één-China-beleid” ongedaan, dat werd ingesteld toen de VS in 1979 de diplomatieke betrekkingen met China hervatte en waarin Peking werd erkend als de wettige regering van heel China, met inbegrip van Taiwan.

Begin september keurde de regering Biden meer dan 1,1 miljard dollar goed voor de verkoop van wapens aan Taiwan, waaronder Harpoon en AIM-9X raketten – nog een duidelijk provocerende zet.

Satellietbeeld van USS Benfold die op 25 juni via Verde Island passage de Zuid-Chinese Zee binnengaat. [Bron: twitter.com].

Een Amerikaanse regeringsfunctionaris beschreef de Amerikaanse strategie als ontworpen om van Taiwan een “stekelvarken” te maken – een gebied dat bol staat van de bewapening en andere vormen van Amerikaanse steun, waardoor het “te pijnlijk lijkt om aan te vallen”.

MR Online [Bron: wsj.com]

De regering Biden maakt intussen plannen om de “defensiebanden” met India, China’s traditionele rivaal, te versterken, met als doel India een van de grootste ontvangers van Amerikaanse militaire hulp te maken, na slechts Israël en Egypte.

Het is hypocriet dat de regering Biden routinematig de vermeende mensenrechtenschendingen van China tegen Oeigoeren en andere minderheden aan de kaak stelt, terwijl zij de Indiase regering van Narendra Modi een vrijbrief geeft voor de vervolging van moslims en christenen en voor steeds autoritairder maatregelen.

Staatssecretaris Antony Blinken ontmoet Narendra Modi, een hindoe-nationalist, in juli 2021. [Bron: freepressjournal.in].

De spanningen op het Koreaanse schiereiland opvoeren.

Alsof Rusland en China nog niet genoeg waren, hielp de regering Biden de spanningen op het Koreaanse schiereiland op te voeren door plannen te maken met de nieuwe conservatieve premier van Zuid-Korea, Yoon-Suk-yeol, die door de RAND Corporation werd aangeduid als “Biden’s perfecte Zuid-Koreaanse partner“[7] om “de reikwijdte en omvang” van gecombineerde militaire oefeningen en trainingen uit te breiden.

Biden en zijn perfecte Zuid-Koreaanse partner – een harde havik die de “Sunshine policy”, die hoop op vrede tussen Noord- en Zuid-Korea bood, wilde terugdraaien. [Bron: rand.org]

Donald Trump kijkt toe hoe Kim Jong Un en Moon Jae-in elkaar de hand schudden.
In 2019 ontmoette Donald Trump Kim Jong-un en de toenmalige Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bij de Gedemilitariseerde Zone. [Bron: dw.com]

Tijdens een ontmoeting in Seoul in mei bespraken de twee leiders de mogelijkheid om strategische militaire middelen, “gevechtsvliegtuigen, bommenwerpers of raketten” in te zetten in Zuid-Korea om de afschrikkingscapaciteit tegen Noord-Korea te versterken, dat reageerde met a) het testen van nucleair capabele ballistische raketten die 2.800 mijl kunnen afleggen, en b) het bouwen van nucleaire wapensilo’s onder water.

Een foto van de Noord-Koreaanse staatsmedia toont de leider van het land, Kim Jong-un, die een raketlancering controleert op een onbekende locatie. [Bron: nytimes.com]

Donald Trump had een meer progressief beleid ten opzichte van de Korea’s aangenomen, door regelmatige militaire oefeningen tussen de VS en Zuid-Korea op te schorten, gesprekken te voeren met Kim Jong-un en de militaire samenwerking met Zuid-Korea af te bouwen als teken van goede wil ten opzichte van Pyongyang.

In 2019 ontmoette Donald Trump Kim Jong-un en de toenmalige Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in bij de Gedemilitariseerde Zone. [Bron: dw.com]

Proberen politieke punten te scoren door een potentieel valse moordaanslag

Tijdens een dramatische persconferentie op 1 augustus probeerde Biden zijn dalende verkiezingscijfers op te krikken door de moord op Ayman al-Zawahiri, de hoogste luitenant van Osama bin Laden, aan te kondigen tijdens een drone-aanval van de CIA.

Biden vertelde het Amerikaanse publiek dat al-Zawahiri “een spoor van moord en geweld had getrokken tegen Amerikaanse burgers, Amerikaanse militairen, Amerikaanse diplomaten en Amerikaanse belangen… We hebben vanavond opnieuw duidelijk gemaakt dat het niet uitmaakt hoe lang het duurt, waar je je ook verbergt, als je een bedreiging bent voor ons volk, de Verenigde Staten je zullen vinden en uitschakelen.”

President Joe Biden wordt op 1 juli ingelicht over het plan om Ayman al-Zawahiri te vermoorden. [Bron: wsws.org]

De Taliban zeiden echter dat ze het lichaam van al-Zawahiri niet hadden gevonden, en andere berichten suggereerden dat al-Zawahiri een paar jaar eerder aan astma was overleden.

Biden probeerde duidelijk het precedent van Barack Obama te kopiëren, wiens populariteit steeg van 45% naar 56% nadat hij de moord op Osama bin Laden aankondigde op 1 mei 2011.

De vermeende moord op al-Zawahiri kan ook bedoeld zijn om de legitimiteit van de Oorlog tegen het Terrorisme, die zijn derde decennium ingaat, in stand te houden en Biden’s Afghaanse beleid te legitimeren – dat tot doel heeft de Taliban en het Afghaanse volk te straffen omdat ze de VS hebben vernederd en verslagen na een 20 jaar durende oorlog die onder Biden’s toezicht op beschamende wijze eindigde.

[Bron: cartoonmovement.com].

Het vijandige beleid van de regering Biden tegenover Afghanistan omvat:

 1. Inbeslagname van 7 miljard dollar aan financiële activa in Afghanistan, grotendeels in handen van de Federal Reserve Bank van New York, in plaats van ze terug te geven aan de centrale bank van Afghanistan. USA Today meldde dat “de reserves nodig zijn voor essentiële importen zoals voedsel en medicijnen, maar ook voor de centrale bank om haar normale rol te spelen in het handhaven van een functionerend financieel systeem en economische stabiliteit.”
 2. Het instellen van verlammende sancties tegen het reeds door oorlog geteisterde land; het opschorten van de financiering van ontwikkelingsprojecten en het ontnemen van de benodigde middelen aan humanitaire organisaties.
 3. Het hof maken en waarschijnlijk financieren van anti-Taliban Noordelijke Alliantie leiders zoals Ahmad Massoud, zoon van de Tadzjiekse krijgsheer Ahmad Shah Massoud die, volgens The New York Times, de laatste jaren heeft geprobeerd “het werk van zijn vader [het hoofd van de Noordelijke Alliantie die twee dagen voor de aanslagen van 11 september werd gedood] nieuw leven in te blazen door een coalitie van milities samen te stellen om het noorden van Afghanistan te verdedigen.”
Ahmad Massoud, zoon van de overleden Afghaanse commandant Ahmad Shah Massoud, tijdens een ceremonie in Parijs om zijn vader te eren in 2021. [Bron: nytimes.com]

Volgens de Times: “Het hof maken van proxies in Afghanistan gaat terug tot de jaren ’80 en ’90, toen het land werd gecontroleerd door de Sovjets en vervolgens ontaardde in een strijd tussen regionale leiders. Het Westen was vaak afhankelijk van strijdende krijgsheren voor inlichtingen – en steunde hen soms financieel via relaties die haaks stonden op de Afghaanse bevolking. Door dit beleid werden met name de Verenigde Staten vaak afhankelijk van machthebbers die de mensenrechten schaamteloos schonden.”

Talibanstrijders gedood door de door de VS gesteunde milities van de Noordelijke Alliantie in de jaren negentig. [Bron: rawa.org]

De belofte Iran te bevrijden – terwijl het 43 jaar geleden werd bevrijd

Terwijl de regering Biden Afghanistan strafte, probeerde ze de regimewisseling in Iran te bevorderen, waar ze de protesten tegen de Ayatollahs steunde nadat een jonge Koerdische vrouw stierf in politiebewaring na een geschil over hoe ze haar hijab droeg.

Biden steunde de protesten ten zeerste, ondanks het geweld dat ermee gepaard ging, en kondigde verscherpte sancties tegen Iran aan, en beperkingen aan de uitvoer van software en hardware waarmee de Iraniërs gemakkelijker met elkaar en de buitenwereld kunnen communiceren.

Protesten in Teheran in september 2022 die Biden aanmoedigde. [Bron: thehill.com]

In 2021 verstrekte de National Endowment for Democracy (NED), een tak van de CIA, 631.500 dollar aan Iran, voornamelijk aan mensenrechtengroepen en media die misstanden door de Iraanse regering documenteerden in een poging haar in diskrediet te brengen, en aan dissidente politieke facties die achter de protesten zaten.

Toen Biden tijdens een campagne in Californië beloofde “Iran te bevrijden”, antwoordde de Iraanse president Ebrahim Raisi veelzeggend: “Mr. President, Iran werd 43 jaar geleden bevrijd.”[8] Van de V.S. dus en haar cliënt de Sjah die tijdens de Iraanse revolutie van 1979 ten val werd gebracht.

Trouw aan de Saudi’s

Met een schaamteloze dubbele standaard zweeg Biden over de gruwelijke staat van dienst van de Saoedische koninklijke familie[9] op het gebied van mensenrechten en haar onderdrukking van vrouwen, die veel erger bleek te zijn dan die van Iran.

In juli werd Biden gefotografeerd terwijl hij op de vuist ging met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, die bekend werd door zijn goedkeuring van de moord op journalist Jamal Khashoggi.

Vuistslag met een tiran. [Bron: cnn.com]

Als presidentskandidaat had Biden een harde lijn getrokken met de Saoedi’s, door in een van de presidentiële debatten te verklaren dat “we [gaan] hen in feite de prijs laten betalen, en hen in feite de paria maken die ze zijn.”

Maar als president bleef hij hen trouw in een wanhopige poging om de Saoedi’s zover te krijgen dat zij a) hun olie blijven verhandelen in Amerikaanse dollars; b) de torenhoge benzineprijzen helpen verlagen door de olieproductie op te voeren; en c) de ontwikkeling van nauwere betrekkingen met Rusland en andere Amerikaanse tegenstanders afwijzen.

Ondanks zijn belofte om de oorlog van de Saoedische coalitie tegen Jemen te beëindigen, sprak Biden in zijn ontmoeting met Bin Salman over “verdieping van de veiligheidsbanden” tussen de VS en hun partners in de Golf.

Dit hield een bestendiging in van grote wapenverkopen aan de Saoedi’s en de Emiraten, en een raketafweersysteem van 5 miljard dollar, samen met de levering van reserveonderdelen en onderhoud voor oorlogsvliegtuigen van de coalitie die de Jemenitische bevolking bombardeerden.

Volgens Bruce Riedel, een senior fellow bij het Brookings Institution, zouden de oorlogsvliegtuigen van de coalitie zonder Amerikaanse hulp al aan de grond zijn gezet.

Saoedisch oorlogsvliegtuig bombardeert Jemen. De regering Biden heeft de campagne gaande gehouden. [Bron: shiawaves.com]

Nog meer wapenverkopen en wreedheden toegestaan.

President Biden gaf groen licht voor nog meer wreedheden door de Israëlische bombardementen in Gaza in augustus goed te keuren waarbij meer dan een dozijn mensen werden gedood en honderden gewond raakten.

Biden had een lange geschiedenis van steun aan Israël die teruggaat tot de jaren 1970[10] en ontving 3.830.209 dollar van pro-Israëlische politieke actiecomités (PAC’s) tijdens de 2020 presidentiële campagne.

Biden’s donoren waren ongetwijfeld blij toen Biden de 3,8 miljard dollar aan jaarlijkse militaire hulp in stand hield en de verkoop van 735 miljoen dollar aan precisiegeleide wapens en slimme bommen aan Israël goedkeurde in mei 2021, net voordat Israël een offensief in Gaza begon dat bijna 200 Palestijnen doodde, waaronder meer dan 50 kinderen.[11]

Door Boeing gemaakte wapens op weg naar Israël. [Bron: nbcnews.com].

Biden stelde de donoren verder tevreden toen hij tijdens een volgend bezoek aan Israël beloofde om a) Iran nooit toe te staan een kernwapen te verwerven; b) Israël te voorzien van extra raketverdediging; en c) samen te werken met Tel Aviv om “alle pogingen te bestrijden om Israël te boycotten of te de-legitimeren, zijn recht op zelfverdediging te ontkennen, of het op oneerlijke wijze uit te sluiten in welk forum dan ook, met inbegrip van de Verenigde Naties of het Internationaal Strafhof.”

Biden voordat hij aan boord gaat van Air Force One om te vertrekken van Israëls Ben Gurion Airport op 15 juli 2022. [Bron: jewishinsider.com].

Oorlog tegen Syrië

Net als tegen de Palestijnen, heeft de regering Biden een wreed beleid tegen Syrië in stand gehouden door economische sancties uit te breiden die hebben geleid tot voedsel- en medicijntekorten en bevriezing in de winter en die het land hebben verhinderd om weer op te bouwen na de verwoestende burgeroorlog die grotendeels werd uitgelokt door de regering Obama.[12]

Syrische man protesteert tegen de sancties die door de regering Biden zijn verlengd. [Bron: covertactionmagazine.com].

De regering Biden liet een bezettingsmacht van 900 man achter in Syrië en bleef samen met de Israëli’s bombardementen uitvoeren waarbij nog steeds burgers worden gedood.

Israëlische F-15 straaljagers in de lucht boven de berg Hermon in Israël nabij de Syrische grens. [Bron: rt.com]

Ongeveer 183,7 miljoen dollar is begroot voor de verdere training en uitrusting van ” gescreende Syrische groepen”, waartoe in het verleden islamitische extremisten behoorden die de seculiere nationalistische leider van Syrië, Bashar al-Assad, omver willen werpen.

Enorme militaire budgetten

Biden vroeg dit jaar een kolossaal militair budget van 802 miljard dollar in het kader van de National Defense Authorization Act (NDAA), dat de Senaat vervolgens verhoogde tot 850 miljard dollar.

Het wetsvoorstel werd speciaal genoemd naar de aftredende Republikeinse senator James Inhofe (R-OK), een bewonderaar van Barry Goldwater en Ronald Reagan en een “havik der haviken” die persoonlijke investeringen had in wapenproducerende bedrijven.

[Bron: pinterest.com]

De NDAA van 2022 bevat: a) 30 miljard dollar begroot voor de ontwikkeling van nieuwe kernwapens; b) 6 miljard dollar voor het Pacific Deterrence Initiative om China te bedreigen met kruisraketten, ballistische en hypersonische raketten; en c) 100 miljoen dollar voor het trainen van Oekraïense piloten.

De NDAA voorziet verder in a) de oprichting van een nationale ruimtewacht; b) meer activiteiten op het gebied van ongeregelde oorlogsvoering; c) verlenging van de 31-jarige militaire interventie van de VS in Irak; d) verlenging van de Amerikaanse steun aan de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO); en e) verlenging van het rampzalige Plan Colombia tot 2024 – een gemilitariseerd drugsoorlogsprogramma dat in de jaren ’90 door senator Biden werd gepromoot – ook al heeft de nieuw gekozen Colombiaanse president, Gustavo Petro, de Amerikaanse oorlog tegen drugs afgewezen.[13]

Colombianen marcheren tegen Plan Colombia. [Bron: theguardian.com].

Proberen de Monroe Doctrine nieuw leven in te blazen

De NDAA van 2022 autoriseert een verhoging van 19,9 miljoen dollar voor het Amerikaanse Southern Command (SOUTHCOM) – inlichtingen, bewaking en verkenning – in een tijd van groeiende linkse politieke vooruitgang in Zuid-Amerika.

De regering Biden is doorgegaan met regimewisselingsoperaties gericht op veel van deze linkse regeringen – vooral de meer radicale.

In Nicaragua, dat sinds 2007 wordt geregeerd door de Sandinistische revolutionair Daniel Ortega, heeft Biden de “Reinforcing Nicaragua’s Adherence to Conditions for Electoral Reform” (RENACER) wet ondertekend, die de economische sancties heeft verhoogd om de onrust aan te wakkeren, en meer recentelijk een uitvoeringsbesluit ondertekend dat het voor Amerikanen vrijwel illegaal maakt om zaken te doen met de goudindustrie van Nicaragua (goud was in 2020 Nicaragua’s grootste exportproduct).

Yahoo News meldde dat dit laatste bevel “de weg vrijmaakte voor de VS om investeringen en handel met Nicaragua te beperken – een zet die herinnert aan het straffende embargo dat de VS in de jaren tachtig oplegde tijdens Ortega’s eerste periode als president na de bloedige burgeroorlog in het land.”[14]

[Bron: peoplesdispatch.org]

In maart 2021 bevestigde president Biden opnieuw dat Venezuela onder de regering-Obama als een “ongewone en buitengewone bedreiging voor de nationale veiligheid en het buitenlands beleid van de Verenigde Staten” is aangemerkt.

Volgens de World Socialist Website vormde deze verklaring “de wettelijke basis voor een reeks draconische en escalerende unilaterale economische sancties van de VS, gericht op het uithongeren van de Venezolaanse bevolking tot onderwerping en het bereiken van een regimewisseling in Caracas [ dat bestuurd wordt door de socialist Nicolás Maduro].”

Begin maart 2022 stuurde Biden een delegatie op hoog niveau naar Caracas om met Maduro te praten in verband met de energiecrisis in Europa, maar trok zich vervolgens terug onder druk van rechts en bood slechts een kleine verlichting van de sancties aan.

De regering-Biden handhaafde tegelijkertijd de uitlevering van de Venezolaanse diplomaat Alex Saab, die werd gestraft omdat hij de sancties probeerde te omzeilen door levensmiddelen en medicijnen in te voeren en door Iran aangevoerde olie te bemachtigen.

Billboard in Caracas dat oproept tot de vrijlating van Alex Saab, een Venezolaanse held, wiens uitlevering door de regering Biden werd gesanctioneerd. Op het bord staat: “Ik ben het voorwerp van een ongekende juridische vervolging om president Nicolás Maduro af te zetten.” [Bron: libya360.wordpress.com].

In juli 2021 verscherpte Biden de sancties en gaf hij een steunverklaring uit voor de anti-regime demonstranten in Havana, waarvan hij zei dat ze een “klaroengeschal voor vrijheid van de decennia van onderdrukking en economisch lijden betekenden waaraan ze door het autoritaire regime van Cuba zijn onderworpen.”

Dit laatste regime had de Cubanen echter bevrijd van de Amerikaanse neokoloniale overheersing en bijgedragen tot de ontwikkeling van een modelgezondheidszorgsysteem voor de ontwikkelingslanden.

Toen in Haïti protesten uitbraken tegen de verwoestingen veroorzaakt door neoliberale bezuinigingen en politieke corruptie, reageerde Biden heel anders dan in Cuba: hij bestempelde de demonstranten als criminelen, leverde gepantserde voertuigen en stelde een resolutie van de VN-Veiligheidsraad op ter ondersteuning van de inzet van een snelle interventiemacht in Haïti.[15]

Terwijl protesten tegen de communistische regering in Cuba als goed werden beschouwd, werden de hierboven afgebeelde Haïtiaanse demonstranten gebrandmerkt als criminelen omdat ze protesteerden tegen een door de VS gesteunde rechtse regering die de Amerikaanse bedrijfsbelangen begunstigde. [Bron: clickorlando.com]

Eerder had de regering Biden de politiehulp aan de rechtse regering van Haïti, die mijnbouwconcessies aan buitenlandse bedrijven had verleend, opgevoerd met een pakket van 48 miljoen dollar om de opleiding van SWAT-teams te versterken.

Het Haïtiaanse SWAT-team dat zou profiteren van een hulppakket van 48 miljoen dollar van de regering Biden. [Bron: haitiantimes.com].

Dit ondanks de reputatie van de Haïtiaanse Nationale Politie voor brutaliteit en betrokkenheid bij politieke moorden op een manier die doet denken aan de Centraal-Amerikaanse doodseskaders van de jaren ’80.[16]

Biden en Afrika: Neo-kolonialisme

De NDAA van 2022 autoriseert een verhoging van 93,6 miljoen dollar voor het U.S. Africa Command (AFRICOM), dat een belangrijk instrument is waarmee de VS de Chinese invloed in Afrika probeert tegen te gaan en heeft bijgedragen aan de herkolonisatie van het continent.

In april 2022 kondigde AFRICOM aan dat het een nieuwe vestiging zou openen op de Amerikaanse ambassade in Lusaka, Zambia, een koperrijk land dat grenst aan de Democratische Republiek Congo (DRC) en dat van vitaal belang is voor de verkeerd genoemde “schone energie”-revolutie.

De nieuwe president van Zambia, Hakainde Hichilema, kreeg de voorkeur van Biden’s State Department in de verkiezingen van augustus 2021 vanwege zijn belofte om de binnenlandse raffinagecapaciteit te vergroten en de regelgeving te versoepelen en de belastingen te verlagen voor buitenlandse mijnbouwbedrijven die in Zambia actief zijn, om een uitbreiding van de koperproductie met 2 miljard dollar mogelijk te maken.[17]

Brigadegeneraal Peter Bailey, rechts, en de Amerikaanse zaakgelastigde in Zambia Martin Dale, links, met president Hakainde Hichilema, midden. [Bron: zm.usembassy.gov].

Een belangrijke investeerder in de kopermijnen van Zambia was het Wall Street bedrijf BlackRock, waarvan de nauwe banden met de regering Biden duidelijk bleken uit de benoeming door Biden van voormalige bestuurders van BlackRock op belangrijke posten in zijn regering.[18]

De schijnvertoning van democratiebevordering bleek duidelijk uit de operatie van AFRICOM in Oeganda en het strategische partnerschap met het Oegandese leger.

Dit laatste had lange tijd het bewind van dictator Yoweri Museveni (1986-heden) in stand gehouden en legio wreedheden begaan in Noord-Oeganda tegen het Acholi-volk (dat Museveni’s voorganger had gesteund) en in Zuid-Soedan en de Democratische Republiek Congo (DRC).

Amerikaanse soldaat met Oegandese militairen op Amerikaanse militaire basis in Entebbe. [Bron: worldview.stratfor.com].

Oeganda was een topontvanger van Amerikaanse hulp onder de regering Biden (549 miljoen dollar in 2021) ondanks deze afschuwelijke staat van dienst op het gebied van mensenrechten en kiezersfraude in de verkiezingen van januari 2021 – wat het State Department ertoe aanzette visumbeperkingen aan te kondigen voor regeringsfunctionarissen.[19]

De regering Biden lanceerde ondertussen luchtaanvallen en drone-aanvallen en herplaatste Amerikaanse Special Forces naar Somalië, die Donald Trump had teruggetrokken.

Het officiële motief was de bestrijding van het terroristische Al-Shabaab, hoewel Black Agenda Report suggereerde dat het eigenlijk te maken had met een geschil tussen Somalië en de Amerikaanse oliemaatschappij Coastline Exploration Ltd., over de geldigheid van een olie-exploratie-overeenkomst, en een signaal dat de VS hun aanwezigheid in de olierijke en strategische Hoorn van Afrika willen herbevestigen, en zich rechtstreeks richten op hun oude vijand Eritrea.

Amerikaanse troepen houden een schietdag met de Danab-brigade in Somalië, 9 mei 2021. [Bron: voanews.com]

De dodelijke norm overstijgen, zelfs van zijn eigen partij

De verkiezing van Biden in 2020 moest zorgen voor een milder beeld van het Amerikaanse buitenlandse beleid van Donald Trump en een meer progressieve aanpak.

Helaas heeft Biden de traditie van Democratische partijvoorgangers als Barack Obama, Bill Clinton, Lyndon B. Johnson, John F. Kennedy en Woodrow Wilson voortgezet in het bieden van weinig meer dan een liberaal vernisje achter klassiek imperialistisch beleid.

[Bron: wikiwand.com].

Door zijn roekeloze provocatie van Rusland en China is Biden nog verder gegaan dan zijn voorgangers in het uitlokken van een grote wereldwijde brandhaard.

Dit beleid weerspiegelt de wanhoop van Amerika’s heersende elite die a) langzaam haar greep op een groot deel van de wereld verliest; b) thuis een financiële ramp tegemoet gaat; en c) de komst van een multipolaire wereldorde niet kan accepteren.

In plaats van de Amerikaanse wereldmacht een nieuwe impuls te geven, heeft Team Biden echter juist de trends die het beweert tegen te gaan, versneld.

Rusland heeft nu zijn bondgenootschap met China en Iran verstevigd, gewerkt aan het omleiden van energietoevoer naar Europa via Turkije, en nieuwe financiële netwerken opgezet die handelen in lokale valuta in plaats van in de Amerikaanse dollar. China heeft verder veel landen voor zich gewonnen door een soft power-benadering, belichaamd in het One Belt One Road Initiative (BRI), waartegen de regering-Biden tevergeefs heeft geprobeerd op te treden.

 1. Biden is ook repressieve regimes als Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Egypte en de Filippijnen blijven bewapenen, terwijl hij vroom beweert zich in te zetten voor democratie en mensenrechten.
  In 2021 leverden de VS wapens en training aan 31 landen die volgens Freedom House “niet vrij” waren. Volgens een rapport van het Quincey Institute ging van de $101 miljard aan grote wapenaanbiedingen sinds het aantreden van de regering Biden, $59,1 miljard – 58 procent – over wapensystemen die door slechts vier bedrijven werden geproduceerd – Lockheed Martin, Boeing, Raytheon en General Dynamics – bedrijven die massaal hadden gedoneerd aan Biden’s 2020 presidentscampagne en meer dan 300 lobbyisten in dienst hadden. ↑
 2. The Times meldde ook dat gepensioneerde hoge Amerikaanse officieren delen van de Oekraïense oorlogsinspanning vanuit het land regisseerden. ↑
 3. Dit omvatte 6 miljard dollar aan General Dynamics M-1 tanks. ↑
 4. Marks grootvader en Zbigs vader, Tadeusz, vocht voor Polen in de Slag bij Lvov in de Sovjet-Poolse Oorlog van 1920 – de enige nederlaag in de geschiedenis van het Rode Leger, die volgens Tadeusz de Westerse beschaving heeft helpen redden – en was een Poolse diplomaat die in de jaren dertig van de vorige eeuw tijdens Stalins Grote Zuivering in de Sovjet-Unie werd gedetacheerd. ↑
 5. De vernietiging van de Nord Stream 2 pijpleiding leidde tot een hausse in de export van vloeibaar aardgas (LNG) naar Europa vanuit de Verenigde Staten, waarvan de ernstige gevolgen voor het milieu – stijgende koolstofuitstoot en vervuiling in gemeenschappen waar fracking werd uitgevoerd – Biden’s veronderstelde inzet voor het milieu en de groene agenda ondermijnend ↑
 6. In mei 2022 lanceerde Biden het Indo-Pacific Economic Framework, dat veel van dezelfde landen omvat als het oorspronkelijke TPP, maar uitgebreid met India, China’s historische rivaal. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi zei dat “de ‘Indo-Pacific strategie’ [werd] verzonnen door de Verenigde Staten onder de vlag van ‘vrijheid en openheid,’ maar het is inderdaad erop gebrand om kliekjes te vormen om ‘kleine cirkels’ te creëren met het doel om China’s omgeving te veranderen in een poging om China in bedwang te houden, waarbij de landen van Azië en de Stille Oceaan worden gebruikt als ‘pionnen’ voor de Amerikaanse hegemonie.” ↑
 7. Yoon heeft China in vuur en vlam gezet met zijn besluit om meer raketbatterijen toe te voegen aan het Amerikaanse Terminal High-Altitude Area Defense-systeem (THAAD), dat kan worden aangepast om het Chinese grondgebied binnen te dringen. Yoon heeft Zuid-Korea ook een nauwere veiligheidsrelatie met Japan beloofd, waarbij Japanse marine-eenheden zich bij de VS en Zuid-Korea hebben aangesloten voor oefeningen in het zoeken en opsporen van raketten voor de kust van Hawaï. De voorganger van Yoon, Moon Jae-in (2017-2022), had geprobeerd de betrekkingen met Beijing te herstellen door de “drie nullen” te beloven – dat Seoel geen extra THAAD-systemen zou inzetten, niet zou deelnemen aan door de VS geleide raketverdedigingsnetwerken en geen trilaterale militaire alliantie met Washington en Tokio zou vormen. ↑
 8. Cora Engelbrecht, “As Protests Rage, Iran Marks 1979 U.S. Embassy Takeover,” The New York Times, 5 november 2022, A5. Raisi beschuldigde de regering Biden ervan zich te willen bemoeien met Iraanse zaken, zoals eerdere regeringen dat deden met conflicten in landen als Libië en Syrië. “Wat een droom!” zei hij sardonisch, eraan toevoegend dat Amerika’s betrokkenheid bij de oorlogen in Afghanistan en Vietnam heeft geleid tot “de meeste slachtoffers in de wereld.” De Iraanse inlichtingendienst had westerse inlichtingendiensten, waaronder die van de CIA, beschuldigd van het aanzetten tot het geweld, terwijl ze twee vrouwelijke Iraanse journalisten, Nilofar Hamedi en Elahe Mohammadi, die een rol speelden bij de berichtgeving over de dood van mevrouw Amini (de vermoorde vrouw die de protesten uitlokte) ervan beschuldigde buitenlandse agenten te zijn die door de VS werden getraind om chaos te creëren. ↑
 9. Amnesty International meldde dat medio 2021 “bijna alle mensenrechten- en vrouwenrechtenverdedigers, freelance journalisten, schrijvers en activisten in het land willekeurig waren vastgehouden of voor oneerlijke en langdurige processen waren gebracht – voornamelijk voor het gespecialiseerde strafhof – of onder voorwaarden waren vrijgelaten.” ↑
 10. De Jewish Democratic Council of America (JDCA), een Joodse lobbygroep die kandidaten voor de Democratische Partij promoot, verkondigde dat “geen enkele presidentskandidaat in welke partij dan ook ooit zo lang en zo sterk pro-Israël is geweest als Joe Biden.” ↑
 11. In haar verzet tegen de maatregel zei Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) dat “de VS de Israëlische regering lange tijd voor miljarden dollars aan wapens heeft geleverd zonder voorwaarden te stellen met betrekking tot de mensenrechten van de Palestijnen. Daarmee hebben we rechtstreeks bijgedragen aan de dood, ontheemding en ontrechting van miljoenen.” ↑
 12. Zie over dit laatste Jeremy Kuzmarov, Obama’s Unending Wars: Fronting the Foreign Policy of the Permanent Warfare State (Atlanta: Clarity Press, 2019), 268-274. ↑
 13. Petro stemde paradoxaal genoeg in met uitgebreide Amerikaanse militaire bijstand in Colombia en gezamenlijke Amerikaanse en Colombiaanse militaire oefeningen van de NAVO. Bij zijn aantreden week Petro af van het standpunt van de VS/NAVO over de Amerikaanse proxy-oorlog tegen Rusland in Oekraïne en pleitte hij op 21 september voor een neutrale, onderhandelde vrede. Twee weken later schakelde hij om en sloot zich aan bij de door de VS geleide resolutie in de Organisatie van Amerikaanse Staten waarin de “niet-uitgelokte invasie” van Rusland krachtig werd veroordeeld en de Russische terugtrekking eenzijdig werd geëist. ↑
 14. Nicaragua weigerde onlangs wijselijk de door Biden benoemde nieuwe ambassadeur van de VS, Hugo Rodriguez, te aanvaarden, nadat hij het Amerikaanse Congres had beloofd dat hij “het gebruik van alle economische en diplomatieke instrumenten om een koerswijziging in Nicaragua te bewerkstelligen [d.w.z. regime change] zou steunen.” ↑
 15. De levensomstandigheden waren zo slecht geworden dat Haïti een cholera-uitbraak kende. ↑
 16. In september 2021 stuurde de speciale gezant van de regering Biden voor Haïti, Daniel Foote, een vernietigende ontslagbrief waarin hij verklaarde dat hij weigerde geassocieerd te worden met de “onmenselijke, contraproductieve beslissing” van de regering om snel duizenden Haïtiaanse migranten uit te zetten die door ambtenaren van de Amerikaanse binnenlandse veiligheid waren samengebracht in een smerig kamp in Del Rio, Texas. Beelden van agenten van de Border Patrol te paard die zwarte migranten opjoegen, hadden in de dagen ervoor een nationale opschudding veroorzaakt. Op basis van een controversieel volksgezondheidsbevel, bekend als Titel 42, heeft het ministerie van Binnenlandse Veiligheid vrijwel al deze mensen naar Haïti gevlogen zonder een immigratieverhoor of interviews om te bepalen of uitzetting hen in gevaar zou kunnen brengen. Terwijl hij naar informatie zocht, concludeerde Foote dat de regering Biden van plan was zoveel mogelijk Haïtianen uit te zetten zonder die cruciale en wettelijk noodzakelijke gesprekken te voeren. “Dat is tegen het internationaal recht,” zei hij. “Het heet uitzetting.” Foote bekritiseerde ook de steun van de regering Biden aan de Haïtiaanse president Ariel Henry, die verdacht werd van de moord op voorganger Jovenal Moïse en meerdere aanklagers heeft ontslagen die de misdaad onderzochten. ↑
 17. Het hoofd van de socialistische partij van Zambia, Fred M’membe, vertelde schrijver Vijay Prashad dat 60% van de kinderen in de Zambiaanse copperbelt-regio niet kan lezen en dat multinationals manieren vinden om de plaatselijke arbeidswetten, die om te beginnen al zwak zijn, te omzeilen, wat leidt tot afschuwelijke werkomstandigheden voor mijnwerkers. Volgens Membe werkt de koperindustrie in Zambia nog steeds “volgens koloniale lijnen” – iets wat AFRICOM verder zal helpen garanderen. ↑
 18. AFRICOM werd in het algemeen opgericht met het doel “de vrije stroom van natuurlijke hulpbronnen van Afrika naar de wereldmarkt te garanderen”, aldus vice-admiraal Robert Moeller, de oprichter van AFRICOM. ↑
 19. Nigeria kreeg in 2021 610 miljoen dollar hulp van de regering Biden, ondanks de beruchte corruptie en berichten over onwettige moorden, gedwongen verdwijningen en martelingen. In april bood de regering Biden voor 997 miljoen dollar AH-1Z gevechtshelikopters aan Nigeria aan. William Hartung concludeerde dat “wapens en training van de VS [in Nigeria] niet alleen niet hebben bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van het terrorisme, maar ook de voorwaarden hebben helpen scheppen voor het voortbestaan en in sommige gevallen zelfs de bloei van het terrorisme.” ↑

Topfoto: Bron:: theguardian.com]


Jeremy Kuzmarov is Managing Editor van CovertAction Magazine.
Hij is de auteur van vier boeken over het Amerikaanse buitenlands beleid, waaronder Obama’s Unending Wars (Clarity Press, 2019) en The Russians Are Coming, Again, met John Marciano (Monthly Review Press, 2018).
Jeremy is te bereiken op: jkuzmarov2@gmail.com.

CovertAction Magazine is made possible by subscriptionsorders
and donations from readers like you.