Bron: SputnikGlobe 24 augustus 2023 ~~~~

De driedaagse historische top van BRICS – de groep die ‘s werelds grootste ontwikkelende economieën verenigt – vond plaats in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Johannesburg. Ter afsluiting van het evenement presenteerde de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa tijdens de laatste dag een gezamenlijke verklaring.

Op donderdag besloten de BRICS-leiders Argentinië, Egypte, Iran, Ethiopië, de VAE en Saoedi-Arabië toe te laten tot de club, aldus de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa, die eraan toevoegde dat de toetreding van de nieuwe leden tot het blok de eerste fase is van het uitbreidingsproces van de groep.

De leiders van BRICS bereikten ook een akkoord over de leidende beginselen, normen, criteria en procedures voor het uitbreidingsproces van de club.

Belangrijkste punten uit de verklaring van de XVe BRICS-topGeopolitics Live

  • ▪️The De BRICS-leiders steunen een alomvattende hervorming van de VN, inclusief de Veiligheidsraad, om deze democratischer, representatiever, effectiever en efficiënter te maken.
  • ▪️De vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in de VN-Raad moet worden vergroot
  • ▪️BRICS benadrukken het belang van het aanmoedigen van het gebruik van lokale valuta in internationale handel en financiële transacties tussen BRICS-landen en hun handelspartners
  • ▪️Brazil, India, China en Zuid-Afrika geven hun volledige steun aan Rusland voor zijn BRICS-voorzitterschap in 2024 en het houden van de XVIe BRICS-top in Kazan, Rusland.
  • ▪️Het blok wijst op de noodzaak om vooruitgang te boeken bij de verwezenlijking van een eerlijk en marktgericht handelssysteem voor landbouwproducten, het beëindigen van honger, het bereiken van voedselzekerheid en verbeterde voeding
  • ▪️De leiders hebben de ministers van Buitenlandse Zaken opgedragen het BRICS-partnerlandmodel en een lijst van potentiële partnerlanden verder te ontwikkelen en hierover tegen de volgende top verslag uit te brengen.

BRICS-landen stemmen in met Ruslands voorzitterschap in 2024

BRICS-landen staan volledig achter het Russische voorzitterschap van de groep in 2024 en het houden van de volgende top in Kazan in oktober, aldus BRICS in een verklaring na de top in Johannesburg op donderdag.

“Brazilië, India, China en Zuid-Afrika geven hun volledige steun aan Rusland voor het BRICS-voorzitterschap in 2024 en het houden van de XVIe BRICS-top in Kazan, Rusland”, aldus het document.

De leiders van de groep hebben ook hun ministers van Buitenlandse Zaken opgedragen om voor de volgende top een lijst van potentiële partnerlanden op te stellen.

“We hebben onze ministers van Buitenlandse Zaken ook opgedragen om het BRICS-partnerlandmodel en een lijst van potentiële partnerlanden verder te ontwikkelen en daarover tegen de volgende top verslag uit te brengen”, luidde de verklaring.

Onder andere moedigt BRICS een grotere deelname van ontwikkelingslanden aan het werk van internationale organisaties aan.

“Wij roepen op tot een grotere vertegenwoordiging van opkomende markten en ontwikkelingslanden in internationale organisaties en multilaterale fora waarin zij een belangrijke rol spelen”, aldus het document.

BRICS-leiders over hervorming van de VN

De BRICS-leiders steunen de hervorming van de VN, inclusief die van de VN-Veiligheidsraad, om de organisatie democratischer en efficiënter te maken, aldus de verklaring.

“Wij steunen een alomvattende hervorming van de VN, met inbegrip van de Veiligheidsraad, om deze democratischer, representatiever, effectiever en efficiënter te maken en om de vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden in de leden van de Raad te vergroten, zodat deze adequaat kan reageren op de heersende mondiale uitdagingen”, aldus de verklaring.

De leiders kwamen ook overeen om “de samenwerking te versterken in kwesties van gemeenschappelijk belang, zowel binnen BRICS als in multilaterale fora, waaronder de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en de Mensenrechtenraad, rekening houdend met de noodzaak om mensenrechten te bevorderen, te beschermen en na te leven op een niet-selectieve, niet gepolitiseerde en constructieve manier en zonder dubbele standaarden”, aldus het document.

BRICS steunt gebruik van nationale valuta in internationale, bilaterale handel

BRICS-leden zijn voorstander van het gebruik van nationale valuta in de internationale handel en bij financiële afwikkelingen binnen de associatie, aldus de verklaring.

“We benadrukken het belang van het aanmoedigen van het gebruik van lokale valuta’s in internationale handel en financiële transacties tussen BRICS-leden en hun handelspartners. We moedigen ook de versterking van correspondentbanknetwerken tussen de BRICS-landen aan en maken verrekeningen in de lokale valuta mogelijk,” luidde de verklaring.

De associatie pleit ook voor verdere samenwerking om de toeleveringsketens en betalingssystemen tussen haar leden te versterken.

“Wij moedigen verdere samenwerking tussen BRICS-landen aan om de interconnectiviteit van toeleveringsketens en betalingssystemen te verbeteren om handels- en investeringsstromen te bevorderen. Wij komen overeen de uitwisseling en samenwerking op het gebied van de handel in diensten te versterken, zoals vastgesteld in het BRICS-Raamwerk voor samenwerking inzake de handel in diensten, met de BRICS-Raad voor het bedrijfsleven en de BRICS Women’s Business Alliance (WBA), met als doel de uitvoering van de BRICS-Routekaart voor samenwerking inzake de handel in diensten en relevante documenten, waaronder het BRICS-Raamwerk voor samenwerking inzake de handel in professionele diensten, te bevorderen”, aldus de verklaring.

BRICS over het Oekraïense conflict

BRICS-leden zijn voorstander van een vreedzame oplossing van het conflict in Oekraïne door middel van dialoog en diplomatie, waaronder het vredesinitiatief van de Afrikaanse staten, aldus de verklaring.

“Wij herinneren aan onze nationale standpunten betreffende het conflict in en rond Oekraïne, zoals verwoord op de daartoe geëigende fora, waaronder de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Wij nemen met waardering kennis van relevante voorstellen voor bemiddeling en goede diensten gericht op een vreedzame oplossing van het conflict door middel van dialoog en diplomatie, waaronder de vredesmissie van Afrikaanse leiders en de voorgestelde weg naar vrede,” aldus de verklaring.

BRICS-leden streven naar intensievere economische samenwerking

De BRICS-lidstaten zetten zich in voor het verdiepen van de economische samenwerking en coördinatie van het macro-economisch beleid, aldus de slotverklaring.

“Wij erkennen de belangrijke rol van BRICS-landen die samenwerken om risico’s en uitdagingen voor de wereldeconomie aan te pakken bij het bereiken van wereldwijd herstel en duurzame ontwikkeling. We herbevestigen ons engagement om de coördinatie van het macro-economisch beleid te verbeteren, de economische samenwerking te verdiepen en te werken aan een sterk, duurzaam, evenwichtig en inclusief economisch herstel”, aldus de verklaring.

BRICS-landen richten zich ook op het versterken van de samenwerking op het gebied van landbouw wereldwijd en binnen de groep om voedselzekerheid te garanderen, aldus BRICS.

“Erkennend dat BRICS-landen een derde van het voedsel van de wereld produceren, herbevestigen we onze inzet om de samenwerking op het gebied van landbouw te versterken en duurzame landbouw en plattelandsontwikkeling van BRICS-landen te bevorderen voor het verbeteren van de voedselzekerheid, zowel binnen BRICS als wereldwijd,” aldus het document.

BRICS over Iraanse nucleaire kwestie

De BRICS-landen herbevestigen de noodzaak om de Iraanse nucleaire kwestie met vreedzame en diplomatieke middelen op te lossen, aldus de organisatie.

“We herhalen de noodzaak om de Iraanse nucleaire kwestie op te lossen met vreedzame en diplomatieke middelen in overeenstemming met het internationaal recht,” stond in het document te lezen.

BRICS pleit ook voor volledig herstel en effectieve implementatie van het Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Benadrukken het belang van het behoud van de JCPOA en UNSCR 2231 voor internationale non-proliferatie en vrede en stabiliteit in bredere zin, en hopen dat de betrokken partijen de volledige en effectieve uitvoering van de JCPOA op korte termijn herstellen,” aldus het document.

BRICS roepen op tot versterking van ontwapening, non-proliferatie

BRICS-landen zijn voorstander van het versterken van ontwapening en non-proliferatie, inclusief op het gebied van biologische en chemische wapens, aldus de verklaring.

“Wij roepen op tot versterking van ontwapening en non-proliferatie, waaronder het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie en de aanleg van voorraden van bacteriologische (biologische) en toxinewapens en inzake de vernietiging van deze wapens (BTWC) en het Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens (CWC), en erkennen de rol van dit verdrag bij de waarborging en het behoud van hun integriteit en effectiviteit om de wereldwijde stabiliteit en internationale vrede en veiligheid te handhaven,” aldus het document.

De BRICS-leiders waarderen de interesse van het Zuiden in het lidmaatschap van de groep, aldus de slotverklaring.

Topfoto: BRICS-top in Zuid-Afrika – © Sputnik / Grigory Sysoev