Bron: euromedmonitor 16 mei 2024 [EN]
ook in Arabisch [AR] ~~~~

Palestijnse gebieden – Als onderdeel van zijn genocide tegen de Palestijnen in de Gazastrook heeft het Israëlische leger opzettelijk scholen en medische voorzieningen vernietigd tijdens zijn invasie op de grond in de zuidelijke wijk Al-Zaytoun in Gaza-Stad en in Jabalia in het noorden van de Gazastrook.

Zeven dagen na het begin van de laatste invasie in het gebied trokken de Israëlische strijdkrachten zich terug uit de wijk Al-Zaytoun in Gaza-Stad. De terugtrekking op woensdag 15 mei onthulde de vernietiging van drie scholen -in Jalut, Atta Al-Shawa en Hassan Al-Nakhalah- evenals de medische kliniek van Zaytoun, die gezondheidszorg bood aan de ongeveer 80.000 inwoners van de wijk.

Het Israëlische leger lanceerde afgelopen donderdag zijn derde militaire operatie in de wijk Zaytoun sinds het begin van de agressie tegen de Gazastrook. De meest recente operatie omvatte zware lucht- en artillerieaanvallen, een grondinval met militaire voertuigen en de vernietiging van nog meer woongebouwen, waardoor de buurt in een puinhoop veranderde en honderden gezinnen gedwongen werden te evacueren.

Israëlische gevechtsvliegtuigen troffen woensdag om 4:30 uur het vier verdiepingen tellende gebouw van de Al-Sabra Kliniek. De kliniek, gerund door UNRWA, ligt in de zuidelijke wijk Al-Sabra in Gaza City en huisvestte ongeveer 50 ontheemden, waaronder vrouwen, kinderen en mensen met verwondingen. De explosie veroorzaakte veel doden en gewonden, en overlevenden werden onder het puin vandaan getrokken.

Voorafgaand aan de dodelijke aanval braken Israëlische troepen eerst door de buitenmuur van de kliniek, maar vertrokken vervolgens zonder de mensen binnen te vragen om te vertrekken – waardoor de mensen die binnen schuilden een vals gevoel van veiligheid kregen. Twee dagen later verraadden de Israëlische strijdkrachten hen door de kliniek met militaire vliegtuigen te bombarderen, zonder dit van tevoren aan te kondigen.

De drieënveertigjarige Safiya Rushdi Arhaim vertelde het Euro-Med Monitor team dat zij en haar familie uit de wijk Al-Zaytoun naar de Al-Sabra kliniek waren verhuisd. Ze werden verrast toen woensdag bij zonsopgang F-16 gevechtsvliegtuigen meerdere keren overvlogen voordat ze uiteindelijk vier raketten afvuurden op de vier verdiepingen van het gebouw, ze allemaal vernietigden en iedereen binnen doodden, verwondden of traumatiseerden.

Arhaim zei dat zowel haar zoon Suleiman, 24 jaar, als haar man Tayseer Suleiman Arhaim, 47 jaar, gewond raakten tijdens de aanval. Ze verklaarde dat zij en de rest van de ontheemden zich relatief veilig voelden in de kliniek, vooral nadat de Israëlische strijdkrachten het gebied binnendrongen en de buitenmuur met bulldozers vernielden, maar de mensen binnen niet vroegen om te vertrekken. De Israëlische strijdkrachten stuurden hen wel berichten via de telefoon toen ze de wijk Zaytoun naderden, maar deze berichten waarschuwden hen niet voor dreigend geweld, dus bleven ze tot de vliegtuigen arriveerden en de kliniek boven hun hoofden verwoestten. Terwijl verschillende families werden gedood en zwaar gewond raakten, overleefden zij en haar eigen familieleden de aanval.

De afgelopen dagen hebben Israëlische troepen zes UNRWA-scholen in Jabalia, in het noorden van de Gazastrook, gebombardeerd of onder vuur genomen. Het Israëlische leger dwong de ontheemden opnieuw te evacueren en arresteerde en doodde daarbij een aantal van hen. Op dit moment is het onbekend of de scholen in het gebied volledig verwoest zijn of dat het bombardement slechts een gedeeltelijke verwoesting heeft veroorzaakt.

Deze scholen voegen zich bij de honderden die Israëlische troepen sinds 7 oktober 2023 al geheel of gedeeltelijk hebben verwoest. De scholen zijn vernietigd door bombardementen, artilleriegranaten, sloop of bulldozing.

In zijn genocidale oorlog, die sinds 7 oktober voortduurt, heeft Israël 80% van de scholen in de Gazastrook geheel of gedeeltelijk verwoest. In een gezamenlijke verklaring van 18 april 2024 beschreven VN-experts dit als “scholasticide” en het ontnemen van een nieuwe generatie Palestijnen van hun academische toekomst.

Een studie gepubliceerd in The New York Times ondersteunt deze cijfers. Volgens het rapport zijn meer dan 200 scholen in de Gazastrook direct doelwit geweest van Israëlische artillerie, bommen of raketten.

Zelfs de door de UNRWA gerunde scholen, die schuilplaatsen zijn geworden voor honderdduizenden burgers die gedwongen ontheemd zijn, zijn en blijven het doelwit van hevige Israëlische aanvallen, waarvan sommige regelmatig plaatsvinden en andere onregelmatig, zelfs in gebieden die Israël als “veilig” heeft verklaard.

Als onderdeel van de militaire aanval op de Gazastrook, die al bijna acht maanden aan de gang is, heeft het Israëlische leger methodisch gewerkt aan het militariseren van civiele objecten, door plaatsen als ziekenhuizen, scholen en andere onderwijsinstellingen te veranderen in militaire bases, wat een duidelijke schending is van het internationaal recht en de oorlogsconventies.

Het Israëlische leger heeft tijdens de invasie van het grootste deel van de Gazastrook veel scholen veranderd in militaire bases en detentiefaciliteiten. Eén zo’n faciliteit is de Salah al-Din Voorbereidende School in Gaza Stad, die afgelopen februari werd veranderd in een detentie- en onderzoekscentrum voor honderden mensen.

Net als een aantal maanden geleden met de Al-Israa Universiteit, in het zuiden van Gaza Stad, is het Israëlische leger doorgegaan met het regelmatig slopen en opblazen van burgergebouwen, nadat ze eerst in militaire hoofdkwartieren waren veranderd. Dit alles gebeurt zonder respect voor de principes van het internationaal humanitair recht, zoals discriminatie, proportionaliteit en militaire noodzaak.

Tot medio april 2024 heeft de Israëlische militaire aanval op de Gazastrook vermoedelijk meer dan 6500 studenten en 756 leraren gedood en nog eens duizenden leden van beide groepen verwond. Het dodental zal naar verwachting dagelijks stijgen en er wordt aangenomen dat meer dan 625.000 studenten hun recht op onderwijs is ontzegd in de loop van een heel academisch jaar.

Het hoofd van het VN-mensenrechtenbureau in de bezette Palestijnse gebieden, Ajith Sunghay, verklaarde eerder dat het onderwijssysteem in Gaza “op dit moment niet meer bestaat”, verwijzend naar de vernietiging van scholen door Israëlische bombardementen en het gebruik ervan als schuilplaats door ontheemde Palestijnen. “Kinderen kunnen niet langer een plek vinden om te leren,” zei hij.

In een rapport dat op 13 december 2023 werd gepubliceerd, onthulde Euro-Med Monitor dat het Israëlische leger scholen, die onderdak boden aan tienduizenden ontheemden, heeft veranderd in militaire centra en executieplaatsen als onderdeel van zijn genocide tegen Palestijnen. Euro-Med Monitor ontving destijds getuigenissen over Israëlische legertroepen die ongerechtvaardigde executies in het veld uitvoerden en Palestijnse burgers doodden nadat ze dagenlang waren vastgehouden in dezelfde scholen waar ze hun toevlucht hadden gezocht voor het Israëlische geweld.

Ongeveer honderd vooraanstaande Europese academici veroordeelden in maart in een open brief Israëls genocide tegen Palestijnse burgers in de Gazastrook, waarbij ze wezen vanwege de fysieke en culturele liquidatie van het Palestijnse volk en de systematische vernietiging van het onderwijssysteem in de Strook.

Het is van cruciaal belang om de scholen in de Gazastrook te beschermen tegen de militaire aanvallen van Israël. De internationale gemeenschap moet druk uitoefenen op Israël om zijn militaire operaties tegen en binnen de scholen in de Gazastrook te staken, om het recht van Palestijnse kinderen op onderwijs te garanderen en ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk terugkeren naar hun klaslokalen, vooral gezien het feit dat deze scholen uitgebreide reparaties en wederopbouw nodig zullen hebben.

Het omzetten van onderwijsgebouwen in militaire bases is een voortgezette praktijk van Israëls koloniale overheersing en het uit elkaar scheuren van de fundamentele onderdelen van het Palestijnse volk, in het bijzonder hun culturele en educatieve erfgoed.

De humanitaire gemeenschap moet zich bewust worden van de afschuwelijke omstandigheden waarin kinderen in de Gazastrook leven. Kinderen behoren tot de meest kwetsbare bevolkingsgroepen tijdens een gewapend conflict, waar dan ook, en de voortdurende militaire aanval van Israël op de Gazastrook verergert hun lijden met de dag. Ze worden niet effectiefr beschermd door de internationale wetgeving en het Israëlische leger heeft hen tot doelwit gemaakt van moorden, executies en opzettelijke en willekeurige aanvallen. Ze worden ook onderworpen aan misdaden zoals uithongering, belegering, ontzegging van gezondheidszorg en basisbehoeften om te overleven, en langdurige ontzegging van onderwijs, wat hun vermogen om hun andere rechten uit te oefenen negatief zal beïnvloeden en hen kwetsbaar maakt voor armoede, werkloosheid en uitbuiting. Tot slot bestaat het risico dat toekomstige generaties niet de kennis zullen hebben die nodig is om de Palestijnse samenleving in de Gazastrook weer op te bouwen als de genocidale oorlog van Israël is afgelopen.

Het is belangrijk om onderzoekscommissies en gespecialiseerde technische commissies toe te staan de Gazastrook te bezoeken om de gruwelijke misdaden die Israël heeft begaan te onderzoeken en het land verantwoordelijk te houden voor zijn herhaalde schendingen van de Internationale Conventie ter Voorkoming en Bestraffing van Genocide. Deze schendingen omvatten de systematische vervolging van inwoners van de Gazastrook vanwege hun Palestijnse afkomst, waaronder het doden en fysiek en psychologisch mishandelen van hen, het ondermijnen van hun vermogen om te overleven en hen dwingen hun huizen te ontvluchten door het verpletteren en militariseren van civiele eigendommen.