Bron: Interview met Scott Ritter, 
Dialogue Works 19 november 2023 ~~~ 

Dialogue Works: Hoe kijk jij aan tegen deze aanval op het al-shifa ziekenhuis? Heeft Hamas gebruik gemaakt van dit ziekenhuis om hun aanvallen op Israëli’s te faciliteren??

Scott Ritter: Het feit dat je die vraag stelt, betekent dat het geen kennisfeit is. En omdat het geen kennisfeit is, is alles wat Israël doet een oorlogsmisdaad.

Transcript van eerste 7,5 minuut (van de totaal 61,5 minuten Video)

Volgens het internationaal humanitair recht zijn er voorwaarden waaronder een civiel object zoals een ziekenhuis kan worden omgevormd tot een militair object, bijvoorbeeld als een vijandige macht het gebruikt als een commando- en controlepunt om troepen in kazernes vestigen en munitie op te slaan. Er is ook een criterium dat ‘onderscheid’ (distinction) heet, wat betekent dat je om onderscheid te maken tussen civiel en militair bewijs moet hebben. Je kunt niet zomaar een ziekenhuis aanvallen en dan op een vis expeditie gaan om bewijs te zoeken, zo werkt het oorlogsrecht niet. anders moet het object behandeld worden als een exclusief civiel object dat beschermd is onder Internationaal humanitair recht.

Zoals we nu zien heeft Israël geen bewijs. Ze zijn wanhopig op zoek naar iets dat de buitengewone beweringen die ze hebben gedaan over Al-Shiva kan staven. Waar is het Israël? Waar is het het feit? Dat je er naar zoekt betekent dat je niet zeker wist dat het daar was. Je gokt en daarom ben je schuldig aan moord, massamoord, een oorlogsmisdaad!
Elke Israëlische officier elke Israëlische burgerautoriteit die betrokken is bij de aanval op dit ziekenhuis is schuldig aan een oorlogsmisdaad en moet als zodanig worden vervolgd. Dit is geen ongeluk. Dit is geen vergissing. Het oorlogsrecht is duidelijk en Israël heeft het voor 100% geschonden. Mensen moeten boos worden Ik ben het zat.

Ik ben het zat dat mensen zeggen, nou gaan we gewoon een beschaafde discussie voeren.

Stel je voor dat je kind nu dood is in het ziekenhuis, stel je voor dat je moeder geopereerd wordt en sterft in de verkoeverkamer omdat ze niet de medische zorg krijgt die ze nodig heeft, het is tijd dat iedereen boos wordt.

Israël krijgt niet langer een pas dit gaat niet over antisemitisme ik ben niet antisemitisch dit gaat over het uitroepen van een regime het Netanyahu regime als een oorlogsmisdadiger regime en ze moeten als zodanig worden erkend en behandeld.

En ik zeg tegen elke Israëlische piloot op dit moment dat we misschien jullie namen niet weten omdat jullie beschermd worden door het Israëlische defensie-establishment, maar we weten de datum waarop jullie je bommen hebben gegooid en op een dag zal gerechtigheid naar jullie toe komen omdat de gegevens duidelijk zijn: jullie zijn in een cockpit geklommen, jullie hebben een bevel gekregen en jullie hebben dat bevel uitgevoerd en jullie zijn verantwoordelijk voor de zorgvuldigheid van het doel dat u raakt, u bent verantwoordelijk en als u weet dat u een daad van geweld uitvoert als onderdeel van de massale, willekeurige bombardementen en de collectieve bestraffing van het Palestijnse volk, dan hebt u per definitie een oorlogsmisdaad begaan en u zult worden veroordeeld en schuldig worden bevonden.

Net als elke Israëlische officier die nu op de grond in Gaza is.

Hé, bataljonscommandanten, als jullie sluipschutters onder jullie commando hebben en ze schieten in scholen op kinderen, dan zijn jullie schuldig, dan zijn jullie schuldig, ze zijn allemaal schuldig en het is tijd dat we ze aanwijzen voor wat ze zijn.

Weet je, ik ben ervan beschuldigd dat ik de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog heb veroordeeld voor wat de nazi’s deden en mensen zeiden dat het goede Duitsers waren, het waren gewoon Duitse soldaten die hun werk deden. Misschien kun je zoiets zeggen.

Maar je kunt dat niet collectief zeggen, want de Duitsers wisten waar ze aan begonnen en de soldaten wisten waar ze voor vochten en op een gegeven moment wordt het duidelijk dat je deelneemt aan een massale misdaad tegen de menselijkheid. Daarom werden Duitse generaals, niet SS-officieren, aan hun nek opgehangen tot ze dood waren, omdat ze een oogje dichtknepen voor deze misdaden die onder hun bevel plaatsvonden, ook al gaven ze de bevelen niet.

Ik hoop en bid dat er ooit een Neurenberg Tribunaal komt voor deze Israëlische officieren en ik wil de blik in hun ogen zien als ze naar de galg worden geleid en zich in hun hoofd afvragen wat er aan de hand is. De strop om hun nek, wetend dat ze nog maar een paar seconden te leven hebben voordat de executeur op een knop drukt en hun nek wordt gebroken, want dat is alles wat ze verdienen.

Ze verdienen onze bewondering niet, ze verdienen onze sympathie niet, ze verdienen onze massale veroordeling voor de criminelen die ze zijn.

het is walgelijk wat er nu gebeurt in Palestina en dit heeft niets te maken met Hamas niets te maken met Hamas. Het heeft alles te maken met Israëls nationale besluitvormingscyclus die Collectieve bestraffing normaliseert.
die elke burger in Gaza beschouwt als een verlengstuk van Hamas.
En dat is een misdaad, een misdaad, een misdaad.

En als je een pro-Israëlische persoon bent in de straten die voor hen demonstreert, schaam je dan, want dit gaat niet over protesteren tegen antisemitisme. Als het ging om protesteren tegen antisemitisme, zou ik meelopen omdat er geen plaats is voor antisemitisme, zeker niet nu.

dit is geen joods probleem. De joden hebben geen schuld stop met het wijzen naar de joden.

Dit gaat over zionisme. Politiek zionisme. Dit gaat over mensen die het politieke zionisme hebben omgezet in een groter Israël. Israël, toon me ergens in het internationaal recht waar de wereldgemeenschap het groene licht heeft gegeven voor een groter Israël. Niemand heeft dat gedaan! Het is alleen in de zieke fantasie van de Israëlische leiders die vandaag de dag Israël regeren en als je als Israëliër vecht voor Israël, dan vecht je niet voor de verdediging van Israël zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties zoals gedefinieerd in 1948 of zelfs 1967, dan vecht je voor een groter Israël, wat betekent dat je zegt dat we een aanvalsoorlog tegen al onze buren aanmoedigen. Niet alleen tegen de Palestijnen.

Dit is een misdadig regime. Dit is een ziek regime, en het moet weg!
Dat betekent niet dat Israël weg moet, maar Erat Israël is af, moet worden afgemaakt, moet worden gedood en de hele wereld moet zich rond deze zaak scharen.

Ik schaam me voor de Arabische wereld op dit moment. Ik schaam me voor de moslimwereld. Ze hadden afgelopen zaterdag de kans om Israël te stoppen met een olie-embargo tijdens die gezamenlijke buitengewone vergadering in Riad, en ze kozen ervoor om dat niet te doen. Wat betekent dat ze geld en winst hebben verkozen boven Palestijns bloed. [….]

De rest wordt niet vertaald – het interview is met een beetje engelse taalkennis te volgen…..

Scott Ritter is een voormalige inlichtingenofficier van de marine die in de voormalige Sovjet-Unie heeft gediend, waar hij wapenbeheersingsovereenkomsten uitvoerde, en in de staf van generaal Norman Schwartzkopf tijdens de Golfoorlog, waar hij een cruciale rol speelde in de jacht op Irakese SCUD-raketten. Van 1991 tot 1998 was de heer Ritter hoofdinspecteur voor de Verenigde Naties in Irak en leidde hij de zoektocht naar de verboden massavernietigingswapens van Irak. Ritter was een uitgesproken criticus van de Amerikaanse beslissing om oorlog te voeren met Irak. Zijn nieuwe boek, Ontwapening in de tijd van Perestroika: Arms Control and the End of the Soviet Union, is zijn negende boek.