Bron: Southfront 3 september 2019 ~~~

Sinds de Maidan-coup in 2014 is Oekraïne een bron van constante instabiliteit in Oost-Europa geworden. De staat is de bron van illegale wapenstroom, radicalisme en een knooppunt van verschillende criminele groepen en terroristen die naar Europa trekken. Dit feit wordt drastisch onderbelicht in de mainstream media omdat het in strijd is met het mainstream propagandaverhaal over ‘democratisch Oekraïne’. Toch lijken de landen die aan Oekraïne grenzen niet bereid om te zwijgen.

De Wit-Russische president Alexander Loekasjenko sprak op 3 en 4 september in Minsk op de internationale conferentie op hoog niveau “Terrorismebestrijding door middel van innovatieve benaderingen en het gebruik van nieuwe en opkomende technologieën”.

In zijn toespraak zei Loekasjenko dat hij gelooft dat er mensen zijn die het conflict in Oekraïne willen voortzetten.

“Waarom is dit conflict tot nu toe (er zijn vijf jaar verstreken) niet gestopt? Omdat iemand het nodig heeft!” – benadrukte de Wit-Russische leider.

Het staatshoofd merkte op dat de voorstellen voor een vreedzame regeling die aanvankelijk uit Wit-Rusland kwamen, werden afgewezen, het conflict sleepte zich voort.

“We lijden allemaal onder het conflict in Oekraïne. Dit is een pijnlijk probleem voor mij persoonlijk en als staatshoofd, de buur van Oekraïne. Maar toen dit conflict begon, belde een van de hoge ambtenaren mij en vroeg wat wij in deze situatie zouden doen, wat het standpunt van Wit-Rusland is. Ik wilde me hier niet mee bemoeien, omdat ik wist wat daar gebeurde en wat de oorzaak van dit conflict was,” zei Alexander Loekasjenko.

Tegelijkertijd werd van Wit-Russische zijde een plan opgesteld en voorgesteld van specifieke maatregelen die met betrekking tot het conflict genomen hadden moeten worden.

“En hij voegde eraan toe: als u dit plan afwijst, waarbij de grootste last op Wit-Rusland komt te liggen, dan neem ik aan dat Europa niet wil dat dit conflict eindigt. En wat denkt u – het beschaafde Europa heeft dit plan verworpen. Zelfs in detail,” verklaarde de Wit-Russische leider.

“En ze begonnen te vechten voor de Donbass, voor de Krim, en nog iets anders – het “Normandische formaat”, ook in Wit-Rusland. Natuurlijk was ik blij om ze te accepteren, omdat ik wist dat dit ten minste kleine stappen waren, maar in de richting van normalisatie van de situatie. Immers, oude mensen en kinderen stierven daar en lijken ook vandaag nog te sterven,” zei hij.

Hij merkte op dat toen het conflict in Oekraïne begon, veel mensen hem in Wit-Rusland bekritiseerden: waarom “meedoen” aan andermans conflict.

“Ten eerste zijn het de gewone mensen die het zwaarst worden getroffen door de gevechten daar. Ten tweede is het naast ons. En wat we kregen (wat ik vreesde) was een enorme toestroom van migranten in het eerste jaar: 150 duizend stroomden bij ons binnen. 2 duizend Migranten van de Europeanen mogen niet in de zee achtergelaten worden. Democratisch Europa! Mensen in zee – kinderen, ouderen, op de vlucht voor de problemen die ze in hun thuisland hebben gecreëerd. Wij (Europa) accepteren ze niet, we laten ze sterven op zee, ze zijn niet ons probleem,” merkte Alexander Loekasjenko op.

“En 150 duizend mensen die naar ons zijn gekomen zijn geen vreemden. En letterlijk een paar dagen later heb ik een decreet ondertekend dat hen gelijke kansen geeft in Wit-Rusland – huisvesting, onderwijs, kleuterscholen, scholen, universiteiten … En hen een baan geeft. We waren bang om deze 150 duizend te verpletteren met onze Wit-Russische problemen. Denk je dat iemand ons geholpen heeft? Nee. Maar in het algemeen vroegen we niet om deze hulp.”

Maar het ergste, vervolgde de president, was dat Wit-Rusland toen gedwongen werd “de grens te sluiten.”

“Met mijn broeders en naasten heb ik de grens (de Wit-Russisch-Oekraïense grens) volledig gesloten. Strak. Meer nog dan tegenover het Noord-Atlantische blok, dat voor ons lange tijd vijand nummer één leek te zijn. Vandaag is de grens met ons volk strak gesloten, omdat er een stroom wapens binnenstroomt. En als de wapens in handen komen van gewone mensen, en vooral van nationalistisch ingestelde mensen, dan wacht het nationalisme om de hoek. En kalm Wit-Rusland, God verhoede, kan deze “vruchten” plukken – waarvoor we geen rechtvaardiging lijken te hebben,” besloot hij.

In zijn openingstoespraak riep Loekasjenko internationale organisaties op samen te werken voor de ontwikkeling van een antiterrorismefront. Volgens het staatshoofd blijft Wit-Rusland alle initiatieven voor terrorismebestrijding in het kader van de Verenigde Naties steunen.

“De huidige omvang van de terroristische activiteiten vereist echter dat men verder gaat dan één organisatie. Ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling van een hecht antiterrorismefront door de VN, de OVSE, de EU, de CSTO, het GOS, de SCO en andere internationale organisaties de enige manier is om deze dreiging doeltreffend tegen te gaan”, aldus de Wit-Russische leider.

De conferentie over terrorismebestrijding gaat door op 4 september en er zullen enkele belangrijke gasten aanwezig zijn, waaronder:

Thomas Greminger, secretaris-generaal van de OVSE, Vladimir Voronkov, adjunct-secretaris-generaal van de VN voor terrorismebestrijding, Fabrizio Hochschild, adjunct-secretaris-generaal voor Europa, Centraal-Azië en Amerika Miroslav Jenca, Michele Coninsx, uitvoerend directeur van het directoraat terrorismebestrijding, Gabriela Cuevas Barron, voorzitter van de Interparlementaire Unie, voorzitter van het Uitvoerend Comité van het GOS, GOS-uitvoerend secretaris Sergei Lebedev, staatssecretaris van Buitenlandse en Europese Zaken van de Slowaakse Republiek Lukas Parizek, vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken van Armenië, Mongolië en Tadzjikistan, het secretariaat en de structuren van de VN, de CSTO, de SCO, de UNESCO, de Europese Unie, organisaties voor terrorismebestrijding, veiligheidsdiensten en wetshandhavingsinstanties van een aantal landen.

Het forum heeft tot doel multilaterale initiatieven te bespreken en oplossingen te ontwikkelen op mondiaal, regionaal en nationaal niveau om terroristen en terroristische groeperingen te bestrijden in een context van een ruimere toegang tot en een toenemende complexiteit van toegepaste technologieën. De conferentie zal worden onderverdeeld in drie themasessies over het misbruik van nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie door terroristen, benaderingen en strategieën om terroristische propaganda tegen te gaan en het misbruik van wetenschappelijke vooruitgang.