Bron: Craig Murray,
craigmurray.org.uk 11 januari 2024 ~~~ 

Craig Murray, den Haag.

Donderdag woonde ik de hoorzitting bij van de zaak van Zuid-Afrika tegen Israël voor genocide bij het Internationaal Gerechtshof. Ik kon op de publieke tribune zitten en het hele proces volgen. Ik werd echter in mijn verslaggeving gehinderd door het feit dat we geen pennen of potloden mochten hebben (wel papier). Ik vroeg het hoofd van de beveiliging van het ICJ waarom pennen niet waren toegestaan op de publieke tribune. Hij vertelde me met een uitgestreken gezicht dat ze als wapen konden worden gebruikt. Dus verstoken van mijn dodelijke balpen, is dit verslag minder gedetailleerd en meer impressionistisch dan ik je zou willen geven.

Ik was woensdagochtend 10 januari vroeg in Den Haag aangekomen, nadat ik vanuit Indonesië was ingevlogen. Er waren vier vluchten geweest, naar Singapore, Milaan, Kopenhagen en uiteindelijk Schiphol. Woensdag werd besteed aan een verwoede zoektocht in de liefdadigheidswinkels van Den Haag naar warme kleding, want ik had alleen strandkleding bij me, afgezien van een oud ski-jack van een vriend. Ik belde eerst naar het ICJ om informatie te krijgen over hoe ik de zitting van donderdagochtend kon bijwonen.

Een jonge dame vertelde me dat ik in de rij moest gaan staan voor de kleine poort in de muur. Het zou om 6 uur ‘s ochtends opengaan en de eerste 15 leden van het publiek zouden worden toegelaten tot de tribune. Ik vroeg waar ik precies in de rij moest staan. Ze zei dat ze betwijfelde of dat nodig was, het zou prima moeten zijn om donderdag om 6 uur ‘s ochtends aan te komen.

Ik verblijf in een hotel vijf minuten lopen verderop, dus op woensdagavond om 22.00 uur, met de temperatuur al op -4°C, ging ik kijken of er een rij was ontstaan.

Er was niemand. Ik keerde terug naar het hotel, maar ging elk uur kijken of er een rij stond waar ik me bij aan moest sluiten. Om middernacht of 1 uur ‘s nachts was er niemand, maar om 2 uur ‘s nachts zaten er al 8 mensen in drie erg koude groepjes. Iedereen zag er erg koud uit, maar iedereen was vriendelijk en spraakzaam.

Het eerste groepje, vlak naast de poort, bestond uit drie jonge Nederlandse vrouwen, die op een deken zaten en goed voorzien waren van flesjes hete koffie en doosjes baklava. De tweede groep bestond uit drie jonge studenten internationaal recht, allemaal Arabieren, die andere zaken hadden bijgewoond en hier het klappen van de zweep kenden. De derde groep bestond uit twee jonge vrouwen, een Nederlandse en een Arabische, die op een bankje zaten en er koud en ellendig uitzagen.

We praatten al snel met elkaar en het was duidelijk dat ieder van ons gemotiveerd was door steun aan de Palestijnen in hun strijd tegen de meedogenloze bezetting. Kort daarna arriveerde er een andere Arabische heer, ouder en gezaghebbend, die nogal onlogisch genoeg in Schotland op Gordonstoun was opgeleid. Een lange Tunesische man bleef heen en weer lopen om te telefoneren; hij leek druk bezig en nogal verlegen.

We hadden allemaal dezelfde informatie gekregen over het aantal mensen dat toegelaten zou worden, hoewel sommigen 15, sommigen 14 en sommigen 13 was verteld.

Ons aantal bleef enkele uren stabiel op 12. Rond 4.30 uur kwam er een auto aanrijden en daaruit sprong Varsha Gandikota-Nellutla van Progressive International. Ze was gekomen als plaatsvervanger voor Jeremy Corbyn en Jean-Luc Melenchon. Anderen van haar organisatie arriveerden beetje bij beetje. Toen 6 uur naderde, begon er een kleine stroom mensen aan te komen, velen met Palestijnse vlaggen en keffiyehs.

Het was echt serieus koud. Na vier uur waren mijn tenen van zeer pijnlijk naar gevoelloos gegaan, en mijn vingers reageerden niet meer. Zoals zo vaak werd de kou vanaf 5 uur ‘s ochtends steeds indringender. Melenchon en Corbyn waren om 5.30 uur gearriveerd om plaats te nemen in de rij. Melenchon was nog even volhardend als altijd, klaarwakker, blij iedereen te ontmoeten en iedereen die maar wilde luisteren een lezing te geven over economie en de inrichting van de samenleving. Aangezien mijn hersenen inmiddels bevroren waren, hoorde ik daar niet echt bij. Jeremy was ook typisch Jeremy, bezorgd dat hij niemands plaats in de rij zou innemen.

Toen aan de andere kant de voorbereidingen begonnen om het hek te openen, nam alles een onaangename wending. Degenen onder ons die er de hele nacht waren geweest, kenden onze volgorde van aankomst, maar we werden overspoeld door laatkomers die langs en om ons heen duwden om bij de poort te komen. Ik moest assertief zijn en proberen de rij te leiden. Activisten in de menigte daagden dit uit en stelden dat het criterium voor binnenkomst niet de tijd van aankomst zou moeten zijn, maar dat Palestijnen de plaatsen zouden moeten krijgen.

Het werd allemaal schrijnend. Een Palestijnse dame uit Zweden die net achter de 14e in de rij stond, werd diep bedroefd bij het idee dat ze niet zou worden toegelaten, en een paar Palestijnse heren die na 6 uur ‘s ochtends waren aangekomen, begonnen vastbesloten de rij voorbij te duwen. Ik hield een kleine tegenspeech en legde uit dat we hier allemaal waren om de Palestijnen te helpen, maar dat niemand van ons elkaars verhaal kende en dat de vraag welk nut iemands aanwezigheid zou hebben voor de Palestijnse zaak net zo belangrijk was als het tegemoet komen aan individuele gevoelens van de vreselijk benadeelden.

De schuchtere Tunesiër werd in de rij vervangen door de voormalige Tunesische president wiens plaats hij had ingenomen – een echt aangename en schuchtere man, maar de timing kwam de situatie niet ten goede. Uiteindelijk werden we in groepjes van vijf toegelaten en verwerkt. Een van de Nederlandse dames die als allereerste was aangekomen, stond haar plaats af aan een Palestijn. Ik vertrok met mijn pas, nummer 9, in de hand en keerde terug naar het hotel en dook meteen in een warm bad. De pijn van mijn tenen en vingers toen ze ontdooiden was echt onaangenaam.

Toen was het snel terug voor 9 uur ‘s ochtends en een hoop overdreven veiligheidsgedoe en het verwijderen van doodenge portemonnees en pennen. Daarna werden we begeleid naar de publieke tribune.

Het Vredespaleis is een bouwwerk van Andrew Carnegie, de buitengewoon moreel complexe Fifer, een wrede en ongelooflijk succesvolle kapitalistische monopolist die ook een einde wilde maken aan alle oorlog en het leven van de armen overal wilde verbeteren. Het sprookjesachtige uiterlijk, met de dwaasheid van een toren op een toren, maskeert het stalen geraamte en de betonnen constructie, en binnenin zou het elke grote City Chambers in Schotland kunnen zijn, met majolica tegels en solide Armitage Shanks in de toiletten. Bijzonder is dat het gebouw nog steeds eigendom is van en beheerd wordt door de Carnegie-stichting.

Voor een gebouw dat werd gebouwd als een wereldrechtbank, lijkt het vreemd genoeg geen rechtszaal te bevatten. De Grote Zaal is gewoon een grote lege hal die een zijvleugel van het gebouw in beslag neemt. Een relatief modern, eenvoudig en licht gebogen podium is over de lengte van de zaal geplaatst en bevat een lange tafel en zeventien stoelen voor de rechters, maar deze structuur zag er tijdelijk uit, alsof het kan werd weggehaald en het gebouw voor bruiloften kon worden gebruikt. De partijen in de zaak zaten op eenvoudige stapelstoelen die in het midden van de zaal beneden het podium waren opgesteld, en leken weer meer op een bruiloft dan op een rechtbank. Boven de rechters stak een machtig glas-in-loodraam uit, van opzichtige kleuren en nogal dubieuze kwaliteit.

Ik heb geschreven over mijn vertrouwen in het Internationaal Gerechtshof, in zijn geschiedenis van onpartijdige rechtspraak en in zijn systeem van verkiezing door de Algemene Vergadering van de VN. Het ICJ is nogal onterecht besmeurd door de reputatie van zijn veel jongere zusje, het Internationaal Strafhof. Het ICC wordt terecht bespot als een westers instrument, maar dat geldt echt niet voor het ICJ. Alleen al over Palestina heeft het geoordeeld dat de Israëlische “muur” op de Westelijke Jordaanoever illegaal is en dat Israël geen recht heeft op zelfverdediging in het gebied waarvan het de bezettingsmacht is. Ze oordeelde dat het Verenigd Koninkrijk de Chagoseilanden moet dekoloniseren, een zaak die mij na aan het hart ligt.

Er was alle reden voor degenen onder ons die tegen de genocide waren om hoopvol naar Den Haag te reizen.

Naast de normale vijftien rechters van het hof had elk van de partijen in het geschil – Zuid-Afrika en Israël – gebruik gemaakt van hun recht om een extra rechter aan te wijzen. Nadat de rechters zich bij de rechtbank hadden aangemeld, begon het proces met deze twee rechters die een eed van onpartijdigheid aflegden, waarmee we de eerste Israëlische leugen van de zaak kregen nog voordat deze begonnen was.

De benoeming van Aharon Barak als Israëlische rechter in het Internationaal Gerechtshof is buitengewoon, gezien het feit dat hij als voorzitter van het Israëlische Hooggerechtshof weigerde om de uitspraak van het ICJ over de illegaliteit van de muur uit te voeren, met de verklaring dat hij de feiten van de zaak beter kende dan het ICJ.

Barak heeft een extreem lange geschiedenis van het accepteren van alle vormen van onderdrukking van Palestijnen door de Israëlische defensiemacht als legaal voor de “nationale veiligheid”, en in het bijzonder heeft hij herhaaldelijk geweigerd een uitspraak te doen tegen het langdurige Israëlische programma om Palestijnse huizen te slopen als collectieve straf. Dat vertaalt zich nu rechtstreeks in de vernietiging van de civiele infrastructuur in Gaza.

Barak wordt in Israël gezien als een “liberaal” in de constitutionele strijd tussen de rechterlijke macht en de uitvoerende macht. Maar dat gaat over het vermogen van Netanyahu’s corruptie om ongestraft door te gaan, niet over Palestijnse rechten. Door zijn ogenschijnlijke tegenstander Barak te benoemen voor het ICJ, heeft Netanyahu een typische sluwheid tentoongespreid. Als Barak tegen Israël oordeelt, kan Netanyahu beweren dat zijn binnenlandse tegenstanders verraders zijn van de nationale veiligheid. Als Barak in het voordeel van Israël beslist, kan Netanyahu beweren dat Israëlische liberalen de vernietiging van Gaza steunen.

Ik verwacht dat we die laatste bewering zullen zien.

Ik zat op de publieke tribune en heb tijdens de zitting veel tijd besteed aan het kijken naar de zeventien rechters. Er is veel geschreven over welke kant ze op zullen springen. Er wordt te gemakkelijk aangenomen dat ze beïnvloed zullen worden door hun eigen regering. Dat verschilt van rechter tot rechter.

De voorzitter van de rechtbank, Joan Donoghue, is een Clinton-huurling van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken die nog nooit in haar leven een origineel idee heeft gevormd, en het zou me verbazen als ze daar nu mee zou beginnen. Ik verwachtte half dat haar touwtjes zichtbaar zouden zijn, tevoorschijn komend uit gaten in het prachtige houten plafond met diepe reliëfpanelen van de zaal. Maar voor de anderen is het meer een raadsel.

Geen enkele nationale elite is fanatieker anti-Palestijns geweest dan die van Duitsland In plaats van gevoelens van geërfde schuld te kanaliseren in verzet tegen genocide in het algemeen, lijken ze te hebben geconcludeerd dat ze alternatieve genociden moeten promoten om het goed te maken. Bovendien heeft de Duitse rechter in het ICJ, Nolte, geen liberale reputatie. Maar vrienden in München hebben me verteld dat Nolte een bijzondere interesse heeft in het recht van gewapende conflicten en een vurig voorstander is van intellectuele nauwkeurigheid. Zij verwachten dat zijn professionele zelfrespect de doorslag zal geven, en dat wijst maar één kant op met betrekking tot wat het Israëlische defensieleger de burgerbevolking in Gaza zo schaamteloos heeft aangedaan.

Aan de andere kant zit er een Oegandese rechter in het ICJ van wie je zou denken dat hij op één lijn zou staan met Zuid-Afrika. Maar Oeganda heeft zich, om redenen die ik eerlijk gezegd niet begrijp, aangesloten bij de Verenigde Staten en Israël in hun verzet tegen het lidmaatschap van Palestina van het Internationaal Strafhof, op grond van het feit dat Palestina geen echte staat is. Evenzo zou je verwachten dat India Zuid-Afrika steunt als belangrijk lid van BRICS. Maar India heeft ook een hindoe-nationalistische regering die geneigd is tot afschuwelijke islamofobie. Ik heb geen bewijs gevonden voor de staat van dienst van rechter Bhandari op het gebied van intercommunale kwesties.

Maar er is mij gesuggereerd dat in deze zaak die nu voor het Wereldgerechtshof ligt, de Algemene Vergadering van de VN zichzelf in de voet heeft geschoten door een bepaalde Britse rechter te vervangen door een Indiase, een verkiezing die destijds werd gezien als een overwinning van de VN voor de ontwikkelingslanden. Mijn punt is dat deze kwesties zeer ingewikkeld zijn en dat veel van de analyses die ik heb gezien, ook van enkele dierbare collega’s, simplistisch kletspraat zijn.

Niet alleen is de Grote Zaal van Justitie niet ingericht als rechtszaal, voor een Wereldgerechtshof is de publieke tribune minuscuul. De tribune loopt langs één kant van de zaal en is hoog genoeg om je te doden als je over de balkonrand zou vallen. Bovendien zijn de theaterstoelen honderd jaar oud en bijna ingestort. Je kont is acht centimeter van de grond en de stoelen kantelen nu zodat je dijen vier centimeter van de grond zijn en de hele constructie gooit je naar voren en over de rand. In plaats van de stoelen te repareren, heeft de Carnegie-stichting een sterke kabel van muur tot muur boven de balkonreling bevestigd, die in feite fungeert als een tweede reling die zes centimeter meer bescherming biedt.

Met een derde van de publieke tribune afgeschermd om de audiovisuele projectie en webcasting faciliteit te huisvesten, waren er slechts 24 beschikbare zitplaatsen op de publieke tribune. Wij hadden er 14 uit de rij en de rest was voor vertegenwoordigers van belangrijke NGO’s en VN-organisaties, zoals Human Rights Watch en de Wereldgezondheidsorganisatie. Zij mochten pennen meenemen, omdat ze blijkbaar respectabel genoeg werden geacht om er niemand mee te doden. Het kan zijn dat ik ooit een pen van een van hen zou heb gekregen, puur en alleen om hen daarbij te helpen. Of misschien ook niet – het is tegenwoordig erg moeilijk om te weten wat terrorisme is.

Zuid-Afrika opende met verklaringen van hun ambassadeur en hun minister van Justitie Ronald Lamola, en ze openden met een knal. Ik had verwacht dat Zuid-Afrika zou beginnen met wat zachte zeep over hoezeer ze Hamas hadden veroordeeld en met Israël hadden meegeleefd over 7 oktober, maar nee. Binnen de eerste dertig seconden had Zuid-Afrika zowel het woord “Nakba” als de uitdrukking “apartheidsstaat” naar Israël gelanceerd. We moesten ons vasthouden aan onze zakkende stoelen. Dit zou nog wat worden.

Minister van Justitie Lamola kwam met de eerste gedenkwaardige zin van de zaak. De Palestijnen hadden geleden onder “75 jaar apartheid, 56 jaar bezetting, 13 jaar blokkade”. Het was erg goed gedaan. Voordat de zaak aan het juridische team werd overgedragen, waren de “agenten” van de Zuid-Afrikaanse staat, in termen van het statuut van het Hof, het argument aan het inkaderen. Dit onrecht, en de geschiedenis zelf, begon niet op 7 oktober.

Er was nog een tweede belangrijk punt. Zuid-Afrika benadrukte dat voor inwilliging van het verzoek om “voorlopige maatregelen” in dit stadium niet bewezen hoefde te worden dat Israël genocide pleegde. Er moest alleen worden aangetoond dat acties van Israël op het eerste gezicht als genocide konden worden beschouwd in de zin van de Genocideconventie.

Het juridische team begon met Dr. Adila Hassim. Zij schetste dat Israël in strijd handelde met de Genocide Conventie Artikel II a), b), c) en d).

Wat betreft a), het doden van Palestijnen, schetste ze de simpele feiten zonder opsmuk. 23.200 Palestijnen werden gedood, 70% van hen vrouwen en kinderen. Meer dan 7.000 worden vermist, vermoedelijk dood onder het puin. Meer dan 200 keer had Israël bommen van 2000 pond laten vallen in de woonwijken in het zuiden van Gaza, waar de Palestijnen het bevel hadden gekregen om naar toe te gaan.

60.000 mensen waren ernstig gewond. 355.000 huizen waren beschadigd of verwoest. Wat kon worden waargenomen was een substantieel gedragspatroon dat wees op een genocidale intentie.

Dr. Hassim was opmerkelijk kalm en gematigd in haar woorden en toespraak. Maar af en toe trilde haar stem een beetje van emotie toen ze de gruweldaden, vooral tegen kinderen, in detail beschreef. De rechters, die over het algemeen zenuwachtig waren (waarover later meer), keken op en letten beter op.

De volgende advocaat, Tembeka Ngcukaitobi (alleen Zuid-Afrika kwam vandaag aan het woord), ging in op de kwestie van genocidale opzet. Hij had misschien wel de makkelijkste taak, omdat hij talloze voorbeelden kon geven van hoge Israëlische ministers, hoge functionarissen en militaire officieren die naar Palestijnen verwezen als “beesten” en opriepen tot hun volledige vernietiging en die van Gaza zelf, waarbij ze benadrukten dat er geen onschuldige Palestijnse burgers zouden zijn.

Wat Ngcukaitobi vooral goed deed, was het benadrukken van de effectieve overdracht van deze genocidale ideeën van hoge regeringsfunctionarissen naar de troepen ter plaatse, die dezelfde zinnen en genocidale ideeën aanhaalden toen ze filmden hoe ze wreedheden begingen en rechtvaardigden. Hij benadrukt dat de Israëlische regering haar verplichting om het aanzetten tot genocide in zowel de ambtelijke als de volkscultuur te voorkomen en daartegen op te treden, had genegeerd.

Hij concentreerde zich in het bijzonder op Netanyahu’s beroep op het noodlot van Amalek en het aantoonbare effect van die uitspraak op de meningen en acties van Israëlische soldaten. Israëlische ministers, zei hij, kunnen nu de genocidale intentie van hun duidelijke woorden niet meer ontkennen. Als ze het niet meenden, hadden ze het niet moeten zeggen.

De eerbiedwaardige en eminente professor John Dugard, een opvallende verschijning in zijn heldere scharlakenrode toga, ging vervolgens in op vragen over de jurisdictie van het hof en over de status van Zuid-Afrika om de zaak aan te spannen – het is waarschijnlijk dat Israël zwaar zal leunen op technische argumenten om te proberen de rechters een ontsnappingsroute te geven. Dugard wees op de verplichtingen van alle staten die partij zijn onder de Genocide Conventie om op te treden om genocide te voorkomen, en op de uitspraak van het hof.

Dugard citeerde artikel VIII van de Genocide Conventie en las paragraaf 431 van de uitspraak van het hof in Bosnië vs. Servië in zijn geheel voor:

“Dit betekent uiteraard niet dat de verplichting om genocide te voorkomen pas ontstaat wanneer het plegen van genocide begint; dat zou absurd zijn, aangezien de hele bedoeling van de verplichting is om te voorkomen, of te proberen te voorkomen, dat de daad plaatsvindt. In feite ontstaat de verplichting van een staat om te voorkomen, en de overeenkomstige plicht om te handelen, op het moment dat de staat verneemt, of normaliter had moeten vernemen, dat er een ernstig risico bestaat dat er genocide zal worden gepleegd. Vanaf dat moment, als de staat beschikt over middelen die een afschrikkend effect kunnen hebben op diegenen die verdacht worden van het voorbereiden van genocide, of die er redelijkerwijs van verdacht worden specifieke bedoelingen te koesteren (dolus specialis), is het de plicht van die middelen gebruik te maken als de omstandigheden dat toelaten.”

Ik moet bekennen dat ik zeer verheugd was. Het betoog van Dugard was precies hetzelfde en citeerde precies dezelfde passages en paragrafen als mijn artikel van 7 december waarin ik uitlegde waarom het Genocideverdrag moet worden ingeroepen.

De rechters genoten vooral van Dugard’s punten, ze ritselden enthousiast door documenten en onderstreepten dingen. Omgaan met duizenden dode kinderen was een beetje moeilijk voor ze, maar geef ze een mooi juridisch punt en ze waren in hun element.

Vervolgens was professor Max du Plessis aan de beurt, die met zijn ongecompliceerde manier van spreken een nieuwe energie in het proces bracht. Hij zei dat de Palestijnen het hof vroegen om hun meest elementaire recht te beschermen – ze hadden het recht om te bestaan.

De Palestijnen hebben 50 jaar geleden onder onderdrukking en Israël beschouwt zichzelf al tientallen jaren als boven en buiten het bereik van de wet en negeert zowel de uitspraken van het Internationaal Gerechtshof als de resoluties van de Veiligheidsraad. Die context is belangrijk. Palestijnse individuen hebben bestaansrechten die beschermd worden als leden van een groep in de zin van de Genocide Conventie.

De zaak van Zuid-Afrika was gebaseerd op respect voor het internationaal recht en was gebaseerd op de wet en op feiten. Zuid-Afrika had besloten om de rechtbank geen video’s en foto’s van gruweldaden te laten zien, waarvan er vele duizenden waren. Hun zaak ging over recht en feiten, ze hoefden geen schok en emotie te introduceren en de rechtbank in een theater te veranderen.

Dit was een slimme zet van Du Plessis. De hoorzittingen waren oorspronkelijk gepland voor twee uur per partij. De Zuid-Afrikanen kregen pas heel laat te horen dat dit werd verlengd tot drie uur omdat de Israëli’s erop stonden hun gruweldaadvideo van 7 oktober te laten zien. Maar in feite weerspiegelen de richtlijnen van de rechtbank een langdurige weerstand tegen dit soort materiaal dat “spaarzaam” moet worden gebruikt. Als er 23.000 mensen dood zijn, voegt het geen intellectuele kracht toe om de lichamen te laten zien, en hetzelfde geldt voor de 1.000 doden van 7 oktober.

Du Plessis concludeerde dat de vernietiging van de infrastructuur in Palestina die menselijk leven ondersteunt, de verplaatsing van 85% van de inwoners naar steeds kleinere gebieden waar ze nog steeds gebombardeerd worden – allemaal duidelijke voorbeelden waren van genocidale bedoelingen.

Maar het hoogtepunt van de hele ochtend was ongetwijfeld de verbazingwekkende presentatie van de Ierse KC Blinne Ni Ghràlaigh. Het was haar taak om aan te tonen dat als het Hof geen “voorlopige maatregelen” zou bevelen, er onherstelbare schade zou worden aangericht.

Soms moet een schrijver zijn nederlaag toegeven. Ik kan u niet voldoende de indruk geven die ze in die rechtszaal maakte. Net als de rest van het team vermeed ze gruwelporno en zette ze de simpele feiten helder maar elegant uiteen. Ze paste de truc toe die door het hele Zuid-Afrikaanse team werd gebruikt, namelijk om zelf geen emotionele taal te gebruiken, maar om uitvoerig diep emotionele taal van hoge VN-functionarissen te citeren. Haar overzicht van de dagelijkse sterfgevallen per soort was vernietigend.

Ik dring er bij u op aan om naar haar te luisteren. “Elke dag worden er bij meer dan tien Palestijnen één of meer ledematen geamputeerd, velen zonder verdoving …”

presentatie van de Ierse juriste KC Blinne Ni Ghràlaigh

Ik zou nu meer moeten schrijven over de rechtbank. De Zuid-Afrikaanse delegatie zat naast hun advocaten aan de rechterkant van de rechtbank, de Israëlische delegatie aan de linkerkant, elk met ongeveer 40 mensen. De Zuid-Afrikanen waren kleurrijk met sjaals van de Zuid-Afrikaanse vlag en keffiyehs over hun schouders gedrapeerd. Er was een mix van Zuid-Afrikanen en Palestijnen, met de prominente plaatsvervangend minister van Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit, Amaar Hijazi, en dat deed me deugd.

De Zuid-Afrikaanse delegatie was opgewekt en solidair, met veel inclusieve lichaamstaal en vergelijkende animatie. De Israëlische delegatie was het tegenovergestelde van geanimeerd. Ze kwam streng en minachtend over – het leek alsof de leden allemaal de opdracht hadden om een beetje met werk bezig te zijn en niet echt te merken dat er iets gaande was. Ze waren over het algemeen jeugdig en ik denk dat zelfverzekerd een goede omschrijving is. Toen Blinne aan het woord was, leken ze er vooral op gebrand om ervoor te zorgen dat iedereen kon zien dat ze niet luisterden.

Aan de lichaamstaal te zien zou je niet denken dat Israël beschuldigd wordt. In feite waren de enige mensen in de rechtszaal met een bijzonder onbetrouwbare en schuldige houding de rechters. Ze zagen er absoluut uit alsof ze er niet wilden zijn. Ze leken zich erg ongemakkelijk te voelen, friemelden en rommelden veel met papieren en keken zelden rechtstreeks naar de advocaten die aan het woord waren.

Het kwam bij me op dat de mensen die eigenlijk helemaal niet in het Hof wilden zijn, de rechters waren, omdat het in feite de rechters en het Hof zelf zijn die terechtstaan. Het feit van genocide is onweerlegbaar en is duidelijk uiteengezet. Maar verschillende rechters zijn wanhopig op zoek naar een manier om de VS en Israël een plezier te doen en om niet in te gaan tegen het huidige zionistische verhaal, dat nodig is om je voeten comfortabel onder de tafel van de elite te houden.

Wat telt er meer voor hen, persoonlijk comfort, de aansporingen van de NAVO, toekomstige rijke sinecures? Zijn ze bereid om elke notie van internationaal recht daarvoor opzij te schuiven?

Dat is de echte vraag voor het Hof. Het Internationaal Gerechtshof staat terecht.

Tijdens Blinne’s toespraak kreeg de president van het hof plotseling een intense belangstelling voor haar opzienbarend rode iPad, de kleur van een bijzonder felle nagellak. Dit kwam meerdere keren naar voren tijdens de hoorzitting, en ik kon deze iPad-vertoningen nooit in verband brengen met wat er zojuist was besproken – het was bijvoorbeeld niet zo dat er zojuist zaken of documenten waren aangehaald om op te zoeken. [ Voor degeen die dit ontgaat: Craig doelt op berichten die mogelijk verschenen op haar ipad -Red.]

De laatste spreker voor het Zuid-Afrikaanse juridische team was Vaughn Lowe, en hij had de delicate taak om de verdediging van Israël te weerleggen, die ze geheim hebben gehouden voor de rechtbank tot het moment dat ze werd gevoerd. Argumenten weerleggen die je nog niet hebt gezien is een lastige opgave, en voor mij was dit de juridische krachttoer van de hele ochtend. Het optreden van Vaughn Lowe was uitmuntend.

Hij begon met te beweren dat Zuid-Afrika wel degelijk bevoegd was om de zaak aan te spannen, waarbij hij Durand’s punten herhaalde over de plicht van staten om op te treden om genocide te voorkomen onder de Genocide Convention. Hij zei dat er een dispuut was in de termen van de Conventie, over de vraag of er al dan niet genocide plaatsvond. Zuid-Afrika heeft dit dispuut neergelegd in een reeks verbale diplomatieke nota’s die naar de Israëlische regering zijn gestuurd en waarop geen bevredigend antwoord is gekomen.

Lowe zei dat erkend werd dat een reeks individuele incidenten door het Internationaal Strafhof onderzocht werden als oorlogsmisdaden, maar dat het bestaan van andere misdaden niet uitsloot dat ze deel uitmaakten van een ruimere genocide. Genocide is een misdaad die door zijn aard gepaard gaat met andere oorlogsmisdaden die worden gepleegd ter bevordering van de genocide.

Tot slot zei Lowe dat genocide nooit gerechtvaardigd is. Het is absoluut, een misdaad op zich. Hoe verschrikkelijk de gruweldaden van Hamas tegen Israël of Israëlische burgers ook zijn, een genocidale reactie is niet gepast en kan dat ook nooit zijn.

Vaughn Lowe verklaarde dat Zuid-Afrika vroeg om actie tegen Israël en niet tegen Hamas, simpelweg omdat Hamas geen staat was en dus niet onder de jurisdictie van het hof viel. Maar het feit dat het hof niet tegen Hamas kan optreden, mag het hof er niet van weerhouden tegen Israël op te treden om het huidige dringende gevaar van genocide te voorkomen. Het hof mag zich ook niet laten beïnvloeden door Israëlische toezeggingen van vrijwillige terughoudendheid. Het feit dat Israël geen enkele overtreding erkende in zijn acties om Gaza “tot stof te vermalen”, toonde aan dat Israël niet kon worden vertrouwd op enige verzekering om zijn gedrag aan te passen, omdat het geloofde dat het niets verkeerd had gedaan.

Aan het eind van de zitting herhaalde de Zuid-Afrikaanse ambassadeur de voorlopige maatregelen die Zuid-Afrika nu door de rechtbank wil laten opleggen. Deze zijn:

(1) De Staat Israël schort onmiddellijk zijn militaire operaties in en tegen Gaza op.

(2) De Staat Israël zorgt ervoor dat alle militaire of ongeregelde gewapende eenheden die door hem worden geleid, gesteund of beïnvloed, alsmede alle organisaties en personen die onder zijn controle, leiding of invloed staan, geen stappen ondernemen ter bevordering van de in punt (1) bedoelde militaire operaties.

(3) De Republiek Zuid-Afrika en de Staat Israël nemen, overeenkomstig hun verplichtingen krachtens het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide, met betrekking tot het Palestijnse volk, alle redelijke maatregelen die binnen hun macht liggen om genocide te voorkomen.

(4. De staat Israël dient, overeenkomstig zijn verplichtingen uit hoofde van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, met betrekking tot het Palestijnse volk als groep die bescherming geniet op grond van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide, af te zien van alle handelingen die onder de werkingssfeer van artikel II van het Verdrag vallen, in het bijzonder

 (a) het doden van leden van de groep

 (b) het veroorzaken van ernstige lichamelijke of geestelijke schade aan leden van de groep

 (c) het opzettelijk veroorzaken van levensomstandigheden voor de groep, die berekend zijn om de gehele of gedeeltelijke fysieke vernietiging ervan teweeg te brengen; en

 (d) het opleggen van maatregelen om geboorten binnen de groep te voorkomen.

(5.) De staat Israël onthoudt zich, ingevolge punt 4 sub c, met betrekking tot Palestijnen, van en neemt alle maatregelen die in zijn macht liggen, met inbegrip van het intrekken van relevante orders, beperkingen en/of verboden, ter voorkoming van

 (a) verdrijving en gedwongen verplaatsing uit hun huizen;

 (b) het onthouden van

  (i) toegang tot voldoende voedsel en water;

  (ii) toegang tot humanitaire hulp, waaronder toegang tot adequate brandstof, onderdak, kleding, hygiëne en sanitaire voorzieningen

  (iii) medische benodigdheden en bijstand; en

 (c) de vernietiging van het Palestijnse leven in Gaza.

(6) De Staat Israël zorgt er ten aanzien van de Palestijnen voor dat zijn strijdkrachten, alsmede alle ongeregelde gewapende eenheden of personen die door Israël worden geleid, gesteund of anderszins beïnvloed en alle organisaties en personen die onder zijn controle, leiding of invloed staan, zich onthouden van de in (4) en (5) hierboven beschreven handelingen, of zich schuldig maken aan het rechtstreeks en publiekelijk aanzetten tot het plegen van genocide, aan samenzwering tot het plegen van genocide, aan poging tot het plegen van genocide, of aan medeplichtigheid aan genocide, en voor zover zij zich hieraan schuldig maken, dat er stappen worden ondernomen om hen te bestraffen overeenkomstig de artikelen I, II, III en IV van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide.

(7. De Staat Israël neemt doeltreffende maatregelen om de vernietiging te voorkomen en de bescherming te verzekeren van bewijsmateriaal dat verband houdt met beschuldigingen van daden die vallen binnen de werkingssfeer van artikel II van het Verdrag inzake de voorkoming en bestraffing van genocide; daartoe zal de Staat Israël niet optreden om onderzoeksmissies, internationale mandaten en andere instanties de toegang tot Gaza te ontzeggen of anderszins te beperken, teneinde te helpen bij het verzekeren van de bescherming en bewaring van genoemd bewijsmateriaal.

(8) De Staat Israël dient binnen een week na de datum van dit Bevel bij het Hof een verslag in over alle maatregelen die zijn genomen ter uitvoering van dit Bevel, en vervolgens met de regelmatige tussenpozen die het Hof zal bevelen, totdat het Hof een eindbeslissing in deze zaak heeft gegeven.

(9) De Staat Israël onthoudt zich van enige actie en zorgt ervoor dat geen actie wordt ondernomen die het geschil voor het Hof kan verergeren of uitbreiden of de oplossing ervan kan bemoeilijken.

Daarmee hebben we het betoog afgesloten. Vervolgens (op dag 2) komt Israël met zijn repliek.