OVERZICHT ISRAELISCHE MENSENRECHTENSCHENDINGEN

met dank aan staatvanbeleg.com voor deze maandelijkse overzichten en beschouwingen

English overviews available on the website Staatvanbeleg.com


Een schokkend overzicht (2000-heden) van
dodelijke slachtoffers van de Israelische bezetting
op: http://israelpalestinetimeline.org

Staat van Beleg 2015 – 2019

2019 in Cijfers

In het jaar 2019 konden we in totaal 8828 schendingen registreren, een gemiddelde van ruim 24 schendingen per dag. In 2018 waren dit er 9572.

Deze maand schrijven we over het Israëlische militaire beleg van Issawiya in Oost-Jeruzalem.

Palestijnen woonachtig in de bezette gebieden worden onderworpen aan dagelijks geweld en restricties. In elk deel van de bezette gebieden is de aanwezigheid van de bezetter waar te nemen. Er zijn echter plaatsen die onder een nog striktere controle zijn. Dit zijn de plaatsen waar Israël haast wil maken met het verdrijvingsproces, voornamelijk voor de uitbreiding van nederzettingen en de planning van infrastructuur.

Een goed voorbeeld is Hebron waar kolonisten vrij kunnen rondlopen om de levens van Palestijnse inwoners onleefbaar te maken in hun poging om de Palestijnse huizen in het oude centrum van de stad over te nemen. Een ander voorbeeld zijn de bedoeïenengemeenschappen in de Jordaanvallei die constant bedreigd worden door sloop.

Het is opvallend hoe Israël verschillende technieken hanteert om Palestijnen van hun land en uit hun huizen te verdrijven. In Hebron zien we de samenwerking met kolonisten en in de Jordaanvallei de herhaaldelijke sloopacties en aanvallen op Palestijnse bezittingen. Wat we zien in Issawiya is een aanpak die de levens van Palestijnse inwoners iedere minuut van hun leven beïnvloedt, dag in dag uit. Sinds de aanvang van de operatie in mei 2019 heeft Issawiya te maken met dagelijkse en nachtelijke invallen van politie, huiszoekingen, arrestaties en wegblokkades.

Mogen we hieruit concluderen dat Israël minder vaak de mensenrechten van Palestijnen schendt? Zeker niet. De schendingen die we hier presenteren geven een totaalbeeld van de schendingen die het nieuws halen maar zijn slechts een indicatie van wat zich in Palestina afspeelt.

Palestijnse persvrijheid onder vuur

Het jaar 2019 was er een van schendingen jegens Palestijnse media. We schreven hier uitvoerig over in onze publicatie van augustus 2019. Er werden in 2019 maar liefst 760 schendingen gepleegd jegens journalisten. Deze schendingen bestaan o.a. uit het opleggen van restricties, intimidatie, inbeslagname van apparatuur, arrestaties en fysiek geweld met vaak lichte tot zeer ernstige verwondingen tot gevolg. Dit leidde logischerwijs tot grote obstakels en onderbezetting bij Palestijnse nieuwsagentschappen.

Lees verder →

Overzicht november 2019

Deze maand schrijven we over Palestijnse kinderen die Israël doodt uit zelfverdediging.
De maand november stond in het teken van Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook. Inclusief een ongeboren slachtoffer veroorzaakt door een miskraam werden 37 Palestijnen gedood en raakten meer dan honderd Palestijnen gewond. Onder de dodelijke slachtoffers bevinden zich acht kinderen en 51 kinderen raakten gewond. Bijna de helft van de slachtoffers waren burgers. Er zijn geen Israëlische slachtoffers gerapporteerd. Hier kunnen we ons afvragen of niet alle inwoners van de Gazastrook als burgers aangeduid dienen te worden omdat het de Gazastrook ontbreekt aan een officiële defensiemacht inclusief geschikt defensiemateriaal en zich daarom niet gelijkwaardig kan verdedigen. De inwoners van de Gazastrook worden bezet en hebben het recht om zich te verdedigen.

Read more →

Overzicht oktober 2019

In de maand oktober 2019 registreerde Staat van Beleg 864 schendingen en 160 rapporten.

Deze maand schrijven we over het gevaar van normalisatie. Het is moeilijk om een onderwerp te vinden in de geschiedenis dat zo intensief en onuitputtelijk is gedocumenteerd en tegelijkertijd werd genegeerd door de reguliere media en politici als de wrede bezetting van Palestina. Het lijkt erop dat alle pogingen om een van de grootste onrechtvaardigheden van vandaag de dag te verzwijgen vruchten beginnen af te werpen.
Waar de normalisatie van Israëlische misdaden al veel schade aan de Palestijnse zaak heeft toegebracht door de jaren heen en waar internationale wetgeving schaamteloos werd genegeerd worden we nu geconfronteerd met een realiteit waar wetten in werking treden die Israël beschermen tegen kritiek.

Read more →

Overzicht september 2019

In de maand september 2019 registreerde Staat van Beleg 864 schendingen en 145 rapporten.

Deze maand schrijven we over het tragische lot van Palestijnen die het risico namen om hun uitzichtloze situatie door de Israëlische bezetting te ontvluchten in de hoop op een beter leven elders. Op 19 augustus lazen we in een artikel in de “The Times of Israel” dat volgens een hoge Israëlische functionaris Israël actief de emigratie van Palestijnen uit de Gazastrook promoot en probeert landen te vinden die deze mensen op zouden willen nemen

Read more →

Overzicht augustus 2019

In de maand augustus 2019 registreerde Staat van Beleg 714 schendingen en 152 rapporten.

Deze maand schrijven we over de toename van Israëlische schendingen tegen de Palestijnse media.
In april van dit jaar zagen we een plotselinge afname van Israëlische schendingen gepubliceerd door lokale Palestijnse nieuwsagentschappen.[…..] We wisten dat de schendingen eerder toenamen dan afnamen zoals we konden opmaken uit persoonlijke verslagen op Facebookpagina’s. Toen de lokale nieuwsagentschap Ma’an plotseling vanaf 19 juni stopte met haar Engelstalige berichtgevingen vermoedden we dat er serieus iets aan de hand moest zijn en begonnen we ons af te vragen wat de reden was. In de maanden die volgden zagen we een aantal zorgwekkende rapporten en gebeurtenissen die een aantal van onze vragen beantwoordden.

Read more →

Overzicht juli 2019

In de maand juli 2019 registreerde Staat van Beleg 695 schendingen en 175 rapporten.

Deze maand schrijft Toine van Teeffelen over zijn ervaringen met checkpoints in de Westelijke Jordaanoever. Ervaringen met checkpoint 300 tussen Jeruzalem en Bethlehem staan veel Palestijnen uit de zuidelijke Westelijke Jordaanoever in het geheugen gegrift. Je moet dagelijkse vernederingen ondergaan, zoals lang wachten in een drukke rij of toegeschreeuwd worden door tienersoldaten. Zelfs wanneer je probeert om de bewustzijnsknop bij het passeren van het checkpoint om te draaien, kun je pijnlijke herinneringen nooit helemaal voorkomen.

Read more →

Overzicht juni 2019

In de maand juni 2019 registreerde Staat van Beleg 542 schendingen en 177 rapporten.

Deze maand een focus op het doden van een verpleegkundige in de Gazastrook. Ook journalisten en medisch hulpverleners werden doelwit, maar hier lezen we vreemd genoeg niets over in de reguliere nieuwsbronnen. Wanneer een medisch hulpverlener tijdens zijn werk in Europa zou zijn gedood, dan zou dit ongetwijfeld op de voorpagina van iedere krant verschijnen. Echter wanneer het om Palestina gaat lijkt de wereld blind en doof te zijn. Het doden van een Palestijnse medisch hulpverlener lijkt minder of helemaal niet belangrijk. Om deze reden brengen wij het onder de aandacht middels onderstaande bijdrage van Nedal Samir Hamdouna, woonachtig in Gaza.

Read more →

Overzicht mei 2019

In de maand mei 2019 registreerde Staat van Beleg 603 schendingen en 193 rapporten.

Deze maand een focus op vrouwen van het Palestijns verzet. Wanneer we spreken over geweldloos verzet dan denken we aan vrouwen over de gehele wereld die opkomen voor de Palestijnse zaak tijdens demonstraties, marsen, lezingen, Twittercampagne’s, etc. Ook denken we aan de vrouwen die deelnemen aan de ‘Great March of Return’ in de Gazastrook en de andere wekelijkse marsen in verschillende delen van de bezette Westelijke Jordaanoever.

Read more →

 Overzicht april 2019

Kunstwerk van Mustafa al-Hallaj
In de maand april 2019 registreerde Staat van Beleg 620 schendingente en 171 rapporten.

Deze maand een focus op de Nakba weergegeven door kunst.

Om de Nakba te herdenken kwam het idee bij ons op om een kleine digitale kunstexpositie te organiseren en we vonden acht kunstenaars bereid om deel te nemen. We vroegen hen om bij te dragen met een kunstwerk dat voor hen de Nakba vertegenwoordigt. Met deze expositie trachten we tevens de kunstenaars te eren die door de jaren heen zo hard hebben gewerkt aan het verhaal en het erfgoed van Palestina.

Read more →

Overzicht maart 2019

SVBmaart2019NLkl
In de maand maart 2019 registreerde Staat van Beleg 848 schendingen en 178 rapporten.

Deze maand een focus op het weggevaagde Palestijnse dorp Simsim.

Wanneer de mensen uit de Gazastrook die deelnemen aan de ‘Great March of Return’ spreken over hun recht op terugkeer dan verwijzen ze met name naar de dorpen waarvandaan hun families verdreven zijn. Weinig mensen zullen weten dat van de geschatte 2,219 Palestijnen die zijn gedood tijdens de Israëlische aanvallen op de Gazastrook in de zomer van 2014 de helft vluchtelingen waren die zijn verdreven sinds de Nakba in 1948. Van de 1.9 miljoen inwoners in de Gazastrook zijn bijna 70% vluchtelingen van families die waren verdreven in 1948 van gebieden die Israël heeft ingenomen.

Read more →

Overzicht februari 2019

SVBfeb2019NLkl

 Deze maand een focus op Israël’s gebruik van traangasgranaten als ammunitie.

De hevige impact van traangas dat op vreedzame betogers wordt gebruikt kwamen we tegen in rapporten. Maar wat we ook zagen was het gebruik van traangasgranaten dat als ammunitie wordt gebruikt op Palestijnen en zelfs op ambulances.

Read more →

Overzicht januari 2019

SVBjan2019NLkl

Deze maand een focus op de normalisatie van de Israëlische bezetting.

De normalisatie van de Israëlische bezetting is een groeiend Israëlisch hulpmiddel om het Palestijnse verzet en BDS te bestrijden. De kracht van dit hulpmiddel wordt mogelijk gemaakt door het vacuüm dat is ontstaan door onderbelichting.
We zullen wat voorbeelden geven van verschillende vormen van normalisatie.

Read more →

Overzicht december 2018

SVBdec2018NLkl

Deze maand kijken we terug op het jaar 2018.
Als eerste staan we stil bij de 362 Palestijnen die in 2018 om het leven kwamen door (voornamelijk) Israëlisch geweld. Ter vergelijking, in 2017 was dit getal 153. In 70% van de gevallen werden zij door Israëlische soldaten doodgeschoten, veelal scherpschutters die Palestijnse demonstranten in het grensgebied van de Gazastrook doodschoten.
Niet enkel demonstranten werden beschoten, ook medisch personeel en journalisten.

Read more →

Overzicht november 2018

SVBNov2018NLkl

Deze maand schrijven we over een ontworteld Palestina. De meeste Palestijnen kunnen hun familileden zowel niet binnen als buiten bezet Palestina bezoeken en de meeste van hun familieleden kunnen hen niet bezoeken. Nog niet te spreken over de Palestijnse vluchtelingen die vechten om te overleven in afgelegen gebieden of overvolle vluchtelingenkampen buiten de bezette Palestijnse gebieden.

Read more →

Overzicht oktober 2018

SVBokt2018NLkl

Deze maand een focus op de toegezegde donorhulp tijdens de conferentie in Cairo, precies vier jaar geleden, voor de wederopbouw van de Gazastrook.
Vier jaar zijn verstreken sinds het einde van de laatste militaire aanval op de Gazastrook. Het grootste deel van de Palestijnse enclave ligt nog steeds in puin. Veel inwoners van Gaza hebben nog steeds geen permanente woning.

Read more →

Overzicht september 2018

SVBsept2018NLkl

Deze maand schrijven we over de Israëlische controle op voedsel-voorziening.
Mensen die bezet worden verkeren in een dubbele kwetsbare postitie. Het is niet alleen dat het hen ontbreekt aan mensenrechten, ze worden ook nog eens volledig gestuurd, vaak volledig overgeleverd aan de belangen van hun bezetter. Alles wat Palestijnen hebben opgebouwd om een beter leven te krijgen kan hen op elk moment worden afgenomen. Een van die dingen is de controle op voedselvoorziening.
Read more →

Overzicht augustus 2018

SVBAUG2018NLkl

Deze maand schrijven we over hoe Palestijnen en hun land worden vergiftigd door hun bezetter, en zullen we het hebben over schendingen waarbij Palestijnen worden blootgesteld aan schadelijke stoffen.
Zionisten gebruikten al biologische wapens voordat Israël was opgericht in 1948 en gebruikt ze nog steeds. In 1948 injecteerden zionisten tyfus in het aquaduct te Acre om het makkelijker te maken de stad in te nemen.

Read more →

Overzicht juli 2018

SVBjuli2018NLkl

Deze maand focussen we op de Israel Lobby.  De Israël lobby is een van die dingen waarvan men weet dat het met zekerheid bestaat maar voor sommige mensen zit er nog een gevoel bij van iets duisters.
Een van de algemeen gebruikte en bekende strategieën van de Israël lobby is om een ieder die zich kritisch uitlaat over het Israëlische beleid een antisemiet te noemen.

Read more →

Overzicht juni 2018

Svbjuni2018kl

Vorige maand zijn we getuige geweest van een aantal valse claims die door Israëlische functionarissen en woordvoerders van het Israëlische leger werden verspreid om de gruwelijke oorlogsmisdaad, het doden van de 23-jarige verpleegkundige Razan Al-Najjar, te rechtvaardigen. […. ] Dit is slechts een voorbeeld van hoe Israël haar eigen waarheid fabriceert.   Het is tijd om wat andere valse claims onder de loep te nemen die we keer op keer terugzien in de media.

Read more →

Overzicht mei 2018

SvBmei2018NLkl

De maand mei 2018 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechtenschendingen zien. Staat van Beleg wist er 859 te registreren en nog 203 rapporten.

Deze maand herdenken we de slachtoffers die zijn gevallen sinds 30 maart tijdens de “Great March of Return” in de Gazastrook.

Read more →

Overzicht april 2018

SVBApr2018NLsmall

Deze maand schrijven we over de mentale gezondheid van Palestijnen onder bezetting.

Na de “March of Return” evenementen in de Gazastrook op 30 maart lazen we een verslag van een Palestijnse jongere die deelnam aan de mars. Hij moet die dag zeker veel geweld hebben aanschouwd want er kwamen maar liefst 19 Palestijnen om het leven en meer dan 1400 Palestijnen raakten gewond. Hij schreef dat hij niet kon slapen. Niet speciefiek vanwege alle ellende van die dag maar omdat hij geen keuze kon maken naar welke begrafenis hij de volgende dag zou gaan. Laat dat even op u inwerken. Palestijnen moeten praktisch zijn in het omgaan met verlies. [………………]

Read more →

Overzicht maart 2018

SvBmaart2018NLkl

Deze maand schrijven we over genocide. 

Wanneer we spreken van genocide denken de de meeste mensen aan de Holocaust, het uitmoorden van de oorspronkelijke bevolking van Amerika, de Bosnische genocide of één van de vele andere gevallen van massamoord.
Niet veel mensen zullen denken aan de misdaden die begaan zijn door Israël jegens de Palestijnen, wellicht omdat er niet overduidelijk sprake is van systematisch uitmoorden.

Read more →

Overzicht februari 2018

SvB2018febNLkl

Deze maand schrijven we over kolonistengeweld.
Aanvallen van kolonisten op Palestijnen nemen toe.
Deze aanvallen bestaan uit het bestormen van Palestijnse steden en dorpen, het uitvoeren van Talmoedische rituelen in Islamitische plaatsen, het aanbrengen van racistische leuzen op auto’s en huizen, aanvallen op Palestijnen en hun bezittingen, het ontwortelen van gewassen en bomen, etc.  [……………..]        Read more →

Overzicht januari 2018

SvBjan2018NLkl

Deze maand schrijven we over de meest kwetsbare slachtoffers van de Israëlische bezetting: kinderen.

Stel, je woont in een bezet land en de bezetter faalt in haar verplichting om jou en je kinderen te beschermen.
Nog erger, ze faalt niet alleen om haar bezette ingezetenen te beschermen, ze brengt zelfs hun levens in gevaar. Wanneer de bezetter niet kan garanderen het leven van jou en je kinderen te beschermen en je kunt dat zelf niet of het wordt je niet toegestaan, tot wie moet je je dan wenden?  Je zou dan denken aan internationaal recht: het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Read more →

Overzicht december 2017

dec2017NLKL

Deze maand kijken we terug op het jaar 2017. Er is veel gebeurd en goed was het zeker niet. Laten we beginnen bij de 153 Palestijnen die in 2017 het leven.

Juli en december waaren de meest dodelijke maanden. In beide van deze maanden vonden er veel demonstraties plaats die zoals gebruikelijk tegemoet werden getreden met buitensporig Israëlisch geweld ter onderdrukking. In juli protesteerden Palestijnen tegen de door Israël opgelegde restricties met betrekking tot de geliefde Al-Aqsa moskee en in december protesteerden Palestijnen tegen president Trump’s beslissing om Jerusalem als hoofdstad van Israël te erkennen. Vele demonstranten werden doodgeschoten en duizenden raakten gewond. […………..]

Read more →

Overzicht november 2017

Nov2017NLsmall

Deze maand hebben we een selectie gemaakt van 100 publicaties over de “Balfour” centenaire.

Dit jaar zijn er honderden artikelen gepubliceerd over de “Balfour” centenaire. Er waren anti-“Balfour” publicaties, waaronder opiniestukken, uitnodigingen voor evenementen, oproepen voor protesten en het tekenen van petities voor het gala diner in Londen. In de pro-‘Balfour” publicaties lazen we vooral over de vieringen, opkomende evenementen en woorden van trots. [……………]

Read more →

Overzicht oktober 2017

NLokt2017klein

Deze maand brengen we het onderwerp ‘Apartheid binnen het justitieel systeem’ onder uw aandacht.
Apartheid binnen het justitieel systeem

Er zijn momenteel 65 Israëlische wetten die direct en indirect discrimineren tegen Palestijnse burgers in de bezette Palestijnse gebieden, wat ongelijkheid en racisme een onderdeel van het systeem maakt. [……..]

Read more →

Overzicht september 2017

sept2017NLsmall

Deze maand willen we graag vermijdbare en verborgen sterfgevallen onder uw aandacht brengen. De officiële cijfers van Palestijnse sterfgevallen veroorzaakt door de bezetting worden gedocumenteerd zonder vermelding van de vermijdbare en verborgen sterfgevallen. [……..]

the-occupation/In dit rapport uit 2006 over globale vermijdbare sterfgevallen kunnen we lezen dat “volgens VN data de vermijdbare sterfgevallen na 1967 in de Bezette Palestijnse Gebieden in totaal 300,000 gevallen betreft en de kindersterfte onder de 5 jaar na 1967 in totaal 183,000 (90% vermijdbaar) is, in vergelijking met 2,178 doden door Israëlisch terrorisme na 1967 (Cijfers zijn van het Israëlische Ministerie van Buitenlandse Zaken).

Read more →

Overzicht augustus 2017

graphic-ENG-small

De maand augustus 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechtenschendingen zien. Staat van Beleg wist er 733 te rapporteren en toont 178 rapporten (zie ook ons archief).

Memoricide

De historicus Ilan Pappé gebruikte de term ‘memoricide’ in de titel van hoofdstuk 10 van zijn baanbrekende boek ‘The Ethnic Cleansing of Palestine’. Het is het uitwissen van de herinnering aan de Palestijnse cultuur, die moet verdwijnen om plaats te maken voor zionistisch mythen. Vanaf 1947 begonnen de zionisten op grote schaal Palestijnse dorpen te vernietigen of over te nemen en later werden er grote bossen en parken aangelegd om de herinnering aan die Palestijnse aanwezigheid aan het oog te onttrekken.

Read more →

Overzicht juli 2017

SVBNLjuli2017klein

De maand juli 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechtenschendingen zien. Staat van Beleg wist er 848 te rapporteren en toont 195 rapporten (zie ook ons archief).

Deze maand focussen we op de rampzalige situatie in Gaza die nog meer verslechterd is door de aanhoudende elektriciteitscrisis en met name op de vraag wie er verantwoordelijk voor is.

“Israel heeft de mensen in de Gazastrook de bestemming gegeven om “te leven in miserabele armoede onder vrijwel onmenselijke omstandigheden, ongeëvenaard in de moderne wereld” verklaarde de mensenrechtenorganisatie B’Tselem vorige maand. Sinds Israël de elektriciteitstoevoer aan de Gazastrook sterk heeft verminderd is de situatie verder verslechterd. Op het moment van schrijven hebben de mensen in de Gazstrook nog maar twee tot drie uur elektriciteit per dag. Wat dat betekent voor de mensen kunnen we in dit artikel van Anera lezen.

Read more →

Overzicht juni 2017

foto-NL-small

De maand juni 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 580 te rapporteren en toont 175 rapporten (zie ook ons archief).

Deze maand brengen we de Juni-oorlog van 1967 onder de aandacht. Daarmee werd de rest van Palestina door Israël veroverd, alsmede een deel van Egypte en van Syrië. Onder de gematigd kritische schrijvers over de situatie in Palestina wil men nog wel eens toegeven dat het vanaf 1967 en de bezetting van de Palestijnse gebieden “niet meer het Israël is dat zij voor ogen hadden“.

Read more →

Overzicht mei 2017

SVBmaartNLklein

De maand mei 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Belegwist er 625 te rapporteren en toont 202 rapporten(zie ons archief).

Deze maand tonen we onze solidariteit met de Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn. Op het moment van dit schrijven hebben we weinig berichtgeving gezien in de reguliere media over de Palestijnse gevangenen die in hongerstaking zijn. Het enige dat ruim aandacht kreeg in de pers was de veronderstelling dat Marwan Barghouti koekjes in zijn cel zou hebben gegeten.

Read more →

Overzicht april 2017

graphicNL-small

De maand april 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 744 te rapporteren en verwijst naar 184 externe rapporten (zie ons archief).

Deze maand tonen we aan hoe de Palestijnse bezetting door Israël (de zuid-Afrikaanse) Apartheid overtreft.

Read more →

Overzicht maart 2017

graphic-nl-small

De maand maart 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien.Staat van Beleg wist er 772 te rapporteren (en nog 201 rapporten).

Deze maand staan we stil bij Internationale vrouwendag in Palestina en bij de strijd van Palestijnse vrouwen door de jaren heen.

Read more →

Overzicht februari 2017

svb-jan-nl-small

De maand februari 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechtenschendingen zien. Staat van Beleg wist er 668 te rapporteren (en og 219 rapporten).

In een situatie van onderdrukking en verzet heeft alles met alles te maken. Elk doodgeschoten kind, elke slooporder en elke nieuwe wet of regel die het leven van de Palestijnen verder ontwricht leidt tot meer spanningen in een maatschappij die geen maatschappij mag zijn.
Het thema van deze maand is de zogenoemde “Landroofwet” waarmee Israël zich opnieuw van zijn slechtste kant heeft laten zien.

Read more

Overzicht januari 2017

graphic-nl-small

De maand januari 2017 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechtenschendingen zien. Staat van Beleg wist er 837 te rapporteren (en nog 174 rapporten). De schendingen nemen zowel in aantal als in grimmigheid met de maand toe op de Palestijnse bevolking, hun land en hun eigendommen.

Even belangrijk als de schendingen maandelijks te rapporteren en te publiceren is het om bij te houden hoe de internationale gemeenschap, politici en media met de voortdurende bezetting van Palestina omgaan.

Read more →

= 2016 =

Overview December 2016

december-graphic-small

In the month of December 2016 Staat van Beleg could list 726 human rights violations (and 186 reports/analyses). The highest number we could document so far since the start of Staat van Beleg in July 2015.

2016 was another difficult year for the Palestinian people. We could document almost 7000 violations (about 18 abuses every single day!) on the Palestinian people, their land and their properties by Israel. About 150 Palestinians have been killed last year, ranging from a baby of several months old to a man of 85 years old.
We will show you the numbers through some graphics [no dutch text available]

Read more →

Overzicht november 2016

beeld-nl-small

De maand november 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 687 te rapporteren (en nog 150 rapporten). Iedere maand proberen we een ander aspect te belichten met betrekking tot de bezetting van Palestina. Deze maan willen we graag stilstaan bij het Israëlische nederzettingsbeleid.

Terwijl de sloop van Palestijnse bouwwerken en de landinname voor de uitbreiding van nederzettingen onverhinderd doorgaan zien we wat onrustbarende ontwikkelingen vanuit de politieke arena opkomen.

Read more →

Overzicht oktober 2016

okt-nl-klein

De maand oktober laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 627 te rapporteren (en nog 148 rapporten). Iedere maand proberen we een ander aspect van de bezetting van Palestina onder de aandacht te brengen, Deze maand willen we uw aandacht vestigen op restricties die de Palestijnen treffen.

Eerst echter een korte opsomming van een aantal recente acties van Israëlische kant die een beeld geven van een atmosfeer die steeds grimmiger wordt. De verdere inperking van de bewegingsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting van de Palestijnen moet men in dat licht zien. Het ziet er niet naar uit dat we van de huidige regering iets positiefs kunnen verwachten.

Read more →

Overzicht september 2016

banner-nl-klein

De maand september 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 614 te rapporteren (en nog 127 rapporten). Iedere maand proberen we een ander aspect van de bezetting van Palestina onder de aandacht te brengen. Deze maand willen we focussen op de aspecten van medeplichtigheid en normalisatie ten aanzien van de voortdurende bezetting van Palestina.

Read more →

Overzicht Augustus 2016

Gedurende de maand augustus zagen we een toename van Israëlische schendingen plaatsvinden op diverse aspecten van Palestijnse levens. We zagen een aantal doden en veel gewonden, we zagen invallen op een dagelijkse basis met geweld in verschillende steden en dorpen inclusief huiszoekingen, vele arrestaties en slooporders. In de tussentijd staan diverse dorpen in ‘gebied C’ van de Westelijke Jordaanoever onder constante dreiging van sloop en vele huizen, structuren en onderkomens voor het vee werden gesloopt. Tientallen families raakten dakloos. Maar wat onze speciale aandacht trok met betrekking tot de voortdurende meedogenloze Israëlische acties van destructie was dat steeds meer kinderen het doelwit worden van de Israëlische agressie en onderdrukking. Hieronder treft u wat feiten en cijfers aan van schendingen waarbij kinderen betrokken waren.

Read more →

Overzicht juli 2016

SvBNL_small

De maand juli 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 607 te rapporteren (en nog 115  rapporten). Iedere maand proberen we een ander aspect van de bezetting van Palestina onder de aandacht te brengen. Ons oog viel dit keer op wat culturele aangelegenheden waaronder Israëlische schendingen op schrijvers/poëten, een filmmaker, een circustrainer, een astrofysicus, vredesactivisten en een fotojournalist. We laten met elf voorbeelden zien hoe Israël culturele en journalistieke vrijheden tegenhoudt.

Read more →

Overzicht juni 2016

juniSvBNL_small

De maand juni 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 590 te rapporteren (en nog 123 rapporten). We hebben nu een jaar gewerkt aan dit archief en we zijn getuige geweest van een schokkend aantal mensenrechten-schendingen en slachtoffers van de bezetting. In de periode van oktober 2015 – maart 2016 konden we een grote stijging in het aantal standrechtelijke executies waarnemen, gevolgd op vermeende steekpogingen. Veel van deze slachtoffers vielen in en rondom Hebron Stad, die door de Israëlische autoriteiten het laatste jaar bijna volledig afgesloten is. Mensenrechtenactivisten en toezichthouders zijn door de bezettingstroepen verdreven en lokale radiostations werden gesloten. Een gevaarlijke ontwikkeling!

Read more →

Overzicht mei 2016

fotomei2016_small

De maand mei 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 638 te rapporteren (en nog 109 rapporten). Iedere maand proberen we weer een ander aspect van de bezetting van Palestina uit te lichten. In de maand mei bezocht een teamlid van Staat van Beleg de Westelijke Jordaanoever, waaronder de stad Hebron. Zij maakte een kort verslag met haar bevindingen en aanvullende informatie van haar bezoek aan Shuhada Street in Hebron (zie bovenstaande foto).

Read more →

Overzicht april 2016

De maand april 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 568 te rapporteren (en nog 125 rapporten). (English text here) Iedere maand focussen we op een opmerkelijke schending of incident of een schending welke veel voorkwam gedurende…

Read more →

Overzicht maart 2016

De maand maart 2016 laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 564 te rapporteren (en nog 149 rapporten). (English text here) De lente is net aangevangen en de temperaturen beginnen al te stijgen in Palestina. Er ligt…

Read more →

Overzicht februari 2016

English text here De maand februari laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechten-schendingen zien. Staat van Beleg wist er 531 te rapporteren (en nog 140 rapporten/opiniestukken). Vorige maand zagen we duidelijk een toename in de aantallen van sloop van huizen. In februari zette deze trend zich…

Read more →

Overview January 2016

In the month of January 2016 Staat van Beleg could list 492 human right violations (and 151 reports/analyses). To give a better insight of the numbers of violations/character of the incidents we hereby provide you with an overview which mainly…

Read more →

Overzicht december 2015

New! Our overview of human rights abuses in Palestine by the Israeli army, police, and settlers is now available in English online, or downloadable as a PDF-file. Er zijn steeds meer Israëlische stemmen die opgaan om de terreur van de bezetting…

Lees verder op staatvanbeleg.com →

Overzicht november 2015

header_november15_small

De maand november laat weer een behoorlijke lijst aan mensenrechtenschendingen zien. Staat van Beleg wist er 557 te rapporteren (en nog 174 rapporten). De schendingen worden ook steeds grimmiger van aard. Waar de Palestijnen eerst nog een stukje veiligheid in…

Lees verder op staatvanbeleg.com →

Overzicht oktober 2015

header_oktober15_small

Eind september hadden wij niet kunnen bevroeden hoe de zaken in Palestina er eind oktober zouden uitzien. Onze overzichten tot nu toe waren gebaseerd op de “normale” situatie en lieten toch al honderden ernstige gevallen van mensenrechtenschendigen zien. In oktober…

Lees verder op Staatvanbeleg.com →

Overzicht september 2015

header_september15_small

De maand september liet opnieuw een stijging zien ten opzichte van de vorige maanden. Het wordt steeds grimmiger. Ondanks enkele gruwelijke moorden zoals die op de Palestijnse familie Dawabsheh is er in Israël niets te merken van een moment van…

Lees verder op staatvanbeleg.com →

Overzicht augustus 2015

tekening_arrestatie_small

Dagelijkse effecten van geweld, mensenrechtenschendingen, discriminatie en onderdrukking door Israël Waar Staat van Beleg in de maand juli al mensen versteld deed staan met het rapporteren en publiceren van 200 mensenrechtenschendingen in Palestina, zo zal het aantal van augustus van…

Lees verder op staatvanbeleg.com →

Overzicht juli 2015

logo_FPF_1

Update 8 september We zijn inmiddels een ruim een maand verder en Staat van Beleg blijft bezig om de informatie te verbeteren. De versie van augustus, voorzien van categorieën en een overzichtelijke lay-out, werd door velen zeer op prijs gesteld. Daarom hebben…

Lees verder op staatvanbeleg.com →

Je kunt bij staatvanbeleg.com de PDF documenten voor offline reading downloaden:

Overview december
Overzicht november
Overzicht oktober
Overzicht september
Overzicht augustus
Overzicht juli