Subarchieven 1 t/m 45

24 november 2019 0

De nummers op de achiefkast komen overeen met de archieven-index De berichtgeving over een aantal belangrijke gebeurtenissen hebben hogere prioriteit gekregen, zoals: Hands_off_Venezuela, Bolivia, Nicaragua – Westerse Barbarij in het MiddenOosten – Onrecht in Palestina – Agressie Interventie, Destabilistatie [AID] – Propaganda, de leugen regeert – Aanval op de Persvrijheid – De macht van 1%