Bron:  Mazin Quemziyeh,  
nieuwsbrief 29 december 2023 

Mazin: Waarom ik optimistisch ben over 2024 ondanks de voortdurende genocide in de Gazastrook die grotendeels ontbreekt in de berichtgeving in de westerse media? Alleen al de twee nieuwsberichten van gisteren zouden genoeg kunnen zijn om ons depressief te maken: dat ongeveer 1000 kinderen amputaties zonder verdoving hebben ondergaan en dat de Israëlische handel in Palestijnse organen bloeit. Nou, laat me mijn optimisme uitleggen ondanks de verschrikkingen.

Ik herinner me dat wijlen mijn moeder ons vertelde over de 33 bloedbaden die plaatsvonden tijdens de Nakba van 1948 en de etnische zuivering waarvan ze getuige was op de jonge leeftijd van 16 jaar, toen 850.000 Palestijnen met geweld werden verwijderd of ontsnapten aan de zionistische aanval die bedoeld was om een Joodse staat te creëren, terwijl er daarvoor een pluralistische samenleving in Palestina was. 530 dorpen en steden werden etnisch gezuiverd. Ze herinnerde zich haar vriendin en schoolvriendin Hayah Balbisi (een lerares die samen met haar leerlingen door de zionisten werd vermoord in Deir Yassin op 9 april 1948). Ze herinnerde zich de vluchtelingen die naar Bethlehem kwamen (later opgezet in drie vluchtelingenkampen). Ze herinnerde zich het American Friends Service Committee en daarna de UNRWA die hen hielpen. Mijn moeder stierf in april van dit jaar op bijna 91-jarige leeftijd. Op een bepaalde manier is het een zegen dat ze het bloedbad en de genocide in Gaza niet heeft meegemaakt. In aantal ontheemden en doden een grotere Nakba/Catastrofe dan die waarvan zij getuige was in 1948. Haar leven na 1948 was echter niet hetzelfde als voor 1948. Zo werd ze op haar 16e een levenslange activiste. Een gul en vriendelijk persoon die zes kinderen grootbracht, vluchtelingen hielp en om medemensen gaf. Mijn vader was net zo toegewijd en gepassioneerd. Ik herinner me dat hij in 1970 huilend het nieuws zag van Jordaanse tanks in Palestijnse vluchtelingenkampen in Jordanië. Mijn beide ouders, overlevenden van de Nakba, waren leraren die duizenden studenten hebben beïnvloed. Ik ontmoet nog steeds mensen van mijn leeftijd die me vertellen hoe ze geholpen werden en hoe de lessen die ze leerden 50 of 60 jaar later nog steeds herinnerd worden. De 2,3 miljoen inwoners van de Gazastrook (nee, de 15 miljoen Palestijnen in de wereld) moeten dus het vaandel kiezen en ik zie nu al meer activisme van hen dan ooit tevoren. Velen zullen zich bij het verzet aansluiten (gewapend of ongewapend). Velen zullen zich uitspreken, doneren, lobbyen en niet zwijgen. Maar wij Palestijnen zijn niet alleen: 350 miljoen Arabieren, meer dan een miljard moslims en meer dan 4 miljard mensen met een geweten zijn er. Je zult zien dat steeds meer van hen gemobiliseerd worden. Zelfs tienduizenden Joden (misschien honderdduizenden) hebben zich al gemobiliseerd tegen het racistische zionisme.

Haya Balbisi en mijn moeder

75 jaar etnische zuivering en genocide werden tot dit jaar weinig besproken in het Westen. Ik woonde 28 jaar in de VS en reisde door 45 andere landen en bereikte tienduizenden mensen met mijn lezingen, boeken en geschriften.

We hadden zelfs een ‘wheels of justice’-busreis in 2000-2005 door 48 staten, waarbij we spraken op 1200 hogescholen en universiteiten, meer dan 300 scholen en honderden gemeenschapscentra en andere locaties. Deze e-mail bereikt nu 55.000 mensen. Maar activisme uit het verleden verbleekt bij wat er in 2023 gebeurde en wat er in 2024 zal gebeuren. Honderden miljoenen mensen zijn gemobiliseerd en als de ogen eenmaal geopend zijn, kunnen ze niet meer gesloten worden. Hypocrieten waaronder Arabische, Moslim en Westerse leiders en hun geassocieerde organisaties zoals de VN werden ontmaskerd en zullen terugtreden. Degenen die het zionisme onder de tafel steunden (Joden en niet-Joden) moesten stelling nemen: vóór het apartheids-genocide Israël of ertegen; vóór mensenrechten en vrede of vóór oorlog (zelfs tegen een eenvoudig staakt-het-vuren). De regering van de VS leidt nu in het financieren en bewapenen van deze genocide nadat ze zelf een aantal genocides heeft gepleegd (inheemse Amerikanen, zwarten met slavernij, Cambodja, Vietnam, Irak, Jemen en vele andere landen en haar voortrekkersrol in het wereldwijd verspreiden van ongebreideld consumentisme dat onze planeet vernietigde met klimaatverandering). De opgestapelde zonden zullen de staat niet toestaan een supermacht te blijven en zijn macht neemt af. De VS is nu gereduceerd tot een huurmoordenaar die de misdadiger verdedigt. Vandaar de marineschepen in de Middellandse Zee en de Rode Zee om elk land aan te vallen dat de strijd aanbindt tegen de genocide en de illegale blokkade van Gaza.

Dit is niet vergezocht. De oorlogsmachine slaagt er alleen in burgers te doden (bijna 30.000 tot nu toe, waaronder ongeveer 9000 kinderen) en zo’n 55.000 burgers te verwonden die ze vanuit de lucht bombarderen. In de landstrijd tegen de verzetsstrijdkrachten zijn ze aan het verliezen of op zijn best is het een patstelling sinds 7 oktober. Het Israëlische leger verliest honderden soldaten. Meer dan 750 militaire voertuigen (tanks, APC’s, bulldozers) zijn buiten dienst gesteld. Hun economie en sociale orde kunnen een langdurige oorlog waarover hun regering blijft praten niet aan. Het verzet zegt nu dat ze niet zullen praten over het ruilen van gevangenen (139 Israëli’s vs. 11.500 Palestijnen) tot er een volledig staakt-het-vuren is. Het regime van Netanyahu is niet bereid dit te accepteren omdat dit zou betekenen dat hij en zijn andere corrupte luitenanten in de gevangenis terecht zouden komen. Meer en meer Joden over de hele wereld verzetten zich nu openlijk tegen het zionisme. Politiek zionisme is een racistische beweging die Palestina (multi-etnisch, multireligieus, meertalig) wil omvormen tot een monolithische Joodse staat. Net als de aanbidding van het Gouden Kalf, kan deze valse nieuwe God niet worden gehandhaafd in de 21e eeuw. Het heeft gefaald en deze genocide is de laatste stap / de laatste nagel aan de doodskist. Terwijl 94% van de Israëli’s de moorden in Gaza steunde in een opiniepeiling die in november werd gehouden, groeit nu de ontgoocheling. De meeste Israëli’s geloven hun regering (militair of politiek leiderschap) niet meer. Ze hebben immers gelogen over wat er 7 oktober is gebeurd (onthoofde baby’s, verkrachtingen etc. lees ongaza.org). De meest opmerkelijke transformatie is dat de waarheid naar buiten komt over de geschiedenis van Palestina, over de Nakba, over de genocide, over de uitspraken van Israëlische leiders en over de impact op de wereld van een enorme fraude. Dit ondanks de honderden miljoenen die worden uitgegeven, AIPAC en de 150.000 Sayanim (geheime mossad-contacten in het buitenland) die gelikte propaganda en talking points produceren, vooral in Westerse landen. De waarheid wordt verspreid via honderden miljarden berichten op sociale media (FaceBook, X/Twitter, Telegram, Instagram etc.) en kan niet het zwijgen worden opgelegd door het geld dat wordt uitgegeven door de rijke zionistische beweging. In het Arabisch zeggen we “Ma Bitghati AlShams biGhorbal” (je kunt de zon niet bedekken met een zeef).

Het is een existentiële strijd zoals jullie weten: of we staan de onderwerping van mensen toe of we bereiken allemaal vrijheid en vrede. Zoals velen van ons al eerder voorspelden, zijn deze pijnen de geboortepijnen van een nieuw tijdperk. Het gebeurt altijd wanneer rijken ineenstorten en nieuwe machten ontstaan. Het VS/Israëlische Rijk is tanende. Het West-Romeinse Rijk nam af in de 5e eeuw na Christus. Elk rijk gaat ten onder en het verval van de VS versnelt omdat zowel de Democratische als de Republikeinse partij onder de plak zitten van de zionistische lobby die racisme en hebzucht voorop stelt. Corruptie tiert welig op de hoogste niveaus (Netanyahu, Biden, Trump). Velen beginnen zich dat te realiseren en beseffen dat de gevolgen van deze toegestane genocide niet alleen plaatselijk zijn, maar regionaal en wereldwijd. Israël/VS destabiliseren de hele wereld.

Een nieuwe multipolaire wereld is in opkomst en kan niet worden tegengehouden. Het is onze taak om die zo vorm te geven dat hij rechtvaardiger wordt. Wij, de mensen op aarde, kunnen niet blijven toestaan dat de hebzuchtige 0,1% ons leven beheerst. Alleen liefde voor de hele mensheid en de hele natuur kan de wonderen verrichten die nodig zijn. Laten we het daar dus over hebben. Terwijl ons hart uitgaat naar allen die dierbaren hebben verloren, moeten we de miljoenen mensen bedanken die niet zwegen. Zij die vochten tegen de ontkenning van de Nakba. Zij die werkten voor mensenrechten en gerechtigheid. Die miljoenen zoals Greta Thunberg die het verband begrijpen tussen klimaatrechtvaardigheid, milieurechtvaardigheid en landrechtvaardigheid. Duizenden organisaties (Jewish Voice for Peace, CodePink etc.) die zich bezighielden met burgerlijke ongehoorzaamheid, boycots, desinvesteringen en sancties. Mensen van alle geloofsovertuigingen en zonder geloofsovertuiging die mobiliseerden en in actie kwamen. We danken jullie allemaal. Jullie zijn de liefde die de angst overwint en ons hoop geeft op een betere mensheid en een duurzame aarde. Natuurlijk zal het niet gemakkelijk zijn en geen enkele waardige zaak is gemakkelijk.

We moeten al onze middelen, al onze wil, al onze energie inzetten om deze genocide te stoppen, alle oorlogen te stoppen, de klimaatverandering serieus aan te pakken, de falende wereldorde zo te hervormen dat genocide in de toekomst niet meer stilgehouden kan worden, het welig tierende kapitalistische/consumentistische systeem dat mensen uitbuit opheffen. We moeten allemaal ophouden consumenten te zijn van (verkeerde) informatie en producten om betrokken, meelevende, zorgzame mensen te worden. Dit is voor niemand van ons gemakkelijk. We zijn tenslotte allemaal kwetsbare “mensen” en twijfels en angsten en de duivel op één schouder blijven aan ons knagen. Laat me je een klein voorbeeld van mezelf geven. Als ze gered willen worden, zullen ze samen moeten praten en samenwerken met de verzetsmachten (Hamas, Islamitische Jihad etc.), met Iran, Rusland, Brazilië, Venezuela en China om de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen volgens UNGA194, democratie (zelfbeschikkingsrecht) en het beëindigen van apartheid en militarisme lokaal en wereldwijd te implementeren. Ze moeten ook een waarheids- en verzoeningscommissie en tribunalen oprichten om oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid aan te pakken.

Twintig jaar geleden verwoordde ik in mijn boek “Sharing the Land of Canaan” wat ik beschouw als de rationele manier om de aanval op mens en natuur in historisch Palestina (nu onder de laars van Israël) te stoppen. Ik voeg het citaat van Howard Zinn toe dat betrekking heeft op hoop en dat ik in dat boek gebruikte om mezelf eraan te herinneren:

“Er is een neiging om te denken dat wat we in het huidige moment zien, we zullen blijven zien. We vergeten hoe vaak we in deze eeuw versteld hebben gestaan van de plotselinge afbrokkeling van instellingen, van buitengewone veranderingen in de gedachten van mensen, van onverwachte uitbarstingen van opstand tegen tirannieën, van de snelle ineenstorting van machtssystemen die onoverwinnelijk leken. Hoopvol zijn in slechte tijden is niet alleen maar dwaas romantisch. Het is gebaseerd op het feit dat de menselijke geschiedenis niet alleen een geschiedenis is van wreedheid, maar ook van mededogen, opoffering, moed en vriendelijkheid. Wat we kiezen om te benadrukken in deze complexe geschiedenis zal ons leven bepalen. Als we alleen het ergste zien, vernietigt dat ons vermogen om iets te doen. Als we ons die tijden en plaatsen herinneren — en er zijn er zoveel — waar mensen zich voortreffelijk gedroegen, dan geeft ons dat de energie om te handelen, en op zijn minst de mogelijkheid om deze draaimolen van een wereld in een andere richting te sturen. En als we iets doen, hoe klein ook, hoeven we niet te wachten op een grootse utopische toekomst. De toekomst is een oneindige opeenvolging van geschenken, en om nu te leven zoals wij denken dat mensen zouden moeten leven, in weerwil van alles wat slecht is om ons heen, is op zichzelf al een prachtige overwinning.”

Mijn moeder was het in ons laatste volledige gesprek eens met deze beoordeling. Ze zei tegen me dat ze het einde van de tunnel niet zal meemaken, maar wij wel. Ik zie het wel, maar het is het donkerst voor de dag aanbreekt. Mogen we ons allemaal verbinden met de natuur en met onze menselijkheid. Ooit zullen we overwinnen en die dag zou in 2024 kunnen zijn als we samenwerken. Bijvoorbeeld door BDS te gebruiken:

Ons instituut (palestinenature.org) is van plan om onze inspanningen om mensen en de natuur te dienen in 2024 te verdubbelen: Kijk uit naar ons komende jaarverslag, plannen voor ons tienjarig bestaan dat we in juni vieren en plannen voor de toekomst (allemaal voor januari). Vanuit ons instituut wensen we ieder van jullie (vrienden, collega’s, donateurs, vrijwilligers, activisten) een productief, gezond, mensvriendelijk en milieuvriendelijk 2024.