Bron: Lucas Catherine DeWereldmorgen 15 mei 2024 ~~~

Niet alleen de Palestijnse bevolking wordt weggeveegd in een ‘waarschijnlijke genocide’, volgens het Internationaal Gerechtshof, ook de geschiedenis van het Palestijnse volk wordt door het Israëlische bezettingsleger verwoest, zo diep zit het fanatisme van het zionistische project. Een overzicht van Lucas Catherine, historicus van ‘vergeten zaken’.

*  *  *

Meer dan 200 historisch-archeologische sites zijn reeds verwoest in Gaza sinds 7 oktober 2023, door het Israëlische bezettingsleger. Zogenaamd is dat leger op zoek naar tunnels van Hamas.

Dit is een voorwendsel dat ze ook gebruiken om ziekenhuizen te vernietigen, en dat op een meest gruwelijke manier. In het Al Shifa ziekenhuis werden patiënten doodgeschoten in hun bed, net als de dokters die bij hun patiënten wilden blijven. Zelfs het mortuarium werd platgewalst.

Bij archeologische sites in Palestina denkt men vooral aan de plekken in Centraal-Palestina, die vermeld staan in de Bijbel. Archeologische opgravingen werden er ooit begonnen door toenmalige Bijbelspecialisten. In Europa was men vooral geïnteresseerd in dat Bijbelse verleden. Gaza was in dat opzicht niet zo interessant.

Dit veranderde toen de Britse archeoloog William Flinders Petrie in de jaren 1931-1934 – toen Palestina een Brits mandaatgebied was van de Volkenbond1 – grootschalige opgravingen deed in Tell al-Ajjul in het stadje Al Mughraqa ten zuiden van Gaza stad en daarover een tweedelig boekwerk publiceerde: Ancient Gaza.

Een Boom van het Leven. Gaza mozaïek. Foto: Public Domain

Bij die opgravingen kwamen gebouwen bloot te liggen in verschillende lagen, daterend uit de Midden-Bronstijd tot de IJzertijd. Volgens Flinders Petrie behoorden ze toe aan een volk van ambachtslieden en handelaars.

Naast resten van gebouwen werden er ook sieraden van brons en zilver gevonden en zelfs gouden armbanden. Een reeks artefacten, waaronder vijftig antieke sarcofagen, werden door Israël uit deze site al gestolen in 2008. Nu werd de site zwaar beschadigd door het Israëlische leger.

Wie waren de bewoners? Uit Egyptische bronnen weten we dat vanaf 1194 voor Christus zich daar Pulu-seti vestigden. Deze term ligt aan de basis van het woord ‘Filistijnen’, wat later geassocieerd werd met ‘Palestijnen’. Het waren zij die ervoor zorgden dat de Bronstijd definitief overging in de IJzertijd

In het begin van de twaalfde eeuw voor Christus werd het huidige Palestina bewoond door de Filistijnen aan de kust, de Cananieten in de steden, en de Israëlieten in tentendorpen in het binnenland. De belangrijkste godheid van Gaza was Marnas Dagon (de Heer Dagon), de god van graan en landbouw. De olijfboom, als symbool van vruchtbaarheid, verscheen hier voor het eerst.

Kunstvoorwerpen uit het Anthedon. Foto: tdg.ch

Gaza was bekend om zijn eeuwenoude textielindustrie en export. Tijdens de Kruistochten leerden wij er het heel fijne textiel kennen dat wij naar de stad gaas gingen noemen. In een Latijns bericht van Kruisvaarders uit 1279 vinden we de stof al beschreven als gazzatum.

Archeologie in tijden van genocide

Illustratie Al Jazeera

Toen Israël de Gazastrook binnenviel vanaf 8 oktober 2023 waren daar nog twee Franse archeologen en een Zwitserse collega aan het werk: René Elter, Jean-Baptiste Humbert (van de Ecole Biblique et Archéologique de Jérusalem) en Marc-André Haldimann. Zij getuigden in verschillende media over de plundering en vernietiging van archeologische en historische relicten.

De Hellenistische havenstad Anthedon nabij het dorp Blakhiya en het vluchtelingenkamp Al-Shati, stond op de UNESCO-lijst van Werelderfgoed2. Anthedon dateert uit de IJzertijd. De muren van de huizen zijn beschilderd en versierd met mozaïeken in Nabatese stijl.

De bekendste Nabatese stad is Petra. Het rijk der Nabatesen werd in het jaar 106 door de Romeinen veroverd. De Franse archeoloog Humbert verklaarde in de Libanese krant L’Orient-Le Jour dat de site volledig werd platgewalst, zogezegd op zoek naar tunnels van Hamas.

Het Sint-Hilarionklooster in het dorp Umm al Amr werd in 329 gesticht door Sint Hilarion, vader van het Palestijnse monnikendom. Het is het oudste van Palestina en het grootste klooster dat in het Midden-Oosten werd opgegraven.

Het klooster had een kerk, een doopkapel en kamers voor monniken. De mozaïeken in de Byzantijnse kerk toonden afbeeldingen van garnalen, gerookte vis, asperges, eieren van kippen en duiven, granaatappels en een appel uit het Hof van Eden.

Het publiek kon de site bezoeken via loopbruggen. Lokale Palestijnen werden in Frankrijk opgeleid als gids. Dankzij archeoloog René Elter en het gedoogbeleid van het lokale Hamasbestuur. `

De opslagplaats met opgedolven artefacten werd nu door het Israëlisch leger geplunderd en Eli Escudo, hoofd van de Israel Antiquities Authority, verklaarde in een video op Instagram: “Bingo, de adjunct-directeur van de Antiquities Authority is met spoed naar Gaza gebracht om een pakhuis vol antiquiteiten te gaan bekijken, met dank aan onze militair Moshe Ajami.

Abdij Sint Hilarion. Foto: UNESCO Office Ramallah

In de stadswijk Daraj in het centrum van Gaza Stad staan twee voor de islam belangrijke moskeeën. De Sayid Hashim moskee, naar de overgrootvader van de profeet Mohamed, Hashim ibn Abdal Manaf, die daar handel dreef, werd grotendeels verwoest.

Dan is er de grote Omari Moskee, naar Omar ibn al Khattab die in 637 de islam in Gaza en de rest van Palestina introduceerde. Het is een eclectisch gebouw3. De plek zelf zou drieduizend jaar geleden de locatie geweest zijn van het heiligdom van Marnas Dagon, de belangrijkste god van Gaza.

Daarna kwam er in de vijfde eeuw een Byzantijnse kerk die bij de opkomst van de islam een moskee werd. Tijdens de kruistochten werd die omgebouwd tot een Normandische kerk. Van deze kerken zijn grote resten bewaard bij de bouw van de nieuwe moskee onder Salah al Din/Saladin (1187). De moskee bezat ook een groot bibliotheek gebouw.

Bij de invasie in Gaza in 1967 dachten de Israëliërs aanvankelijk dat er ooit een synagoge had gestaan. In de moskee stond namelijk op een van de vele zuilen een menorah, een zevenarmige kandelaar.

Onderzoek bracht echter aan het licht dat het om een uit de Egyptische stad Alexandrië gerecupereerde zuil ging, en daar stonden toen natuurlijk wel synagogen. In Gaza is dat nooit het geval geweest. De moskee en haar bibliotheek werden tijdens de invasie op 8 december 2023 grondig verwoest.

Niet alleen moet de Palestijnse bevolking van Gaza ‘uitgewist’ worden, ook haar geschiedenis. Het contrast tussen de huidige berichtgeving in de media is groot in vergelijking met bijvoorbeeld de verslaggeving in 2015-2016 over de toenmalige verwoesting van Palmyra in Syrië door IS.

Je moet goed zoeken in de grote media om over deze ‘culturele genocide’ iets te vinden. Degelijke informatie vind je bijvoorbeeld wel in het Nederlandse tweemaandelijkse tijdschrift Soemoed.

Lucas Catherine is auteur van onder andere het boek Palestina de Laatste Kolonie

Verklaring Redaktie DWM: “Als je je ‘neutraal’ opstelt tegenover situaties van onderdrukking kies je de kant van de onderdrukker”, aldus Zuid-Afrikaans bisschop Desmond Tutu die in 1984 de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.
DeWereldMorgen veroordeelt de recente aanvallen van Hamas tegen Israëlische burgers, maar ziet die niet los van 75 jaar staatsterreur van Israël tegen het Palestijnse volk. Het internationaal erkende recht op gewapend verzet tegen een kolonisator is geen vrijbrief voor aanslagen op burgers. Een onderhandelde vrede kan alleen bereikt worden wanneer 75 jaar verdrijving, 56 jaar bezetting, kolonisatie en apartheid en 16 jaar blokkade van Gaza worden erkend als de oorzaken van dit geweld. DeWereldMorgen onderzoekt deze oorzaken die door de politiek en door mainstreammedia worden verzwegen, onderbelicht of ontkend, om zo een debat te stimuleren dat kan leiden tot onderhandelingen en vrede. (nvdr)

Notes (nvdr):

1    De Volkenbond werd op 25 januari 1919 opgericht en vestigde zich in Genève. Het was de allereerste intergouvernementele organisatie voor internationale samenwerking voor internationale vrede en veiligheid’. Het had 60 lidstaten – Afrika en Azië waren nog grotendeels Europese kolonies. De VS was er nooit lid van. Na de Tweede Wereldoorlog werd de Volkenbond in 1946 ontbonden en in 1949 vervangen door de Verenigde Naties, die de mandaatgebieden van de Volkenbond overnam (nvdr)

2    De VN-organisatie UN Educational, Scientific and Cultural Organization werkt aan armoedebestrijding, duurzame ontwikkeling, onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie.

3    Eclecticisme (Grieks voor ‘het beste kiezen’) is het gebruik om kenmerken van verschillende bouwstijlen of kunststromingen met elkaar te combineren.