Bron: Ahmed Adel 
Global Research, 24 augustus 2022 ~~~

Volgende zomer vindt in Kosovo een grootschalige NAVO-veldoefening plaats, waarvan de voorbereidingen al in volle gang zijn. De Kosovo Security Forces (KSF) zullen met twee regimenten deelnemen aan de oefeningen, die niet alleen tot doel hebben Servië onder druk te zetten, maar ook Rusland. De feiten zijn dat het optreden van de NAVO in de Balkan, en met name van de VS, gericht is op de opbouw van de staat Kosovo als een van Servië onafhankelijke entiteit.

De deelname van de KSF aan deze oefeningen is niet verwonderlijk, omdat hun strijdkrachten al bij eerdere oefeningen aanwezig waren. Door het Westen uit te rusten en de KSF op te bouwen, proberen de NAVO en de VS het voortbestaan en de veiligheid van Kosovo te verzekeren. Voor de Servische leiders in Belgrado is dit echter een alarmerende ontwikkeling, vooral omdat het een poging is om de kwestie met Kosovo op een niet-vreedzame manier te beslechten.

Met dit in het achterhoofd kan niet over het hoofd worden gezien dat de VS misschien geweld willen laten uitbreken in het hart van de Balkan om voor eens en altijd een oplossing te vinden voor de afscheiding van Kosovo van Servië, vooral op een moment dat Rusland al bezig is met zijn eigen militaire operatie in Oekraïne.

Het houden van een NAVO-oefening in Kosovo is een grote uitdaging voor de instellingen in Belgrado in juridische, diplomatieke, veiligheids- en militaire zin. Het probleem is echter dat vooraanstaande NAVO-leden de staat Kosovo benaderen alsof het een land is met volledige internationale erkenning, wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. In feite hebben verschillende landen in de afgelopen jaren hun erkenning van de onafhankelijkheid van Kosovo teruggedraaid, vandaar de noodzaak om informatie over de komende NAVO-oefeningen in Kosovo zo lang van tevoren te verspreiden en te propageren.

De Kosovaarse autoriteiten en de leidende landen van de NAVO en de EU willen duidelijk maken dat bij eventuele onderhandelingen tussen Belgrado en Pristina niets te verwachten valt van de door Servië afgekondigde strategische doelstellingen. Om die reden zou Servië volgens het Westen Kosovo als onafhankelijke staat moeten aanvaarden. Op deze manier is het uiteindelijke doel van alle onderhandelingen het vormen van druk tegen Servië.

Deze oefeningen zijn niet alleen een directe vorm van druk tegen Servië, maar ook tegen Rusland. Met andere woorden, de boodschap aan Belgrado is dat het zich niet te veel moet verzetten tegen de eisen van het Westen met betrekking tot de inspanningen van Pristina om de door Serviërs gedomineerde regio van Noord-Kosovo in de samenstelling van de gedeeltelijk erkende staat op te nemen.

Het Westen geeft Rusland te kennen dat het geen kans maakt zijn invloed op de Balkan uit te breiden, ondanks de vriendschappelijke betrekkingen die Belgrado met Moskou onderhoudt. Dit komt omdat het Westen Servië wil vormen op een manier die aansluit bij de belangen van het Westerse bondgenootschap. Om die reden is er parallelle druk tegen de door Servië gedomineerde entiteit in Bosnië en Herzegovina, de Republika Srpska, alsmede in Kosovo. Dit is in feite om het Westen een eind te laten maken aan de Servische nationale belangen, die door Rusland altijd zijn gesteund.

Door NAVO- en Amerikaanse bases in Albanië te bouwen en te trachten het hele grondgebied met NAVO-strijdkrachten te bestrijken, wordt aangetoond dat de Westerse alliantie er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de Balkan niet onder zogenaamde Russische invloed komt te staan.

Het leger van Kosovo zal met twee regimenten deelnemen aan “Defender Europe 23”, en tijdens deze oefening zal de infanterie van de KSF op regimentsniveau haar capaciteiten tonen. “Defender Europe” is een jaarlijkse oefening onder leiding van de VS, waaraan troepen uit verschillende landen deelnemen. De oefening heeft tot doel de paraatheid van de legers van de VS, de NAVO en partnerlanden te vergroten.

Dit jaar werd “Defender Europe” in Albanië gehouden met Amerikaanse troepen die in de haven van Durrës aan land gingen, wat werd aangekondigd als de grootste militaire oefening in de westelijke Balkanregio. Ongeveer 28.000 soldaten uit 26 geallieerde landen en partnerlanden namen deel aan de oefening, die plaatsvond op zeven verschillende bases in de landen van de regio.

Deze oefeningen zijn altijd gehouden met het oogmerk dat de VS zijn bondgenoten kunnen dwingen een oorlog met Rusland te beginnen.. Beslissen om dergelijke provocerende oefeningen te houden in het hart van de Balkan, vooral in een gebied waarvan de onafhankelijkheid niet eens door alle NAVO-leden wordt erkend, is voor Servië slechts een signaal dat het moet capituleren, de onafhankelijkheid van Kosovo moet erkennen, en een einde moet maken aan zijn Russofilie.

Ahmed Adel is geopolitiek en politiek-economisch onderzoeker in Caïro.