Bron: Maksim Blinov, 
southfront.org 10 maart 2020 ~~~

Het lopende MH17-proces is op zichzelf opnieuw bewijs, dat het onderzoek naar de tragedie van 2014 in het oosten van Oekraïne veranderd is in een politiek circus dat ontworpen is om het mainstream anti-Russische verhaal te promoten, ongeacht alle hiaten en onderbrekingen in het verhaal.

Volgens het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de Nederlandse autoriteiten zelfs geprobeerd druk uit te oefenen op de rechtbank in Den Haag voor het begin van het MH17-proces. Een gedetailleerde verklaring over het onderwerp werd afgelegd door een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Mariya Zakharova, op 6 maart.

Pogingen van de Nederlandse autoriteiten om druk uit te oefenen op de Haagse rechtbank voor het begin van het MH17-proces (bron ):

We zien de informatiecampagne in Nederland een nieuwe impuls krijgen nu het proces voor de MH17-crash boven Oost-Oekraïne in juli 2014 op 9 maart bij de rechtbank in Den Haag nadert. Dit alles komt in niet geringe mate van het Nederlandse Openbaar Ministerie, dat de leiding heeft in het werk van het Joint Investigation Team (JIT MH17).

Dit wordt gedaan om de publieke opinie op de juiste manier vorm te geven, om het terrein voor te bereiden om de zogenaamde verworvenheden van bijna zes jaar werk te benadrukken en misschien in zekere zin veilig te stellen. Dit is natuurlijk ver verwijderd van de hoge normen waar onze westerse partners naar verwijzen.

Door het schijnbaar ontbreken van iets nieuws naast de herhaalde beschuldigingen heeft het JIT een zeer vreemde stap gezet die zij waarschijnlijk als spectaculair beschouwen (opnieuw als onderdeel van de versnellende informatiecampagne) door aan te kondigen dat zij getuigen hadden waarvan de namen en identiteiten, voorspelbaar, geklasseerd (staatsgeheim) waren. Ik kan me zelfs vragen in die zin herinneren, en meer dan eens, en ook tijdens een van de briefings. Dit klinkt als dezelfde oude toverformule, “we weten zeker dat u het was die dit deed, vanuit geheime bronnen die we niet kunnen onthullen,” al een handig hulpmiddel in een aantal spraakmakende zaken, gebeurtenissen en incidenten, die nu op grotere schaal worden toegepast.

Ik herken deze kenmerkende stijl, die van het geplante nieuws, met een aantal mythische “onweerlegbare” bewijzen, met geclassificeerde details van getuigen en links naar bronnen die niet kunnen worden geopend. Tegelijkertijd zijn belangrijke zaken die direct van belang zijn voor de tragedie – zoals het feit dat Oekraïne zijn luchtruim niet heeft gesloten voor burgervliegtuigen als gevolg van het interne gewapende conflict in de zomer van 2014 – waar de Nederlandse parlementariërs geïnteresseerd in leken te zijn, blijkbaar aan het publieke debat ontsnapt. Het enorme pakket aan informatie over het vliegtuigongeluk dat Rusland heeft verstrekt, wordt nog steeds genegeerd. De onderzoekers zijn niet geïnteresseerd in de reden waarom alle officieren van justitie die betrokken waren bij het MH17-onderzoek vlak voor het begin van het proces in Oekraïne zijn ontslagen.

Toch wint de mediacampagne aan kracht, met een duidelijke beschuldigende vooringenomenheid ten opzichte van Rusland en – iets wat absoluut onaanvaardbaar is – ten opzichte van zijn burgers. Dit is in de laatste dagen voor het proces ontketend om de gaten in het bewijsmateriaal te compenseren, om het jongleren van feiten te verbergen die passen bij de voorgeselecteerde versie. Een andere reden is waarschijnlijk om het idee te inspireren dat het onderzoek onberispelijk was en het vonnis vooraf te bepalen en te voorkomen dat er wordt afgeweken van de lijn die zes jaar geleden is uitgezet.

Ik heb slechts één vraag. Is het wel acceptabel om zo’n informatiecampagne te lanceren voor een rechtszaak? Heeft u daar ergens een precedent van gezien?

Wij denken dat dit alles een grove poging is om druk uit te oefenen op de rechtbank.