Bron:  Ekaterina Blinova  
sputniknews 26 september 2022 ~~~

In de regio’s Donbass, Kherson en Zaporozhye worden op 23 en 27 september referenda gehouden over territoriale aansluiting. Eerder bleek uit enquêtes dat een meerderheid van de inwoners het idee van aansluiting bij Rusland als burgers van de Russische Federatie steunt.

De referenda over toetreding tot Rusland zijn op 23 september begonnen. Eerder, op woensdag, hield de Russische president Vladimir Poetin een toespraak tot de natie om de veiligheid bij de komende plebiscieten te waarborgen, en kondigde hij een gedeeltelijke mobilisatie in het land aan. De toespraak van Poetin werd vijandig ontvangen door de VS en hun NAVO-bondgenoten, die het zelfbeschikkingsrecht van de deelnemers aan het referendum als een “schijnvertoning” bestempelden en beloofden de uitslag van de stemming nooit te zullen erkennen.

“Europa vreest dat tijdens het referendum nog meer regio’s van het huidige Oekraïne zich zullen willen distantiëren van het opgelegde Europese beleid en de hulp van Rusland zullen inroepen,” zegt Mehdi Khorsand, hoofd van de afdeling economische diplomatie van de stad Teheran en deskundige op het gebied van Eurazië. “Tegelijkertijd wordt het een soort bedreiging voor Europa, dat al twee eeuwen druk uitoefent op landen die onafhankelijk willen worden.”

Het collectieve Westen, met name de Europeanen en Amerikanen, wil een langdurig conflict in de regio in stand houden om Rusland te verzwakken, aldus Khorsand. De lopende referenda zouden echter de voorwaarden kunnen scheppen om het conflict te beëindigen, onderstreept hij.

Donbass’ moeilijke weg naar onafhankelijkheid

Na de door de VS gesteunde staatsgreep van februari 2014 vroegen de oostelijke regio’s van Oekraïne om autonomie en verzetten zij zich tegen het bewind van de militaire junta in Kiev. In reactie daarop startte Kiev een “antiterreuroperatie” om “separatisten” in het oosten te onderdrukken. De vier van Normandië, bestaande uit Rusland, Duitsland, Frankrijk en Oekraïne, stelden een routekaart op, de Minsk-akkoorden, om het bloedvergieten in Donbass te stoppen en de afgescheiden regio’s een autonome status te geven. De opeenvolgende regeringen van Kiev hebben de bepalingen van de Minsk-akkoorden echter stelselmatig gesaboteerd, waardoor Donbass geen legitieme autonomie kon krijgen. Bovendien maakte het Oekraïense nationalistische leiderschap het NAVO-lidmaatschap tot het middelpunt van zijn beleid, waarbij het de militaire training opvoerde en zijn toevlucht nam tot de bewapening van het land.

“Na 2014 probeerde Rusland met Oekraïne te onderhandelen over zijn demilitarisering, over het niet toetreden tot de NAVO, over de onafhankelijkheid en autonomie van de oostelijke regio’s: Lugansk en Donetsk. Maar de Oekraïense regering pleegde na 2014 een echte genocide op de [etnische] Russische bevolking in het oosten van Oekraïne, ze begonnen de Russen daar letterlijk ‘af te slachten‘,” zegt Khorsand.

Moskou deed herhaaldelijk een beroep op de andere garanten van de Minsk-akkoorden, Parijs en Berlijn, om Kiev onder druk te zetten de akkoorden na te leven. Toen deze pogingen mislukten, kwam Rusland met ontwerp-veiligheidsovereenkomsten waarin garanties werden gevraagd dat Oekraïne niet zou worden toegelaten tot de NAVO. Moskou overhandigde de ontwerpen in december 2021 aan de VS en de trans-Atlantische alliantie en herinnerde hen aan de belofte van de westerse leiders om de NAVO niet uit te breiden tot aan de voordeur van Rusland. Het Russische leiderschap maakte duidelijk dat het zijn nationale veiligheid serieus neemt en zijn toevlucht zou nemen tot militair-technische opties als het Westen de ontwerpen zou negeren. Niettemin hebben de VS, de EU en de NAVO belangrijke bepalingen van Moskous voorstellen verworpen.

“Rusland zag, gezien de ernst van het onderwerp van de toetreding van Oekraïne tot de NAVO, geen andere oplossing dan het starten van een speciale [militaire] operatie om het veiligheidsprobleem op te lossen,” aldus Khorsand.

Referenda als weg naar bescherming tegen het juk van het Kievse regime

“We verwachten dat de meerderheid van de inwoners van deze regio’s voor aansluiting bij Rusland zal stemmen. Ik sluit niet uit dat de vijandelijkheden na het referendum zullen ophouden”, aldus Khorsand.

Rusland erkende de onafhankelijkheid van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk op 22 februari, maar door dit besluit werden de regio’s slechts een “bufferzone” tussen Rusland en Oekraïne, wat hun veiligheid niet garandeerde, aldus de Iraanse deskundige.

Indien zij tot de Russische Federatie worden toegelaten, zullen de bovengenoemde regio’s, met inbegrip van Kherson en Zaporozhye, veiligheidsgaranties krijgen als onvervreemdbare delen van Rusland.

De Donbass-republieken en de regionale autoriteiten van Zaporozhye en Kherson hebben op 19 en 20 september aangekondigd dat zij tegelijkertijd referenda willen houden over toetreding tot Rusland. In zijn toespraak van woensdag maakte president Poetin duidelijk dat Rusland zijn territoriale integriteit en soevereiniteit met alle moderne militaire middelen zou beschermen en voegde eraan toe dat hij niet “bluft”.

“Wat de legaliteit van de referenda betreft, is het vermeldenswaard dat de autonomie van de regio’s van Donbass (LPR en DPR) geheel werd aanvaard in de overeenkomst van 2014 (Minsk-akkoorden) en vermeld in de voorwaarden van dit document, respectievelijk, dit referendum, dat de wil en het verlangen van de bevolking van de autonome en soevereine republieken van Donbass weerspiegelt om zich bij Rusland aan te sluiten. Het is een een legitieme actie,” aldus Khorsand.

Eerder verklaarde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov in een interview met Newsweek dat de Volksrepubliek Lugansk (LPR), de Volksrepubliek Donetsk (DPR) en de regio’s Zaporozhye en Kherson gebruik maakten van hun onaantastbare recht op zelfbeschikking, dat is gecodificeerd in het VN-handvest, toen zij aankondigden zich bij Rusland te willen aansluiten.

“Natuurlijk zullen de VS en Europa na deze wettelijke referenda gedwongen worden een ander standpunt in te nemen, omdat deze referenda een kans creëren om de spanning tussen Rusland en Oekraïne weg te nemen en de vijandelijkheden te stoppen,” besluit Khorsand.

Topfoto: Sputnik International, 1920, 23. 09.2022 © Spoetnik / Vitaliy Ankov