Bron: Geraldina Colotti 
Cuba en Resumen 4 augustus 2023 (SP) 
resumen-english 4 augustus 2023 (EN) ~~~ 

Goud, silicium, olie (reserves geschat op 2 miljard vaten) en vooral uranium, essentieel voor zowel Franse kerncentrales als atoombommen. Strategische grondstoffen voor het imperialisme, dat zijn overheersing moet consolideren ten koste van de landen in het Zuiden. Dit is de sleutel tot het begrijpen van de opschudding die in de Verenigde Staten en vooral in de Europese Unie is veroorzaakt door de staatsgreep in Niger.

Op 28 juli werd generaal Abdourahamane Tchiani, hoofd van de Presidentiële Garde, uitgeroepen tot de nieuwe leider van Niger en nam hij het voorzitterschap op zich van de Nationale Raad voor de Bescherming van het Vaderland (CNSP), nadat hij de door het Westen gesteunde president Mohamed Bazoum had afgezet. In het communiqué van het rebellenleger wordt het “gebrek aan maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden en de verslechtering van de veiligheidssituatie”, ondermijnd door het geweld van de jihadistische groeperingen, aan de kaak gesteld. Bazoum wordt ervan beschuldigd “mensen ervan te hebben proberen te overtuigen dat alles goed gaat, maar de harde realiteit kent veel doden, ontheemden, vernederingen en frustraties. De huidige aanpak heeft ondanks grote offers geen veiligheid gebracht.”

Niger is in feite de eerste leverancier van uranium aan de EU en dekt 24% van haar behoeften. Met zijn 3.527 ton (5% van de wereldproductie) is het de zesde uraniumproducent ter wereld. Een rijkdom waarvan het echter niet profiteert, gezien het feit dat, volgens gegevens van de Wereldbank uit 2021, van een bevolking van 27 miljoen slechts 18,6% elektriciteit had.

Dan is er nog de grote hoeveelheid verarmd uranium, een afvalstof van kerncentrales die bovendien wordt gebruikt voor militaire doeleinden. Multinationals in kernenergie besparen miljoenen dollars aan veilige opslag door het aan wapenbedrijven door te geven, die het als vrijwel gratis “grondstof” gebruiken voor de productie van antitankmunitie voor gebruik in oorlogsgebieden.

Frankrijk heeft de directe controle over twee uraniummijnen, Akouta en Arlit, via het bedrijf Orano, dat in 2018 van naam veranderde [om herstelkosten en imagoschade te vermijden -Red.] toen Areva werd gesloten. Akouta, de “grootste ondergrondse mijn ter wereld”, beheerd door een Franse, Japanse en Spaanse joint venture op 6 km van de stad Akokan, werd gesloten in 2021, na 75 duizend ton uranium te hebben gewonnen in 43 jaar activiteit. Het liet 20 miljoen ton radioactief slib achter, 600 werklozen en kankerpatiënten, huizen zonder elektriciteit en water, en een gebied dat 145 miljoen euro nodig zou hebben om te herstellen.

De geschiedenis herinnert ons eraan dat, toen het Congolese volk besloot om de controle over de grondstoffen terug te krijgen door Patrice Lumumba te kiezen, het imperialisme een afscheidingsbeweging ontketende in de mijnregio Katanga en de president in 1961 van het leven beroofde. De pro-Westerse dictator Mobutu werd op zijn plaats gezet om ervoor te zorgen dat de strategische rijkdommen van Congo, zoals het plutonium dat werd gebruikt voor de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki, niet in handen van het volk en onder invloed van de Sovjet-Unie zouden komen. Tijden veranderen, maar de aard van het imperialisme en zijn doelen niet.

Parijs heeft gedreigd met militaire interventie in een gebied dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, tijdens zijn laatste bezoek had geprezen als een “voorbeeld van democratie in de Sahel”. Een Afrikaanse regio waar de invloed van Moskou toeneemt. Dit werd duidelijk op de Rusland-Afrika top in St. Petersburg, waar 49 Afrikaanse delegaties (uit 54 landen) samenkwamen, waarvan 16 op het niveau van staatshoofden, en een podium gaven aan de nieuwe anti-imperialistische militaire figuren van Burkina Faso of Mali, woordvoerders van de groeiende intolerantie tegenover de Westerse mogendheden.

Ook op het Afrikaanse continent richten steeds meer landen zich op de BRICS, met name op Rusland en China (twee leden van de BRICS, samen met Brazilië, India en Zuid-Afrika), die militaire en economische hulp bieden die niet afhankelijk is van “structurele hervormingen” of het aanhangen van andere culturele modellen dan de lokale. Vanuit de historisch verankerde samenwerking met Cuba en Venezuela, voorstanders van een zuid-zuidrelatiemodel gebaseerd op gelijkheidsrelaties, neemt in dit kader de samenwerking met de progressieve landen van Latijns-Amerika toe.

De Braziliaanse president Lula da Silva bevestigde zijn voornemen om de banden van Brazilië met het Afrikaanse continent aan te halen, zoals hij al tijdens zijn vorige regeringsperioden had gedaan. In het kader van de G7-top, tijdens een bilaterale ontmoeting met de president van de Comoren, zei hij dat hij de toetreding van de Afrikaanse Unie tot de G20 wil steunen om een wereldwijd diplomatiek evenwicht te herstellen. In hetzelfde perspectief van Zuid-Zuid-integratie, dat het beleid van Gustavo Petro kenmerkt, moet de reis worden gelezen die Francia Marquez, vicepresident van Colombia, in mei maakte naar Ethiopië, Kenia en Zuid-Afrika, drie belangrijke landen in hun respectieve geografische gebieden en op het continent.

De regeringen van Burkina en Mali hebben hard gereageerd op de dreiging van militaire interventie door Frankrijk en zijn bondgenoten in de regio, die niet van plan zijn om de patriottische junta te “erkennen”. De Hoge Vertegenwoordiger voor Europese Buitenlandse Zaken, Josep Borrell, vond de staatsgreep “onaanvaardbaar” en kondigde aan, net als de VS, de economische hulp stop te zetten en de samenwerkingsprogramma’s op het gebied van veiligheid op te schorten. Een ongekende beslissing na het einde van de “koude oorlog”, toen Afrika definitief werd onderworpen aan een nieuw kolonialisme, na het mislukken van de onafhankelijkheidsbewegingen.

In juni keurde de Raad van de EU de toewijzing goed van nog eens 5 miljoen euro aan militaire hulp om de strijdkrachten van Niger te ondersteunen. De maatregel werd gefinancierd door de European Peace Facility (EPF), hetzelfde fonds dat werd gebruikt om wapens naar Oekraïne te sturen.

In Niger, dat samen met Tsjaad in de westerse baan werd gehouden, zijn er ongeveer 2.000 soldaten van de Franse anti-jihadistische troepenmacht Barkhane en die van de door Europa gestuurde missie Takuba, waaraan Italië deelneemt met ongeveer 300 soldaten.

Het falen van een neokoloniaal veiligheidsmodel voor de Sahel laat echter zien dat het niet de veiligheid van de burgers is die het Europese leger is gaan garanderen, maar zijn eigen materiële belangen. Een ander teken is dat de rebellenofficieren in Niger door westerse strijdkrachten zijn opgeleid…..

In Niger heeft de M62-beweging, die bestaat uit verenigingen en vakbonden en die al jaren strijdt tegen de koloniale aanwezigheid, duizenden mensen aangezet tot protest, waarbij ze zwaaiden met Russische vlaggen en pro-Poetin leuzen riepen, ter ondersteuning van de militaire junta die de macht greep.

Geconfronteerd met de verspreiding van het radicale islamisme, dat door de VS en zijn bondgenoten als controlewapen wordt gebruikt, heeft de Sahel, net als de rest van het Afrikaanse continent, de ontwikkeling van een nieuwe koloniale bezetting gezien, via de militaire missies van multinationale troepenmachten.

Militaire opstandelingen hebben aan de kaak gesteld dat, ondanks het feit dat Niger de “kern van de Franse en westerse interventie in de Sahel” is geworden, het blootgesteld is gebleven aan jihadistische aanvallen in de regio van de “drie grenzen” (Mali, Niger en Burkina Faso) die, alleen al in 2023, meer dan 400 doden hebben veroorzaakt. [Deze grensregio is exemplarisch:] De koloniale verdeling van Afrika werd bekrachtigd door de Conferentie van Berlijn (1884-1885), waaraan de Afrikaanse heersers echter niet deelnamen. Een feit dat op een opvallende manier de legitimatie van de heerzuchtige opzet van het Europese kolonialisme over het hele continent markeerde.

Het verdelen van gebieden “met de ploeg en de regel”, het creëren van gedwongen scheidingen en insluitingen, het genereren van grenzen die verschillende volkeren die voorheen samenleefden verenigen of scheiden, en het zaaien van de kiemen van verwoestende conflicten, vermomd als “etnische” conflicten.

Het recente voorbeeld van Libië bevestigt dezelfde koloniale logica, dezelfde strategie van “balkanisering” van de wereld (en het verstand) die deel uitmaakt van de oorlogen van de vierde en vijfde generatie die door het imperialisme worden gevoerd. Op 26 mei 2011 was de toenmalige Nigeriaanse president Mahamadou Issofou, uitgenodigd voor de top in Deauville, de enige die de Westerse leiders vertelde dat interventie in Libië het land zou veranderen in een tweede Somalië, en een ongelooflijke gelegenheid zou bieden voor radicaal islamisme.

“We beschouwden de Libische oorlog – zei hij – als een bedreiging voor ons land en voor de regio die nog jaren zal aanslepen… We waarschuwden het Westen voor de vernietiging van de Libische staat… We vertelden het Westen om de realiteit niet uit het oog te verliezen en rekening te houden met de Libische samenleving.” Een roepende stem in de woestijn, zoals ook die van de ALBA-landen die, zonder dat er naar hen werd geluisterd, een niet-asymmetrische (dus gelijkwaardige) onderhandeling voorstelden op basis van vredesdiplomatie.

De mislukking van het neokoloniale model in de Sahel laat een scenario zien dat vergelijkbaar is met dat in de Arabische wereld, waar er vandaag de dag, vooral onder de monarchieën in de Golf, een duidelijke verwijdering is van de Amerikaanse hoofdrolspelers die, samen met de regering-Obama, de zogenaamde “Arabische lente” steunden, die de Arabische regimes ontwrichtte of probeerde te ontwrichten, waaronder veel regeringen die bevriend waren met het Westen.

Niger is ook een centrum van migratieroutes en de kwestie Libië, een buurland, heeft veel te maken met het beheer van de stromen die door “Fort Europa” worden opgelegd, waar de migrantensmokkel welig tiert. In dit plaatje past het zogenaamde “Mattei-plan” dat de Italiaanse regering van Giorgia Meloni (extreem rechts) probeert op te leggen in Afrika, en in het bijzonder in de Sahel, die van groot belang is voor het beheer van migratie-“stromen”, vertrouwend op heersers die vriendelijk zijn voor het Westen.

In de afgelopen jaren is Libië een doorgangsplaats geworden voor miljoenen mensen van verschillende nationaliteiten die Europa proberen te bereiken. Sinds de ondertekening van het beruchte Memorandum Italië-Libië in 2017 is er meer dan 100 miljoen euro in de zakken van de zogenaamde Libische kustwacht terechtgekomen voor training en uitrusting. Verschillende missies in Libië en het Middellandse Zeegebied, vaak meer bedoeld om vrijwillige reddingswerkers op NGO-boten tegen te werken dan om levens te redden, worden gefinancierd met een miljard van Italië en de EU. Sinds 2017 zijn meer dan 100.000 mensen teruggestuurd nadat ze waren onderschept door de Libische kustwacht in de wateren van het centrale deel van de Middellandse Zee.

Italië heeft, net als alle EU-lidstaten, olie en gas nodig uit Libië, een land dat de imperialistische strijdkrachten in stukken hebben gehakt door in 2011 Kadhafi te doden en dat nu drie “regeringen” heeft. Meloni tekende onlangs een overeenkomst van 8 miljard dollar tussen Eni, de Italiaanse nationale koolwaterstofmaatschappij, en de Libische Nationale Oliemaatschappij voor de exploitatie van een offshore gasveld voor de kust van Tripoli.

Om de richtlijnen van de NAVO en de Europese Unie te volgen, erkent Italië niet de Libische regering van rechtmatig gekozen premier Fathi Bashagha, die de controle heeft over het grootste deel van het Libische grondgebied en de energiebronnen en die opereert op een parallel spoor vanuit de steden Syrte en Benghazi omdat regeringsmilities van Dbeibah hem beletten Tripoli binnen te gaan. Bashagha zou bereid zijn om Italië, wiens Libische gasimport is gedaald van ongeveer 8 miljard kubieke meter per jaar vóór 2011 tot ongeveer 2,5 miljard in 2022, gas en olie tegen lage prijzen aan te bieden. Italië weigert echter.

Daarnaast wordt geschat dat de Europese Unie van 2015 tot 2022 tussen de 93 en 178 miljoen euro zal uitgeven om de land- en zeegrenzen van Tunesië te versterken. Hier komt nog een laatste tranche van 105 miljoen bij. Een trend die, met de retoriek van het zogenaamde “Mattei-plan” voor de ontwikkeling van Afrika, gelanceerd door Meloni met een nieuwe intentie van “kolonialisme in vermomming”, zeker niet zal afnemen,

Zoals Immanuel Ness, auteur van het boek “Migratie als economisch imperialisme” terecht uitlegt, kunnen neoliberaal kapitalisme en economisch imperialisme in zijn huidige vorm niet overleven zonder migratie uit de Derde Wereld. Als we kijken naar de demografie van de meeste rijke landen, zegt Ness in een interview met El Salto, dan zien we dat arbeidsmigranten, meestal tijdelijke migranten, meer dan 10% van de bevolking uitmaken.

In Qatar vormen buitenlandse arbeidsmigranten 90% van de bevolking, zonder burgerrechten. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met de bevrediging van een hele reeks behoeften van de kapitalistische klasse: van landbouwproducten, huisvesting en geproduceerde goederen tot huishoudelijke en welzijnsdiensten. Voordelen die zonder arbeiders uit de mondiale periferie niet mogelijk zouden zijn.

Deze arbeidsmigranten echter, die ervoor zorgen dat de kapitalistische winsten niet afnemen en de arbeidersklasse in het Noorden een hoge levensstandaard blijft houden, kunnen het Mondiale Noorden niet permanent binnenkomen en er blijven, maar worden in het grootste deel van West-Europa en Noord-Amerika, en ook in andere rijke staten en economische centra, als tijdelijk of “illegaal” beschouwd; en worden meedogenloos bedreigd met opsluiting, gevangenschap en deportatie. Het is een centraal kenmerk van de verdorvenheid van het economisch imperialisme van de 21e eeuw, zegt Ness.

In Niger geven de militaire rebellen een duidelijke waarschuwing: “Elke militaire interventie van buitenaf, van welke oorsprong dan ook, dreigt rampzalige en onberekenbare gevolgen te hebben voor onze bevolking en zou chaos betekenen voor ons land”. Woorden die overeenkomen met die van de Ghanese revolutionair, een leidende figuur in de geschiedenis van dekolonisatie en pan-Afrikanisme, Kwame Nkrumah, geboren in 1909 en overleden in 1972: “Toegewijd als ik ben aan de totale vernietiging van het kolonialisme in al zijn vormen, steun ik geen enkele koloniale regering van welke aard dan ook. De Britten, Fransen, Portugezen, Belgen, Spanjaarden, Duitsers en Italianen hebben ooit over delen van Afrika geregeerd of doen dat nog steeds. Hun methoden waren misschien verschillend, maar hun doelen waren hetzelfde: zichzelf verrijken ten koste van hun koloniën.”