Bron: Shatha Abdulsamad 
Middle East Eye 30 januari 2024 ~~~ 

Unrwa is de enige leverancier van humanitaire hulp voor Palestijnse vluchtelingen in de hele regio. Zoals Israël en het Westen weten, zal zonder de steun van Unrwa het Palestijnse burgerleven vernietigd worden.

Stopzetting van de financieren van de enige VN-organisatie die een levensader biedt aan zo’n 5,9 miljoen Palestijnen, waaronder een belegerde vluchtelingenpopulatie van meer dan 2 miljoen in Gaza die momenteel wordt geconfronteerd met een genocide, is flagrant en is gericht op het liquideren van de Palestijnse zaak.

Sinds de Verenigde Staten op 26 januari aankondigden dat ze hun financiering voor de United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (Unrwa) zouden opschorten, hebben andere landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Canada, Italië, Nederland, Zwitserland, Finland, Australië en Duitsland, dit voorbeeld gevolgd.

De beslissing om Unrwa van financiering te beroven volgde op Israëlische beschuldigingen dat 12 van de 13.000 medewerkers van het agentschap in Gaza (wat neerkomt op 0,092 procent van het lokale personeel van Unrwa in Gaza) betrokken zouden zijn geweest bij de Al-Aqsa Flood Operation van Hamas op 7 oktober.

Unrwa wordt bijna volledig gefinancierd door vrijwillige financiële bijdragen. Van de in totaal 1,17 miljard dollar die in 2022 aan Unrwa is toegezegd, kwamen de grootste bijdragen van de VS (343,9 miljoen dollar) en Duitsland (202 miljoen dollar). Als gevolg van deze financieringsopschortingen zal Unrwa bijna 60 procent van haar financiering verliezen, temidden van waarschuwingen voor een snel naderende hongersnood als gevolg van Israëls genocidale aanval op de Gazastrook.

Zonder de aanhoudende bijdragen van staten en regeringen kan Unrwa haar activiteiten niet voortzetten en geen humanitaire hulp bieden aan Palestijnse vluchtelingen op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook, Jordanië, Syrië en Libanon.

Het stopzetten van Unrwa’s financiering is dus een ernstige klap voor haar humanitaire werk in de regio en een doodvonnis voor de belegerde vluchtelingenbevolking van de Gazastrook.

Uitspraak Unrwa en het ICJ

Ondanks de onmiddellijke reactie van Unrwa op de ongefundeerde beschuldigingen van Israël, waaronder het starten van een extern onderzoek naar de zaak en het beëindigen van de contracten van de medewerkers die beschuldigd werden van betrokkenheid, bleef de beslissing om de financiering van Unrwa door haar belangrijkste donateurs op te schorten gehandhaafd.

Het is geen toeval dat de ontfinanciering van Unrwa snel kwam nadat het Internationaal Gerechtshof (ICJ) zijn tussentijdse uitspraak had gedaan waarin werd erkend dat het risico van genocide door de staat Israël aannemelijk was.

De timing van deze defundingcampagne, ondanks de maatregelen die Unrwa heeft genomen, kan alleen maar worden gezien als politiek gemotiveerd als een vorm van vergelding voor de uitspraak van het ICJ, en als een oorlog tegen het Palestijnse volk als geheel.

Pogingen om Unrwa effectief te ontmantelen en haar mandaat te beëindigen zijn niet nieuw. Al lange tijd roept het Israëlische regime op tot de ondergang van de organisatie, die in 1949 werd opgericht om hulp en werk te bieden aan de 750.000 Palestijnen die tijdens de Nakba van 1948 ontheemd raakten.

Gezien het officiële Israëlische beleid ten aanzien van Unrwa is de beslissing om de financiering op dit kritieke moment stop te zetten moreel verdorven. Het is niet alleen een collectieve straf, maar het is ook in strijd met het bevel van het ICJ en de verplichtingen van staten om genocide te voorkomen.

In zijn voorlopige maatregelen beval het ICJ dat Israël “onmiddellijke en effectieve maatregelen moet nemen om de verstrekking van dringend noodzakelijke basisdiensten en humanitaire hulp mogelijk te maken om de ongunstige levensomstandigheden van de Palestijnen in de Gazastrook aan te pakken”.

Effectief betekent dit dat het afsluiten van fondsen van Unrwa, de enige VN-organisatie die humanitaire hulp biedt aan Palestijnen in Gaza, en vooral op zo’n gevoelig moment, bedoeld is om verder bij te dragen aan de onherstelbare schade die Palestijnen wordt toegebracht.

Unrwa-financiering als wapen gebruiken

Nu het bombardement op Gaza binnenkort zijn vijfde maand ingaat, is de genocidale intentie heel duidelijk gemaakt door verschillende Israëlische functionarissen, zoals werd vastgesteld door de verklaring die werd ingediend door Zuid-Afrika en werd bekrachtigd door het ICJ.

In plaats van onmiddellijk de financiële en militaire hulp aan Israël op te schorten en een einde te maken aan de economische en diplomatieke steun aan een koloniaal regime dat verantwoordelijk is voor genocide, kiezen deze westerse landen ervoor om de humanitaire hulp en de vitale diensten die Unrwa verleent aan Palestijnse vluchtelingen op te schorten.

In plaats van aan te dringen op verantwoording, bevestigen ze keer op keer hun onvoorwaardelijke steun aan het Israëlische regime, leiden ze de aandacht af van de uitspraak van het ICJ en verhinderen ze de uitvoering van het bevel.

In een duidelijke schending van hun wettelijke verplichting om genocide te voorkomen, komt het stopzetten van de financiering van Unrwa niet alleen neer op een expliciete uiting van de medeplichtigheid van deze landen aan genocide, maar ook op een goedkeuring ervan.

Terwijl Unrwa’s afhankelijkheid van vrijwillige bijdragen en financiële steun het onderwerpt aan veranderende politieke belangen en agenda’s, is de meest recente defunding campagne tegen Unrwa een oorlog tegen alle Palestijnen omdat het de mogelijkheid in zich draagt voor de vernietiging van het burgerleven van Palestijnse vluchtelingen overal.

Als Unrwa zou worden opgeheven, zouden 5,9 miljoen Palestijnse vluchtelingen verstoken blijven van onderwijs, gezondheidszorg, banen en infrastructuurprojecten in de Palestijnse vluchtelingenkampen waar Unrwa actief is. Dit zou in feite de vernietiging betekenen van het Palestijnse burgerleven in de regio, niet alleen in de Gazastrook, en dat alles zonder dat er militaire actie nodig is.

Te midden van de genocide die zich in Gaza voltrekt, zou de opheffing van Unrwa de toekomst van de Palestijnse vluchtelingen onduidelijker maken na de normalisatie-akkoorden tussen Arabische staten en Israël, onder toenemende dreiging van de liquidatie van de Palestijnse zaak.

Bovendien, waar Palestijnse vluchtelingen die geregistreerd zijn bij Unrwa beschermd worden en beschouwd worden als een groep die recht heeft op terugkeer, zoals bevestigd door resolutie 194 van de Algemene Vergadering van de VN, zou de ondergang van Unrwa als de enige organisatie die zich bezighoudt met Palestijnse vluchtelingen, de laatst overgebleven toewijding aan de rechtvaardige situatie van Palestijnse vluchtelingen en hun collectieve recht op terugkeer als groep wegnemen.

Het inzetten van Unrwa-financiering voor politieke motieven lijkt het nieuwe dieptepunt te zijn voor het Westen en laat zien dat er geen einde komt aan hun morele verdorvenheid.

Topfoto: Een Palestijns meisje vlucht uit Khan Younis richting Rafah op 29 januari 2024 (Reuters)

Shatha Abdulsamad is een Palestijnse onderzoeker en politiek analist in Berlijn. Ze is beleidsmedewerker bij Al-Shabaka:The Palestinian Policy Network. Ze heeft een MA in mensenrechtenrecht van de Amerikaanse Universiteit in Caïro