Bron: ,Cubaminrex 25 september 2023 ~~~

Verklaring van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba na de terroristische aanval op de Ambassade in Washungton

In de avonduren van 24 september 2023 vond een terroristische aanslag plaats op de faciliteiten van de Cubaanse ambassade in de Verenigde Staten, toen een persoon twee molotovcocktails vanaf het trottoir over de omheining van de faciliteit gooide, die de voormuur van die diplomatieke missie raakten. Er werd geen schade toegebracht aan het personeel van de missie. Op verzoek van de Cubaanse diplomatieke missie gingen agenten van de Amerikaanse geheime dienst naar het hoofdkwartier en kregen toegang tot de faciliteiten om de gewelddadige actie te verifiëren.

Anti-Cubaanse groeperingen nemen hun toevlucht tot terrorisme vanwege het morele bankroet van hun haat tegen Cuba en de straffeloosheid die ze menen te genieten. In officiële uitwisselingen tussen de ambassade en het ministerie van Buitenlandse Zaken is er regelmatig voor gewaarschuwd dat het toegeeflijke gedrag van Amerikaanse wetshandhavers ten opzichte van gewelddadige acties het plegen van dit soort daden kan stimuleren.

Dit is de tweede gewelddadige aanval op het diplomatieke hoofdkwartier in Washington sinds april 2020. Op de avond van die dag vuurde een persoon van Cubaanse afkomst, staande in het midden van een straat in de Amerikaanse hoofdstad en gebruikmakend van een aanvalsgeweer, dertig patronen af op het gebouw. Gelukkig waren er ook toen geen gewonden onder het personeel in het gebouw, maar er was wel aanzienlijke materiële schade. Drie jaar later wacht de dader nog steeds op zijn proces en heeft de Amerikaanse regering geweigerd het incident te classificeren als een terroristische daad.

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen stelt als speciale verplichting voor de Verenigde Staten, als ontvangende staat, om alle passende maatregelen te nemen om de gebouwen van de missie te beschermen tegen binnendringing of beschadiging en om te voorkomen dat de rust van de missie wordt verstoord of de waardigheid ervan wordt geschonden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt deze terroristische actie en verwacht dat de regering van de VS handelt in overeenstemming met het Verdrag van Wenen inzake diplomatieke betrekkingen, in het belang van het voorkomen van herhaling van dergelijke gebeurtenissen.

Zij waarschuwt nogmaals voor de boodschap die wordt afgegeven met betrekking tot de houding van de Amerikaanse regering ten aanzien van dit soort bedreigingen tegen het Cubaanse diplomatieke hoofkantoor, maar ook tegen die van andere landen in Washington D.C. Het waarschuwt ook voor het gebruik van twee maten en twee gewichten in de veronderstelde inzet van de Amerikaanse regering in de strijd tegen het terrorisme.


Gerelateerde berichten in sub-archief ‘latijns amerika en de cariben’: