Bron: Alejandra Garcia, uit Havana 
Resumen Latinoamericano 14 september 2023 ~~~

Vandaag gaat de G77+China top van start in Havana, Cuba, in aanwezigheid van staatshoofden en regeringsleiders uit meer dan 100 landen. Het wordt een “sobere” top, zoals de minister van Buitenlandse Zaken van het eiland, Bruno Rodriguez, het onlangs omschreef. Maar er zal veel Cubaanse cultuur aanwezig zijn en een brede deelname van het Cubaanse volk, dat ook heeft bijgedragen aan de voorbereiding.

De top is bedoeld om de belangrijkste uitdagingen en kernproblemen van de zuidelijke landen te bespreken. Het ontwerp van de slotverklaring van de G77 en China-top, die aan het eind van de wereldbijeenkomst deze zaterdag zal worden ondertekend, weerspiegelt de doelen en principes van de groep en richt zich op de behoeften van ontwikkelingslanden.

Een deel van het document bevat eisen aan landen die niet tot de groep behoren, zoals de oproep om de internationale financiële architectuur of de overdracht van technologieën te veranderen. In die zin is de uitdaging van de top hoe ervoor te zorgen dat de slotverklaring niet slechts retoriek blijft, en hoe de top de grote buitenlandse mogendheden zover kan krijgen dat ze aandacht besteden aan de dringende behoeften van ontwikkelingslanden?

“Dit is een ondemocratische wereld, maar ik hoop dat de rijke, geïndustrialiseerde landen een minimum aan consideratie zullen tonen. Ze zouden moeten inzien dat wat er met de landen in het Zuiden gebeurt, ook het overleven van de mensen in het Noorden garandeert. We varen in hetzelfde bootje in stormachtige wateren. Ofwel redden we allemaal onszelf als soort in het internationale systeem, ofwel zullen zelfs de miljardairs niet gered worden,” waarschuwde minister Bruno van Buitenlandse Zaken tijdens een persconferentie op woensdag.

De Groep, waarvan 134 landen lid zijn (80% van de wereldbevolking), verwacht ernst van de regeringen van de geïndustrialiseerde landen, die concrete toezeggingen hebben ondertekend, zoals officiële ontwikkelingshulp of financiering voor de klimaatzaak.

Minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodriguez, foto: Yaimi Ravelo

“De morele waarde van een eis van driekwart van de Verenigde Naties kan niet worden onderschat. Noch de politieke waarde van de boodschap die we zullen sturen naar de wereld, naar de volkeren van de geïndustrialiseerde landen, met inbegrip van hun arme burgers,” waarschuwde Rodriguez.

Het is geen toeval dat de bijeenkomst slechts een paar dagen voor de 78e zitting van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties plaatsvindt, die van 18 tot 26 september in New York wordt gehouden. Die “democratieën”, die grootmachten, zouden aandacht moeten hebben voor wat de meest kwetsbare landen h te zeggen hebben.

Bruno zei verder dat de Groep veel sterke punten in haar voordeel heeft; De breedte, omvang, gewicht en diversiteit van de Groep is een deugd, een rijkdom en een kracht. De minister van Buitenlandse Zaken wees er verder op dat van die 134 landen er 55 uit Afrika komen,

“Afrikaanse landen vormen een essentiële kracht in de G77; de G77 zou niet bestaan zonder de fundamentele en historische bijdrage van Afrikaanse landen aan de oprichting ervan”.

Er hangt een sfeer van wederzijds respect.

“Het achterwege laten van dwangmiddelen is een verdienste van de G77 + China. De G77 heeft nooit voorgesteld om unilateraal dwangmaatregelen toe te passen. De G77 streeft naar een multilaterale wereld zonder blokkades, zonder brute sancties die mensen schaden, die onberekenbare humanitaire schade veroorzaken, zoals dood, armoede, ziekte en uitsluiting,” zei hij.

De rijke wereld moet bijvoorbeeld nadenken over wat er in hun landen is gebeurd tijdens de pandemie. Ze moeten zich afvragen hoeveel ze hadden kunnen doen om de meest behoeftigen te helpen. En ze zouden zich moeten schamen voor het egoïsme waarmee ze niet alleen ten opzichte van de landen in het Zuiden, maar ook ten opzichte van de arbeiders en de armen in hun eigen land hebben gehandeld.

De laatste woorden van de minister tijdens zijn lezing vatten het doel van de Groep samen. “Elk woord in de Verklaring is voorgesteld door een delegatie en is het resultaat van universele overeenstemming. Ik kan zeggen dat er geen enkel punt was waarover onenigheid bestond; er was geen enkele onderhandeling waarin geen hartelijke, vreugdevolle, bijna feestelijke sfeer heerste vanwege de nabijheid van deze top.”

Er is eenheid, consensus en respect. Een journalist van het persbureau EFE kreeg een accuraat antwoord op de vraag waarom de slotverklaring verwijst naar het einde van de blokkade die de Verenigde Staten aan het eiland hebben opgelegd, maar niet naar de uitsluiting van Cuba van de lijst van landen die terrorisme sponsoren.

“Alles in het document is het resultaat van de overeenkomst van de groep. Cuba heeft nooit geprobeerd, noch voorgesteld, om enig nationaal belang op te nemen. Dat doet het gewoonlijk niet in dit soort organisaties, laat staan wanneer Cuba het voorzitterschap bekleedt. Het is juist de bedoeling om nationale belangen ondergeschikt te maken aan de belangen van de groep. Deze kwestie was op geen enkele manier onderwerp van discussie of onenigheid,” voegde hij eraan toe.

De ogen van de wereld zijn gericht op Cuba, dat optimistisch en trots is over het houden van deze top in zijn thuisland. Het land ontvangt bezoekers met de gebruikelijke genegenheid en een hoog niveau van informatie. Cuba is zich terdege bewust van onze verantwoordelijkheid. Wanneer de meest kwetsbaren zich verenigen tegen pijn en onrecht, komt de reële mogelijkheid van een betere toekomst steeds dichterbij.

Topfoto: Havana, photo: Bill Hackwell