Bron: Mark Samander 
al-Haq 1 mei 2021 ~~~

Al-Haq Rapport: Captive Markets, Captive Lives: Palestijnse arbeiders in Israëlische nederzettingen [download PDF]

Het rapport “Captive Markets, Captive Lives: Palestinian Workers in Israeli Settlements” onderzoekt de ervaringen van Palestijnse arbeiders in Israëls onwettige nederzettingenonderneming in de Bezette Palestijnse Gebieden (OPT). Al-Haq illustreert Israëls beroep op de Oslo-akkoorden om de controle over de bezette Palestijnse bevolking te behouden en hun fragmentatie te verdiepen, terwijl de Palestijnse economie gevangen wordt gehouden, in wat neerkomt op “economische annexatie”.

Versnippering is een belangrijk instrument waarmee Israël zijn apartheidsregime over het Palestijnse volk als geheel, met inbegrip van de Palestijnse arbeiders, handhaaft. De strategische geografische controlegebieden van de Oslo-akkoorden hebben bijgedragen tot de verdieping en institutionalisering van de fysieke, territoriale en demografische fragmentatie. Dit heeft op zijn beurt de Palestijnse territoriale en sociale contiguïteit en integriteit ondermijnd, terwijl het de instandhouding waarborgt van Israëls geïnstitutionaliseerde regime van raciale overheersing en onderdrukking van het inheemse Palestijnse volk.

Sinds 1948 heeft Israël de Palestijnse economie ontmanteld, en de aanhoudende Nakba heeft in eigen land ontheemde en kwetsbare Palestijnen gedwongen werk te zoeken in de illegale nederzettingen. Deze arbeiders bevinden zich in een juridisch ongewisse situatie, aangezien de Palestijnse Autoriteit niet in staat is de jurisdictie over de nederzettingen uit te oefenen, en Palestijnse arbeiders niet dezelfde rechten hebben als Israëlische burgers. Deze onzekere en inferieure positie wordt door gewetenloze Israëlische en internationale bedrijven gemanipuleerd om goedkope en gemakkelijk weg te werken Palestijnse arbeidskrachten uit te buiten.

Het rapport bevat documentatie van Al-Haq, waarin Palestijnse arbeiders in Israëlische nederzettingen het slachtoffer worden van schendingen van de mensenrechten.


Lees ook de special van staatvanbeleg,