Bron: Internacional news staff
informacion@granmai.cu 18 januari 2022 

Granma reproduceert de lange lijst gepubliceerd door het door de Amerikaanse regering gefinancierde National Endowment for Democracy, op 23 februari 2021, van organisaties die geld hebben ontvangen om in te grijpen in Cuba gedurende 2020

De Republikeinse president Ronald Reagan richtte in 1983 de National Endowment for Democracy (NED) op, die samen met het United States Agency for International Development (USAID) heeft gefunctioneerd als een economische arm van het interventionistische beleid van de regering van de Verenigde Staten, door niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en stichtingen te financieren, vermomd met namen die naar zeer lovenswaardige waarden als democratie en vrijheid refereren, maar die in feite proberen regeringen te veranderen die zich niet ondergeschikt maken aan het beleid van Washington.

Dit interventionistische beleid is in vele landen van de wereld ten uitvoer gelegd, vooral in die landen die de Verenigde Staten als hun achtertuin beschouwen: Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Zoals gedetailleerd beschreven op de eigen website van de NED in 2020, heeft de organisatie cruciale steun verleend om zogezegd de democratie in onze regio te bevorderen, in landen die geregeerd worden door wat zij beschouwen als de meest autoritaire regimes: Cuba, Nicaragua, en Venezuela. Twee landen, Ecuador en Bolivia, werden omschreven als “in transitie”, wat belangrijke kansen biedt om eerdere “autoritaire” wetgeving inzake vrijheid van meningsuiting en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht terug te draaien en om burgerparticipatie in verkiezingsprocessen aan te moedigen.

In de NED-rapporten worden de programma’s voor corruptiebestrijding, digitale media en mensenrechten uitgebreid en worden de toezeggingen aan de grootste landen in de regio opnieuw bevestigd: Brazilië en Mexico, die bedreigd zouden worden door respectievelijk rechts-populistische en links-populistische regeringen.

Zoals te zien is, definieert de organisatie Cuba, Nicaragua en Venezuela als “meer autoritaire regimes,” landen die openlijk werden aangevallen via het netwerk van stichtingen en NGO’s die de NED financiert, en die worden belasterd door media die ook worden gefinancierd via deze organisaties of andere soortgelijke organisaties.

De NED-website meldt ook dat op 30 november 2018 een bijeenkomst werd gehouden waaraan de Democratische senator Robert “Bob” Menéndez, en de Republikeinse vertegenwoordiger Ileana Ros-Lehtinen deelnamen, twee bekende tegenstanders van volksprocessen in de regio en verbonden met de meest reactionaire sectoren van de Cubaanse emigranten gevestigd in Miami.

Ook aanwezig waren NED-voorzitter Carl Gershman en USAID-administrateur Mark Green, die beiden geïnteresseerd zijn in het bevorderen van nieuwe leiders in Cuba, Nicaragua en Venezuela.

Gershman maakte van de gelegenheid gebruik om Congreslid Ros-Lehtinen te bedanken voor haar niet-aflatende steun voor het werk van “democratische” activisten over de hele wereld, en overhandigde haar een ingelijste afdruk van de Godin van de Democratie, bijna 30 jaar geleden gebouwd op het Tiananmen-plein in China.

Later nam NED Senior Director voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, Miriam Kornblith, deel aan een panel met activisten uit Venezuela en Cuba, dat werd omschreven als een evenement dat diende om Amerikaanse ontwikkelingsagentschappen en wetgevers bekend te maken met “democratische leiders” uit Cuba, Nicaragua en Venezuela.”

INTERVENTIE IN CUBA

Sinds de triomf van de Cubaanse Revolutie in 1959 hebben de Verenigde Staten hun toevlucht genomen tot alle mogelijke middelen om een regeringswisseling op het eiland af te dwingen. De criminele economische, commerciële en financiële blokkade die Washington illegaal en unilateraal tegen Cuba handhaaft en die door de internationale gemeenschap in 29 stemmingen in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is veroordeeld, is zonder twijfel het meest concrete voorbeeld van deze systematische agressie die de regering van de VS tegen ons volk handhaaft.

De voorvechters van de blokkade hebben meer dan eens toegegeven dat deze mengelmoes van maatregelen bedoeld is om het Cubaanse volk te verstikken, chaos te veroorzaken en een verandering van regime en politiek systeem teweeg te brengen.

Tijdens de jaren van de pandemie, 2020 en 2021, heeft de Amerikaanse regering (eerst onder leiding van Donald Trump en nu van Joe Biden) de blokkade met nieuwe maatregelen verscherpt, waardoor de invoer van medicijnen, beademingsapparatuur, brandstof en economische middelen om de crisis veroorzaakt door COVID-19 het hoofd te bieden, wordt verhinderd. In deze moeilijke context werden protesten aangewakkerd om de regering te destabiliseren in een mislukte poging om de Cubaanse revolutie de genadeslag toe te dienen. Het plan slaagde erin meer ontberingen en lijden voor de bevolking te veroorzaken, maar niet om de wil van het volk te breken.

In de rubriek over Cuba op de NED-website staat een lijst van groepen die in 2020 door de organisatie zijn gefinancierd om destabilisatie te bevorderen. Volgens deze door de NED vrijgegeven gegevens werd er dat jaar meer dan vijf miljoen dollar (5.077.788) voor dit doel geïnvesteerd, waarbij nog moet worden opgeteld de financiering voor NGO’s en stichtingen die niet in het Cuba-verslag voorkomen, maar ook actie voeren tegen ons land, evenals fondsen die via USAID en andere soortgelijke organisaties worden gekanaliseerd.

We reproduceren hieronder de lange lijst gepubliceerd op de NED website 23 februari 2021 (www.ned.org/region/latin-america-and-caribbean/cuba-2020) die de namen onthult van groepen die financiering hebben ontvangen om in te grijpen in Cuba gedurende het jaar 2020, met bedragen variërend van 20.000 tot 650.000 dollar. Lezers worden uitgenodigd om de werkelijke activiteiten van deze groepen te onderzoeken:


International Platform for Human Rights in Cuba – $87,253
Cubalex – $150,000
Fundacion Cartel Urbano – $110,000
National Democratic Institute for International Affairs (NDI) – $500,000
Freedom of Information – $80,000
Editorial Hypermedia – $93,941
Latin American Center for Nonviolence – $48,597
Instituto de Comunicacion y Desarrollo – $79,300
Transparencia Electoral – $74,945
Investigacion e Innovacion Factual – $74,000
Observatorio Cubano de Derechos Humanos – $150,000
Freedom of Information – $50,000
Agora Cuba – $75,860
Asociacion Diario de Cuba – $215,000
Freedom of Information – $72,000
Foundation for Human Rights in Cuba – $126,000
Instituto Cubano por la Libertad de Expresion y Prensa – $146,360
Freedom of Information – $56,500
Cultura Democratica – $49,106
Freedom of Information – $33,180
Cuban Democratic Directorate – $650,000
Democratic Ideas and Values – $23,500
Freedom of Information – $75,000
Accountability and Governance – $120,267
Freedom of Information – $91,319
Gobierno y Analisis Politico – $115,000
Asociacion Civil Cronos – $80,000
Freedom of Information – $50,000
Instituto Interamericano de Derechos Humanos – $95,000
Freedom of Information – $99,980
Center for International Private Enterprise (CIPE) – $309,766
Instituto Prensa y Sociedad – $70,523
Fundacion Espacio Publico – $108,000
People in Need Slovakia (PIPA) – $60,000
Clovek v tisni, o.p.s. (People in Need) – $150,882
Instituto Politico para la Libertad Peru – $85,000
Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social – $11,940
Center for a Free Cuba – $80,000
Institute for War and Peace Reporting (IWPR) – $145,230
Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba – $230,000
Vista Larga Foundation – $83,000
Democratic Ideas and Values – $71,339

Foto: Lacoste