Bron: Andrew Korybko
oneworld.press 24 September 2022 ~~~

De berichten dat Iran hoogstwaarschijnlijk zijn drone-technologie met Rusland heeft gedeeld, zodat Moskou op basis van die blauwdrukken zijn eigen technologie kan bouwen, lijken op dit moment zeker geloofwaardig. Dit zou een belangrijke geostrategische ontwikkeling zijn als het waar is, en om die reden moeten waarnemers de mogelijke gevolgen beginnen te analyseren.

Kiev heeft net aangekondigd dat het de Iraanse ambassadeur uitwijst als reactie op het feit dat de Islamitische Republiek naar verluidt een dronedeal met Rusland heeft gesloten, waardoor Moskou deze systemen naar verluidt op het slagveld zal inzetten. Hoewel beide landen eerder ontkenden dat er een dergelijke overeenkomst tussen hen was gesloten, lijken recente beelden erop te wijzen dat de nieuwste Russische drones griezelig veel lijken op die waarvan bekend is dat Iran ze heeft. Mochten de beweringen van Kiev waar zijn, dan zou dat een zeer grote zaak zijn, omdat het zou betekenen dat:

  • Sancties geen deuk hebben geslagen in Irans militair-industrieel complex…

Ondanks de jarenlange sancties hebben de economische beperkingen – zowel de voorafgaande multilaterale die door de VN-Veiligheidsraad zijn afgekondigd als de unilaterale die daarna door de VS zijn afgekondigd – geen enkel negatief effect gehad op het militair-industriële complex van Iran, zeker niet als het voldoende capaciteit heeft om drones naar Rusland te exporteren.

  • Russisch-Iraanse banden blijven sterk ondanks meningsverschillen over Syrië

Hoewel Rusland en Iran geacht worden tegengestelde visies op Syrië te hebben, waarbij Moskou er kennelijk de voorkeur aan geeft dat Damascus een compromis sluit met door het buitenland gesteunde “rebellen”, terwijl Teheran volledig tegen dergelijke concessies is, hebben deze meningsverschillen de versterking van de bilaterale betrekkingen niet belemmerd.

  • Ruslands militair-industrieel complex heeft ernstige tekortkomingen.

Als de laatste berichten waar zijn (wat nog moet worden afgewacht en door Moskou is ontkend), dan zou dat betekenen dat het militair-industrieel complex van Rusland ernstige tekortkomingen vertoont als het niet in staat is zijn eigen kwaliteitsdrones te produceren, en dat zou de lijst van opbouwende kritiek op dat land nog aanvullen.

  • Iran vindt de negatieve pers over deze rapporten niet erg.

Het lijdt geen twijfel dat Iran had verwacht dat zijn gerapporteerde drone-deal met Rusland uiteindelijk in het nieuws zou komen en door zijn rivalen zou worden gebruikt voor informatie-oorlogsdoeleinden als het daadwerkelijk was gebeurd, wat zou suggereren dat de Islamitische Republiek het niet erg vond en er om haar eigen redenen toch mee doorging.

  • De nucleaire onderhandelingen kunnen vastlopen.

De VS zouden niet blij zijn met Iran als het echt drones naar Rusland zou sturen voor gebruik in Oekraïne, en daarom wordt voorspeld dat de nucleaire onderhandelingen wel eens zouden kunnen vastlopen als de berichten waar zouden zijn, vooral omdat Biden een slecht figuur zou slaan als hij in de aanloop naar de midterms toch een deal met Teheran zou sluiten.

  • Rusland zal Iran waarschijnlijk iets belangrijks teruggeven.

Iran zou de westerse woede niet hebben geriskeerd voor een paar extra dollars van Rusland, dus er wordt aangenomen dat Moskou Teheran iets meer dan geld zal geven in ruil voor de gemelde aankoop van de drones van dat land, misschien met inbegrip van wat van zijn eigen top militaire uitrusting zoals gevechtsvliegtuigen.

  • Iran omarmt echt de multipolariteit

Door een strategische wapendeal met Rusland te sluiten en zo het Westen te provoceren, zou Iran werkelijk zijn centrale rol in de wereldwijde systemische overgang naar multipolariteit omarmen door zijn uiterste best te doen om met Rusland een derde invloedspool te creëren en zo het huidige bi-multipolaire dilemma te doorbreken.

De berichten dat Iran op zijn minst zijn drone-technologie met Rusland heeft gedeeld, zodat Moskou op basis van die blauwdrukken zijn eigen technologie kan bouwen, lijken op dit moment zeker geloofwaardig. Dit zou een belangrijke geostrategische ontwikkeling zijn als het waar is, en daarom moeten waarnemers de mogelijke implicaties beginnen te analyseren. Hoewel een dergelijke overeenkomst zou suggereren dat er ernstige tekortkomingen zijn in het militair-industriële complex van Rusland dat het drones of aanverwante technologie uit Iran zou moeten importeren, zou het ook onthullen dat hun banden veel nauwer zijn dan zelfs hun meest gepassioneerde aanhangers dachten.