Bron: palestinechronicle 12 juni 2024 ~~~

  • “Deze crisis is het doelbewuste resultaat van een verwoestende, wraakzuchtige oorlog tegen de Strook, zijn bevolking, zijn infrastructuur en zijn medische systeem.”

De Egyptische president Abdel Fattah Al-Sisi, die Israël oproept om zich terug te trekken uit de zuidelijke Gazaanse stad Rafah, heeft gezegd dat Tel Aviv volledig verantwoordelijk is voor de ongekende humanitaire catastrofe in de belegerde enclave.

“De verantwoordelijkheid voor de ongekende humanitaire catastrofe die zich in de Gazastrook voltrekt, ligt volledig bij Israël”, zei El-Sisi dinsdag in een toespraak op de Urgent Humanitarian Response for Gaza Conference in Jordanië.

“Deze crisis is het doelbewuste resultaat van een verwoestende, wraakzuchtige oorlog tegen de Gazastrook, zijn bevolking, zijn infrastructuur en zijn medische systeem.

El-Sisi verklaarde: “Deze schandalige oorlog heeft massale uithongering en brutale belegering ingezet om de Gazastrook onbewoonbaar te maken en de inwoners met geweld van hun land te verdrijven, met volstrekte minachting voor internationale verdragen en morele humanitaire principes en normen.”

Hij wees erop dat Egypte “herhaaldelijk” waarschuwde tegen “de dreiging van deze oorlog, de repercussies ervan en de formidabele gevolgen van de Israëlische militaire operaties” in de zuidelijke stad Rafah, die grenst aan zijn land.

VN-resolutie

De president was blij met de de resolutie van de VN-Veiligheidsraad die maandag werd aangenomen en eiste de “volledige uitvoering” ervan, evenals “andere relevante resoluties”.

Ondanks een eerdere resolutie van de VN-Veiligheidsraad waarin een onmiddellijk staakt-het-vuren werd geëist, heeft Israël zijn genocidale oorlog tegen Gaza voortgezet.

El-Sisi herhaalde de “cruciale noodzaak van een dringend, alomvattend en duurzaam staakt-het-vuren”, evenals de volledige naleving van het internationaal recht en het humanitair recht, met inbegrip van “de noodzaak om burgers te beschermen en de infrastructuur, VN-personeel of medisch en dienstverlenend personeel in de Gazastrook niet aan te vallen”.

De president riep op tot “onmiddellijke, krachtige en tastbare stappen” om “Israël te verplichten een einde te maken aan de belegering en te stoppen met het gebruiken van massahongersnood als collectieve straf voor de bevolking van Gaza”.

Dit, zei de president, is “in aanvulling op de verplichting van Israël om alle obstakels weg te nemen die de onmiddellijke, duurzame en adequate stroom van humanitaire hulp belemmeren” naar Gaza via alle grensovergangen.

Terugtrekken uit Rafah

Hij riep Israël ook op om “zich terug te trekken uit de stad Rafah” en om omstandigheden te creëren “die nodig zijn voor de onmiddellijke terugkeer van de ontheemde Palestijnen”, die door de oorlog gedwongen waren om hun huizen in Gaza te verlaten.

Militaire en veiligheidsmaatregelen zullen alleen maar leiden tot meer onrust en bloedvergieten in onze regio”, benadrukte El-Sisi, en hij zei dat “de enige manier” om vrede, stabiliteit en coëxistentie in de regio te bewerkstelligen is “om de onderliggende oorzaken van het conflict aan te pakken door middel van de tweestatenoplossing”.

Daarnaast zou het Palestijnse volk “hun legitieme recht moeten krijgen om een onafhankelijke, levensvatbare staat te stichten langs de grenzen van 4 juni 1967, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad, een staat die volwaardig lid is van de Verenigde Naties”.

Palestijnse staat

El-Sisi prees de erkenning van de staat Palestina door de regeringen van Spanje, Ierland, Noorwegen en Slovenië.
“Ik dring er ook bij de rest van de wereld op aan om dit voorbeeld te volgen en aan de goede kant van de geschiedenis te staan: de kant van rechtvaardigheid, vrede, veiligheid en hoop,” zei hij.
De conferentie werd gezamenlijk georganiseerd door de VN, Jordanië en Egypte en werd bijgewoond door de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en de president van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas.
Het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei naar verluidt dat het belangrijkste doel van de conferentie was “om consensus te bereiken over praktische maatregelen om aan de onmiddellijke behoeften te voldoen” in Gaza.

Ontstellend aantal doden

Israël staat momenteel terecht voor het Internationaal Gerechtshof voor genocide tegen Palestijnen en voert sinds 7 oktober een verwoestende oorlog tegen Gaza.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid van Gaza zijn er 37.164 Palestijnen gedood en 84.832 gewond geraakt. Bovendien zijn er minstens 11.000 mensen vermist, vermoedelijk dood onder het puin van hun huizen in de hele Strook.

Palestijnse en internationale organisaties zeggen dat de meerderheid van de doden en gewonden vrouwen en kinderen zijn.

De Israëlische oorlog heeft geleid tot een acute hongersnood, vooral in het noorden van Gaza, met als gevolg de dood van veel Palestijnen, vooral kinderen.

De Israëlische agressie heeft ook geleid tot de gedwongen verplaatsing van bijna twee miljoen mensen uit de hele Gazastrook, waarbij de overgrote meerderheid van de ontheemden naar de dichtbevolkte zuidelijke stad Rafah bij de grens met Egypte werd gedwongen – in wat de grootste massale uittocht van Palestina is geworden sinds de Nakba van 1948.

Israël zegt dat 1.200 soldaten en burgers werden gedood tijdens de Al-Aqsa overstromingsoperatie op 7 oktober. Israëlische media publiceerden berichten die suggereren dat veel Israëli’s op die dag werden gedood door ‘eigen vuur’.

Topfoto: De Egyptische president Abdel Fattah El-Sisi. (Foto: video-opname)