Bron: Eva Bartlet, MintpressNews, 5 augustus 2019

Eva Bartlet

Jarenlang hebben internationale kranten beweerd dat de Syrische regering, het leger en zijn bondgenoten zich schuldig hebben gemaakt aan verschillende wreedheden. Maar naarmate de tijd is verstreken, is aangetoond dat veel van de daden die de regering en haar bondgenoten worden verweten, ofwel vervalst, geënsceneerd zijn (zoals in het geval van aantijgingen van chemische aanvallen in Oost-Ghouta), of feitelijk zijn gepleegd door de talloze terroristische groeperingen die actief zijn in het land.

Van hun kant heeft het Syrische leiderschap vanaf het begin volgehouden dat de demonstraties in hun land vanaf 2011 niet vreedzaam waren. Media in het Westen en de Golf hebben het leiderschap van Syrië belasterd, met verhaal na verhaal van door de overheid opgelegd geweld, terwijl het geweld van de snelgroeiende gewapende groepen die Syrië binnenstromen, wordt genegeerd of witgewassen.

Al in 2011 gooiden gewapende groepen burgers van daken en pleegden onthoofdingen, ontvoeringen en bloedbaden. Alleen al in 2011 werden meerdere massamoorden op burgers en veiligheidstroepen gepleegd door wat de media ‘ongewapende demonstranten’ noemden en later door het [zogenaamde] ‘Vrije Syrische leger’. Dit was hetzelfde jaar dat velen in de media erop stonden dat een ‘vreedzame revolutie’ plaats vond.

Sinds die tijd hebben diezelfde gewapende groepen, evenals de vele iteraties die ze hebben voortgebracht, uitgehongerd, vermoord, gevangengezet, vermoord, verminkt en zelfs de organen van Syrische burgers geoogst, en daarnaast Syrische en geallieerde soldaten en journalisten vermoord en veel vernietigd van de infrastructuur van het land.

Om een ​​stem te geven aan de vaak genegeerde ‘andere kant’ – die Syriërs die al sinds 2011 bezig zijn hun land te verdedigen – interviewde Eva Bartlett het hoofd van de politieke administratie van het Syrische Arabische leger, generaal Hassan Hassan. De planken van generaal Hassan en het grote houten bureau zijn bedekt met stapels boeken, familiefoto’s en verschillende hommages aan het land dat hij bedient – de generaal heeft een Ph.D. in geopolitieke studies. Het volgende is een transcriptie van Bartlett’s interview met Hassan na de 74e verjaardag van de oprichting van het Syrische Arabische leger.

Eva Bartlett (EB) | Ik zou u eerst willen vragen wat uw mening is over hoe eerlijk de rapportage is geweest van Westerse- en Golfmedia over Syrië, vooral met betrekking tot hun keuze van lexicon – bijvoorbeeld met betrekking tot het Syrische leger, de Syrische regering, wat zij rebellen noemen – en de gebeurtenissen in Syrië in het algemeen.

Gerenaal Hassan (GH) | Media zijn een van de massavernietigingswapens geweest die in deze oorlog tegen Syrië zijn gebruikt. De bevooroordeelde media, in aanvulling op de fatfa’s van takfiri [Salafi] – vooral de fatwa’s – waren de wapens die het meest hebben bijgedragen aan de vernietiging die plaatsvond in Syrië, inclusief de vernietiging van mensen, vegetatie, beschaving, … alles.

President Bashar al-Assad benadrukte meer dan eens de noodzaak om de gebruikte retoriek tegen te gaan. Ik kan twee of meer uren uitwijden over de gebruikte terminologie. Ik zal me echter beperken tot enkele voorbeelden.

Het vrije [Syrische] leger [Free Syrian Army – FSA] is een van de gebruikte lexicons. Over welk “leger” en over welke “vrijheid” hebben ze het? Elk leger staat bekend om zijn discipline, hiërarchie, vechtstrategieën in zowel verdediging als aanval, en de oorzaak waar het voor vecht.

Het zogenaamde Vrije Syrische Leger heeft geen van deze eigenschappen, behalve de mogelijkheid om te doden. De media probeerden de term Assad’s Brigades of Assad’s Forces in omloop te brengen. Ons leger is het Syrische Arabische leger, dat in elk van zijn formaties soldaten van alle Syrische gouvernementen omvat, zonder uitzondering.

Ik zal je een voorbeeld geven. Bijna drie maanden geleden vielen de door Turkije gesteunde militanten een Syrische legerpositie ten noorden van Latakia aan. Twaalf soldaten werden hierdoor vermmoord. Elke soldaat komt uit een ander gouvernement. Dit is het Syrische Arabische leger.

Ze gebruikten de term ‘desertie’. Er is geen desertie in het Syrische Arabische leger; desertie vond niet echt plaats in het Syrische Arabische leger, maar er zijn enkele gevallen van soldaten die weglopen. De term “desertie” wordt gebruikt wanneer een brigade of een ploeg van een bepaald leger verlaat. Tot nu toe is het Syrische Arabische leger niet getuige geweest van wat zelfs binnen zijn kleinste eenheden een desertie kan worden genoemd.

Om het idee van tekortkoming te verspreiden, namen ze hun toevlucht tot onzinnige leugens. In 2012 zeiden ze dat generaal Mohammad al-Rifa’i, commandant van de vijfde ploeg, was overgelopen uit het leger. Deze leugen werd door de media verspreid. Maar de Syrische tv interviewde de generaal, die in 2001, 11 jaar eerder, met pensioen was gegaan.

Bendes stopten burger- of militaire voertuigen op snelwegen, hielden soldaten gegijzeld, filmden ze onder schot gezet om te verklaren dat ze waren overgelopen [uit het leger].

Ik zal een voorbeeld geven dat op internet beschikbaar is van hun leugens over de term het Vrije Syrische Leger. Iedereen kan de term Vrije Syrische Leger controleren via Google. We typen Abu Saqr al-Asadi – hier heb ik Abu Saqr al-Souri [de Syriër] getypt. We vinden nu [het resultaat] “oog in oog met de jager Abu Saqr al-Asadi die het hart van een soldaat at.” (Abu Saqr wordt ook geschreven als Abu Sakkar, volgens het BBC-artikel waarnaar generaal Hassan verwijst).

Dat was in 2013 toen hij werd gefilmd terwijl hij in de borst van de soldaat sneed en zijn hart opeet. Het is hier op Google van de BBC Arabische website. Dit is geen Syrische media-outlet. Het is een westerse outlet. Het is niet prettig om hem te zien kauwen op het hart van de soldaat.

Abu Saqr al-Asadi was een jager in de Al-Farouq Brigades, een gewapende rebellenorganisatie gevormd door het Vrije Syrische Leger. Toen hij stierf was hij lid van het Nusra-front. Hij was dus lid van het Vrije Syrische Leger, was vroeger bij de Farouq Brigades en trad vervolgens toe tot het Nusra-front.

Ik zou uren kunnen praten over de kwestie vanhet woordgebruik. Ze spraken bijvoorbeeld de zogenaamde gewapende oppositie. Hoe kon oppositie gewapend zijn?! Oppositie is een politieke term. Oppositie is een politieke partij die geen verkiezingen heeft gewonnen. Zo’n partij speelt de rol van oppositie in het parlement. Deze militante groepen willen het land, de mensen en alles regeren met gewapend geweld. Klinkt dit normaal? Nooit was er een term die ‘gewapende oppositie’ heette, behalve wanneer ze over deze terroristische bendes spraken.

EB | Dus in het artikel dat u zojuist heeft getoond, de Engelse versie, meldde de BBC het niet als een daad van bloedige moord. Ze probeerden Abu Saqr een menselijk gezicht te geven en vroegen hem wat hem dreef tot zo’n wanhopige daad?

GH | Dit is de mediaoorlog. Of ze zeggen dat hij gewelddadig is of ze zeggen dat hij een engel is; heeft hij niet aangetoond hoe hij een orgaan uitsneed en er een stuk van at? Wanneer de BBC een man die het hart van een dode soldaat at beschrijft als een vreedzame man, hoe zouden ze dan beesten beschrijven?

EB | Wat de gebeurtenissen in Syrië in 2011 betreft, noemden zowel de westerse als de Golfmedia het maandenlang een vreedzame ongewapende opstand, zelfs een jaar later. Heeft u een voorbeeld van aanvallen door wat het Westen in 2011 omschreef als ongewapende demonstranten tegen het Syrische leger, politie of veiligheidstroepen?

GH | In 2011 zeiden ze dat de reden achter de eerste vonk was dat het leger, of een andere veiligheidsservice, de nagels van sommige kinderen in Dara’a er uit trok. In de afgelopen acht jaar is duidelijk geworden dat alle gewapende groepen zijn uitgerust met videocamera’s en live streaming-apparaten. Kan een van hen ons een video bezorgen van een kind wiens nagels werden uitgetrokken? Waar zijn deze kinderen Waarom zouden de media die dergelijke leugens hebben vervaardigd, de uitgetrokken nagels niet hebben kunnen filmen?

Laten we teruggaan naar de vreedzame opstand. Op 10 april 2011, minder dan een maand na het begin van de zogenaamde opstand, werd een legerkonvooi dat soldaten terug naar hun huizen vervoerde onderschept op de snelweg van Tartous naar Banias. Negen mensen werden vermooord: twee officieren, vijf officieren en twee burgers. Ze schoten ook op de ambulances die de gewonden probeerden te bereiken.

Andere voorbeelden zijn het Nawa-bloedbad in Dara’a, het Jisr al-Shoghur-bloedbad en het Asi River-bloedbad – waar ze het dumpen van mensen in de rivier hebben ge-livestreamd. Al deze slachtingen werden vóór eind juni 2011 gepleegd.

Dat is de vreedzame [Arabische] lente waar de Westerse- en Golfmedia het over hadden.

Zijn deze voorbeelden voldoende, of moet ik meer citeren? Ik vind het belangrijk dat westerse lezers weten hoeveel leugens en hoeveel misleiding er is geweest, vooral door de media.

Ik zal je nog een klein voorbeeld geven.De BBC, Al-Jazeera en Frankrijk 24, etc. zonden vaak uit dat er een explosie plaatsvond in een bepaald gebied. Er was echter geen explosie. Maar 15 tot 30 minuten later zou een explosie plaatsvinden in hetzelfde gebied. Het was als een code voor de gewapende groepen om de explosie uit te voeren.

Ik zal u een uitgebreider voorbeeld geven. Toen het gebied van Ma`raba [in de buurt van al-Tal, een buitenwijk van Damascus] het doelwit was van de Israëlische vijand, waren camera’s gefocust op het doelgebied nog voordat de raketten raakten.

EB | Dus ze waren er klaar voor?

GH | De camera’s waren gericht op het gebied waar de raketten zouden worden geraakt. Op het moment dat de raketten het doelgebied raakten, begonnen leden van gewapende groepen “Allahu Akbar … Allahu Akbar” te juichen. Dit werd gedocumenteerd door hun camera’s; absoluut geen Syrische mediacamera’s. Tegelijkertijd vielen gewapende groepen in Oost-Ghouta Damascus aan vanaf zeven fronten.

Als een gewoon persoon – niet als een militair – kon ik zien dat het een scene was die door drie partijen werd uitgevoerd. Ten eerste, degene die de agressie uitvoerde, en dat is de zionistische entiteit [Israël].

Ten tweede, de media die waren toegewezen om de agressie uit te zenden voordat deze werd uitgevoerd. En ten derde, de gewapende groepen die Damascus aanvielen. Daarom zijn de cameraman en die militanten plaatsvervangende rekruten van de Israëlische vijand. Ik kan ze niet anders noemen dan het plaatsvervangende leger van Israël en de Verenigde Staten.

Volgens bekentenissen van Israëlische en Amerikaanse functionarissen, waaronder de vorige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, is ISIS gemaakt door Amerika. Later werd ISIS geclassificeerd als een terroristische organisatie.

De terroristen die door de VS zijn gecreeerd, zijn dus de rebellen van de vreedzame [Arabische] lente die later in de regio werd verspreid via de buitenlandse media.

Tot zover voorlopig de vertaling. 
Lees alvast verder (30 minuten, Engels) op MintpressNews, 
of kom hier later terug voor het vervolg