bron:  Mintpress, 22 juni 2018, Eva Bartlet ~~~ 

Eva Bartlet, tijdens haar bezoek aan Hadar, Zuidwest Syrie:

Een inwoner van Hadar staat voor zijn huis, dat door granaatscherven beschadigd is geraakt. Eva Bartlett | MintPress Nieuws

Het dorp Hadar, in zuid Syria, is aan een kant afgesloten door Israelische wachttorens en muren – en weerstaat dodelijke aanvallen van Syrische rebellen vanaf de andere drie kanten.

Gelegen in het noordelijke deel van Quneitra, met de torenhoge Jabal al-Sheikh (berg Hermon), die  op het dorp en de regio uitkijkt, is Hadar zowel een prachtig, alsook een gevaarlijk gebied in Syrie.

De ongeveer 10.000 weerbare dorpelingen van Hadar zijn geïsoleerd en worden voortdurend belaagd. Tot december 2017 was Hadar aan drie kanten omringd door terroristen en vele malen aangevallen.

Gelegen in een vallei, met een all-Qaeda-alliantie die tot december 2017 beit Jinn en andere dorpen in het oosten bezet hield, grenst Hadar ook aan de staakt-het-vuren zone van de bezette Syrische Golan, een gebied met nog meer al-Qaeda-terroristen. Vanuit hun posities binnen de United Disengagement Observer Force (UNDOF) zone van de bezette Syrische Golan, hebben terroristen in Jubata al-Khashab (ongeveer 6 kilometer direct ten zuiden van Hadar), Turunjah (ongeveer 5 kilometer ten zuiden van Hadar), en Ufaniyah (verder zuidelijker dan Jubata al-Khashab), mortieren, raketten en andere explosieven op Hadar afgeschoten, iets wat ook door de secretaris-generaal van de VN erkend werd.

In zijn rapport van 6 december 2017 merkte de secretaris-generaal op dat terroristische groeperingen die in het UNDOF-operatiegebied strijden, onder meer “de op de terreurlijst geplaatste  groeperingen betroffen van Jabhat Fath al-Sham  (voorheen het Nusra Front) en Jaysh Khalid Ibn al-Walid, die zich trouw verbinden aan de Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL). “

Hetzelfde rapport merkte op dat de aanslagen vanuit de drie dorpen op Hadar werden voorafgegaan door een “voertuig gedragen geïmproviseerd explosief”, waarbij negen mensen om het leven kwamen. In Hadar zou ik leren dat de autobom niet alleen gericht was op “een pro-Syrische controlepost van de strijdkrachten in Hadar”,  zoals het VN-rapport beschrijft, maar op weg was naar het hart van het dorp toen het werd beschoten door Hadar-verdedigers. Volgens Hadar inwoner Mahmoud Taweel explodeerde het voertuig op minder dan 100 meter van een school, om 9.00 uur ochtend.  Als het dorp niet op zijn hoede was geweest en gezinnen thuis waren gebleven, zou het aantal doden zeker hoger zijn geweest en veel kinderen omvatten.

De weg die leidt naar de plaats van de dodelijke zelfmoordautobom van november 2017. Een Israëlische observatiepost is zichtbaar bovenop de berg op de achtergrond. Eva Bartlett | MintPress Nieuws

Recenter, op 16 juni, meldden  de Syrische staatsmedia, SANA, dat terroristen in Jubata al Khashab, “opnieuw het vuur openden op een groot gebied met landbouwgronden in de buurt van het dorp Hadar,” en vele hectaren fruitboomgaarden ten zuiden van het dorp verbranden. SANA meldde verder dat brandweerlieden niet in staat waren om het gebied te bereiken om het vuur te blussen, dat de landbouwgrond te verwoeste en landeigenaren hun belangrijkste bron van inkomsten te ontnam.

De steun van de dorpelingen van Hadar voor hun leger en president is niet verrassend, aangezien zij door hen beschermd en ondersteund worden, tegen aanvallen van Al-Qaida en Israël, die de omgeving bezetten.

Volgens een rapport van de Syrische journalist Alaa Ebrahim was de laatste aanval op Hadar op 3 november 2017: “… een grondoffensief in drie verschillende richtingen, in een poging om de laatste kilometers te nemen die de regering nog steeds controleert langs de grens met Israël “Het Syrische leger, merkte Ebrahim op, controleert nog maar slechts vijf kilometer van het grensgebied met Israël en is beperkt in het aantal militaire eenheden dat het naar het gebied kan verplaatsen, krachtens de terugtrekkingsovereenkomst die werd gesloten na de oorlog van 1973 met Israël.

De heer Taweel legde uit dat mensen in zijn stad de berg Jabal al-Sheikh als een symbool van zegeningen beschouwen. Bovenop diezelfde berg houden Israëlische observatieposten toezicht op alle activiteiten. De bewoners van Hadar en Syrische soldaten geloven dat Israël de terroristische groeperingen coordineerde in hun aanvallen op het dorp. Gezien het feit dat de UNDOF-troepen zelf hebben gedocumenteerd dat Israëlische soldaten interactie hebben met terroristen in de bezette Syrische Golan, en gezien het feit dat Israël bij verschillende gelegenheden Syrië heeft aangevallen, is het meer dan redelijk om aan te nemen dat de Israëliërs al-Qaeda-terroristen helpen bij aanvallen op Hadar.

Het stilzwijgen van de reguliere media over Hadar, ondanks wat de dorpelingen hebben ondergaan en blijven ondergaan, zou verrassend zijn, als het niet al duidelijk was dat deze reguliere media dit soort nieuws doodzwijgt. Net zoals ze verhalen negeren van Syriërs die geen deel uitmaken van de terroristische facties, zo hebben ze ook de verhalen verzwegen van Syriërs die trotse aanhangers zijn van het Syrische leger en de democratisch gekozen  president en Syriërs wiens persoonlijke ervaringen, de externe beweringen van een ” burgeroorlog, ‘revolutie’ of ‘sectair conflict’ weerleggen.

“Onze boeren kunnen hun land niet bereiken”

Op 4 mei ging ik in gehuurde taxi en met een vertaler op weg naar Hadar, voor een ontmoeting met Mahmoud Taweel, een leraar Engels die me ook aan andere Hadar-bewoners zou voorstellen, om van hen te horen over de aanslagen die ze hebben doorstaan ​​en de bedreigingen die ze hebben uitgevochten, tezamen met het Syrische leger – grotendeels tot de stilte van de reguliere media.

Onderweg werd onze taxi vergezeld door een auto met vier Syrische soldaten, die ons begeleiden om ons de veiligste route naar Hadar te wijzen en ook om ons te beschermen indien terroristen in omliggende gebieden zouden aanvallen.

We reden kort langs een zwaar gefortificeerde VN-basis aan de kant van de weg en vervolgden over een andere weg dwars door open velden, met Jabal al-Sheikh in de verte, uiteindelijk afdalend langs een smalle weg die zich een weg baant door eindeloze fruitboomgaarden, tot we in Hadar aankwamen

Op het dorpsplein praatte ik met een vrouw en een man in een klein winkeltje totdat meneer Taweel arriveerde. Na een wandeling van vijf minuten bereikten we zijn stenen huis, omgeven door fruit en andere bomen en versierd met gele rozenstruiken.

Kijk | Hadar woont Mahmoud Taweel op leven dat wordt bedreigd door terrorisme

Ik vroeg Mahmoud Taweel te praten over het leven de afgelopen jaren in Hadar. Hij zei, over de terroristen ten zuiden van Hadar en die vroeger ten oosten van de stad:

Ze terroriseren ons, door beschietingen, mortieren. Het belangrijkste is dat ze ons beroven van de toegang tot onze vruchtbare boerderijen. Negentig procent van onze burgers is voor zijn levensonderhoud afhankelijk van landbouw. Maar onze boeren kunnen hun land niet bereiken. ‘

Ik was getroffen door de gelijkenis van de situatie van Palestijnse boeren en deze Hadar-dorpsbewoners. In het geval van Palestijnen zijn het Israëlische illegale kolonisten en soldaten die hen met geweld beletten toegang te krijgen tot hun land, zowel in gebieden op de Westelijke Jordaanoever van bezet Palestina alsook in de kleine en al te bekende Gazastrook.

Volgens de Hadar-inwoner, Mahmoud Taweel, mogen boeren hun land niet bewerken in de buurt van Israël’s ‘veiligheids’-omheining. Eva Bartlett | MintPress Nieuws

Na jarenlang samengewerkt te hebben met boeren in Gaza en ook op de Westelijke Jordaanoever, geconfronteerd met de gewelddadige Israëlische tactieken   van het schieten met scherpe munitie , om boeren van hun land te verdrijven. Deze intimidatie heeft tientallen boeren gedood en nog veel meer verminkt. De situatie in Hadar is niet veel anders, behalve dat al-Qaida en andere terroristen hier aanvallen, bombarderen, landbouwgrond verbranden en dorpsbewoners doden

Veel verminkte, vele martelaren

Volgens Mahmoud Taweel heeft Hadar een bevolking van ongeveer 10.000. Ik vroeg hem naar degenen die gewond en gedood waren door terroristische aanslagen. Hij antwoorde:

Te veel mensen werden gedood. Ten minste 130 martelaren en ongeveer 400 gewonden. Sommigen zijn hopeloos gewond: ze kunnen niet lopen, praten,  en ze hebben dagelijks een zeer intensieve gezondheidszorg nodig. “

Dus ik vroeg hem of er een ziekenhuis in de stad is om de nodige gezondheidszorg te bieden aan de gewonden:

Geen ziekenhuis in Hadar, slechts een kleine mobiele kliniek met onvoldoende uitrusting. Ambulances brachten gewond naar Damascus, altijd onder de dreiging van sluipschutters van terroristen aan beide kanten. “

Bovendien heeft Hadar periodes gehad zonder elektriciteit. ‘Drie maanden zonder stroom’ zei meneer Taweel. ‘En op het moment dat de overheid de stroomaanvoer herstelt, bombarderen en vernietigen de terroristen het … om ons in duisternis te laten leven.’

Meneer Taweel zei dat Hadar dorp twee middelbare scholen heeft, twee primaire scholen, twee kleuterscholen en een creche. We reden naar een van de scholen aan de noordelijke rand van Hadar, dichtbij de locatie waar op 3 november 2017 een zelfmoordauto ontplofte. Meneer Taweel wees naar een diepe sleur in de weg, nu opgevuld met grind, en zei dat daar de zelfmoordterrorist de explosieven had laten ontploffen. Een paar meter verderop zag ik de ruïnes van een winkeltje.

Ik zoomde in op de Israëlische legerbasis die op Hadar uitkeek en vroeg of zij dachten dat Israël die dag een rol speelde in de aanslagen.

Een van de twee Israëlische observatieposten met uitzicht op Hadar, Syrië. Eva Bartlett | MintPress Nieuws

“Natuurlijk”, antwoordde dhr. Taweel, “Het laatste gevecht, op 3 november, was gepland, gepland en ondersteund door Israël.”

In zijn rapport   van 5 november 2017 interviewde Alaa Ebrahim een ​​Syrische legerofficier die zei: “Militanten en Israël hebben deze aanval drie maanden lang voorbereid en hij werd binnen twee uur verijdeld”.

Tegen het midden van december heroverden  eenheden van het Syrische leger gebieden opnieuw naar het noordoosten van Hadar dat was bezet door al-Nusra. Tegen het einde van december, na militaire operaties door het Syrische leger en lokale verdedigers, werden terroristen geëvacueerd   van Beit Jinn (naar het oosten van Hadar), onderdeel van een deal om de vrede in dat gebied te herstellen. Tegen januari 2018 keerden families terug    die waren verdreven van Beit Jinn en de omliggende gebieden. Het herstel van de veiligheid van Beit Jinn en de omliggende gebieden betekende ook, belangrijker, één minder front van waaruit terroristen Hadar konden aanvallen. Terroristen blijven in gebieden ten zuiden van het dorp en zetten hun aanvallen voort.

Geconfronteerd met bezette grond

Toen de kronkelige weg een paar kilometer ten westen van Hadar afdaalde, verschenen de heuvels van Majdal Shams, in de bezette Syrische Golan. Tussen de heuvel waar ik me bevond, en Majdal Shams, sneed een Israëlische weg, versterkt door een hek, door twee Syrische gebieden en beveiligde het land dat Israël heeft gestolen en illegaal bezet.

De Syrische missie naar de VN-post luidt:

… De Golan was de thuisbasis van meer dan 140.000 Syriërs, van wie de meesten werden verdreven uit hun eigen land en in de status van intern ontheemden (IDP’s). Tot op de dag van vandaag, bijna 40 jaar later, zijn de Syrische inwoners van de Golan nog steeds niet in staat om terug te keren naar hun huizen, dorpen en steden. Nu zijn dat er meer dan 500.000 mensen. Sommigen bleven in de bezette Syrische Golan en wonen nog steeds in kleine dorpjes met ongeveer 20.000 inwoners.

De meeste van de Syrische steden, dorpen en steden in de Golan werden vernietigd door de Israëlische bezettingstroepen, die er vervolgens 40 illegale nederzettingen hebben gebouwd, ondanks alle internationale veroordelingen. Israël blijft niet alleen de Syrische Golan bezetten, maar ook de oude ruïnes en de geopolitieke atmosfeer vernietigen met als enig doel, de Golan van zijn Syrische volk en hun geschiedenis schoon te maken. “

De heuvel waar ik op stond, veel lager dan de omliggende heuvels, stond bekend als de Shouting-vallei, omdat schreeuwen door megafoons jarenlang het enige communicatiemiddel was tussen Syriërs uit Hadar en hun landgenoten in het door Israël bezette Majdal Shams.

Zoals de Israëlische weg, zwaar versterkt, dwars door Syrisch land aan beide zijden snijdt in de bezette Golanhoogten. Eva Bartlett | MintPress Nieuws

Een artikel uit februari 2014 in al-Akhbar door Firas Choufi meldt:

Na de oorlog van 1973 werden inwoners van het bevrijde Hadar en het bezette Majdal Shams verdeeeld  in ‘twee banken’, en sindsdien zouden ze elkaar ontmoeten, converseren en nieuws en bezorgdheden delen door te schreeuwen in megafoons, waardoor het gebied zijn naam kreeg.

… De dorpen Majdal Shams, Baqaatha, Masaada, Ain Qanya en al-Ghajar zijn in werkelijkheid de enige dorpen in de Golan die nog steeds worden bewoond door hun oorspronkelijke bewoners. In de oorlog van 1967  verdreef de Israëlische bezetting de inwoners van twee steden en meer dan 300 dorpen en boerderijen in de Golan, door  systematische bloedbaden, bombardementen, sloop van huizen en arrestaties, waarbij  dorpen volledig werden vernietigd en gebuldozerd

Tegenwoordig wonen er ongeveer 23.000 Syriërs op de Golanhoogvlakte die het Israëlische staatsburgerschap afwijzen. Ze wonen in een gebied, kleiner dan 7 procent van het totale gebied van de Golan-hoogvlakte, dat de primaire bron van water vormt van het bezette Tiberiasmeer (meer van Galilea).

Ondertussen leven 10.000 Joodse Israëlische kolonisten in 45 nederzettingen gebouwd bovenop de ruïnes van Syrische dorpen, waarvan de grootste de nederzetting van Katzrin, gebouwd op de ruïnes van de Syrische stad Qisrin. Onlangs heeft de Israëlische regering de nederzetting officieel tot een Israëlische stad verklaard. ‘

In de vallei rechts van mij, tussen Jabal al-Sheikh en de heuvel waar ik op stond, lag landbouwgrond van bewoners van bezette Majdal Shams. Mahmoud Taweel legde uit dat familieleden het land voor hen beheren, omdat de eigenaren niet kunnen oversteken uit de bezette Majdal Shams. Hij merkte ook op dat een vruchtbare landstrook van ongeveer tweehonderd meter van het hek niet bewerkt wordt; het is verboden. Maar aan de kant die Israël bezet houdt, strekken huizen en bewerkte landbouwgronden zich uit tot aan het hek.

Ik werd opnieuw herinnerd aan Gaza, waar boeren geen toegang hebben tot vruchtbaar land binnen een kilometer langs het hek met Israëlisch bezette Palestina. Dit land, de voormalige graanschuur van Gaza, is met geweld droog en verspild gemaakt. Israël heeft putten en stortbekkens systematisch vernietigd om ervoor te zorgen dat die dappere boeren die proberen hun land te bewerken, ongeacht de eenzijdig en illegaal opgelegde beperkingen van Israël, het bijna onmogelijk zullen vinden om tarwe en groenten te verbouwen. Aan de door Israël bezette kant van dat Gaza-hek is het land weelderig groen, geïrrigeerd met moderne apparatuur. Dezelfde Israëlische dubbele normen gelden rond de bezette Syrische Golan.

VN veroordeelt en werkt daarna samen

De Veiligheidsraad en de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben sinds lang Israëls vele schendingen van het internationale recht veroordeeld met betrekking tot zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten, inclusief Israëls “niet-naleving van resolutie 497 (1981) van de Veiligheidsraad …” Die resolutie omvatte de eis, dat Israël zijn “besluit om zijn wetten, jurisdictie en bestuur op te leggen in de bezette Syrische Golanhoogten” herroept.

De Algemene Vergadering van de VN verklaarde:

Het besluit van Israël van 14 december 1981 om zijn wetten, rechtsmacht en bestuur op te leggen aan de bezette Syrische Golanhoogten vormt een daad van agressie onder de bepalingen van artikel 39 van het Handvest van de Verenigde Naties en Resolutie 3314 van de Algemene Vergadering … Het besluit van Israël om zijn wetten, jurisdictie en administratie op de bezette Syrische Golan Heights is nietig en heeft geen rechtsgeldigheid en/of effect. “

De VN beschouwt Israël’s bezetting en annexatie van de Syrische Golanhoogte terecht als een “voortdurende bedreiging van de internationale vrede en veiligheid”.

Dat Israël in wezen een carte blanche heeft gekregen van de meeste westerse landen om illegaal verder Palestijns land te annexeren, Syrië en Libanon te bezetten, door te gaan met het vermoorden van Palestijnen en Syrië aan te vallen, is niet erg verrassend gezien de samenwerking tussen Israël en de VN in de bezette Syrische Golan, zelfs met de terroristen van Al-Qaida.


Een foto van de grens van Israël, Syrië langs de Golanhoogvlakte toont IDF-soldaten die in gesprek zijn met aan Al-Qaeda gelieerde Jabhat al-Nusra-strijders

Op 22 december 2014 meldde Al Akhbar:

Waarnemers van de United Disengagement Observer Force (UNDOF) bevestigden in een rapport samenwerking en coördinatie tussen het Israëlische leger en militante groepen in Syrië.

Het UNDOF-rapport zei dat waarnemers getuige waren geweest van verschillende ontmoetingen tussen rebellenleiders en Israëlische strijdkrachten tussen december 2013 en maart 2014, en getuige waren geweest  van het vervoer van honderden gewonde militanten naar Israëlische ziekenhuizen na confrontaties tussen de militanten en het Syrische leger in de buurt van de bezette Golan grens.”

Met betrekking tot de terroristische aanvallen van 3 november 2017 op Hadar en omliggende Syrische gebieden,  meldde een VN-Veiligheidsrapport:

Gewapende groepen lanceerden een aanval met zwaar machinegeweer, kleine wapens en indirect vuur vanuit het drielandengebied Jubbata al-Khashab, Turunjah en Ufaniyah in het grensgebied, tegen pro-regeringstroepen in de buurt van Hadar, dat grotendeels bewoond is door leden van de Druzen-gemeenschap.

… Voorafgaand aan de aanval meldden open bronnen dat een voertuig gedragen geïmproviseerd explosievenapparaat zich richtte op een checkpoint van pro-Syrische troepen  in Hadar, waarbij negen mensen om het leven kwamen. “

Twee Syrische rebellen rijden op een motorfiets naar een verlaten VN-basis aan de grensovergang bij Quneitra bij de door Israël bezette Golan Heights op 28 november 2016. Ariel Schalit | AP

Maar de rol van de VN met betrekking tot de samenwerking met en de steun van terroristen houdt niet op bij het rapporteren over deze feiten. De VN vergoelijkt ook de coördinatie tussen Israël en Al-Qaida en legt de schuld bij Syrië voor het verdedigen van zichzelf.

Zoals ik eerder schreef:

In een rapport van november 2014 vermeldde de secretaris-generaal de aanwezigheid van al-Nusra en andere terroristen in het staakt-het-vuren gebied die ‘wapens uit een vrachtwagen lossen’, evenals een ‘voertuig met een gemonteerd luchtafweergeschut’ en Israëlische ‘interacties ‘met’ gewapende bendes. ‘Niettemin veroordeelde hij de aanwezigheid van het Syrische leger krachtig, en bood geen alternatieve oplossing teneinde  het vuren op het Syrisch leger en burgers vanuit het door de UNDOF verlaten gebied te voorkomen.’

De Syrische Mandela

In april 2017 zei Syrië’s ambassadeur bij de VN Dr. Bashar al-Ja’afari, sprekend over de bezetting door Israël van Syrisch grondgebied, ook:

We moeten Israël oproepen om Sedqi al-Maqt, die we de Syrische Mandela noemen, te bevrijden en anderen die in Israëlische gevangenissen zijn omdat ze foto’s maakten die kunnen bewijzen dat Israël samenwerkt met het al-Nusra Front in de bezette Syrische Golan .”

Maqt is een Syrische vijftiger uit de bezette Syrische Golan, die 27 jaar gevangen zat in Israëlische gevangenissen vanwege zijn verzet tegen de Israëlische bezetting van Syrisch land. Hij werd in 2012 vrijgelaten. Later begon Maqt met het filmen van de “gezamenlijke samenwerking tussen,” zoals hij zei, Israëlische soldaten en al-Qaeda-terroristen nabij de Quneitra-oversteek. Hij werd in februari 2015 opnieuw gearresteerd door de Israëlische geheime politie.

Maqt meldde ook dat Israëlische troepen aan terroristen wapens en munitie leverden, en had het gevoel dat de oversteekplaats een operatiekamer en veilige schuilplaats was geworden voor terroristen die Syrië aanvielen, met de steun en kennis van de Israëli’s en de VN.

Sedqi al-Maqt werd gearresteerd door de Shin-Bet, wegens het blootleggen van samenwerking tussen Syrische rebellen en Israël.

In een van zijn rapporten merkte Maqt op dat “de terroristen met volledige vrijheid  bewegen”, van de gebieden die zij bezetten in de Syrische Golan tot gebieden waar VN- en Israëlische strijdkrachten aanwezig waren. Hij merkte op dat toen het Syrische leger hen beschoot, al-Qaeda en andere terroristen dekking zochten in gebieden waar de Israëlische en VN-troepen aanwezig waren.

Vóór zijn aanhouding in 2015 [maakte]  Maqt ook melding van de Israëlische veldhospitalen waar terroristen behandeld worden, en meldde dat inwoners van de bezette Syrische Golan dagelijks Israëlische ambulances zien die terroristen vervoeren, en dat Israëlische strijdkrachten met terroristen omgaan:

Het is niet mogelijk om deze terroristen naar dit veldhospitaal te brengen als er geen gemeenschappelijke operatiekamer en dagelijkse communicatie en coördinatie was … tussen Israëlische troepen en terroristencommandanten. ‘

Ironisch genoeg, toen Sedqi al-Maqt werd gearresteerd, beschuldigde Israël hem van “terroristische misdrijven”.

Dicht bij de bezette Majdal Shams, was de aanblik van de ontruimde VN-post, net links van mij en vóór de illegaal ingenomen Majdal Shams, een zichtbare herinnering dat Israël – terwijl meer dan 70 VN-resoluties zijn genocidale, land-stelende, oorlog-criminele gedrag tegen Palestijnen veroordeelden, inclusief aanvallen op Syrië en Libanon – zich blijft onttrekken aan elke rechtvaardigheid, en een farce maakt van de VN en de internationale wetgeving.

Hadar dorpelingen spreken met tranen in de ogen over het terrorisme waarmee zij te maken hebben gehad

Vlak voor het hoofdplein in Hadar ontmoette ik Atef Nakkour, zittend in zijn kleine winkel. Hij verwelkomde me en sprak over Hadars vastbeslotenheid:

U bent van harte welkom in Hadar, dit weerbarstige dorp dat van onschatbare waarde is geweest om zijn waardigheid en vrijheid en de waardigheid van het moederland te verdedigen. We klampen ons vast aan ons land, ongeacht wie het er mee eens of oneens is. ‘

Hij noemde ook minstens 130 martelaren uit het dorp, en sprak over Hadar’s dankbaarheid aan het Syrische leger:

Wij steunen van harte ons leger en ons leiderschap. “

Hadar’s voormalige mukthar (burgemeester), Jawdat al-Taweel, “Abu Abdu”, is een lange, charismatische man. Hij is nog steeds een populaire figuur in Hadar en heeft nu een kledingwinkel in de stad.

Hij gaf me een rondleiding temidden van de vernietiging door terroristische aanslagen. We stopten eerst bij een intern gestripte winkel met één etage, waar voorheen zuivel en andere voedselproducten verkocht werden. De winkel, gerund door een familie van vrouwen, werd in september 2017 gebombardeerd en alle inventaris en goederen vernietigd. De vrouwen hebben nu geen inkomen.

Kijk | Jawdat al-Taweel, de voormalige burgemeester van Hadar, toont schade aan huizen na het beschieten van terroristen

We gingen verder, Abu Abdu wees op littekens van de bombardementen, in muren en daken aan alle kanten. Vanuit een hoek schreeuwde Atef Nakkour naar Abu Abdu om me zijn eigen beschadigde huis te laten zien. We klommen op een dak en liepen naar de rand. De voormalige burgemeester wees op meer schade, de overblijfselen van beschietingen, en riep naar Nakkour, “Waar stond je toen het gebeurde?”

Nakkour, die op de straat onder ons stond, antwoordde dat hij op dezelfde plek had gestaan, dat er een granaat landde op een auto die vlakbij stond geparkeerd, waarbij granaatscherven naar de tweede etage explodeerden en zijn huis beschadigden. Het was grotendeels gerepareerd.

Lopend vanaf het plein naar een klein huis omringd door een stenen muur, struiken en bloemen, spraken we een oudere man en zijn vrouw over hun vermoorde zoon en familielid. Meneer Hassoun sprak langzaam, en terwijl hij aangaf dat hij zijn zoon Minhal Ahmed Hassoun verloren had, begonnen zowel hij als zijn vrouw naast hem te huilen. Door tranen begon hij:

Ja, we verloren jonge mannen, maar we vielen niemand aan en we waren niet van plan iemand te doden. Ze kwamen naar ons toe op ons land en wilden ons doden en vernederen, maar onze jeugd en onze heldhaftige mannen gaven de voorkeur aan het martelaarschap boven de vernedering. ‘

Mahmoud Taweel voegde eraan toe dat de dorpelingen samen met het Syrische leger tegen de terroristen vochten die Hadar aanvielen.

Mr. Hassoun ging verder:

zij [terroristen] kwamen in grote aantallen, en Israël ondersteunde hen met artillerie, maar onze mannen weigerden zich een meter uit hun loopgraven terug te trekken. Toen de held Minhal werd vermoord, stond zijn broer naast hem. Hij sloot Minhal’s ogen en zei tegen hem: ‘Je bloed is van onschatbare waarde, en ze zullen betalen voor wat ze deden.’

Minhal studeerde rechten aan de universiteit van Damascus, meneer Hassoun zei: Ik zei tegen hem:

“Mijn zoon, eindig je studies en krijg je diploma, deze veldslagen duren lang”. Hij antwoordde me, ‘Mijn vader, het diploma sterft op het moment dat zijn houder sterft, maar het martelaarschap voor het moederland sterft nooit, het duurt generaties lang.”

Hij bracht zijn vrouw naar Jaramana , naar het ziekenhuis zodat ze kon baren.  Ze vertelden hem dat er nog drie of vier dagen waren totdat het haar tijd was, maar hij verliet zijn vrouw met zijn broers en zussen en zei tegen haar: ‘Ik wil gaan, de ouderlingen [zijn ouders] zijn daar en ik zal niet laat hen met rust.

‘Hij kwam’ s avonds terug, vertrok de volgende morgen naar de strijd en werd om 8 uur ‘s morgens omgebracht.’

De pasgeboren baby werd genoemd naar zijn overleden vader, Minhal.

kijk | Abu Minhal spreekt over zijn zoon, die werd gedood toen hij Hadar verdedigde

 Minhal’s moeder , die stilletjes haar tranen weg veegde, vertelde over het verlies:

Mijn kleinzoon was de eerste martelaar, zijn naam was Anas. Daarna werd mijn zoon martelaar, zijn naam was Minhal. Na hem is mijn neef martelaar geworden, zijn naam was Ismaeel. Daarna werden nog twee neven van mij vermoord: de ene heette Hamed en de andere Hasan.”

Ze eindigde met een stoïcijnse opmerking die de veerkracht weerspiegelde, niet alleen van Hadar maar van Syriërs in het algemeen:

het verliezen van een veer zou een vogel niet naakt maken . Het maakt niet uit hoeveel we verliezen, het is beter dan dat die honden  hier komen.”

Alvorens weg te gaan, liet Mr. Hassoun zijn oude geweer zien en zei:

We volgen de schreden van onze voorouders en zullen ons moederland niet opgeven zolang we leven .

” De terroristische aanvallen op Hadar en zijn landbouwgrond worden door de westerse bedrijfsmedia genegeerd, juist omdat het rapporteren over de verwoesting door wat dezelfde media als ‘rebellen’ aanduidt, de mythe van ‘gematigden’, de mythe van een ‘Revolutie’ en van een ‘burgeroorlog.’ zou schaden.

Naast de strategische positie van Hadar worden de mensen van Hadar aangevallen omdat ze aan de kant hun leger en president staan. Maar na jaren van dergelijke aanvallen, en na meer dan 130 martelaren, is het duidelijk dat Hadar dorpelingen niet van plan zijn hun standpunt te veranderen, net zoals alle weerbare Syriërs overal in Syrië. Eva Bartlett is een Canadese onafhankelijke journalist en activist. Ze heeft jaren doorgebracht in conflictgebieden in het Midden-Oosten, vooral in Syrië en Palestina. Zij ontving de International Journalism Award for International Reporting.
Bezoek haar persoonlijke blog, In Gaza , en steun haar werk op Patreon.

Original English publication: 
Welcome to Hadar: A Village Under Siege by al-Qaeda and Israeli Forces Alike 
Eva Bartlet on Mintpress, june 22, 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *