Bron: Andrew Korybko 
substack 17 aug 2023 ~~~

Simpel gezegd wil BRICS “op veilig spelen” omdat alle leden behalve Rusland in een complexe economisch-financiële relatie staan met het Westen, dat naar verwachting niet te heftig zal reageren op hun stapsgewijze hervormingen omdat hun eigen beleidsmakers nu geloven dat die onvermijdelijk zijn.

(Noot: Onderstaand artikel geeft geen nieuwe informatie en is niet spectaculair. Het is echter belangrijk om er notie van te nemen, teneinde een onnodig polariserende opstelling of patstelling te vermijden, en in plaats daarvan een opbouwende dialoog te bevorderen – Red.)

Alt-Media was in shock nadat de BRICS Bank vorige maand bevestigde dat ze voldoet aan westerse sancties“, en nu is de Alt-Media Gemeenschap (Alt-Media Community – AMC) net getroffen door nog twee informatiebommen nadat andere vooraanstaande functionarissen bevestigden dat ze niet willen de-dollariseren en niet anti-westers zijn. De Zuid-Afrikaanse minister van Financiën Enoch Godongwana vertelde eerder deze maand in een interview aan Reuters dat de groep zich richt op het uitbreiden van het gebruik van nationale munteenheden in plaats van op de-dollarisering.

Die krant citeerde in hetzelfde artikel ook Leslie Maasdorp, Chief Financial Officer van de New Development Bank (NDB, in de volksmond de BRICS Bank genoemd), die vertelde dat “de werkvaluta van de bank dollars zijn om een heel specifieke reden, Amerikaanse dollars zijn waar de grootste liquiditeitspools zijn…Je kunt niet buiten het dollaruniversum treden en in een parallel universum opereren.” De officiële bevestiging dat BRICS niet wil de-dollariseren leidde direct tot de volgende opheldering over het feit dat BRICS niet anti-Westers is.

De Zuid-Afrikaanse ambassadeur bij BRICS Anil Sooklal corrigeerde onjuiste percepties over de wereldwijde rol van de organisatie in een interview met Bloomberg enkele dagen geleden, waar hij vertelde dat “er een ongelukkig verhaal wordt ontwikkeld dat BRICS anti-West is, dat BRICS is opgericht als concurrentie voor de G7 of het globale Noorden, en dat is onjuist. Wat we willen is de agenda van het Zuiden bevorderen en een meer inclusieve, representatieve, rechtvaardige, eerlijke mondiale architectuur opbouwen.”

In verband met dit doel bevestigde hij ook wat Godongwana en Maasdorp eerder in de maand zeiden over het feit dat BRICS niet wil de-dollariseren. In de woorden van Sooklal: “Handel in lokale valuta staat stevig op de agenda (maar) Er staat geen agendapunt van de-dollarisering op de BRICS-agenda. BRICS roept niet op tot de-dollarisering. De dollar zal een belangrijke mondiale valuta blijven – dat is de realiteit.” Het is begrijpelijk dat deze onthullingen over BRICS het gemiddelde AMC-lid zullen overdonderen.

Per slot van rekening werden velen van hen misleid door topbeïnvloeders in de veronderstelling dat deze groep van plan is de dollar de doodsteek toe te dienen uit haat tegen het Westen, maar niets is minder waar na wat vooraanstaande functionarissen de afgelopen drie weken onthulden. De president van de BRICS Bank, Dilma Rousseff , bevestigde dat ze de anti-Russische sancties van het Westen naleeft; Godongwana, Maasdorp en Sooklal bevestigden dat ze niet willen de-dollariseren; en Sooklal bevestigde ook dat BRICS niet antiwesters is.

BRICS kan nog steeds “de agenda van het Mondiale Zuiden bevorderen en een meer inclusieve, representatieve, rechtvaardige, eerlijke mondiale architectuur opbouwen”, precies zoals Sooklal verduidelijkte dat de bedoeling is, ondanks de ‘politiek ongemakkelijke’ feiten die net werden gedeeld, maar het zal in een geleidelijk tempo zijn, niet versneld. Daarin ligt de crux van de misvattingen over het AMC, die Rusland eerder deze maand probeerde recht te zetten nadat het zich eindelijk realiseerde dat zijn soft power-belangen worden bedreigd door de onrealistische verwachtingen van zijn aanhangers.

Een kritische massa van het AMC raakte ervan overtuigd dat BRICS iets is wat het niet is door een combinatie van goedbedoelende maar naïeve beïnvloeders die hun wensdenken erover doordrukken en anderen die hetzelfde doen om invloed te genereren, hun ideologie te promoten en/of te zwendelen. Tegelijkertijd maakten sommige rivalen van de Mainstream Media (MSM) van dit kamp zich bang over BRICS met als bijbedoeling om westerlingen ertegen op te zetten, maar dat gaf tegelijkertijd een valse geloofwaardigheid aan de populistische beweringen van het AMC.

Alles bij elkaar is het achteraf gemakkelijk te begrijpen waarom zoveel mensen zijn gevallen voor het valse verhaal dat BRICS van plan is de dollar de doodsteek toe te dienen uit haat tegen het Westen. Ze wilden niet dat de onrealistische verwachtingen van hun achterban zouden leiden tot diepe teleurstelling, dat hen op zijn beurt vatbaar maakt voor vijandige suggesties, noch wilden ze het Westen bang maken voor een overreactie.

De eerste potentiële consequentie die zich had kunnen voordoen als de eerder genoemde verduidelijkingen niet waren gegeven, dreigde de aanhangers van BRICS met zo’n wanhoop te vervullen dat ze ofwel apathisch ten opzichte van BRICS zouden kunnen worden ofwel zich mogelijk zelfs tegen BRICS zouden kunnen keren omdat ze zich gedupeerd voelden. Wat het tweede punt betreft, zouden sommigen in het Westen hun drukcampagnes tegen BRICS en haar partners kunnen hebben opgevoerd, onder andere door chantage, politieke inmenging en dreigen met sancties, allemaal om het blok in zijn spoor te stoppen.

Na het ontkrachten van de desinformatie die over hun organisatie is gespuwd door zowel het AMC als de MSM, die elk een tegengestelde agenda voorstaan maar zich verdacht genoeg nog steeds baseren op vrijwel identieke verhalen, hebben BRICS-functionarissen er nu meer vertrouwen in dat deze slechtst denkbare scenario’s kunnen worden afgewend. Deze realiteitscontrole ontnuchtert hun aanhangers en laat hen een langdurige overgang naar multipolariteit aanvaarden, terwijl het ook de kans verkleint dat het Westen te sterk zal reageren op de doelen van hun groep.

Om op de laatste opmerking verder in te gaan: de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar sinds het begin van de speciale operatie van Rusland hebben het Westen ervan overtuigd dat de wereldwijde systemische overgang naar multipolariteit onomkeerbaar is, en daarom zijn ze nu bereid om hervormingen van hun hegemoniale modellen te overwegen. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz, voormalig directeur voor Europa en Rusland bij de Amerikaanse Nationale Veiligheidsraad Fiona Hill en Goldman Sachs’ President of Global Affairs Jared Cohen stelden dit allemaal voor op dezelfde dag midden mei.

Zij zijn van mening dat het Westen zich op een gelijkwaardiger niveau met het Zuiden moet bezighouden, wat betekent dat het een aantal van zijn meest schaamteloze uitbuitingspraktijken moet terugschroeven om niet nog meer harten en geesten te verliezen aan de ChineesRussische combinatie. Daarom staan ze positief tegenover geleidelijke veranderingen in het mondiale financiële systeem, zoals de BRICS-functionarissen hebben bevestigd dat ze in gedachten hebben, maar zullen ze resoluut reageren op revolutionaire ontwikkelingen die deze overgang drastisch dreigen te versnellen.

Simpel gezegd wil BRICS “op veilig spelen” omdat alle leden behalve Rusland in een complexe economisch-financiële relatie staan met het Westen, dat naar verwachting niet al te heftig zal reageren op hun stapsgewijze hervormingen omdat hun eigen beleidsmakers nu geloven dat die onvermijdelijk zijn. Onder deze vier leden overheersen twee denkrichtingen die worden vertegenwoordigd door China en India, waarvan de respectievelijke verschillen in visie hier uitvoerig worden toegelicht.

Kort gezegd wil China de internationalisering van de yuan versnellen en BRICS integreren in het Belt & Road Initiative (BRI), terwijl India voorrang wil geven aan nationale valuta en BRICS officieel gescheiden wil houden van BRI. Beiden zijn het er echter over eens dat veranderingen in het mondiale financiële systeem geleidelijk moeten plaatsvinden, om te voorkomen dat ze een wederzijds schadelijke overreactie uitlokken van het Westen, waarmee ze allemaal, behalve Rusland, relaties van complexe onderlinge afhankelijkheid onderhouden.

Iedereen heeft recht op zijn eigen mening over deze realiteit die zojuist werd beschreven, maar de feiten die in deze analyse naar voren kwamen ter ondersteuning van de bijbehorende observaties kunnen niet worden ontkend. Topbeïnvloeders in het AMC die nog steeds het ontkrachte verhaal verkondigen over BRICS die een doodsteek voor de dollar willen uitdelen uit haat voor het Westen, zijn oneerlijk. Degenen onder hun publiek die nu beter weten, zouden beleefd de feiten moeten controleren onder hun berichten om te voorkomen dat anderen worden misleid.