Bron: The Cradle News Desk  2 maart 2024 ~~~

Buitenlandse inlichtingendiensten zijn naar verluidt op zoek naar informatie om Hezbollah-agenten te vermoorden

Veiligheidspersoneel van Hezbollah heeft afgelopen woensdag zes Nederlanders gearresteerd in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet, meldde Al-Akhbar op 2 maart.

De mannen bleken in het bezit te zijn van wapens, munitie en uitrusting van militaire kwaliteit.

De Nederlandse regering beweerde dat de zes mannen deel uitmaakten van een speciale groep die was gestuurd om haar onderdanen te evacueren als de oorlog tussen Hezbollah en Israël zich zou uitbreiden.

Hezbollah droeg de mannen over aan de Libanese inlichtingendienst, waar ze werden ondervraagd en vastgehouden tot vrijdagochtend vroeg.

Bronnen die met Al-Akhbar spraken zeiden dat de zes mannen verklaarden leden te zijn van het Nederlandse leger en een evacuatiepoging simuleerden vanuit de zuidelijke buitenwijk. Het contact met hen werd verbroken nadat ze de zuidelijke buitenwijk waren binnengegaan en werden tegengehouden door veiligheidspersoneel van Hezbollah. Twee medewerkers van de Nederlandse ambassade in de zuidelijke buitenwijk namen naar verluidt deel aan de mislukte oefening.

Journalist Hasan Illaik van de Libanese nieuwsuitgever Al-Mahatta meldde echter dat de medewerkers van de ambassade geen Nederlandse staatsburgers waren en dat de “Nederlandse ambassadeur in Libanon snel naar het ministerie kwam om druk uit te oefenen om hen vrij te krijgen,onder het voorwendsel dat ze geen misdaad hadden gepleegd. Dit is natuurlijk niet waar, gezien het feit dat dit een grote overtreding van de wet is en dat het een aanzienlijke bedreiging voor de veiligheid was.”

Illaik voegde eraan toe dat, “nog verdachter, de gewapende groep beweerde dat ze de operatie hadden uitgevoerd zonder hun eigen ambassade te raadplegen. Er werd ook ontdekt dat ze hun operatie lanceerden vanuit Kaslik,” een kustplaats ten noorden van Beiroet, “in plaats van vanuit de ambassade of een plaats die verbonden is met de ambassade.”

Noch het Libanese leger, noch de Nederlandse regering gaven een officiële verklaring of verklaring voor het incident.

Al-Akhbar meldde ook op 2 maart dat de veiligheidsdienst van Hezbollah enkele dagen geleden een Spanjaard arresteerde in de wijk Al-Kafaat in de zuidelijke buitenwijken van Beiroet. De man was op straat aan het filmen met zijn telefoon en beweerde dat hij verdwaald was en zijn locatie moest doorsturen naar vrienden om hem op te halen.

Tijdens de ondervraging werd echter ontdekt dat zijn telefoon een geavanceerd programma bevatte dat toegang tot de opgeslagen gegevens verhinderde.

Hooggeplaatste ambtenaren van de Spaanse ambassade kwamen tussenbeide om zijn vrijlating te bewerkstelligen. Later werd ontdekt dat de man in het bezit was van een diplomatiek paspoort.

De arrestaties van de Nederlandse en Spaanse staatsburgers maakten deel uit van een programma van extra maatregelen die door veiligheidsfunctionarissen van Hezbollah werden genomen als reactie op de toegenomen inspanningen van Israëlische en andere buitenlandse inlichtingendiensten om informatie te verzamelen die nodig is om Hezbollah-kaderleden te vermoorden.

Israël vermoordde in december de prominente Hamasleider Saleh al-Arouri in een luchtaanval in de zuidelijke voorstad Dahiya in Beiroet en in januari de prominente Hezbollahcommandant Ali Hussein Burji in Zuid-Libanon.

Sinds het uitbreken van de oorlog met Israël op 8 oktober hebben de ambassades van verschillende westerse landen, waaronder Groot-Brittannië en Canada, speciale troepen, munitie en geavanceerde apparatuur ingezet onder het voorwendsel om hun diplomaten en onderdanen te evacueren als de situatie verslechtert.

Al-Akhbar meldde in november dat mysterieuze buitenlandse militaire vrachtvluchten, met mogelijk materiaal voor gebruik tegen Hezbollah, landden op de luchthavens van Beiroet en Hamat.

Tussen 14 en 20 november landden negen vliegtuigen van verschillende NAVO-landen op de luchthavens van Beiroet en Hamat, waaronder een aantal vanuit Tel Aviv, volgens Intelsky, een website die vliegtuigbewegingen in de regio volgt.

Topfoto: Leden van de Libanese verzetsbeweging Hezbollah (archieffoto)


Update: Ministerie van defensie heeft een ander verhaal

[redaktie openbaararchief] In een kort bericht op de website van defensie wordt beweerd dat de militairen die medio oktober als extra beveiliging van ambassadepersoneel ingezet zijn, als onderdeel van hun aanwezigheid een verkenning van routes in een zuidelijke buitenwijk van Beiroet uitvoerden. We kennen echter de schimmige rol van Nederlandse ambassades in niet-Natolanden (zoals kiev-2013/2014) en vinden de verklaring op zijn minst onvoldoende.

Nadat Hezbolla de militairen aan uit correctheid heeft overgedragen aan het reguliere Libanese leger, dat vervolgens door de Nederlandse regering via haar ambassade onder druk is gezet, zijn de militairen weer onmiddelijk vrijgelaten. Er is dus nauwelijks enig onderzoek mogelijk geweest.

Nederlandse kranten berichten er niet over, of kopieren hooguit de korte verklaring van het ministerie van Defensie