Bron: Thierry Meyssan Voltaire Netwerk, Paris 11 juni 2024 ~~~

Jozef Stalin liet oude officiële foto’s corrigeren om elk spoor van zijn oppositie te verwijderen. Joe Biden, Emmanuel Macron en hun bondgenoten herschrijven nu eveneens de geschiedenis. Onder de naam “landing in Normandië” hebben ze gebeurtenissen in scène gezet die heel anders zijn verlopen. Ze negeren het zeer ernstige conflict tussen de toenmalige Nationale Raad van het Verzet en het Franse Comité voor de Nationale Bevrijding (“Vrij Frankrijk”) en Franklin D. Roosevelt van juni tot augustus 1944 en de weigering van De Gaulle om deel te nemen aan de landingen in Normandië. Ze verzonnen ook Oekraïense deelname.

Ook in de talen: Deutsch ελληνικά English 
Español français italiano русский

We zijn zojuist getuige geweest van een enorme herschrijving van de geschiedenis, gericht op het manipuleren van de publieke opinie om daarmee, in hun optiek, de huidige behandeling van Rusland door de NAVO te rechtvaardigen. Een misleidende voorstelling van de landingen op 6 juni 1944 heeft geleid tot een herdenking van gebeurtenissen die, zoals ze ons hier wordt voorgeschoteld, nooit hebben plaatsgevonden.

Volgens de organisatoren van de herdenkingen, d.w.z. de NAVO, die de meeste figuranten leverde, waaronder staatshoofden en regeringsleiders, waren de geallieerden verenigd in de strijd tegen het nazisme en in de verdediging van de vrijheid. In werkelijkheid was het doel van de Angelsaksische landingen niet om Frankrijk te bevrijden, maar om de nazi-bezetting te vervangen door de Allied Military Government of Occupied Territories (AMGOT).

Bankbiljet gedrukt door AMGOT in US dollar formaat. Verontwaardigd over de Franse houding riep de Britse veldmaarschalk Bernard Montgomery op 9 juli uit: “Wat is al dit gedoe over de bankbiljetten die we hebben meegebracht? Ik heb gehoord dat de bevolking ze niet wil? Ze moeten ze accepteren. Je moet ze dwingen. Het is goed geld. Het is ons geld!

Geschiedenis herschrijven

Hoewel het Verenigd Koninkrijk de aanwezigheid van Charles De Gaulle en zijn Vrije Fransen op zijn grondgebied accepteerde, erkenden de Verenigde Staten hem nooit als leider van het Franse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Integendeel, ze handhaafden een ambassade in Vichy tot 27 april 1942, vier maanden na hun intrede in de oorlog. Erger nog, op 22 november 1942 onderhandelden ze over een overeenkomst met Admiraal François Darlan, die de collaborerende regering vertegenwoordigde. Het was bedoeld om te voorkomen dat De Gaulle naar Noord-Afrika zou komen en, aan het einde van de oorlog, om de koloniale heerschappij van Frankrijk over te dragen aan de Verenigde Staten in naam van Philippe Pétain.

De Angelsaksen hadden AMGOT al aan Italië opgelegd en geprobeerd het te installeren in de gebieden van het Franse Rijk in Noord-Afrika. Ze maakten zich op om het uit te breiden naar Noorwegen, Nederland, Luxemburg, België en Denemarken. Daartoe trainden ze burgerbestuurders in Charlottesville en Yale.

Toen Charles de Gaulle hoorde wat de Angelsaksen aan het voorbereiden waren, keerde hij haastig terug van Algiers naar Londen. Drie dagen voor de landing, op 3 juni 1944, veranderde hij het Franse Comité voor de Nationale Bevrijding (CFLN), waarvan hij voorzitter was, in de Voorlopige Regering van de Franse Republiek (GPRF). Hij botste hard met de Britse premier Winston Churchill. Hij weigerde een op schrift gestelde toespraak van de Angelsaksen te accepteren waarin zij hun visie op de landingen op D-Day uiteenzetten en verbood de 120 verbindingsofficieren van de FFL aan de D-Day troepen toe te wijzen Op dezelfde manier verwierp hij het Angelsaksische plan voor een Verenigde Naties Organisatie (UNO), dat bedoeld was om een regiem van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk over de hele wereld te vestigen [1]; een project dat in 1950 weer opdook met de Koreaanse Oorlog, in 1991 met “Desert Storm” en opnieuw in 2001 met de aanslagen in de Verenigde Staten. Uiteindelijk stemde hij in met vage steun voor de landingen, maar niet voor AMGOT, stuurde slechts 20 verbindingsofficieren en slaagde erin het Angelsaksische VN-plan te dwarsbomen [2].

In zijn oorlogsmemoires schreef Charles De Gaulle: “ De president [Roosevelt] hield het document [de voorgestelde overeenkomst tussen de CFLN en de Geallieerden voor de bevrijding van Frankrijk] van maand tot maand op zijn bureau. Ondertussen werd in de Verenigde Staten een geallieerde militaire regering (AMGOT) opgezet om het bestuur van Frankrijk over te nemen. Allerlei theoretici, technici, zakenlieden, propagandisten en voormalige Fransen die genaturaliseerde Yankees waren geworden, stroomden naar deze organisatie. De protesten die [Jean] Monnet en [Henri] Hoppenot nodig achtten in Washington, de opmerkingen van de Britse regering aan de Verenigde Staten, de dringende verzoeken van Eisenhower aan het Witte Huis, brachten geen verandering. Maar omdat er iets moest gebeuren, besloot Roosevelt in april om [Dwight] Eisenhower instructies te geven dat dat de hoogste macht in Frankrijk bij de opperbevelhebber moest liggen. In dat kader moest hij zelf de Franse autoriteiten selecteren die met hem zouden samenwerken. We kwamen er al snel achter dat Eisenhower er bij de President op aandrong om hem niet met deze politieke verantwoordelijkheid op te zadelen en dat de Britten zo’n willekeurige procedure afkeurden. Maar Roosevelt, die de brief met zijn instructies een beetje aanpaste, behield de essentie ervan.
Eerlijk gezegd leken de bedoelingen van de president mij van dezelfde orde als de dromen van Alice in Wonderland. Roosevelt had het al aangedurfd om een soortgelijke politieke actie te ondernemen in Noord-Afrika onder veel gunstiger omstandigheden voor zijn plannen, die hij voor Frankrijk in petto had.Van die poging bleef niets over. Mijn regering oefende onbelemmerd gezag uit in Corsica, Algerije, Marokko, Tunesië en Zwart Afrika. De mensen waarop Washington had gerekend om een obstakel te vormen, waren van het toneel verdwenen. Niemand maakte zich druk over het Darlan-Clark akkoord [overdracht van bevoegdheden van het Franse koloniale rijk aan de Verenigde Staten], dat door het Comité de la Libération nationale [Vrij Frankrijk] als nietig werd beschouwd en waarvan ik op het hoogste niveau in de Raadgevende Vergadering had verklaard dat het in de ogen van Frankrijk niet bestond. Ik betreurde het voor hem en voor onze relaties dat de mislukking van zijn beleid in Afrika de illusies van Roosevelt niet heeft kunnen wegnemen. Maar ik was er zeker van dat zijn project, overgebracht naar Metropolitan Frankrijk, daar niet eens gerealiseerd zou worden. De Geallieerden zouden in Frankrijk geen andere ministers en geen andere ambtenaren ontmoeten dan die ik zou hebben aangesteld. Ze zouden geen andere Franse troepen vinden dan die onder mijn bevel stonden. Zonder enig voorbehoud kon ik Eisenhower uitdagen om rechtsgeldig om te gaan met iemand die ik niet had benoemd. In feite dacht hij er niet eens over na.

Uiteindelijk namen 30.000 geallieerde soldaten deel aan de landingen op 6 juni 1944, waarvan slechts 177 Fransen (de fusiliers mariniers van het Kieffer commando). Pas op 1 augustus landden de 20.000 mannen van de 2e Pantserdivisie (2° DB) van generaal Philippe Leclerc de Hauteclocque in Normandië, tussen Sainte-Marie-du-Mont en Quinéville, een gebied dat de Geallieerden “Utah Beach” noemden. Ze snelden naar Parijs, dat in opstand kwam zichzelf bevrijdt.

Eed afgelegd door Oekraïense soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog “Als trouwe zoon van mijn vaderland sluit ik me vrijwillig aan bij de gelederen van het Oekraïense Bevrijdingsleger en zweer ik met vreugde dat ik trouw zal strijden tegen het bolsjewisme voor de eer van het volk.
We zullen deze strijd samen met Duitsland en zijn bondgenoten voeren tegen een gemeenschappelijke vijand. Met loyaliteit en onvoorwaardelijke onderwerping geloof ik in Adolf Hitler als leider en opperbevelhebber van het bevrijdingsleger. Ik ben bereid om op elk moment mijn leven te geven voor de waarheid.”

Samensmelting met de oorlog in Oekraïne

De herdenking van de vervalste versie van de landingen op D-Day was voor president Joe Biden en zijn ceremoniemeester, president Emmanuel Macron, een gelegenheid om een parallel te trekken met hun al even vervalste voorstelling van de huidige oorlog in Oekraïne.

Voor alle duidelijkheid: er was geen Russische delegatie uitgenodigd. Daarentegen was het Oekraïense leger, dat aan de zijde van de nazi’s vocht, dat wel.

Joe Biden, Emmanuel Macron en hun gasten presenteerden de Verenigde Staten als de overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog, terwijl het de Sovjet-Unie was die Berlijn innam en het Derde Rijk ten val bracht. Ze verzwegen het offer van 27 miljoen Sovjetsoldaten. In plaats daarvan richtten ze zich op de 292.000 soldaten van de Verenigde Staten die sneuvelden (voornamelijk in de strijd tegen Japan na de nederlaag van de nazi’s). Twee niet te vergelijken oorlogsinspanningen.

En passant herinnerden ze aan de moord op 6 miljoen Joden door de nazi’s, hetzij in de “Shoah door kogels” of, vanaf 1942, in concentratiekampen. Dit is een manier om de moord op 18 miljoen Slavische burgers uit de Sovjet-Unie te negeren ( te onderscheiden van de 27 miljoen doden die hierboven werden genoemd), die ook als “Untermenschen” werden beschouwd en werden aangewezen als de belangrijkste doelen van het nazi-vernietigingsproject. Ook geen woord over alle andere categorieën doelwitten, zoals andere Slavische mensen of de zigeuners.

In een gesprek met Volodymyr Zelensky verklaarde de Amerikaanse president Joe Biden: “Oekraïne wordt binnengevallen door een tiran en we zullen het land nooit in de steek laten (…) We kunnen niet verzaken tegenover dictators, het is onvoorstelbaar (…) De soldaten van D-Day deden hun plicht, zullen wij de onze doen? (…) We mogen niet verliezen wat we hier hebben bereikt”.

We mogen niet vergeten dat de Russische president Vladimir Poetin, allesbehalve een “dictator”, in maart nog met 88,5% van de stemmen werd herkozen. De verkiezing was eerlijker, ook al liet de verkiezingscampagne volgens het Westen weinig ruimte voor zijn oppositie. Volodymyr Zelenskyi daarentegen is geen president van Oekraïne meer sinds zijn ambtstermijn op 21 mei afliep. Hij heeft de 12 politieke oppositiepartijen verboden [3], zijn rivaal, generaal Valeri Zaloujny, als ambassadeur naar het Verenigd Koninkrijk gezonden en geen verkiezingen gehouden. Hij blijft echter aan de macht. Hij kan worden beschouwd als het hoofd van de voorlopige Oekraïense regering, maar zeker niet als de gekozen president.

Hij voert illegaal het bevel over de strijdkrachten van zijn land, waarvan de belangrijkste leiders “integrale nationalisten” zijn. Deze laatste verwijzen naar de grondlegger van het “integraal nationalisme” [4], Dmytro Dontsov, en zijn handlanger, de nazi Stepan Bandera. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was Dontsov beheerder van het Reinard Heinrich Instituut, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Endlösung van de Joden- en Zigeunerkwesties, terwijl Bandera, aan het hoofd van de Organisatie van Oekraïense Nationalisten (OUN), minstens 1,6 miljoen Oekraïners afslachtte, voornamelijk uit Donbass en Novorossia.

Het was dan ook in de hoedanigheid als volgeling van de nazi’s dat de voormalige Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan deze poppenkast deelnam.


[1] “Welke Internationale Orde?”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 7 november 2023.

[2] «Revealed: Churchill’s unsent letter that could have changed the course of history», Daniel Boffey, The Guardian, May 31, 2024.

[3] “Oekraïne verbiedt laatste politieke oppositiepartij”, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 25 oktober 2022.

[4] “Wie zijn de Oekraïense integraal-nationalisten?”, door Thierry Meyssan, Vertaling openbaararchief.nl, Voltaire Netwerk, 15 november 2022.