Bron: Persteam Havana, 
Granma.cu 15 september 2023 ~~~

Een team van Granma doet live verslag vanaf de locatie van het evenement

Redactionele noot vooraf: In de toespraken worden begrippen genoemd, die bij kritische mensen in het westen enige weerzin zullen oproepen. Dat is begrijpelijk, en correct indien westerse eliten of hun helpers deze begrippen bezigen.
Hier, op de G77&China bijeenkomst staan deze zelfde begrippen voor een andere vorm en inhoud.
In dat verband is het goed om het essay van Matthew EhretAdding a Touch of Nuance to the UN Sustainable Development Goals” (“Supporting UNSDGs = You must be Evil”… or is this too simplistic?) te lezen, dat ingaat op dit woordgebruik en begrip. [ NL-vertaling HIER ] – Red.


DOELSTELLINGEN VAN DE TOP

G77&China, in Havana

Het bevorderen van debat en analyse over de belangrijkste uitdagingen voor het Zuiden om vooruitgang te boeken op weg naar duurzame ontwikkeling, in het bijzonder de rol van wetenschap, technologie en innovatie ter ondersteuning van voedselzekerheid, gezondheid, nieuwe productieprocessen, menselijk welzijn en een gezond milieu, het beheer van regeringen en de particuliere sector, evenals de bijdrage van onderwijs en ethiek in wetenschap en technologie, open wetenschapsmodellen, de rol van sociale en humanistische wetenschappen voor de ontwikkeling van onze samenlevingen, naast andere relevante onderwerpen.

Het geven van continuïteit aan en het ontwikkelen van wat is overeengekomen door de staatshoofden en regeringsleiders op de eerste en tweede zuidelijke topconferenties, respectievelijk gehouden in Havana (2000) en Doha (2005).

De basis leggen voor de standpunten en belangen die de Groep zal verdedigen in de context van de vele lopende multilaterale onderhandelingsprocessen die van groot belang zijn voor de G77 en China, zoals het Wereldwijde Digitale Pact, het Algemene Herzieningsproces van de Wereldtop over de informatiemaatschappij (WSIS+20), de MDG-top, de Top van de toekomst, en andere, waarvoor gecoördineerde actie vereist zal zijn.

een nieuwe impuls geven aan de belangrijkste ontwikkelingsvraagstukken van de landen in het Zuiden, op basis van de bijdrage van wetenschap, technologie en innovatie, en praktische maatregelen vaststellen om de bestaande verschillen tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden aan te pakken, en pleiten voor de nakoming van internationale verbintenissen in termen van officiële ontwikkelingshulp, technologieoverdracht en financiering die nodig zijn voor de ontwikkeling van de landen in het Zuiden.

Ontwikkelingslanden blijven vooruitgang boeken met hun nationale ontwikkelingsprioriteiten.

Wetenschap, technologie en innovatie zijn daarbij essentiële instrumenten om het tempo van economische diversificatie en transformatie op te voeren, de productiviteit en het concurrentievermogen te verhogen en de volledige integratie van ontwikkelingslanden in de wereldeconomie te vergemakkelijken.

Wetenschappelijke en technologische vooruitgang is de sleutel tot duurzame ontwikkeling. Een groot deel van de mensheid heeft hier echter geen toegang toe en voert een eeuwigdurende strijd om te overleven. Om dit scenario te veranderen moet er een rechtvaardigere, echt democratische en inclusieve wereld worden opgebouwd die internationale solidariteit en samenwerking bevordert, wat op zijn beurt de mobilisatie van de nodige middelen mogelijk maakt om de inspanningen van landen te ondersteunen om hun ontwikkeling te bereiken, die is beknot door eeuwen van uitbuiting, kolonialisme en plundering.

In deze context zijn de eenheid en het activisme van de G77 en China in internationale debatten en fora essentieel om de legitieme aspiraties van onze volkeren te bevorderen. Tegelijkertijd zijn uitwisselingen binnen de Groep belangrijk om punten van convergentie te identificeren en mechanismen en initiatieven te verkennen die bijdragen aan complementariteit tussen de landen van het Zuiden over de belangrijkste kwesties die voor ons van belang zijn.

De rol van wetenschap, technologie en innovatie in ontwikkeling is steeds belangrijker geworden voor de Groep van 77 en China. De prioriteiten van de Groep op dit gebied zijn opgenomen in de slotdocumenten van de eerste en tweede Zuidtop. De kwestie is ook benadrukt in de slotverklaringen van de bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Groep en in de resultaten van de besprekingen van de Groep over dit onderwerp.

In het licht van de groeiende technologische marginalisering van het Zuiden zijn wetenschap, technologie en innovatie een prioriteit die door de landen van de Groep moet worden verdedigd, vanwege hun grote invloed op ontwikkeling en op het effectief aanpakken van de huidige uitdagingen.

In deze geest heeft Cuba, in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Groep van 77 en China, besloten een top van staatshoofden en regeringsleiders bijeen te roepen onder het thema Huidige ontwikkelingsuitdagingen: de rol van wetenschap, technologie en innovatie. Het evenement vindt vandaag en morgen plaats in Havana.

==== Alle openingstoespraken =====

DÍAZ-CANEL: “WE HEBBEN VEEL GEVOELENS VAN BROEDERSCHAP EN SOLIDARITEIT, IEDEREEN IS THUIS”.

Foto: Juvenal Balán

Met de groet van de Eerste Secretaris van het Centraal Comité van de Communistische Partij van Cuba en President van de Republiek, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aan de staatshoofden en/of regeringsleiders en andere hoofden en vertegenwoordigers, begon deze vrijdagochtend de Top van de Groep van 77 en China.

Onder het thema “De huidige uitdagingen van ontwikkeling: de rol van wetenschap, technologie en innovatie” bevat het programma van het evenement, dat wordt gehouden in het Havana Convention Palace, openingsopmerkingen van de Cubaanse leider en de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, António Guterres, gevolgd door een algemeen debat.

De doelstellingen van de top zijn, in het algemeen, het bevorderen van debat en analyse over de belangrijkste uitdagingen voor het Zuiden om vooruitgang te boeken in de richting van duurzame ontwikkeling, in het bijzonder de rol van wetenschap, technologie en innovatie ter ondersteuning van voedselzekerheid, gezondheid, nieuwe productieprocessen, menselijk welzijn en een gezond milieu, het management van overheden en de private sector, evenals de bijdrage van onderwijs en ethiek in wetenschap en technologie, open wetenschapsmodellen, de rol van sociale en humanistische wetenschappen voor de ontwikkeling van onze samenlevingen, naast andere relevante onderwerpen.

Voor Cuba is het pro tempore voorzitterschap van de G77 en China een grote eer en een enorme verantwoordelijkheid, niet alleen vanwege de diversiteit en representativiteit, maar ook vanwege de rol die de groep in de huidige context moet spelen.

Een van de prioriteiten is het bevorderen van een gemeenschappelijk standpunt van de groep en haar actieve en effectieve leiderschap in de onderhandelingsprocessen die in 2023 zullen plaatsvinden, waaronder de voorbereiding van de Toekomsttop, de SDG-top, de internationale klimaatonderhandelingen, het hervormingsproces “Onze gemeenschappelijke agenda” van de secretaris-generaal van de VN en de IIIe Zuidtop.

Raúl Castro met António Guterres Foto: Estudios Revolución

De bijeenkomst wordt ook voorgezeten door Esteban Lazo Hernández, voorzitter van de Nationale Assemblee; premier Manuel Marrero Cruz; de Cubaanse vicepresident Salvador Valdés Mesa; en minister van Buitenlandse Zaken Bruno Rodríguez Parrilla.

Na hen welkom te hebben geheten in Cuba, het land van José Martí, bedankte Díaz-Canel de staatshoofden en/of regeringsleiders en andere hoofden en vertegenwoordigers voor hun aanwezigheid op deze bijeenkomst ter verdediging van de toekomst en van de grote meerderheden die het begrip mensheid vormen.

Wij heten de staatshoofden en regeringsleiders, delegatieleiders en gasten van de G77-top in Havana van harte welkom.

Cuba, het land van José Martí, aan wie we het prachtige idee te danken hebben dat het vaderland de mensheid is, heet u welkom met de gastvrijheid en genegenheid van zijn volk. pic.twitter.com/0Zs9Hrn07c

– Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) 15 september 2023

Hij benadrukte dat dit een sobere top is, die wordt gehouden ondanks de moeilijkheden en de zes decennia durende blokkade door de Amerikaanse regering, die nu is toegenomen.

Hij wees erop dat wij ook voor kolossale uitdagingen staan als gevolg van de huidige onrechtvaardige internationale orde, maar wij zijn niet de enigen. “Bijna 60 jaar geleden waren het de gemeenschappelijke moeilijkheden en de hoop dat we ze samen konden aanpakken en overwinnen, die ons tot een Groep hebben gemaakt. Wij zijn de 77 en China en wij zijn meer”.

De Groep heeft de immense verantwoordelijkheid om de belangen van de meerderheid van de naties in de wereld te vertegenwoordigen op het internationale toneel. We zijn met 134, wat overeenkomt met meer dan twee derde van de lidstaten van de Verenigde Naties, waar 80 procent van de wereldbevolking woont.

De Cubaanse leider wees erop dat samenkomen ons de mogelijkheid geeft om collectief te overleggen om de krachten te bundelen ter verdediging van de belangen van die meerderheden, het helpt ons om standpunten te verzoenen met de huidige uitdagingen voor de ontwikkeling en het welzijn van onze volkeren, maar het roept ook vragen op.

Na bijna 60 jaar diplomatieke strijd herinnerde hij aan de oproepen van historische leiders om de Verenigde Naties te democratiseren, de waarschuwingen van Comandante Fidel Castro dat “morgen te laat zal zijn” en de oproep van Hugo Chávez om dit nuttige bijeenkomsten te laten zijn.

“Deze top vindt plaats op een moment dat de mensheid een onvoorstelbaar wetenschappelijk en technisch potentieel heeft bereikt, met een capaciteit om rijkdom te genereren die, in omstandigheden van grotere gelijkheid, een comfortabele en duurzame levensstandaard zou kunnen garanderen voor bijna alle bewoners van deze planeet.

Met het recht dat we hebben, aangezien de overgrote meerderheid van de Groep van 77 de belangrijkste slachtoffers zijn van de crisis die de wereld doormaakt, van de onrechtvaardige ongelijke uitwisseling, van de wetenschappelijke, technologische en kenniskloof, van het effect van de klimaatverandering en de uitputting van hulpbronnen, eisen we de aanstaande democratisering van het systeem van internationale betrekkingen.

De Cubaanse leider weerspiegelde dat veel van onze naties arm worden genoemd terwijl ze eigenlijk als verarmde naties moeten worden beschouwd, en dat het noodzakelijk is om deze toestand, waarin eeuwen van koloniale en neokoloniale afhankelijkheid ons hebben gestort, om te keren, omdat het niet eerlijk is en omdat het Zuiden niet langer het gewicht van alle tegenslagen kan dragen.

Hij voegde eraan toe dat “degenen die oogverblindende steden hebben gebouwd met de middelen, het zweet en het bloed van de naties van het Zuiden, nu al lijden en in de toekomst nog meer zullen lijden onder de gevolgen van de economische en sociale onevenwichtigheden die zijn veroorzaakt door de plundering; omdat we op hetzelfde schip reizen, hoewel sommigen VIP-passagiers zijn en anderen hun dienaren”.

Díaz-Canel wees erop dat de enige geldige manier voor dit wereldschip om niet te eindigen als de Titanic samenwerking is, solidariteit, de Afrikaanse filosofie die menselijke vooruitgang zonder uitsluitingen begrijpt, waar de pijn en hoop van een ieder de pijn en hoop van allen is.

Hij wees erop dat als we als thema van deze top “De rol van wetenschap, technologie en innovatie als onderdelen van het politieke debat in verband met ontwikkeling” hebben voorgesteld, we dat doen in de overtuiging dat de prestaties en vooruitgang op dit gebied degenen zijn die uiteindelijk zullen zeggen of en wanneer het mogelijk is om de duurzame ontwikkelingsdoelen te bereiken die verband houden met het einde van de armoede, nul honger in de wereld, gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitaire voorzieningen, oplossingen voor energieproblemen, banen, economische groei, industrialisatie en sociale rechtvaardigheid.

Hij bevestigde: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat het zonder deze premissen niet mogelijk zal zijn om vooruitgang te boeken in de richting van een duurzame manier van leven, in harmonie met de natuurlijke omstandigheden die het leven op de planeet garanderen, en het is duidelijk dat het transformatieproces naar al deze doelstellingen op de een of andere manier de rol van kennis als generator van wetenschap, technologie en innovatie omvat”.

Het staatshoofd verklaarde dat de internationale barrières die de toegang tot kennis in ontwikkelingslanden en hun gebruik van dergelijke beslissende factoren voor economische en sociale vooruitgang hebben belemmerd, nu moeten worden geslecht.

Hij sprak verder over barrières die nauw verbonden zijn met een onrechtvaardige en onhoudbare internationale economische orde die voor de ontwikkelde landen bevoorrechte omstandigheden in stand houdt en een meerderheid van de mensheid degradeert tot omstandigheden van onderontwikkeling.

Hij benadrukte dat zonder het aanpakken van deze kwesties het niet mogelijk zal zijn om de duurzame ontwikkeling te bereiken waar we allemaal recht op hebben, hoeveel doelen er ook gesteld worden, noch zal het mogelijk zijn om de immense kloof te verkleinen die de bevoorrechte levensomstandigheden van een klein deel van de wereldbevolking scheidt van de onderontwikkeling die zich verdiept onder de overgrote meerderheid. Evenmin, zei hij, kunnen we erop vertrouwen dat we een vreedzame wereld zullen bereiken waarin alle soorten oorlogen en gewapende conflicten zullen verdwijnen.

Hij benadrukte dat wetenschap, technologie en innovatie een transcendentale rol spelen in het bevorderen van productiviteit, efficiëntie, het creëren van toegevoegde waarde, het humaniseren van arbeidsomstandigheden, het bevorderen van welzijn en het garanderen van menselijke ontwikkeling.

De Cubaanse leider erkende dat we te maken hebben met de grootste wetenschappelijk-technische revolutie die de mensheid ooit heeft gekend, waarin de wetenschap de loop van het leven heeft veranderd en de mens in staat is geweest de ruimte te kennen en geavanceerde machines te ontwerpen die zelfs de meest elementaire processen in verband met hun bestaan automatiseren.

Hij benadrukte dat het internet de grenzen van ruimte en tijd heeft overschreden. “Technologische ontwikkeling heeft het mogelijk gemaakt om de wereld met elkaar te verbinden met de snelheid van een klik; het heeft de capaciteit voor onderwijs en leren vermenigvuldigd; onderzoeksprocessen versneld; en de mensheid begiftigd met onvermoede capaciteiten om hun levensomstandigheden te verbeteren”.

Het Cubaanse staatshoofd waarschuwde echter dat deze mogelijkheden niet binnen ieders bereik liggen. Hij gaf aan dat de VN er in dit verband al op heeft gewezen dat de creatie en verspreiding van geavanceerde digitale productietechnologieën (PDA) zich nog steeds concentreert op wereldniveau, met een zeer geringe ontwikkeling in de meeste economieën van het Zuiden.

Slechts tien leidende economieën in PDA-technologieën zijn verantwoordelijk voor 90% van alle patenten wereldwijd en 70% van alle direct gerelateerde export, zei hij.

“In plaats van een instrument te worden om de ontwikkelingskloof te dichten en bij te dragen aan het overwinnen van de onrechtvaardigheden die het lot van de mensheid bedreigen, worden ze vaak wapens om die kloof te verdiepen, de wil van veel regeringen om te buigen en de systemen van uitbuiting en plundering te beschermen”, betreurde Díaz-Canel.

Dit verklaart, voegde hij eraan toe, dat temidden van de meest kolossale wetenschappelijk-technische ontwikkeling aller tijden, de wereld drie decennia terug is gegaan in termen van het terugdringen van extreme armoede en dat er niveaus van hongersnood zijn die sinds jaren niet meer zijn voorgekomen.

Hij waarschuwde dat slechts 36% van de bevolking in de minst ontwikkelde en ontwikkelingslanden gebruik maakt van het internet, vergeleken met 92% toegang in de ontwikkelde landen.

“Je kunt niet serieus praten over technologische vooruitgang of eerlijke toegang tot communicatie zonder deze realiteiten in ogenschouw te nemen,” benadrukte hij.

“Het is genoeg om erop te wijzen dat, midden in de grootste pandemie die de mensheid ooit heeft gekend, slechts tien fabrikanten de productie van vaccins tegen COVID-19 concentreerden,” legde Díaz-Canel uit.

De pandemie was een realistisch bewijs van de kosten van wetenschappelijke uitsluiting, die levens kostte en de kloof tussen Noord en Zuid verbreedde. In de nasleep van de pandemie werden onze landen geconfronteerd met moeilijke omstandigheden waarin ze nog steeds worstelen om het hoofd te bieden.

Als gevolg daarvan hadden ontwikkelingslanden slechts 24 doses vaccin per 100 mensen, vergeleken met 150 voor andere landen.

Door toegang te zoeken tot de financiële markten, werden landen in het Zuiden geconfronteerd met een tarief dat tot acht keer hoger lag dan dat van ontwikkelde landen.

Om universele deelneming te bereiken, ook in de digitale economie, moet er tegen 2030 minstens 400 miljard dollar in onze landen worden geïnvesteerd, een vraag waaraan kan worden voldaan met slechts 19% van de wereldwijde militaire uitgaven.

Het moet een prioriteit zijn om de paradigma’s te doorbreken die beperkt zijn tot de culturele omgevingen en paradigma’s van het Noorden en die de internationale wetenschappelijke gemeenschap beroven van een aanzienlijk intellectueel kapitaal.

Deze trend is gebaseerd op de dringende noodzaak om het meest dynamische element van onze samenlevingen te redden: mensen en hun creatieve activiteit.

In dit streven is capaciteitsopbouw de sleutel tot het realiseren van de belofte van wetenschap, technologie en innovatie voor duurzame ontwikkeling.

De Cubaanse president moedigde ons aan om de geest van strijd, traditionele kennis, creatief denken en collectieve wijsheid terug te vinden; laten we vechten voor ons recht op ontwikkeling, dat ook het recht is om als soort te bestaan.

Alleen op deze manier zullen we in staat zijn om op gelijke voet deel te nemen aan de wetenschappelijke en technische revolutie; alleen op deze manier zullen we in staat zijn om onze rechtmatige plaats in te nemen in deze wereld, waar ze ons willen degraderen tot de status van gedweeë leveranciers van rijkdom voor de minderheden, zei hij.

“Laten we samen de eervolle missie vervullen om het te voltooien, te verbeteren, eerlijker en rationeler te maken, zonder de permanente dreiging om te verdwijnen,” zei hij.

Hij besloot: “laten we, als eerbetoon aan hen die geloofden en stichtten, in naam van de volkeren die we vertegenwoordigen, hun stemmen en vragen respecteren. We zijn met meer en we zullen winnen!”.

“DE WERELD LAAT ONTWIKKELINGSLANDEN IN DE STEEK”, ZEI GUTERRES.

Foto: Revolution Studios

Secretaris-generaal van de VN Antonio Guterres feliciteerde Cuba met zijn succesvolle voorzitterschap van de G77 en China en sprak zijn dank uit voor de gastvrijheid en het warme welkom.

Hij zei dat bijna 60 jaar geleden een groep landen samenkwam om het oprichtingsdocument van de G77 te ondertekenen, en de oprichters verklaarden zich verenigd in hun vastberadenheid om “eeuwen van onrecht en verwaarlozing” te verhelpen.

Verwijzend naar de huidige mondiale context, waarschuwde hij dat armoede toeneemt, honger toeneemt, prijzen de pan uit rijzen en klimaatrampen steeds vaker voorkomen.

“De conclusie is duidelijk: de wereld laat de ontwikkelingslanden in de steek,” zei Guterres.

De secretaris-generaal van de VN maakte van de gelegenheid gebruik om Cuba te feliciteren met de succesvolle ontwikkeling van zijn COVID-19 vaccins, die niet alleen het Cubaanse volk hebben geholpen, maar ook andere mensen die lijden onder ongelijkheid en internationale toegang tot vaccins.

OFFICIËLE FOTO VAN DE G77 EN CHINA

Foto: Juvenal Balán

Nadat president Díaz-Canel en de secretaris-generaal van de VN het woord hadden genomen, kwam er een einde aan de openingszitting, gevolgd door de officiële fotosessie met de vertegenwoordigers van de lidstaten.

DE ALGEMENE BIJEENKOMST VAN DE G77+CHINA-TOP

Raul op de g77+China top

Foto: Revolution Studios


De hierna volgende samenvattingen van welkomstoespraken zijn overgenomen van de Live samenvattingen van de auteurs van Granma.cu “
De lijst is omgedraaid, zodat de toespraken in chronologische volgorde staan

AZALI ASSOUMANI: DE NOODZAAK VAN EFFECTIEVE INTERNATIONALE SOLIDARITEIT MOET OPNIEUW IN HERINNERING WORDEN GEBRACHT.

Azali Assoumani, president van de Unie van de Comoren en voorzitter pro tempore van de Afrikaanse Unie, opende het algemene debat.

De heer Assoumani bedankte voor de gastvrijheid en de werkomstandigheden die voor de top waren gecreëerd.

Hij wees erop dat het beheer van de pandemie een periode was waarin we leerden over de rol van technologie en de geest van innovatie voor de continuïteit van onze acties.

Innovatie, zei hij, is nu een fundamenteel onderdeel van de oplossing voor onze ontwikkelingsuitdagingen.

De voorzitter wees erop dat het conclaaf van Havana ons opnieuw moet herinneren aan de noodzaak van effectieve internationale solidariteit en drong er bij de top op aan een concreet mechanisme te definiëren om degenen die geen toegang hebben tot de technologische revolutie, in staat te stellen dit wel te doen.

Hij herinnerde eraan dat er nadelige effecten zijn die verwoestende gevolgen hebben en noemde cybercriminaliteit, de noodzaak om scherper te zijn met kunstmatige intelligentie, cyberspace en genetische manipulatie, waardoor wereldwijde bescherming op juridisch en operationeel niveau nodig is.

De Afrikaanse Unie ontwikkelde de strategie voor het decennium op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie en “we zijn vastbesloten om van dit kader een efficiënt instrument te maken om inspanningen en investeringen te sturen,” benadrukte ze.

RALPH GONSALVES: WE MOETEN SOLIDAIR ZIJN MET ELKAAR

Foto: Revolution Studios

Ralph Gonsalves, premier van St. Vincent en de Grenadines, zei dat hij de ontwerpverklaring had gelezen en alle 46 paragrafen steunde.

Hij merkte op dat wetenschap, technologie en innovatie geen reeks geaggregeerde technische functies zijn die worden geconfigureerd en onderhouden in wetenschappelijke laboratoria; ze vinden plaats in de echte wereld, in een economisch, politiek en sociaal laboratorium en zoals alle kwesties die ons bezighouden gaan ze over wie wat krijgt, wanneer, waar en hoe.

Gonsalves wees erop dat de strijd in de wereld van vandaag tussen concurrerende machten een strijd is tussen democratieën en autocratieën en deze strijd gaat over hulpbronnen, over wie ze bezit, wie ze controleert en wie ze verdeelt.

Wanneer het onderwerp ter sprake komt en we zeggen – laten we de mondiale processen verduidelijken – krijgen we te horen dat er een nieuwe wereldorde is. Vanuit het Caribisch gebied stel ik moeilijke vragen: wat is nieuw, wat is nieuw, wat is de wereld en wie geeft de bevelen, zei hij.

Hij merkte op dat het essentieel is dat we begrijpen dat we onderlinge solidariteit nodig hebben en dat deze solidariteit moet voortkomen uit onze volkeren, onze belangen en die van de mensheid. Hij drong er bij de G77-landen en China op aan om deze unie te consolideren, “laten we de verklaring, die uitstekend is, aannemen en op basis daarvan aan de slag gaan”.

JOÃO LOURENÇO: WE ZULLEN OPLOSSINGEN EN STRATEGIEËN WETEN TE VINDEN

De president van Angola, João Lourenço, bedankte tijdens het debat het Cubaanse volk voor de gastvrijheid waarmee ze werden ontvangen bij hun aankomst in de historische stad Havana, en feliciteerde ook de regering van Cuba met het feit dat ze werd gekozen als voorzitter van de G77 en China, een feit “dat mij ertoe aanzet onze steun te betuigen, in de overtuiging dat we samen een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de versterking van de organisatie”.

Hij herhaalde dat zijn land vastbesloten is om met Cuba en de andere lidstaten samen te werken om de eenheid en solidariteit van de groep te versterken, om de doelstellingen van collectieve verdediging van hun belangen te bereiken en een gemeenschappelijke ontwikkelingsagenda in de internationale context te bevorderen.

Hij benadrukte dat deze top plaatsvindt in een internationale context van grote politieke, economische en sociale complexiteit en ongelijkheid tussen naties.

In dit verband wees hij erop dat de verergering van geopolitieke spanningen en conflicten, de toepassing van eenzijdige dwangmaatregelen of initiatieven, de exponentiële toename van extreme armoede, het groeiende gewicht van de buitenlandse schuld en de kwetsbaarheid van gezondheids- en onderwijssystemen, voedsel- en energieonzekerheid, de volatiliteit van de markten en de digitale kloof die tot uiting komt in de zeer moeilijke toegang tot het internet, evenals de negatieve effecten van de klimaatverandering en de achteruitgang van het milieu, vormen onder andere ernstige belemmeringen voor de vooruitgang van onze bevolkingen en een toenemende bedreiging voor de stabiliteit van onze staten.

De Angolese leider verzekerde dat de ontwikkelingslanden, geconfronteerd met talloze uitdagingen, niet werkeloos zullen blijven wachten op wonderbaarlijke oplossingen voor de problemen waarmee ze geconfronteerd worden; integendeel, hij verzekerde dat “we de oplossingen en strategieën zullen weten te vinden die ons zullen leiden naar de verwezenlijking van onze ontwikkelingsagenda”.

LI XI: CHINA BLIJFT ZICH INZETTEN VOOR EEN OPEN TECHNOLOGISCH INNOVATIESYSTEEM

De speciale gezant van de Chinese president Xi Jinping, lid van het Permanent Comité van het Politiek Bureau van het Centraal Comité van de Communistische Partij van China, Li Xi, benadrukte Cuba’s inspanningen om de krachten van ontwikkelingslanden te bundelen om wereldwijde uitdagingen het hoofd te bieden.

Ondergedompeld in een veranderende situatie, benadrukte hij dat de wereld van vandaag de voortdurende versterking van de macht van ontwikkelingslanden en de transformatie van de correlatie van internationale krachten ervaart.

Opkomende markten en ontwikkelingslanden, zei hij, hebben tot 80% bijgedragen aan de groei van de wereldeconomie. Zuid-Zuidsamenwerking speelt een steeds belangrijkere rol bij het handhaven van het momentum van de collectieve opkomst van ontwikkelingslanden en het bevorderen van de stabiele groei van de wereldeconomie.

Hij wees erop dat China, als grootste ontwikkelingsland en natuurlijk lid van het mondiale Zuiden, bereid is samen te werken met Cuba en andere G77-leden om een nieuw hoofdstuk te openen in de Zuid-Zuid-samenwerking voor meer solidariteit en ontwikkeling.

In de afgelopen 60 jaar, voegde hij eraan toe, heeft de G77 zich onvermoeibaar ingespannen om ongelijkheid en onrecht uit te bannen, en de Algemene Vergadering van de VN heeft met een overweldigende meerderheid ingestemd met de eis aan de Verenigde Staten om de blokkade te beëindigen. “We zullen onze stem proactief en luid blijven laten horen.

Hij zei dat we de gemeenschap moeten aansporen om ontwikkeling centraal te stellen, de stem en representativiteit van ontwikkelingslanden te vergroten en te streven naar winwin-samenwerking.

“China blijft zich inzetten om een technologisch innovatiesysteem op te bouwen dat open en inclusief is, om uitwisselingen en samenwerking uit te breiden”, zei hij.

NANA AKUFO-ADDO: ZUIDELIJKE LANDEN MOETEN ONZE EIGEN TECHNOLOGIEËN ONTWIKKELEN MET ONZE EIGEN MIDDELEN

Tijdens het debat over de G77-China top zei Nana Akufo-Addo, president van de Republiek Ghana, dat het thema van de G77-top over wetenschap, technologie en innovatie zeer urgent is en te maken heeft met de huidige ontwikkelingstrajecten.

Hij voegde eraan toe dat alle explosies van ontwikkeling en menselijke beschaving te maken hebben met innovatie, gemotiveerd door wetenschap en ondersteund door technologie.

Hij benadrukte dat nieuwe uitvindingen, gereedschappen en verschillende mechanismen de basis vormen van menselijke ontwikkeling, hoewel innovaties ook riskant kunnen zijn en kunnen leiden tot oorlog, klimaatverandering en verwoesting.

Landen in het Zuiden, leden van de G77 en China, zei Akufo-Addo, hebben niet altijd de capaciteit om nieuwe kennis te creëren; landen in het Noorden hebben echter niet de neiging om vrijwillig hun kennis op het gebied van wetenschap en innovatie op te geven, wat de ontwikkeling van onze landen ondermijnt.

Hij wees erop dat we in het Mondiale Zuiden te maken hebben met de bedreigingen van klimaatverandering, gekenmerkt door een stijgende zeespiegel, droogte en bosbranden, waar wetenschap, technologie en innovatie voor nodig zijn om er op een waardige manier mee om te gaan.

“Toen we getroffen werden door COVID-19, was de toegang tot medische middelen en vaccins grotendeels in handen van de bevoorrechten in het Noorden,” zei hij.

Die ervaring heeft ons laten zien dat we onze eigen middelen moeten vinden om onze eigen technologieën te ontwikkelen. We kunnen nog veel leren, maar we moeten er wel in slagen om alle mogelijkheden te benutten om uit de onderontwikkeling te geraken, concludeerde hij.

RANIL WICKREMESINGHE: ER MOET EEN EFFECTIEF SAMENWERKINGSMECHANISME KOMEN

In zijn toespraak bij deze gelegenheid zei Ranil Wickremesinghe, president van Sri Lanka, dat Cuba al vele decennia een voorvechter is van de zorgen en aspiraties van ontwikkelingslanden op alle multilaterale gebieden.

Hij wees erop dat de Grote Antillen dit jaar het voorzitterschap van de G77 en China bekleden op een cruciaal moment in het mondiale Zuiden, dat te maken heeft met verschillende onderling samenhangende uitdagingen in verband met pandemieën, klimaatverandering, gebrek aan voedsel en meststoffen, naast andere kwesties die hebben geleid tot de verdieping van de mondiale crisis.

In dit verband benadrukte hij de sleutelfactoren die nodig zijn in de landen van het Zuiden om uit de crisis te komen. Daaronder noemde hij het visualiseren van de toepassing van nieuwe technologieën; wetenschap en technologie naar een groter aantal mensen brengen; en het bereiken van een relevantere knowhow om deze broodnodige transformatie te bewerkstelligen.

Om de moeilijkheden te overwinnen, riep hij op tot het opzetten van een effectief samenwerkingsmechanisme, en tot het versterken van wetenschap, technologie en innovatie zodat ze creatief kunnen functioneren in duurzame ontwikkeling.

NICOLÁS MADURO: CUBA EN DE G-77 EN CHINA KUNNEN REKENEN OP DE STEUN VAN VENEZUELA

De president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Nicolás Maduro Moros, begon zijn toespraak met een groet aan generaal Raúl Castro Ruz en het altijd heldhaftige volk van Cuba.

We hebben vele uren gevlogen om te komen en uit te wisselen met onze familie, zei de president.

De Venezolaanse president begroette het Cubaanse volk en wees erop dat de G77 en China elkaar ontmoeten in het epicentrum van de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: het revolutionaire Cuba.

Hij benadrukte dat de G77 een grote familie van de volkeren van het Zuiden is die haar 60e verjaardag nadert en wenste Oeganda succes met de komende Zuidtop.

We zijn nu zestig jaar verder en stellen de norm voor wat een model zou moeten zijn dat dialoog en inclusie mogelijk maakt. Wij als volkeren van het Zuiden moeten onze eigen weg zoeken en ons niet neerleggen bij het dictaat van een macht met koloniale of dominante pretenties.

“De 21e eeuw moet onze eeuw zijn,” zei hij, terwijl hij een hoger niveau van praktische samenwerking stimuleerde op het gebied van kennis, technologie, gezondheid, landbouw en voedselproductie, de ontwikkeling van industrie en telecommunicatie.

Hij zei dat de G77 en China een krachtig mondiaal initiatief bij de Verenigde Naties moeten promoten om een einde te maken aan unilaterale dwangmaatregelen tegen de volkeren van de wereld en pleiten voor de opheffing van de blokkade tegen Cuba, waarbij hij de nadruk legde op de dwangmaatregelen tegen Venezuela.

Hij bedankte voor de uitnodiging en benadrukte dat Cuba en de G77 en China kunnen rekenen op de militante en actieve steun van Venezuela in de grote doelen van deze 21e eeuw, die de eeuw is van de volkeren van het Zuiden.

Foto: José Manuel Correa

UKHNAAGIIN KHÜRELSÜKH: G-77 MOET LEIDERSCHAP CONSOLIDEREN

Ukhnaagiin Khürelsükh, president van Mongolië, benadrukte dat het onder de huidige omstandigheden, die door verschillende groepen mensen worden ervaren, noodzakelijk is dat de G-77 haar leiderschap consolideert en de samenwerking verder intensiveert om alle uitdagingen samen aan te pakken.

Als uitdagingen noemde hij wereldwijde pandemieën, klimaatverandering, schulden, honger en armoede, die veel landen treffen en hun ontwikkelingscapaciteit aantasten.

Hij benadrukte dat wetenschap en innovatie een fundamentele rol spelen bij de uitvoering van ontwikkelingsdoelstellingen voor wereldwijde vooruitgang.

In dit verband benadrukte hij dat Mongolië samenwerkt met de lidstaten van de Groep op het gebied van wetenschap en technologie, door samen te werken om innovatie te ondersteunen en opleidingsprojecten en -programma’s uit te voeren om de uitdagingen aan te gaan.

Het voortduren van de Amerikaanse blokkade is een van de uitdagingen voor de ontwikkeling waar de Cubaanse bevolking dagelijks mee te maken heeft.
Toespraak van de Mongoolse president Khurelsukh Ukhnaa #BetterWithoutBlockade #CubaG77 pic.twitter.com/N0d1IVWwmt
– Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba (@CubaMINREX) 15 september 2023

MOKGWEETSI MASISI: WE MOETEN ONZE INDIVIDUELE UITDAGINGEN DELEN OM OPLOSSINGEN TE VINDEN

Mokgweetsi Masisi, president van de Republiek Botswana, zei in zijn toespraak dat we in dit tijdperk en met het oog op grote uitdagingen wetenschap, technologie en innovatie moeten toepassen om onze naties duurzame ontwikkeling en welvaart te bieden.

Hij drong er bij het Zuid-Zuidpartnerschap op aan om de uitdagingen waarmee we geïsoleerd worden geconfronteerd, samen te brengen en praktisch werk te delen en oplossingen te vinden die de grenzen overstijgen.

Masisi benadrukte dat samenwerking zich ook uitstrekt tot een omgeving die bevorderlijk is voor ontwikkeling, intellectuele eigendomsrechten en het bevorderen van technologieoverdracht om barrières die ons verdelen weg te nemen.

Hij benadrukte dat het van cruciaal belang is dat we de kwesties die op deze top aan de orde worden gesteld zorgvuldig onderzoeken, in de context van een effectieve respons en innovatieve oplossingen.

VERKLARINGEN OP EEN PERSCONFERENTIE

Tijdens een persconferentie zei de president van de Dominicaanse Republiek, Luis Abinader, dat de betrekkingen tussen zijn land en Cuba in verschillende sectoren verder kunnen worden versterkt.

In antwoord op een vraag van deze media omschreef de Dominicaanse president de banden met zowel Cuba als zijn tegenhanger Miguel Díaz-Canel Bermúdez als uitstekend.

Hij benadrukte het potentieel voor samenwerking op het gebied van hoger onderwijs, toerisme en onderzoek, met name in de biotechnologie en de farmaceutische sector “waar we ons als broederlijke landen nog meer kunnen ontwikkelen”.

Aan de andere kant verwees hij naar de vooruitgang in wetenschap, technologie en innovatie door de ontwikkeling van een nationale strategie voor kunstmatige intelligentie.

“We denken dat we regionaal kunnen werken in deze vierde industriële revolutie waarin relatief kleine landen, zoals de onze, zich moeten verenigen om een grotere ontwikkeling te bereiken,” zei hij.

President Abinader benadrukte de bestaande mogelijkheden in Latijns-Amerika voor jonge mensen en universiteitsstudenten die bereid zijn om een belangrijke referentie te zijn in deze nieuwe revolutie.

Hij voegde eraan toe dat, met respect voor de politiek van elk land, allianties moeten worden gezocht om de technologie te versterken.

LUIS ABINADER: “WE STAAN VOOR EEN EPOCHALE TRANSCENDENTE VERANDERING VOOR ONZE BESCHAVING”.

In naam van het Dominicaanse volk sprak president Luis Abinader zijn dank uit aan president Díaz-Canel en het Cubaanse volk voor het bieden van deze ruimte voor reflectie en dialoog op een kritiek moment in de wereld, waarin de uitdagingen talrijk zijn en de mensheid voor ongekende uitdagingen in de geschiedenis staat.

Hij wees erop dat deze vierde industriële revolutie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van transformatieve technologieën van algemeen nut, zoals kunstmatige intelligentie en andere ontwikkelingen die ons heden in versneld tempo doen evolueren.

“We staan voor een baanbrekende verandering voor onze beschaving. We hebben de overheersende rol van wetenschap, technologie en innovatie begrepen als fundamentele pijlers voor de duurzame vooruitgang van onze naties,” zei hij.

De Dominicaanse president Luis Abinader @luisabinader benadrukte het belang van het bevorderen van een innovatieve cultuur gebaseerd op onderwijs en technologie, terwijl hij sprak bij de opening van de G77 en China top #PrensaLatina

https://t.co/AWB3mn75pG pic.twitter.com/yxJ08mfZmL
– Prensa Latina (@PrensaLatina_cu) 15 september 2023

MIA MOTTLEY: ONZE WAAKZAAMHEID MOET CONSTANT ZIJN

Mia Mottley, premier van Barbados, herinnerde aan de terroristische aanslag in haar land op een vliegtuig van Cubana de Aviación op 6 oktober 1976 en veroordeelde de blokkade van Cuba door de VS en de gevolgen daarvan.

Met betrekking tot de situatie in de wereld waarschuwde hij dat wat we in de loop der jaren hebben gezien de concentratie is van macht en rijkdom in de handen van enkelen, en dat dit zal doorgaan als gevolg van het privatiseringsproces van kennis, onderzoek, wetenschap en technologie.

De wereld waarin we leven, zo waarschuwde hij, is getuige van een ongekende crisis, juist nu de mensheid meer wetenschappelijke vooruitgang heeft geboekt dan op enig ander moment in de geschiedenis. “Dit betekent dat we voortdurend waakzaam moeten zijn.

Over de gevolgen van klimaatverandering zei hij dat toezeggingen om onze planeet te beschermen loze beloften zijn als we niet de capaciteit hebben om ze in de praktijk te brengen.

In die zin benadrukte hij dat we in staat moeten zijn om ontwikkelingsdoelen te realiseren, met eerlijke toegang tot financiering, hetzij van internationale financiële instellingen, hetzij onder eerlijke voorwaarden op de kapitaalmarkt van het mondiale Zuiden.

ÉVARISTE NDAYISHIMIYE: HET OPTREDEN VAN DE INTERNATIONALE GEMEENSCHAP MOET NIEUWE WENDINGEN NEMEN OM GROTE UITDAGINGEN OP TE LOSSEN

Évariste Ndayishimiye, president van de Republiek Burundi, zei dat we ons op een keerpunt bevinden in de geschiedenis van het multilateralisme, dat de neiging heeft zich te consolideren; wetenschap, technologie en innovatie spelen een fundamentele rol in het faciliteren en katalyseren van duurzame groei in de landen van het Zuiden.

Burundi is zich bewust van de noodzaak om zijn technologische ontwikkeling te versnellen om de bestaande digitale kloof te verkleinen.

We worden geconfronteerd met de onvervulde realisaties van onze 2030 Agenda, gekenmerkt door de afwezigheid van internationale samenwerking voor de realisatie van onze doelen en beperkte Noord-Zuid samenwerking, iets dat de ongelijkheid van de Groep aantoont en de noodzaak om nieuw gedrag aan te nemen voor het gebruik van onze middelen, reflecteerde hij.

Ndayishimiye zei dat het optreden van de internationale gemeenschap nieuwe wendingen moet nemen om de grote mondiale uitdagingen op te lossen, namelijk toenemende armoede, de last van buitenlandse schulden, voedselonzekerheid en rampen als gevolg van klimaatverandering.

Fragmenten uit de toespraak van Z.E. Mr. Évariste Ndayishimiye, president van Burundi, tijdens de openingszitting van de G77-top en China. #CubaG77 pic.twitter.com/Gbc6QOmz4W

– Cuba Voorzitterschap | G-77 en China (@cubag77) 15 september 2023

MAHMOUD ABBAS: NOG VEEL TE DOEN

Tijdens het debat bedankte Mahmoud Abbas, president van de staat Palestina, de Cubaanse leider voor zijn uitnodiging om deel te nemen aan de G77 en China top om de huidige ontwikkelingsuitdagingen van het mechanisme te bespreken.

Hij benadrukte dat er dringend behoefte is aan meer coördinatie en integratie, met als doel de uitdagingen te overwinnen en de aspiraties van onze landen te verwezenlijken.

We komen bijeen in een tijd van onzekerheid, waarin de duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden ernstig is aangetast, waarschuwde de Palestijnse president, die stelde dat er weliswaar vooruitgang is geboekt sinds de goedkeuring van Agenda 2023 (2030?), maar dat er nog veel moet gebeuren.

Hij merkte op dat de omvang van de uitdagingen wijdverspreid is en het meest voelbaar en merkbaar in alle landen van het Zuiden, in een trend die de ontwikkelingslanden onmiddellijk in de voorhoede plaatst, ver voor de landen met de minste mogelijkheden.

Wat het conflict in Palestina betreft, betreurde hij dat de bevolking nog steeds gebukt gaat onder de Israëlische bezetting en als gevolg daarvan met steeds grotere uitdagingen wordt geconfronteerd in verband met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

“Het Palestijnse volk is, met de steun van de Groep van 77 en China, vastbesloten om het historische onrecht te overwinnen dat hun ontwikkeling heeft gesmoord en hun aspiraties een eeuw lang heeft belemmerd,” zei Mahmoud Abbas, terwijl hij de steun van de volkeren voor de Palestijnse zaak in alle internationale fora toejuichte.

FILIPE JACINTO NYUSI: ALLEEN DOOR MEER SAMEN TE WERKEN KUNNEN WE UITDAGINGEN OVERWINNEN

“Filipe Jacinto Nyusi, president van Mozambique, betuigde namens het volk en de regering van het land zijn solidariteit met het Marokkaanse volk, dat zich in een moeilijke situatie bevindt.

Hij bedankte de Cubaanse president Miguel Díaz-Canel en het Cubaanse volk voor de uitnodiging en het warme welkom in deze mooie en historische stad Havana.

Hij feliciteerde hem ook met de wijze keuze van het thema van dit conclaaf. Hij verzekerde dat het perfect aansluit bij de huidige internationale situatie “die vereist dat we wetenschappelijke en technische vooruitgang bevorderen als een fundamenteel instrument om tegenspoed te overwinnen en ontwikkeling te bereiken”.

Hij verdedigde de continuïteit van het werk aan de drie doelstellingen die voor deze top zijn gedefinieerd en moedigde het debat aan over de belangrijkste uitdagingen waar het Zuiden voor staat om duurzame ontwikkeling te bereiken, in het bijzonder bij de toepassing van wetenschap, technologie en innovatie om onder andere voedselzekerheid, gezondheid, nieuwe productieprocessen, verbetering van het gezonde milieu en het beheer van de overheids- en particuliere sector te garanderen.

Hij onderstreepte met grote bezorgdheid de verspreiding van het fenomeen terrorisme in de wereld en op het Afrikaanse continent, “wat conflicten en fragiliteiten heeft verergerd”.

Hij verklaarde verder dat zijn land “geen uitzondering is op deze bedreigende gebeurtenissen voor het Afrikaanse continent en verschillende ontwikkelingslanden”, die verband houden met gewapende conflicten, gebrek aan veiligheid in de staten en het probleem van ongrondwettelijke regeringswissels.

Met betrekking tot klimaatverandering zei hij dat we met behulp van technologieën “betere voorspellingen kunnen doen en schade in gebieden die gevoelig zijn voor extreme verschijnselen kunnen beperken”.

Daarmee,” zei hij, “kunnen we beter adviseren en onze capaciteiten voor preventie, mitigatie en zelfs aanpassing maximaliseren.

Hij benadrukte dat Mozambique een van de meest blootgestelde Afrikaanse landen is, kwetsbaar voor natuurrampen, vooral overstromingen, droogte en tropische cyclonen, die de ontwikkeling van het land hebben beïnvloed met verlies van mensenlevens, vernietiging van sociale en economische infrastructuur en gedwongen verhuizing van mensen naar veiliger gebieden om de kwetsbaarheid veroorzaakt door rampen het hoofd te bieden.

Hij wees erop dat zijn regering het risicobeheer bij rampen in alle verschillende fasen heeft versterkt, van preventie tot paraatheid en wederopbouw, met de oprichting van een multisectorale wetenschappelijk-technische commissie die tot doel heeft permanent advies te geven over deze kwestie, met name voedselonzekerheid en armoede.

Filipe Jacinto Nyusi riep op tot concrete samenwerkingsprogramma’s die een revolutie teweeg kunnen brengen in de productiemethoden en -systemen, zodat geen enkel land achterblijft.

Hij bevestigde opnieuw zijn gehechtheid aan de idealen van samenwerking en solidariteit tussen ontwikkelingslanden, en sloot af met opnieuw zijn stem uit te brengen zodat de verklaring van de top kan worden gerealiseerd en wetenschap, technologie en innovatie in dienst kunnen staan van de duurzame en harmonieuze ontwikkeling van onze landen.

Hij riep op tot samenwerking tussen naties op het gebied van wetenschap, “omdat we geloven dat dit de enige manier is waarop we de uitdagingen kunnen overwinnen”.

Fragmenten uit de toespraak van H.E. Mr. Filipe Jacinto Nyussi, President van de Republiek Mozambique, tijdens de openingszitting van de G77 en China Top #CubaG77 pic.twitter.com/jbGmoyeCt3

  • Cuba Voorzitterschap | G-77 en China (@cubag77) 15 september 2023

DANIEL ORTEGA: DEZE GROEP HEEFT EEN STANDVASTIG, MOEDIG EN WAARDIG STANDPUNT

Daniel Ortega Saavedra, president van de Republiek Nicaragua, verwees naar de agressie die Cuba ontvangt als land in het Zuiden en voor het toepassen van het model van socialistische opbouw dat uiterst eerlijk en ondersteunend is.

Hij voegde eraan toe dat de praktijken van imperialistisch en neoliberaal beleid weerspiegeld worden in onze volkeren, in het gedrag van onze staten en regeringen.

Ortega Saavedra merkte op dat hij in deze groep een vastberaden, moedig en waardig standpunt ziet van de leden in de verbintenis om de krachten te bundelen.

Hij vroeg zich echter af welke stappen we gaan nemen om in de praktijk te brengen wat vandaag in Havana is overeengekomen, zodat het werkelijkheid wordt, en benadrukte dat respect voor de rechten van anderen in dit verband het eerste is waar we aan moeten denken..

THONGLOUN SISOULITH: SAMENWERKINGSMECHANISMEN MOETEN WORDEN VERSTERKT

Secretaris-generaal van de Revolutionaire Volkspartij van Laos en president van de Democratische Volksrepubliek Laos, Thongloun Sisoulith, voegde eraan toe dat de G-77 een geweldig mechanisme is geworden voor samenwerking tussen ontwikkelingslanden.

Hij zei dat de groep een sleutelrol heeft gespeeld bij het bevorderen van internationale en regionale maatregelen om de legitieme belangen van ontwikkelingslanden op mondiaal niveau veilig te stellen.

Hij stelde voor dat de groep doorgaat met het versterken van het samenwerkingsmechanisme met initiatieven die gericht zijn op het versterken van wederzijdse steun op het gebied van onderzoek, ontwikkeling en toepassing van wetenschap, technologie en innovatie om duurzame ontwikkeling tastbaarder te maken.

ARCHANGE TOUADERA: INVESTEREN IN ONDERWIJS IS INVESTEREN IN DE TOEKOMST

Faustin Archange Touadera, president van de Centraal-Afrikaanse Republiek, sprak namens zijn land over het aanmoedigen van de academische vorming van jongeren, ongeacht hun sociale en economische achtergrond.

“Investeren in onderwijs is investeren in de toekomst”, zei hij.

Door jongeren uit te rusten met de nodige instrumenten en middelen, voegde hij eraan toe, kunnen we innovatieve generaties wetenschappers creëren, maar ook ondernemers die in staat zijn om hun eigen lot in handen te nemen.

Dergelijke wetenschappelijke diplomatie kan altijd effectief en nuttig zijn op basis van essentiële principes zoals het stimuleren van samenwerking; het verbeteren van de collectieve vermindering van uitdagingen, het ontwikkelen van onze economieën op basis van vertrouwen en wederzijds begrip tussen de partijen, benadrukte hij.

Cuba #Cuba #CubaG77

De #G77 en China zijn een uitstekend coördinatiemechanisme geworden voor ontwikkelingslanden, die door moeten gaan met het verbeteren van de uitwisseling en investeringen in onderzoek, zei #Laos President H.E. Thongloun Sisoulith pic.twitter.com/WpYK2O4nPK

  • Canal Caribe (@CanalCaribeCuba) 15 september 2023

DICKON MITCHELL: SAMENWERKEN VIA BILATERALE EN MULTILATERALE AANPAK

Dickon Mitchell, premier van Grenada, merkte op dat, terwijl de vooruitgang in wetenschap en technologie de wereld ten goede zou moeten veranderen, we helaas sommige naties zien die technologie kunnen gebruiken en andere die er geen toegang toe hebben.

In dit verband benadrukte hij dat Grenada en de wereld de digitalisering en technologie moeten versnellen, terwijl regeringen deze verandering moeten ondersteunen, evenals onderwijssystemen.

Hij riep ook op tot samenwerking via een bilaterale en multilaterale aanpak tussen naties voor dergelijk onderzoek en uitvindingen in technologie.

PAUL KAGAME: DE TOEKOMST VAN ONZE VOLKEREN HANGT AF VAN DE ONTWIKKELING VAN WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE

De president van de Republiek Rwanda, Paul Kagame, begon zijn toespraak met het condoleren van de bevolking van Marokko en Libië met de rampen van de afgelopen dagen. Hij feliciteerde ook Cuba met zijn leiderschap van de G-77.

Toen hij het podium van de top betrad, wees hij erop dat ontwikkelingslanden worden getroffen door veranderingen in het klimaat, zodat de rol van de wetenschap ons kan verenigen en het milieu ten goede kan veranderen.

In zijn toespraak wees hij erop dat armere landen een beperktere toegang hebben tot nieuwe technologieën. Een voorbeeld hiervan was de Covid-19 pandemie, die de armste landen trof.

“Mijn land investeert in digitale technologieën, bestuur en innovatie”, zei de Rwandese leider, en zei dat ze bezig zijn met het voorbereiden van human resources op innovatie om de verschillen in technologie te verkleinen.

We profiteren van Zuid-Zuidsamenwerking, zei de Rwandese leider, en hij drong erop aan om een betere toekomst voor onze mensen op te bouwen met behulp van wetenschap en technologie.

ALICIA BÁRCENA: WE MOETEN VOORTBOUWEN OP DE GROTE VOORUITGANG VAN OPKOMENDE LANDEN

Alicia Bárcena Ibarra, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Mexicaanse Staten, benadrukte dat we de mogelijkheid hebben om de industrie te stimuleren op basis van universiteiten en laboratoria die al bestaan in onze regio en om via deze inspanningen de toegang tot medicijnen, vaccins en medische apparatuur te garanderen. Dit is bijvoorbeeld de manier waarop we met Cuba hebben samengewerkt.

Hij voegde eraan toe dat we moeten vertrouwen op de grote vooruitgang van opkomende landen, onze krachten moeten bundelen om technologische consortia op te richten die ons in staat stellen ons aan te passen aan de klimaatverandering, voedsel en medicijnen te produceren, kunstmatige intelligentie in te zetten ten behoeve van onze volkeren en de enorme uitdagingen aan te gaan waar we voor staan tijdens de wereldtop over de informatiemaatschappij.

Hij wees op het belang van het hervatten van het consortium van wetenschap, technologie en innovatie voor het Zuiden en het consolideren van de oprichting van netwerken, wetenschappers, ministers van wetenschap, universiteiten en “wat is er beter dan wat wordt voorgesteld in de verklaring: dat vandaag, 16 september, wordt gewijd en benoemd tot de dag van wetenschap, technologie en innovatie van het Zuiden”.

Tijdens haar toespraak tijdens de plenaire sessie van de G77-top veroordeelde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken de blokkade van Cuba en de plaatsing van het land op de Amerikaanse lijst van sponsors van terrorisme #CubaG77 #MejorSinBloqueo pic.twitter.com/09aPO0U2um – Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba (@CubaMINREX) 15 september 2023

PETRO: WETENSCHAP MOET DE BASIS ZIJN VOOR ELK PROGRESSIEF BELEIDSVOORSTEL

Gustavo Petro Urrego, president van Colombia, benadrukte in zijn toespraak dat wetenschap vandaag de dag de basis moet vormen voor elk progressief beleidsvoorstel. “In de recente geschiedenis van de wereld, in de afgelopen twee eeuwen, kan een progressief idee niet los worden gezien van een wetenschappelijke visie”.

Hij benadrukte de gevaren van klimaatverandering en de gevolgen ervan, en de nauwe relatie van dit fenomeen met de wetenschap, in termen van een noodsignaal en het zoeken naar alternatieven en oplossingen om de planeet te redden.

Verwijzend naar de noodzaak om de publieke middelen in minder ontwikkelde landen te verhogen, wees Petro erop dat er twee manieren zijn om deze te verhogen: de ene, zoals voorgesteld door de Verenigde Staten en Europa, is het verhogen van onze schuld; en de andere manier om onze eigen bronnen te benutten, is het verlagen van de schuld.

“Als we de weg van schuldvermindering niet inslaan, is de enige manier om de economie te financieren kapitaal en schulden, dat wil zeggen, een verdieping en reproductie van de relaties van wereldoverheersing”, waarschuwde hij.

President Gustavo Petro begon zijn toespraak op de G77 + China top door vraagtekens te zetten bij de blokkade van Cuba. “Met zijn symboliek, het samenbrengen van meer dan de helft van de wereld hier in een land dat geblokkeerd wordt door een klein deel van de wereld” pic.twitter.com/FYnGgrrMl4 – BluRadio Colombia (@BluRadioCo) 15 september 2023

GABON: HET ZUIDEN MOET VOORUIT

Raymond Ndong Sima, premier van de Republiek Gabon, riep op tot meer aandacht voor de volkeren in het Zuiden om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te bereiken.

Hij erkende dat Cuba de onafhankelijkheid van Afrikaanse landen, waaronder Gabon, heeft gesteund. Daarna hielp het bij de wederopbouw van die landen om hun economische ontwikkeling te bevorderen.

De samenwerking tussen onze landen werd veel sterker na de onafhankelijkheid, voor de opleiding van de benodigde kaders.

“Ik maak van deze gelegenheid gebruik om het Cubaanse volk nogmaals te bedanken voor hun vriendschap en solidariteit,” zei hij.

Hij riep op tot de uitvoering van de 2030-agenda om de ontwikkeling te bereiken die onze volkeren nodig hebben en die ons in staat zal stellen om naar hogere normen te evolueren.

ROOSEVELT SKERRIT: WE MOETEN ZORGEN VOOR EEN COHERENTE ECONOMISCHE ONTWIKKELING DIE BESTAND IS TEGEN EXTERNE SCHOKKEN

Roosevelt Skerrit, premier van het Gemenebest Dominica, meldde vanuit de Caricom-regio de grote veranderingen in het mondiale zuiden in alle aspecten van internationale betrekkingen en handel die capaciteitsopbouw in onderwijs, gezondheid, informatie, infrastructuur, voedselzekerheid, energiezekerheid, klimaatverandering en rampenbestrijding vergemakkelijken.

Hij erkende de bevordering van technologiebeleid op een wettelijke en regelgevende manier en begreep het belang van het gebruik van universele infrastructuren die de toegankelijkheid tot geschikte technologieën en vaardigheden in de hele regio garanderen.

Hij wees erop dat multilaterale samenwerking binnen Groep 77 en China nodig is om anderen te ondersteunen bij het bereiken van ontwikkelingsdoelen, en dat we grote technologische innovaties moeten stimuleren en moeten zorgen voor een coherente economische ontwikkeling die bestand is tegen externe schokken.

De volkeren van het Caribisch gebied hebben Cuba altijd gesteund in zijn niet aflatende strijd tegen de blokkade van de VS #MejorSinBloqueo #CubaG77 pic.twitter.com/SPrUibCleS – Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba (@CubaMINREX) 15 september 2023

SAHIBA GAFAROVA: G77 IS EEN ORGANISATIE GEWORDEN DIE SOLIDARITEIT ONDERSTEUNT

Sahiba Gafarova, voorzitter van het parlement van de Republiek Azerbeidzjan, benadrukte dat, aan de vooravond van haar 60e verjaardag, de G77 een belangrijke organisatie is geworden die solidariteit en wederzijdse steun in stand houdt bij het realiseren van de 2023 (2030?) Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Hij merkte ook op dat de groep ervoor zorgt dat de stem van ontwikkelingslanden wordt gehoord bij het oplossen van mondiale problemen. Wat zijn land betreft, verzekerde hij dat Azerbeidzjan groot belang hecht aan de G77 en actief probeert bij te dragen aan het werk ervan, omdat het ook een platform is dat vrede en ontwikkeling bevordert door middel van internationale samenwerking.

Hij herhaalde dat zijn regering zich inzet voor wetenschap, technologie en innovatie om ontwikkeling te implementeren.

ALBERTO FERNANDEZ: WE MOETEN ONZE TOEKOMST IN EIGEN HANDEN NEMEN

De president van Argentinië, Alberto Fernández, citeerde de woorden van de president van de Dominicaanse Republiek toen hij benadrukte dat “dit geen tijden van verandering zijn, het zijn veranderingen van tijdperk” en beschreef het als “een geweldige definitie om te kunnen begrijpen wat er met ons gebeurt”.

“De globalisering is geleidelijk aan mislukt en als we naar het heden kijken, realiseren we ons dat we door een verandering van tijdperk leven,” zei Fernández, die ook de laatste episodes in de wereld van vandaag benadrukte, zoals de crisis in Europa, de oorlog in Rusland en Oekraïne, en de opkomst van twee enorme machten zoals China en India, onder andere.

Hij riep op tot een verandering in het (westerse) internationale systeem, dat absoluut volgens dezelfde logica blijft werken.

Opnieuw,” zei hij, “zie je de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds de orthodoxe logica toepassen die ons in deze crisistoestand heeft gebracht, in deze toestand van inkomensconcentratie bij enkelen en een verdeling van armoede over miljoenen mensen in deze wereld.

Hoe lang gaan we dit nog pikken,” vroeg hij zich af. “Hier moet eens en voor altijd een einde aan komen (…) en wij hier in het mondiale zuiden hebben op dit moment een enorm instrument, want in het mondiale zuiden bevindt zich wat de centrale wereld nodig heeft. Wat heeft de centrale wereld nodig? Het heeft voedsel nodig; het heeft energie nodig; het heeft lithium nodig”.

Hij veroordeelde de economische, financiële en commerciële blokkade die de Verenigde Staten aan Cuba hebben opgelegd.

Wat echt een probleem is, is niet de wetenschap, maar de onwetendheid. Laten we onze toekomst in eigen handen nemen. Laten we onze stemmen bundelen en de nodige veranderingen nastreven. Laten we allemaal samen dromen om deze realiteit te veranderen.

Wat zou er gebeuren als het Zuiden zou opstaan en Genoeg zou zeggen tegen zoveel onrechtvaardigheid en het vaccin tegen COVID19 zou ontwikkelen? In absolute eenzaamheid en met veel inspanning,” zei hij.

Zoals Fidel Castro zei: grote werken worden ontwikkeld door ingenieurs, maar uitgevoerd door dromers (idealisten). Laten we streven naar een meer rechtvaardige en egalitaire wereld, voegde hij eraan toe.

Alles wat ik zeg,” benadrukte hij, “kunnen we doen. En ik geloof dat omdat dit een historische verandering is. We moeten onze toekomst in eigen handen nemen. Om dit heden te beheren en de toekomst zo te veranderen dat die ons dient. Om het voor ons te laten werken.

MOHABA MESU: HET ANTWOORD OP MONDIALE COMPLEXITEIT LIGT IN MULTILATERALISME EN SOLIDARITEIT

Gaudencio Mohaba Mesu, voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden van het Parlement van de Republiek Equatoriaal-Guinea, riep op tot een wereld die meer openstaat voor hervormingen voor meer sociale rechtvaardigheid.

Hij betuigde zijn steun aan en solidariteit met Marokko en Libië voor de moeilijke tijden die zij doormaken als gevolg van de natuurrampen die daar hebben plaatsgevonden.

Hij bracht Díaz Canel een boodschap over van zijn evenknie uit Equatoriaal-Guinea en bedankte het Cubaanse volk voor de organisatie van de top, die hij uitstekend noemde.

Hij riep ook op tot het voortbestaan van het G77-mechanisme en tot multilateralisme, dat in staat zal zijn om complexe mondiale problemen op te lossen.

“Het is onze wens dat de G77 en China een effectiever instrument worden om het systeem van handel en economische transacties te ondersteunen,”de Afrikaanse leider riep op tot multilateralisme en solidariteit als leidende beginselen in internationale betrekkingen.

WAVEL RAMKALAWAN: DOOR WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE TE OMARMEN KUNNEN GROTE KRACHTEN WORDEN BEREIKT

In zijn toespraak merkte de president van de Republiek der Seychellen, Wavel Ramkalawan, op dat we een krachtig instrument tot onze beschikking hebben: het transformatiepotentieel van wetenschap, technologie en innovatie.

Zij zijn, zei hij, de motoren van economische groei. Sociale vooruitgang en duurzame ontwikkeling zijn de sleutel tot het creëren van kansen en banen en het verbeteren van het leven van onze mensen.

Kleine eilandstaten staan voor uitzonderlijke uitdagingen zoals klimaatverandering en geografisch isolement. Daarom, zei hij, moeten we vertrouwen op de transformerende kracht van wetenschap, technologie en innovatie om deze obstakels te overwinnen.

“De wetenschap geeft ons de kennis en het inzicht die we nodig hebben om problemen als duurzaam beheer van hulpbronnen, behoud van biodiversiteit en aanpassing aan klimaatverandering aan te pakken.

Fragmenten uit de toespraak van de president van de Seychellen, Wavel Ramkalawan, tijdens de plenaire zitting van de G77-top #BetterWithoutBlockade #CubaG77 pic.twitter.com/PIbPqmiEr0 – Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba (@CubaMINREX) 15 september 2023

PHILIP DAVIS: WE HOEVEN NIET AFHANKELIJK TE ZIJN VAN HET MONDIALE NOORDEN

Philip Davis, minister-president en minister van Financiën van het Gemenebest van de Bahama’s, zei dat we voor een nieuwe grens staan, namelijk kennis en wetenschappelijke innovatie als katalysatoren voor duurzame ontwikkeling.

Hij voegde eraan toe: “We laten onze soevereiniteit gelden over de productie van wetenschappelijke kennis. We hoeven niet afhankelijk te zijn van het mondiale noorden.

Hij zei dat voor zijn land, als oceaanstaat, wetenschappelijke onderzoekscapaciteit ook zeekundig onderzoek omvat; ons maritieme milieu vereist een hele reeks instrumenten om het te bestuderen en we moeten hier samen voor zorgen door Zuid-Zuid- en Noord-Zuidsamenwerking.

Hij verklaarde dat “het onze politieke en morele plicht is om ervoor te zorgen dat elke burger toegang heeft tot en kan profiteren van onze inspanningen op dit gebied; de kracht van informatie en communicatie voor ontwikkeling is enorm”.

MARK ANTHONY PHILLIPS: INNOVATIE EN TECHNOLOGIE OM ONGUNSTIGE HANDELSUITWISSELINGEN TE MINIMALISEREN

Mark Anthony Phillips, premier van de Coöperatieve Republiek Guyana, zei dat we moeten blijven pleiten voor de uitvoering en nakoming van alle uitstaande internationale afspraken over een hervormde mondiale financiële architectuur.

Hij merkte op dat wetenschappelijke en technologische productie en innovatie duurzame ontwikkeling kunnen bewerkstelligen als ze strategisch worden ingezet; er is echter behoefte aan bredere internationale samenwerking en steun voor een wettelijk kader om de juridische overwegingen in verband met kunstmatige intelligentie en cyberveiligheid aan te pakken.

Hij erkende ook de rol van de Groep in het zien van innovatie en technologie als een potentieel om een oplossing te vinden voor ongunstige handel en deze te minimaliseren.

Solidariteit is een van de wapens om de huidige uitdagingen van ontwikkeling aan te gaan #BetterWithoutBlockade #CubaG77 pic.twitter.com/a035FCzStY – Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba (@CubaMINREX) 15 september 2023

DAVID CHOQUEHUANCA: HET IS TIJD OM ONZE EIGEN WEG VOORUIT TE VINDEN

In zijn interventie in het debat waarschuwde David Choquehuanca, vice-president van de Plurinationale Staat Bolivia, dat mensen niet kunnen doorgaan op de westerse kapitalistische weg, die de schuld is van het bestaan van armoede in de wereld.

Hij benadrukte dat “het tijd is om onze eigen weg op te bouwen en te herscheppen vanuit onze wortels, want alleen door onze wortels te erkennen zal de mensheid vrij zijn, anders zal ze onderworpen blijven”.

Hij wees erop dat wetenschap en technologie in de huidige wereldwijde wanorde medeplichtig zijn aan een ongelooflijk onrechtvaardige, ongelijkwaardige en gepolariseerde wereld. “We zijn het erover eens dat de best beschikbare wetenschap moet worden gebruikt om beleidsbeslissingen te nemen, maar kritische analyse en zelfonderzoek zonder dogmatisme is noodzakelijk.”

HUSSEIN ALI MWINYI: MONDIALE PROBLEMEN ZIJN OPLOSBAAR MET EEN NIEUWE INTERNATIONALE ORDE

Hussein Ali Mwinyi, president van Zanzibar en voorzitter van de Revolutionaire Raad van de Verenigde Republiek Tanzania, prees de ontwikkeling van de top om individueel en collectief ideeën te genereren en te bespreken, en om mondiale uitdagingen aan te pakken met het oog op duurzame ontwikkeling en de doelstellingen daarvan.

Hij waardeerde ook de rol van wetenschap, technologie en innovatie in de gewenste economische en sociale groei.

“We zien met grote bezorgdheid dat veel van de aspecten die in de 2030-agenda worden overwogen niet kunnen en zullen worden bereikt door vast te houden aan de huidige gevestigde orde.

“De wereldwijde crisis treft de onderontwikkelde landen en zij zijn niet in staat om hun ontwikkelingsprogramma’s uit te voeren en hun schulden aan ontwikkelde landen terug te betalen,” zei hij en riep op tot een nieuwe wereldwijde financiële architectuur.

Hij erkende dat solidariteit en steun tussen landen de sleutel is tot een betere wereld.

KAMIL MOHAMED: ONGELIJKHEID NEEMT TOE EN DAARMEE GAAN JAREN VAN GEZAMENLIJKE INSPANNINGEN VERLOREN

Abdoulkader Kamil Mohamed, minister-president van de Republiek Djibouti, zei tijdens de bijeenkomst dat de wereld momenteel wordt geconfronteerd met een multidimensionale crisis van grote omvang en met verwoestende gevolgen, als gevolg van de structurele tekortkomingen van een onrechtvaardige internationale economische orde en het onvermogen van het internationale financiële systeem om concreet te reageren op de problemen en bedreigingen waarmee onze landen worden geconfronteerd.

We maken ons zorgen dat de ongelijkheid tussen landen in het Noorden en het Zuiden toeneemt en we worden geconfronteerd met een ongelukkige situatie waarin jaren van gezamenlijke inspanningen verloren gaan, zei hij.

NANGOLO MBUMBA: WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE ZIJN BELANGRIJKE KATALYSATOREN VOOR DE 2023-AGENDA

De vice-president van de Republiek Namibië, Nangolo Mbumba, nam het woord en zei dat de regering van Namibië zich opnieuw inzet om samen te werken met het voorzitterschap van de G-77 en China om de doelen te bereiken.

Namibië, zei hij, herhaalde de noodzaak om de eenheid van de Groep te handhaven in de geest van multilateralisme, om de uitdagingen van de hedendaagse wereld aan te gaan.

Met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie zei hij dat zij belangrijke katalysatoren zijn voor het bereiken van Agenda 2023 (2030?) en het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Daarom, zo stelde hij, is het centrale thema van deze top “belangrijk om ons te helpen de huidige uitdagingen aan te gaan en ons het platform te bieden om de rijkdom aan kennis, praktijken en mogelijkheden op het gebied van wetenschappelijke en technologische ontwikkeling te benutten”.

“Het opleggen van economische dwangmaatregelen is illegaal volgens het internationaal recht en het Handvest van de VN #EndTheEmbargo #LiveBetter pic.twitter.com/piJxOLZWEW – Ministerie van Buitenlandse Zaken van Cuba (@CubaMINREX) 15 september 2023

L.P. MARSUDI: INDONESIË WIL ZIJN STEM VERHEFFEN VOOR DE LANDEN IN HET ZUIDEN

Retno L.P. Marsudi, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, zei dat haar land het pro tempore voorzitterschap van verschillende regionale groepen op zich had genomen en in staat was bruggen te slaan en verschillen tussen grootmachten te overbruggen; om met een sterke betrokkenheid de stem van de landen van het Zuiden te vertegenwoordigen en te pleiten voor een gelijkwaardiger wereld en ontwikkeling te bevorderen.

“Eenheid en solidariteit onder ons is essentieel, de geest van solidariteit wordt steeds belangrijker in onze tijd. We worden geconfronteerd met de ene crisis na de andere, en in elke crisis zijn degenen onder ons uit het Zuiden degenen die het zwaarst worden getroffen op sociaal of economisch gebied,” zei hij.

KASHIM SHETTIMA: ERVOOR ZORGEN DAT DE VOORDELEN VAN TECHNOLOGIE VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK ZIJN

Kashim Shettima, vicepresident van de Federale Republiek Nigeria, zei dat de technologische revolutie gedeeld moet worden. Toegang tot informatie, kennis en technologie kent geen grenzen, dus we moeten ervoor zorgen dat de voordelen ervan voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht geografie of regio. Samenwerking moet ons kompas zijn, zei hij, waarbij hij opmerkte dat de sleutel tot vooruitgang in Nigeria ligt in het nastreven van een vitale economie en de uitwisseling van ideeën. Hij benadrukte het belang van samenwerking om kennis te delen en technologieën beschikbaar te maken voor iedereen die ze nodig heeft en was van mening dat vooruitgang verweven is met vooruitgang voor iedereen.

JESSICA ROSE EPEL ALUPO: WETENSCHAPPELIJKE INNOVATIE DIE LEIDT TOT PRODUCTFABRICAGE IS CRUCIAAL

Jessica Rose Epel Alupo, Vice President van de Republiek Oeganda, benadrukte tijdens de sessie dat wanneer wetenschappelijke innovatie ingezet wort voor productie van producten die de bevolking en de economie ten goede komen, dit cruciaal wordt voor de ontwikkeling van naties. Namens de President van Uganda erkende ze de heldhaftige rol van de Cubanen en hun Partij in de anti-imperialistische strijd in Afrika, terwijl ze de regering van het eiland bedankte voor het sturen van artsen om de gezondheidssystemen in dat continent te ondersteunen.

ROUHOLLAH DEHGHANI FIROUZ ABADI: IN HET ZUIDEN VAN DE WERELD ZORGEN WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE VOOR TRANSFORMATIEVE OPLOSSINGEN

De vicepresident voor wetenschap, technologie en kenniseconomie van de Islamitische Republiek Iran, Rouhollah Dehghani Firouz Abadi benadrukte dat de overgang van een arbeids- en grondstoffengestuurde economie op basis van technologie en innovatie een directe oplossing is voor de uitdagingen waar we voor staan. Hij zei dat wetenschap, technologie en innovatie in het zuiden van de wereld transformatie- oplossingen bieden t.a.v. van klimaatverandering, luchtvervuiling, waterschaarste en energieonzekerheid tot verkeersopstoppingen in grote steden. “In de afgelopen twee decennia heeft Iran de groei van hightechindustrieën en het creëren van innovatie-ecosystemen actief ondersteund door het implementeren van stimuleringsmaatregelen en beleid, vooral bij het bevorderen van de wet ter ondersteuning van kennisgebaseerde en transformatieve bedrijven,” voegde hij eraan toe.

SAYYID BADR: KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE RATIONEEL GEBRUIKEN, MET DE WENS OM GOED TE DOEN

Sayyid Badr Bin Hamad Bin Hamood Albusaidi, minister van Buitenlandse Zaken van het Sultanaat van Oman, verwees vandaag naar de beperking van natuurrampen.

Hij bracht oprechte gelukwensen over aan Cuba ter gelegenheid van zijn voorzitterschap van de Groep van 77 en China, en aan Pakistan voor zijn inspanningen in het tijdelijke voorzitterschap vóór Cuba.

Hij sprak ook zijn waardering uit voor China voor zijn bijdragen aan de economische ontwikkeling in vele delen. In zijn land, zei hij, ligt de nadruk op wetenschap, technologie en innovatie om de economie op een duurzame manier te ontwikkelen.

Hij sprak over kunstmatige intelligentie en riep op tot rationeel gebruik ervan, met de wil om goed te doen. Hij riep op tot verantwoorde, duurzame kunstmatige intelligentie om instellingen in al hun basisstructuur en diversiteit te versterken.

Hij riep op om aandacht te besteden aan het fenomeen klimaatverandering, omdat de effecten ervan problemen veroorzaken die moeilijk op natuurlijke wijze te corrigeren zijn.

Hij noemde ook de kansen die digitale transformatie biedt voor de economische groei van de G77-lidstaten en China.

JOAO MARTINS: WIJ MOETEN ZORGEN VOOR VERANDERING

De premier van Guinee Bissau, Geraldo Joao Martins, zei dat zijn land zich aansluit bij de stemmen van andere naties die eisen dat de Verenigde Staten de economische, commerciële en financiële blokkade opheft die het al tientallen jaren tegen Cuba handhaaft, evenals alle barrières die de ontwikkeling van het Cubaanse volk belemmeren en hinderen.

Hij zei dat de G77 een belangrijk debat zou moeten houden over de centrale kwestie met betrekking tot wetenschap, technologie en innovatie en om van de rijke landen te eisen dat ze hun beloften nakomen.

Wij moeten de promotors zijn van de noodzakelijke veranderingen om duurzame ontwikkeling te garanderen voor de huidige en toekomstige generaties, zei Joao Martins.

TRAN HONG HA: ER MOETEN MECHANISMEN KOMEN VOOR DE UITWISSELING VAN ERVARING EN KENNIS TUSSEN ONZE LANDEN

De vicepremier van de Socialistische Republiek Vietnam, Tran Hong Ha, bedankte Cuba voor het bevorderen van samenwerking, multilaterale betrekkingen en solidariteit tussen de landen in het Zuiden om wereldwijde uitdagingen aan te gaan, tijdens zijn pro tempore voorzitterschap van de Groep in 2023.

Hij benadrukte de noodzaak om de uitdagingen van de zuidelijke landen aan te gaan door middel van samenwerking op het gebied van wetenschap, technologie en onderzoek, en door de capaciteit van het menselijk potentieel op deze gebieden te vergroten en jongeren in het middelpunt van de ontwikkeling te plaatsen.

Daartoe,” zei hij, “moeten publiek-private partnerschappen en partnerschappen tussen wetenschappers uit verschillende sectoren worden gecreëerd.

Vietnam steunt het initiatief van Cuba om elke drie jaar soortgelijke bijeenkomsten te houden om ervaringen te delen en de digitale revolutie te stimuleren en mechanismen te creëren om de uitwisseling van ervaringen en kennis tussen onze landen te waarborgen, zei hij.

DEMEKE MEKONNEN: WIJ VERWERPEN DWANGMAATREGELEN

Demeke Mekonnen, vice-premier en minister van Buitenlandse Zaken van de Federale Democratische Republiek Ethiopië, sprak zich uit tegen de dwangmaatregelen die het Westen oplegt aan landen met een lager inkomen.

Vooruitgang op weg naar duurzame ontwikkeling blijft moeilijk voor derdewereldlanden, en COVID-19 en andere crises hebben het nog ingewikkelder gemaakt, zei hij.

Hij riep op om onderontwikkeling op een holistische manier aan te pakken en daarbij prioriteit te geven aan wetenschappelijke kennis en het opleiden van mensen.

Zijn land, zei hij, spreekt zich uit om beslissingen en kansen te waarderen ten voordele van het globale zuiden.

Unilaterale sancties en dwangmaatregelen beïnvloeden de vooruitgang van wetenschap en technologie negatief. Ethiopië verwerpt alle unilaterale sancties en maatregelen tegen landen in het Zuiden, zei hij.

CHANDRIKAPERSAD SANTOKHI: KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE GEBRUIKEN IN HET BELANG VAN NATIES

Chandrikapersad Santokhi, president van de Republiek Suriname, zei dat het toepassen van nieuwe modellen van innovatie en technologische mogelijkheden deze regio kan helpen de gevolgen van rampen te boven te komen.

Hij merkte op dat in zijn land een van de negatieve effecten de aardolie is, als gevolg van de toenemende ontwikkeling van offshore olieproductie; daarom is het van cruciaal belang om technologische en milieunormen toe te passen voor duurzame en verantwoorde ontwikkeling.

De president van Suriname gaf commentaar op de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI), iets dat niet tegen te houden is; daarom wordt het een essentieel onderdeel van het dagelijks leven.

We moeten dan zien hoe de voordelen van AI kunnen worden gebruikt voor het welzijn van onze naties, maar ook rekening houden met de bedreigingen voor vrede, veiligheid en wereldwijde stabiliteit, vanwege de mogelijkheid van negatief gebruik en de onvoorspelbaarheid.

Hij bevestigde zijn volledige steun voor de Havana-verklaring en zette zich in voor het gebruik van wetenschap, technologie en innovatie als middel om duurzame vooruitgang te bevorderen en de beschaving op een positieve manier te verheffen.

CORDEL HYDE: OPLOSSINGEN VINDEN IN DE EENHEID VAN ONTWIKKELINGSLANDEN

Cordel Hyde, vice-premier en minister van Natuurlijke Hulpbronnen, Aardolie en Mijnbouw van Belize, zei in zijn toespraak dat het duidelijk is dat “wij, de leiders van ontwikkelingslanden, de problemen moeten benoemen en moeten zoeken naar de beste praktijkoplossingen”.

Hij wees er echter op dat we ons die oplossingen individueel vaak niet kunnen veroorloven; een probleem dat we zouden kunnen oplossen door wetenschap, technologie en innovatie, en multilaterale partnerschappen.

Hij riep de landen in het Zuiden op om samen te werken om beperkingen te overwinnen en om morele en dwangmatige blokkades tegen landen, digitale kloven en diefstal van wetenschap en menselijk potentieel aan te pakken.

MUKHTAR AHMED: COVID-19 HEEFT DE KLOOF TUSSEN NOORD EN ZUID VERGROOT

Mukhtar Ahmed, voorzitter van de Commissie voor Hoger Onderwijs van de Islamitische Republiek Pakistan, zei dat COVID-19 het tempo van digitale transformatie heeft versneld en heeft aangetoond welke bijdrage wetenschap, technologie en innovatie kunnen leveren aan de wereld, de mensen en de planeet. Dit, voegde hij eraan toe, maakte het mogelijk om door te werken na het covid-moment en om in recordtijd vaccins te maken. Tegelijkertijd, zei Mukhtar Ahmed, verbreedde de pandemie de kloof tussen rijke en arme landen, vooral wat betreft het gebruik van moderne technologieën. Dit gaat verder dan een vertoon, maar een afscheiding dreigt wat een negatief effect heeft op de vooruitgang die ontwikkelingslanden kunnen boeken, concludeerde hij.

HANGCHUON NARON: ONZE VASTBERADENHEID EN VERPLICHTINGEN ZIJN OOK STERK

De vice-premier en minister van Onderwijs, Jeugd en Sport van het Koninkrijk Cambodja, Hangchuon Naron, zei dat zijn land zich op een kritiek punt in zijn ontwikkeling bevindt. Hij legde uit dat Cambodja na twee decennia van vreedzame ontwikkeling een toename van 7% in ontwikkeling heeft doorgemaakt, waarbij de armoede aanzienlijk is gedaald van 50% sinds 2005 tot 9% in 2019, waardoor het zijn status heeft kunnen veranderen van een slecht ontwikkeld land in een middeninkomensland. Hij zei dat Cambodja enthousiast een strategie heeft afgekondigd die is gebaseerd op vijf elementen voor duurzame ontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op ontwikkeling voor de mensen, om de economie te diversifiëren en het welzijn van de hele bevolking te verbeteren, de klimaatverandering te beperken en de kwaliteit van onder andere openbare diensten en bestuur te verbeteren. “De uitdagingen waar we voor staan zijn enorm, maar onze vastberadenheid en inzet zijn ook sterk,” voegde hij eraan toe, en zei verder dat hij vertrouwen had in de collectieve kennis van de G77 en China om sterkere samenwerking tussen de landen van het Zuiden van de wereld te bevorderen. Hij herhaalde dat de solidariteit en de betrekkingen tussen de leden van de Groep moeten worden versterkt om ervoor te zorgen dat de ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie de hele mensheid ten goede komen.

THEMBA MASUKU: HET ANTWOORD LIGT IN DE ROL VAN WETENSCHAP, TECHNOLOGIE EN INNOVATIE

Themba Masuku, vice-premier van het Koninkrijk Eswatini, riep op tot versterking van de Zuid-Zuid-samenwerking en voegde eraan toe dat de lidstaten van de G77 een open en divers kennissysteem moeten omarmen, “we moeten het publieke begrip van wetenschap, technologie en innovatie bevorderen”.

Hij benadrukte de noodzaak voor G77-landen om traditionele kennis voor biodiversiteit en van belang voor het leven te benoemen, documenteren en bewaren, met het oog op van klimaatverandering.

Uitdagingen zoals klimaatverandering en pandemieën vereisen een dringende en fundamentele transformatie van het voedselsysteem: het antwoord ligt in de rol van wetenschap, technologie en innovatie, concludeerde hij.

SJEIK JARRAH JABER ALAHMAD ALSABAH: MEER DADEN DAN WOORDEN ZIJN NODIG

De vice-minister van Buitenlandse Zaken van de staat Koeweit, sjeik Jarrah Jaber Alahmad Alsabah, zei dat de top tussen de G77 en China wordt gehouden “als een extra test van het geweten van alle landen die hier aanwezig zijn. Onze bijeenkomst,” zei hij, “vindt plaats in een situatie waarin daden meer nodig zijn dan woorden. We hebben samenwerking nodig die leidt tot innovatieve oplossingen. Hij wees op het belang van het betrekken van jongeren bij het bereiken van meer bestuur, bestuurbaarheid en digitalisering met het oog op de huidige en toekomstige uitdagingen. Hij herhaalde zijn waardering voor de mogelijkheid om deel te nemen aan deze top en de toezegging aan de groep om gezamenlijk de doelen van rechtvaardige duurzame ontwikkeling te bereiken.

Topfoto: Generaal Raúl Castro Ruz, leider van de revolutie, woont de G77 en China top bij in de Cubaanse hoofdstad. Een Granma-team doet live verslag vanaf de locatie van het evenement.

Overige fotos zijn van José Manuel Correa of vanmEstudios Revolución

Auteurgroep: Yeilén Delgado Calvo Wennys Díaz Ballaga Susana Antón Rodriguez Liz Conde Sánchez Daniela Leyva Fernández Nuria Barbosa León