Bron: Telesur 26 juni 2024 ~~~

President Luis Arce benoemt nieuw militair commando waardoor poging tot staatsgreep mislukt

Tijdens de couppoging werd een nieuw militair commando aangesteld om generaal Zuñiga zijn gezag over de strijdkrachten af te nemen.

Terwijl het buiten het regeringspaleis een chaos is, werd er binnen in het Casa Grande del Pueblo een protocollaire handeling gehouden onder leiding van president Luis Arce.

Midden in de couppoging werd een nieuwe legerleiding aangesteld: José Wilson Sánchez , Gerardo Zavala, als luchtmachtleider en Renán Guardia Ramírez, commandant van de Boliviaanse marine.

Met deze nieuwe benoeming verliest generaal Juan José Zúñiga alle autoriteit van de Boliviaanse militaire commandanten.

Tijdens zijn toespraak gaf de algemene commandant van het Boliviaanse leger, José Wilson Sánchez , gebruik makend van zijn macht het bevel om alle militaire tankettes, voertuigen en personeel die zich in de straten bevinden onmiddellijk terug te trekken.

Commandant José Wilson Sanchez beveelt alle relschoppende troepen terug te keren naar hun eenheden en posten en de antidemocratische opstand te stoppen. #Bolivia #CoupAttempt – Gladys Quesada (@GladysteleSUR) 26 juni 2024

Dit bevel werd geaccepteerd door de militaire politie en andere strijdkrachten, die de terugtocht begonnen uit het gebied van het Regeringspaleis en Plaza Murillo en zich terugtrokken naar de kazerne, vanwaar ze vertrokken zonder presidentiële toestemming.

Volgens de correspondent van teleSUR was de tankette met de voormalige legerleider aan boord de eerste die zich op volle snelheid terugtrok.

Het verlies van het gezag van Zúñiga, samen met het bevel van de nieuwe commandant, zorgt ervoor dat alle ongeregelde mobilisaties worden stopgezet en dat de grondwettelijke lijn wordt hersteld, waardoor de couppoging als mislukt wordt beschouwd.

Het Boliviaanse volk van zijn kant heeft het belegerde gebied benaderd om de mislukking van de coupplegers te vieren en het volkslied te zingen.

Nu: De militaire politietroepen trekken zich terug uit het regeringsgebouw. Dit is een verijdelde couppoging. – Gladys Quesada (@GladysteleSUR) 26 juni 2024

Topfoto: President van Bolivia Luis Arce benoemt de nieuwe legerhoofden, 26 juni 2024 Foto: Josué Cortéz