Bron: Eva Bartlett 
RT 28 april 2022 
(geblokkeerd in het westen)~~~

Een kijkje uit de eerste hand op de locatie waar volgens Kiev loopgraven duizenden lichamen liggen

Eva Bartlett

Volgens recente westerse media hebben Russische troepen maar liefst 9.000 burgers van Mariupol begraven in “massagraven” in een stadje net ten westen van de Oekraïense stad. Deze berichten gebruiken satellietbeelden als vermeend bewijs en herhalen de beweringen van functionarissen die loyaal zijn aan Kiev dat “de lichamen mogelijk in lagen zijn begraven” en “de Russen greppels hebben gegraven en deze in april elke dag met lijken hebben gevuld”.

Ik ging naar de plek in kwestie en vond geen massagraven.

Westerse beweringen over Russische massagraven bij Mariupol weer een nepnieuws-hoax – ik weet het, ik ging erheen.
https://t.co/g3w8S9K2s1 Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) 24 april 2022

Op 23 april vergezelde ik RT journalist Roman Kosarev op een bezoek aan de locatie, in de stad Mangush. Wat ik zag waren nieuwe, geordende grafvelden, waaronder enkele nog lege – een uitbreiding van een begraafplaats die al op de plek bestaat. Geen massagraven. Veel van de graven zijn voorzien van borden met de namen en geboortedata van de overledenen, indien beschikbaar, en de resterende percelen waren genummerd volgens de bijzetting.

Aangezien de media in wezen copy-pasten van dezelfde bron – de voormalige burgemeester van Mariupol, Vadym Boichenko (die nu ver van de stad lijkt te zijn) – zal ik citeren uit het artikel van de Washington Post:

Boichenko noemde de site de ‘nieuwe Babyn Yar,’ verwijzend naar een van de grootste massagraven in Europa gelegen in de buitenwijken van Kiev, waar 33.000 Joden werden gedood door de nazi’s in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Dit is ironisch op meerdere niveaus. Een burgemeester die de neonazi’s witwast die in deze stad tekeer zijn gegaan – met name die van het Azov Bataljon, die burgers als menselijk schild hebben gebruikt, civiele infrastructuur hebben bezet en gemilitariseerd, en burgers standrechtelijk hebben geëxecuteerd – vergelijkt een vermeend (niet bestaand) massagraf met een nazi-slachting uit WO2.

Ondertussen heeft het Kievse regime de geschiedenis herschreven door van de nazi’s van WO2 en hun collaborateurs helden van de natie te maken. Het meest beruchte voorbeeld is de Tweede Wereldoorlog figuur Stepan Bandera.

Boichenko’s tweede alarmerende bewering was dat het vermeende “massagraf” “de grootste oorlogsmisdaad van de 21ste eeuw” was. We zijn pas 22 jaar verder, maar we hebben al de door de VS geleide invasie en vernietiging van Irak gezien, de met de grond gelijk gemaakte Raqqa in Syrië, de voortdurende oorlog van Saudi-Arabië in Jemen – allemaal veel sterkere kanshebbers dan de nergens te vinden “massagraven” van Mangush.

In werkelijkheid telt de site ongeveer 400 afzonderlijke percelen, waaronder bijna 100 lege. De 9.000 lichamen en de “grootste oorlogsmisdaad van de 21ste eeuw” waren niet-geverifieerde beweringen van een burgemeester die zijn stad ontvluchtte, gepromoot door media die onderaan de pagina toegaven dat zij de beweringen niet onafhankelijk konden verifiëren – maar tegen die tijd was het kwaad al geschied.

Grafdelvers weerleggen beweringen massagraf

Tijdens een wandeling over de site kwamen twee mannen aan die verantwoordelijk waren voor de begrafenissen, en toen ze de beschuldigingen van de voormalige burgemeester van massagraven voorgelegd kregen, verwierpen ze de beweringen ten stelligste.

“Dit is geen massagraf en niemand gooit lichamen in een kuil,” vertelde een van hen mij.

Volgens hen begraaft men elke persoon in een kist en in een apart graf, worden de gegevens genoteerd in het mortuarium, en als er documenten zijn met betrekking tot naam en leeftijd, wordt het perceel gemarkeerd met een bordje waarop die gegevens staan. Anders wordt een nummer gebruikt.

Interessant was ook dat een deel van de nieuwe graven begraven Oekraïense soldaten bevatte. “Dat zijn ook mensen”, zei een van de mannen.

Voor wie twijfelt aan de locatie, zie het verslag van Roman: uit zijn drone-opnamen blijkt dat het precies dezelfde locatie is als op de satellietbeelden die door de westerse media worden gebruikt.

© Eva Bartlett

Ondertussen, zoals Roman al wandelend opmerkte, is massagraven iets waar Oekraïne al eerder van is beschuldigd. Hij haalde DPR-leider Denis Pushilin aan die had verklaard dat er sinds 2014 minstens 300 van dergelijke locaties zijn ontdekt.

Hij sprak ook over wat hij heeft gezien. “In 2014 of 2015 werden massagraven ontdekt toen Azov- of Aidar-strijders zich terugtrokken uit de Donetsk-regio. Ik zag zelfs een vrouw, ze was opgegraven, ze had haar armen achter haar rug gebonden, ze was in een laat stadium van zwangerschap en ze had een gat in haar hoofd, dus dat betekent dat ze geëxecuteerd is.”

De Amerikaanse journalist George Eliason, die al vele jaren in Lugansk woont, heeft over deze vermeende wreedheden geschreven. In een documentaire over deze kwestie, zei hij: “Ik ben hier vijf minuten en dan krijg ik te horen van de eerste vijf mensen die ze vonden, het waren vijf onthoofde hoofden. Het waren allemaal burgers. Wie doet dit mensen aan?”

Dit verhaal over een massagraf in Mangush is de zoveelste vervalsing van de westerse media, die eerder al de schijn hebben opgehouden dat couveusebaby’s door Iraakse soldaten op de grond werden gegooid, leugens hebben verspreid over massavernietigingswapens in Irak, en berichten hebben verspreid over een chemische aanval in Douma die nooit heeft plaatsgevonden, om er maar een paar te noemen van hun litanie van hoaxes.

Dit uitstekende verslag van Eva Bartlett uit Syrië dringt door de ‘ijzeren koepel’ van westerse propaganda, ook wel nieuws genoemd. Het gaat over een chemische aanval die nooit heeft plaatsgevonden in een land dat in uw naam is aangevallen, ondermijnd en geblokkeerd.https://t.co/AX1Zwbg0g0

John Pilger (@johnpilger) 27 mei 2021

Ondertussen, toen ik in Mariupol was op 21 en 22 april, ja er was verwoesting – dankzij die Neo-nazi & reguliere Oekraïense troepen die bovenverdiepingen van woongebouwen bezetten en ze gebruiken als militaire posities, waardoor retourvuur op de gebouwen wordt ontlokt – maar ik zag ook mensen in de straten, en het begin van het opruimproces voordat wederopbouw kan plaatsvinden.

Straten van Mariupol, inclusief gebieden 1 km van de Azovstal fabriek waar Oekraïense troepen zijn gebunkerd. Ja, er is vernietiging, dat is wat er gebeurt wanneer Oekraïense troepen & nazi’s zich insluiten in woonwijken & flatgebouwen bezetten. Het is niet Raqqa https://t.co/4ha3BTMBOJ

Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) 25 april, 2022

Ik zal herhalen wat ik heb gezegd over de verslaggeving van de westerse media over Syrië (die in mijn ervaring, van op de grond in dat land, grotendeels oneerlijk is): degenen die deze hoaxen en oorlogspropaganda promoten, hebben bloed aan hun handen.

Na de ontelbare leugens van de westerse media hoop ik dat de mensen kritisch zullen nadenken telkens wanneer een nieuwe bewering wordt gedaan, vooral wanneer die in koor wordt herhaald door de gebruikelijke verdachten.

De verklaringen, standpunten en meningen in deze column zijn uitsluitend die van de auteur en vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs die van RT.

Topfoto: Dit is wat ik vond in het gerapporteerde ‘massagraf’ bij Mariupol

Eva Bartlett is een Canadese onafhankelijke journaliste. Ze is jarenlang ter plaatse geweest om conflictgebieden in het Midden-Oosten te verslaan, vooral in Syrië en Palestina (waar ze bijna vier jaar heeft gewoond). @evakbartlett

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *