Bron: Andrew Salerno-Garthwaite
army-technology.com 30 november 2022 ~~~

Terwijl de speculaties over het lot van de Taiwanese halfgeleiderfabrieken in geval van een invasie door Peking voortduren, benadrukt de Amerikaanse ambassadeur O’Brien hoe belangrijk het is dat China de infrastructuur voor chipfabricage wordt ontzegd.

Tijdens zijn toespraak tot de Richard Nixon Foundation’s Grand Strategy Summit op 10 november leek de voormalige Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur, ambassadeur Robert O’Brien, geloof te hechten aan berichten dat de VS de capaciteiten van Taiwan op het gebied van de productie van halfgeleiderschips zullen uitschakelen indien China probeert het eiland te herenigen met het vasteland.

“Als China Taiwan inneemt en die fabrieken intact laat – wat we volgens mij nooit zouden toestaan – hebben ze een monopolie op chips zoals de OPEC een monopolie heeft, of zelfs meer dan de OPEC een monopolie op olie heeft,” zei O’Brien.

Verschroeide-aarde-strategie

De US Army War College Press publiceerde in november 2021 een paper waarin wordt aanbevolen dat de VS geloofwaardige dreigementen uiten om de faciliteiten van Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) te vernietigen, waardoor de belangrijkste leverancier van microprocessorchips aan China en de wereld wordt uitgeschakeld.

Het document van Jared McKinley en Peter Harris, Broken Nest: Deterring China from Invading Taiwan, werd de meest gedownloade paper van het US Army War College van 2021, en stelde voor dat de VS in Taiwan plannen zouden maken voor een gerichte verschroeide-aarde strategie die het eiland “niet alleen onaantrekkelijk zou maken als het ooit met geweld zou worden ingenomen, maar ook zeer kostbaar om te handhaven”.

Na maanden van speculatie over mogelijke noodplannen van de VS meldde Bloomberg op 7 oktober dat de plannen voor het ergste geval de evacuatie van Taiwanese chiptechnici omvatten, waarbij een niet nader genoemde Amerikaanse functionaris als bron van de informatie werd genoemd.

De waardeketen van halfgeleiderchips

Het eiland bevat een chipfabrikant die TSMC heet en een heel ecosysteem van aan TSMC gelieerde chipfabrikanten, die 95% van de geavanceerde computerchips maken die we gebruiken,” aldus O’Brien, “niet alleen in onze militaire producten, maar ook in onze auto’s en smartphones.”

In augustus van dit jaar nam het Amerikaanse Congres de CHIPS Act (Creating Helpful Incentives for the Production of Semi-conductors) aan om de capaciteit van de binnenlandse infrastructuurbasis voor de productie van halfgeleiders te versterken en de afhankelijkheid van invoer voor levering te verminderen, met kritieke gevolgen voor de toeleveringsketen van defensie voor ontwrichtende technologieën zoals hypersonische en kunstmatige intelligentie. Er wordt 280 miljard dollar uitgetrokken voor subsidies aan chipfabrikanten en voor de ontwikkeling van technologie en onderzoek.

Het belang van halfgeleiderchips in de geopolitiek werd duidelijk in augustus, toen China de uitvoer van zand – cruciaal voor de productie van halfgeleiders – naar Taiwan opschortte in de nasleep van het bezoek van voorzitter Nancy Pelosi aan Taiwan en de periode van militaire demonstraties die daarop volgde. De rol van Taiwan in de waardeketen voor halfgeleiders was opmerkelijk in het jaar daarvoor, toen autofabrikanten worstelden om de productie voort te zetten tijdens een wereldwijd tekort aan chips.

Mochten de fabrieken van TSMC tijdens een invasie worden vernietigd, dan zou het voor bedrijven wereldwijd moeilijk zijn om hun activiteiten voort te zetten. “Deze ontwikkeling zou betekenen dat China’s high-tech industrieën zouden worden stilgelegd precies op het moment dat de natie verwikkeld was in een grootscheepse oorlogsinspanning,” schrijven McKinley en Harris.

“Zelfs wanneer de formele oorlog zou eindigen, zouden de economische kosten nog jaren aanhouden.

“Dit probleem zou een gevaarlijke cocktail zijn vanuit het perspectief van de Chinese Communistische Partij, waarvan de legitimiteit berust op beloften van binnenlandse rust, nationale veerkracht en duurzame economische groei.”

Directeur-generaal Chen Ming-tong van het Nationale Veiligheidsbureau van Taiwan ontkende echter dat de huidige defensieve plannen de vernietiging van de fabriek van TSMC of de evacuatie van ingenieurs omvatten, toen hij op 12 oktober sprak op een vergadering van het Comité voor Buitenlandse en Nationale Defensie.

Chen beschreef de wereldwijde toeleveringsketen van TSMC als afhankelijk van industriële partners in landen als Nederland, en voegde eraan toe dat de VS de chipfabrieken van TSMC niet hoeven te vernietigen omdat het verbreken van de toeleveringsketen voor vitale onderdelen voldoende zou zijn om de productie stil te leggen. “Zelfs als de andere partij TSMC bezit, zal deze gouden kip geen gouden ei kunnen leggen.”