Bron: David Miller 
Presstv.ir 13 november 2023 ~~~ 

Er komt steeds meer bewijs naar boven dat feitelijk vaststelt dat zionistische strijdkrachten op 7 oktober hun eigen volk hebben gedood. Zionistische propaganda (ook bekend als Hasbara) heeft gesuggereerd dat Palestijnse verzetsstrijders verantwoordelijk waren voor hun dood, maar het verhaal klopt niet.

Sinds de lancering van de operatie Al-Aqsa Storm (Al-Aqsa Vloed) vijf weken geleden, hebben de zionistische groepering en haar wereldwijde agenten, middelen en aanhangers, volgehouden dat de Palestijnse verzetsgroeperingen – die ze onnauwkeurig samenvatten onder de naam ‘Hamas’ – zich schuldig hebben gemaakt aan het rechtstreeks aanvallen van burgers, inclusief kinderen en baby’s.

Al heel vroeg was er een breed uitgemeten bewering dat tot 40 baby’s waren onthoofd door “Hamas”. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden en andere Westerse leiders geloofden deze bewering.

De bewering is nu ontkracht. Er was geen bewijs voor en de bewering was afkomstig van kolonist en militair reservist David Ben Zion, die al eerder aanzette tot gewelddadige rellen tegen Palestijnen en opriep tot het wegvagen van de stad Huwara op de bezette Westelijke Jordaanoever.

Nieuwe feiten over 7 oktober

In de weken die volgden, kwam er een stroom van details naar boven die andere elementen van het officiële zionistische verhaal in twijfel trokken.

Deze details kwamen van een combinatie van body camera en mobiele telefoonbeelden van betrokkenen, ooggetuigen, gevangenen die door het verzet waren vrijgelaten, en verslaggeving en videomateriaal van de media. De details omvatten:

  • Ten eerste werd in de compilatie van de dodelijke slachtoffers die Haaretz, een “liberale” zionistische krant publiceerde en voortdurend bijwerkte, slechts één kind onder de 4 jaar als omgekomen vermeld. De gegevens onthullen ook dat 16 kinderen tussen 4 en 17 jaar onder de slachtoffers waren. Dit toont duidelijk aan dat het verhaal over de onthoofding van 40 baby’s vals was. De gegevens onthullen niets over het doden van baby’s of kinderen.
  • Ten tweede blijkt uit de gegevens die Haaretz tot 7 november heeft verzameld dat 374 van de 1145, of 33 procent, Israëlisch militair personeel betrof, inclusief een klein aantal veiligheidsagenten van Kibboetsen, maar exclusief brandweer en reddingsdiensten.
  • Ten derde doken er beelden op van bezettingstroepen die binnen de menigte van festivalgangers verzetsstrijders aanvielen . Het zou erop kunnen duiden dat velen omkwamen in het geweervuur.
  • Ten vierde, een Britse burger, die op het festival was, en ook lid van de bezettingstroepen, stierf naar verluidt na het gooien van granaten ( naar men zegt terug) naar verzetsstrijders. Hij was, net als veel andere jonge Britse Joden, blijkbaar zodanig geradicaliseerd door de zionistische beweging dat hij bereid was lid te worden van de bezettingstroepen.
  • Ten vijfde werd vanuit Gaza gemeld dat ongeveer 50 gevangenen waren omgekomen door willekeurige bombardementen van de zionisten terwijl ze werden vastgehouden door de verzetsstrijdkrachten.

De meest schokkende details waren echter de berichten over de zionistische verantwoordelijkheid voor de dood van grote aantallen burgergevangenen en festivalgangers.

Mysterie muziekfestival

Ten eerste werd duidelijk dat het tafereel van uitgebrande en beschoten auto’s buiten het muziekfestival niet het resultaat was van de acties van “Hamas”, maar van geweervuur van bezettingstroepen op de grond of van Apache gevechtshelikopters in de lucht.

Beelden van festivalgangers die te voet de locatie uitrenden lijken het bewijs te bevestigen dat het onmogelijk was om met de auto te evacueren omdat de zionistische politie de enige weg naar buiten had geblokkeerd en, in een aantal gevallen althans, op hen die naderden had geschoten.

Danielle Rachiel beschreef hoe hij bijna werd gedood nadat hij het Nova muziekfestival was ontvlucht: “Toen we de rotonde [bij een kibboets] bereikten, zagen we Israëlische veiligheidstroepen!

“We hielden ons hoofd naar beneden [omdat] we automatisch wisten dat ze ons verdacht zouden vinden, in een kleine aftandse auto… uit dezelfde richting als waar de terroristen vandaan kwamen. Onze troepen begonnen op ons te schieten! … onze ruiten verbrijzelden”.

Pas toen ze in het Hebreeuws riepen: “Wij zijn Israëliërs!”, stopte het schieten.

Zoals een helikopterpiloot bekende: “Het was enorm moeilijk om binnen de bezette buitenposten en nederzettingen te onderscheiden wie een terrorist was en wie een soldaat of burger”.

In totaal waren er naar verluidt “28 gevechtshelikopters” die “in de loop van” de dag vuurden. Ze schoten naar verluidt “alle munitie in hun buiken leeg” en bewapenden zich daarna herhaaldelijk opnieuw, waarbij ze uiteindelijk “honderden 30 mm kanongranaten … en Hellfire raketten” afvuurden.

Volgens berichten in de Hebreeuwse pers “was de vuursnelheid … in het begin enorm en pas op een gegeven moment begonnen de piloten de aanvallen af te remmen en de doelen zorgvuldig te selecteren.”

Op een gegeven moment echter, “besloten de Apache piloten [om] alle beperkingen over te slaan. Pas rond 9:00 uur begonnen sommigen van hen uit zichzelf, zonder toestemming van meerderen, de terroristen met de kanonnen te bespuiten.”

Zionisten achter het bloedbad

Er zijn beelden van verbrande lijken en ook beelden van veel auto’s die ter plekke zijn verbrand en vernietigd, evenals beelden die door de bezettingstroepen zijn gemaakt nadat ze alle voertuigen op één plek hadden verzameld. De meeste (misschien wel alle of bijna alle?) zijn het resultaat van acties van bezettingstroepen. Het is niet bekend of dit de oorzaak is van enkele, de meeste of bijna alle van de 260 burgerslachtoffers van het festival.

Ten tweede was er het verslag van Yasmin Porat die het muziekfestival had bijgewoond, maar naar Kibboets Be’eri was gevlucht. Ze verklaarde in een interview op de Israëlische radio dat het Israëlische leger geen onderscheid had gemaakt tussen gevangenen en verzetsstrijders.

“Ze hebben iedereen geëlimineerd, inclusief de gijzelaars,” zei ze. Blijkbaar ging het hier om de dood van minstens 12 gevangenen, waaronder haar partner, waarschijnlijk door geweervuur.

Nog schokkender was het verslag van een kolonist die tijdens de gebeurtenissen niet in Kibboets Be’eri was.

De getuige verklaarde dat de bezetting tankgranaten afvuurde op huizen met al hun bewoners:

“Zijn stem beeft als hij aan zijn partner denkt, die op dat moment in haar schuilplaats thuis werd belegerd. Volgens hem voltooide de IDF (het Israëlische leger) de overname van de kibboets pas op maandagnacht en enkel nadat de commandanten in het veld moeilijke beslissingen hadden genomen – waaronder het beschieten van huizen met al hun bewoners erin om de terroristen samen met de gijzelaars uit te schakelen -” zei hij.

“De prijs was verschrikkelijk: minstens 112 Be’eri mensen werden gedood. Anderen werden ontvoerd. Gisteren, 11 dagen na het bloedbad, werden de lichamen van een moeder en haar zoon ontdekt in een van de verwoeste huizen. Er wordt aangenomen dat er nog meer lichamen tussen het puin liggen.”

Puin van gebouwen en foto’s

Gezien het feit dat verzetsstrijders licht bewapend waren, lijkt het bewijs van tot puin gereduceerde gebouwen en verbrande lijken en huizen te suggereren dat zionistische troepen er direct verantwoordelijk voor zijn geweest.

Hetzelfde geldt voor drie foto’s, waarvan er twee beweren het verbrande lijk van een baby te tonen en één een bebloede maar niet verbrande dode baby, en voor de bewering dat Hamas een baby “roosterde” in een oven.

In het eerste geval weten we al dat er één baby (geen drie) onder de doden was. De foto’s werden over de hele sociale media verspreid, onder andere door het account @IsraeliPM X (voorheen Twitter) (dat meer dan 6 miljoen keer werd bekeken) en één ervan door de pro-Israël extremist Ben Shapiro.

Deze laatste afbeelding bleek naar verluidt een door kunstmatige intelligentie gegenereerde afbeelding te zijn met behulp van een bronafbeelding van een kleine hond, hoewel dit later werd betwist.

Het laatste geval – van de baby in de oven – lijkt ook geen enkele vorm van bevestiging te hebben.

Maar als een van beide echt zou zijn, is de meest voor de hand liggende verklaring voor alle verslagen van verbrande baby’s dat de baby’s werden gedood door verbranding na aanvallen van de bezettingsmacht op de woonhuizen waar ze woonden.

Hannibal Richtlijn

Het doden van gevangenen lijkt in lijn te zijn met de weinig bekende zionistische militaire doctrine die bekend staat als de Hannibal-richtlijn. Hoewel het door sommigen wordt betwist, wordt het aannemelijk geacht dat de doctrine is vernoemd naar de Carthaagse generaal, die ervoor koos zichzelf te vergiftigen in plaats van zich gevangen te laten nemen door de Romeinen.

De doctrine werd gecreëerd in 1986 en heette oorspronkelijk het Hannibal Protocol. De doctrine stelt als allesoverheersend doel de noodzaak om te voorkomen dat Zionistische strijdkrachten gevangen worden genomen, indien nodig, ten koste van de eliminatie van hun eigen strijdkrachten. Het bleef een militair geheim tot 2003.

Tijdens de grondaanval van Israël op Gaza, in 2011, werd een Golani-commandant op geluidsband betrapt toen hij zijn eenheid vertelde: “Geen enkele soldaat van het 51ste Bataljon zal ontvoerd worden, tegen welke prijs of onder welke voorwaarde dan ook. … Zelfs als dat betekent dat zijn eenheid nu op de vluchtauto moet schieten.”

Later wijzigde de stafchef van de bezettingsmacht, Benny Gantz, de richtlijn. Hij introduceerde een “ethisch” principe dat bekend staat als de “doctrine van het dubbele effect”.

Het stelt dat een slecht resultaat (het doden van een gevangen soldaat) alleen moreel toelaatbaar is als neveneffect van het bevorderen van een goede actie (het stoppen van zijn ontvoerders).”

Dit vertoont een opvallende gelijkenis met wat er gebeurde op 7 oktober. De zionistische leugens storten voor onze ogen in.

Topfoto: US Rep. Ilhan Omar (D-MN) (L) praat met Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) tijdens een rally met collega-Democraten voor de stemming over H.R. 1, of the People Act, op de East Steps van het US Capitol op 08 maart 2019 in Washington, DC. (AFP-foto)

David Miller is de producent en co-host van Press TV’s wekelijkse Palestine Declassified show. Hij werd in oktober 2021 ontslagen bij de Universiteit van Bristol vanwege zijn pleidooien voor Palestina.


Gerelateerd (berichten in subarchief /Palestina):