Bron: Matthew Ehret 
canadianpatriot.org 6 september 2023 ~~~

Veel mensen schrikken zich rot over de kennelijke steun voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN (UNSDG’s) die de BRICS+ groep in hun recente verklaring heeft uiteengezet.

Hoewel ik dit in detail heb behandeld in ‘Het VN-Handvest vs Op Regels Gebaseerde Internationale Orde‘, gepubliceerd op 5 september, zijn er enkele overwegingen die ik daar niet heb gedeeld en die ik vandaag kort wil aanstippen.

“De UNSDG’s steunen = je moet wel slecht zijn”… of is dit te simplistisch?

Hier is wat mensen in gedachten moeten houden voordat ze in de “bewijs dat iedereen gecontroleerde oppositie is” reactie springen:

Ten eerste: De Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN zijn zeer algemeen en open voor massale interpretatie en bestaan uit 17 punten.

Natuurlijk is de agenda zelf onnatuurlijk ontstaan met een kwade bedoeling in de jaren ’90 om een nieuwe reeks waarden uit het duistere tijdperk te promoten voor een Great Reset systeem, dat wereldwijde ontvolking, verdomming en de-industrialisatie wenst. Maar omdat de oligarchie niet kan zeggen ‘we willen iedereen vermoorden en het feodalisme herstellen’… moesten ze generieke, brede, rooskleurige taal gebruiken met uber-vage doelen die zijn:

1) ‘einde armoede’, 2) ‘geen honger’, 3) ‘goede gezondheid/welzijn’, 4) ‘kwaliteitsonderwijs’, 5) ‘gendergelijkheid’, 6) schoon water/sanitatie, 7) betaalbare schone energie, 8) fatsoenlijk werk/economische groei, 9) industrie-innovatie-infrastructuur, 10) minder ongelijkheid, 11) duurzame steden, 12) verantwoorde consumptie/productie, 13) klimaatactie, 14) schoon water, 15) beter leven op het land, 16) vrede, gerechtigheid, instellingen versterken, 17) partnerschappen opbouwen om dit te realiseren.

Er is hier duidelijk veel ruimte om te manoeuvreren over WAT EN HOE deze dingen zullen worden gedefinieerd. Voor het grootste deel zou geen enkel weldenkend mens denken dat een van deze 17 dingen intrinsiek slecht is.

De vraag is hoe je de problemen definieert en welke waarden je toepast bij de uitvoering ervan. Als je de doodsculticus bent dan wil je op alle 17 punten acties inzetten die mensen doden, het effect van het leven verminderen, mensen dommer, egoïstischer en angstiger maken en ironisch genoeg ongelijkheid vergroten, land misbruiken, partnerschappen vernietigen, het leven ondermijnen, enzovoorts

De vraag wordt dan:

  • ZIJN China en Rusland, gebaseerd op de effecten van hun beleid, een doodscultus aan het bevorderen?
  • Neemt de mobiliteit van het individu, zowel sociaal als geografisch, toe of af?
  • Neemt de toegang tot en betaalbaarheid van energie per hoofd van de bevolking en per land toe of af?
  • Neemt de armoede af /de levensduur toe, of juist niet?
  • Nemen oorlogen toe of af door hun beleid?
  • Nemen de productieve industriële krachten toe of af door hun beleid?
  • Hoe zit het met het bedrijfsleven… Worden ondernemers en kleine/middelgrote bedrijven gestraft door ESG-/koolstofbelastingen enz. OF worden bedrijven aangemoedigd om meer koolstofgebaseerde energie te gebruiken?
  • Wordt de industriële basis van China afhankelijk gemaakt van ‘groene energiesystemen zoals windmolens/zonnepanelen’ zoals die in het westen worden verkocht OF worden die groene energiesystemen alleen gebruikt voor woonsectoren terwijl de industriële activiteit wordt ondersteund door koolwaterstof-/nucleaire-/hydro-energie?
  • CULTUREL: worden de culturen van Euraziatische naties gedwongen om een woke, nihilistische, anti-familiale reeks waarden te omarmen OF het tegenovergestelde (hint: het is het tegenovergestelde).

en verder:

GENDER GELIJKHEID: Ik heb gemerkt dat veel mensen uit hun dak gaan over de woorden “gendergelijkheid” als een van de 17 doelen… Maar als je denkt dat er wereldwijd geen serieuze problemen zijn rond genderongelijkheid, dan ben je niet goed bij je hoofd. Vrouwen hebben pas in 2020 het recht gekregen om auto te rijden in Saoedi-Arabië en pas in 2015 hebben ze stemrecht gekregen bij lokale verkiezingen. Genitale verminking komt nog steeds veel voor bij stammen in Afrika, en laat me niet beginnen over de mishandeling van vrouwen in zowel India als Pakistan. Dit algemene onderwerp betekent niet dat je de woke agena steunt of de ‘man/vrouw’ seksen wilt elimineren, noch dat je gelijke resultaten wilt afdwingen, onafhankelijk van verdienste.

Voor degenen die in de war zijn waarom China, Rusland en andere landen zo goed spreken over misbruiken makende internationale financiële instellingen zoals de Wereldhandelsorganisatie, is het belangrijk om in gedachten te houden dat de WTO is voortgekomen uit de eerdere GATT (General System of Tariffs and Trade) die werd opgericht in Bretton Woods in 1944 en over het algemeen ook bestaat uit vage regels, doelen en voorstellen zonder veel details ter ondersteuning van ‘economische rechtvaardigheid’, recht op handel, economische vrijheid, bla bla bla.

Deze instellingen zijn vaag, te algemeen, en open om beïnvloed te worden in de richting van het goede of het kwade op basis van de realiteit van politieke agenda’s die gewicht in de schaal leggen. De reden waarom ze gebruikt worden voor destructieve doeleinden is omdat de inherente regels en algemene principes niet gevolgd worden, dus als China, Rusland, Iran etc. geloven dat ze hun nieuw gevonden economische gewicht kunnen gebruiken om deze doelstellingen te beïnvloeden in de richting van gezond verstand in plaats van het omarmen van het alternatief dat totale oorlog is (wat nucleaire oorlog betekent), dan snap ik waarom ze die richting op zouden gaan.

Tot slot ga ik in op deze redenering met veel meer details, ondersteunende statistieken en referenties op de volgende locaties: