Bron: SouthFront 9 mei 2023 ~~~

Op 9 mei vindt op het Rode Plein in Moskou de jaarlijkse parade op de Dag van de Overwinning plaats. De parade markeert de 78e verjaardag van de overwinning van de Sovjet-Unie op de nazi’s in de Grote Patriottische Oorlog.

In zijn toespraak feliciteerde president Vladimir Poetin de Russen met de Dag van de Overwinning, herinnerde hij aan de helden van de Grote Patriottische Oorlog en sprak hij over de belangrijkste lopende gebeurtenissen.

De president benadrukte dat de beschaving zich nu op een keerpunt bevindt.

“Er is opnieuw een echte oorlog ontketend tegen ons moederland. Maar we hebben het internationale terrorisme afgeslagen, we zullen de inwoners van Donbass beschermen en onze veiligheid waarborgen”, benadrukte de president.

De westerse elites praten over hun uitzonderingspositie, bespelen mensen en lokken bloedige conflicten uit, zaaien Russofobie en agressief nationalisme, zei Poetin.

De president wees erop dat het Westen conflicten en omwentelingen uitlokt, waarden vernietigt om zijn eigen regels te kunnen blijven dicteren, en in feite een systeem van roof en geweld invoert.

Tegelijkertijd zijn de tegenstanders van Rusland vergeten wie het monsterlijke wereldwijde kwaad heeft verslagen.

Het onteren van de daden en slachtoffers van het volk dat die oorlog won, is een misdaad en wraakzucht van degenen die een nieuwe campagne tegen Rusland voorbereiden, zo merkte Poetin op.

Poetin merkte op dat het Oekraïense volk een gijzelaar is geworden van het criminele regime dat door het Westen wordt gesteund, een speelbal van hun wrede en egoïstische plannen.

Tegelijkertijd wees de Russische president op de staatshoofden van de voormalige Sovjet-Unie die bij de parade aanwezig waren en herinnerde hij eraan dat alle volkeren van de USSR samen tegen het nazisme hebben gevochten.

“Ik ben ervan overtuigd dat de ervaring van solidariteit en partnerschap tijdens de jaren van strijd tegen een gemeenschappelijke bedreiging een steun is op dit moment, nu de wereld zich beweegt in de richting van multipolariteit,” zei Poetin.

De president voegde eraan toe dat Rusland trots is op de deelnemers aan de speciale militaire operatie, die aan het front vechten, het front bevoorraden en de gewonden redden.

Jullie vechten eervol voor Rusland, zei Poetin.

De toespraak eindigde met een minuut stilte ter nagedachtenis aan degenen die tijdens de Grote Patriottische Oorlog zijn omgekomen


De belangrijkste punten uit zijn toespraak:

(met dank aan SNANews, Sputnik):

Er is opnieuw oorlog ontketend tegen Rusland, maar het land heeft het internationale terrorisme afgewezen. Het zal ook de inwoners van de Donbass beschermen en hun veiligheid waarborgen.

Voor Rusland bestaan er geen onvriendelijke en vijandige volkeren “noch in het Westen noch in het Oosten”.

Een aantal landen wil alle soevereine ontwikkelingscentra wurgen, Rusland uiteenrijten, de resultaten van de Tweede Wereldoorlog ongedaan maken en uiteindelijk het systeem van wereldwijde veiligheid en internationaal recht vernietigen.

Niets is sterker en krachtiger dan onze eenheid en liefde voor het vaderland.

Het hele land heeft zich verenigd om de deelnemers aan de speciale operatie te steunen.

De gevechten die beslissend zijn voor het lot van ons vaderland zijn altijd gewijd geweest. We zijn trots op hen die deelnemen aan de speciale operatie. Er is nu geen belangrijkere zaak.

Uit de komst van de hoofden van de GOS-landen blijkt de dankbaarheid voor de prestatie van de voorouders. Alle volkeren van de USSR hebben bijgedragen aan deze overwinning. We zullen het nooit vergeten.

Kiev werd een gijzelaar van de staatsgreep en een speelbal in de handen van het Westen.

In het Westen worden gedenktekens vernield en wordt de cultus van het nazisme gecreëerd – dit is een misbruik, een wraakactie van degenen die een nieuwe campagne tegen de Russische Federatie hebben voorbereid.

Het Westen lokt conflicten en revoluties uit, vernietigt waarden om zijn regels te kunnen blijven dicteren, wat in feite een systeem van bandeloosheid en geweld is.

Rusland wil een vreedzame en stabiele toekomst. Elke ideologie van superioriteit is onaanvaardbaar.

De huidige beschaving staat op een keerpunt.

Er is een oorlog ontketend tegen Rusland, maar we hebben het terrorisme verslagen en zullen ook dit kunnen overwinnen.