Er wordt aan alle kanten gespeculeerd over het gevaar van een wereldoorlog, nu in de VS, GB, Frankrijk en Israel oorlogszuchtige zionisten en neo-conservatieve haviken de dienst uitmaken. Trump is, hoe vreemd het moge klinken, wat dit betreft een uitzondering, maar het vuur is hem zo na aan de schenen, dat hij wellicht weinig anders kan dan tegemoet komen aan het aandringen op een militaire interventie. Bovendien is meermaals gebleken dat de legerleiding in het Pentagon zel;fstandige actie onderneemt  

Zelf bij een korte aarzeling, kan uit onverwachte hoek een lont in het kruitvat gestoken worden. De kans is groot dat, na de gifgas-hoaxen in Doema en Salisbury, een nieuwe valse vlag aanval het doomsday scenario in werking zet.   Zoals Eduard Popov op Fort-Russ schrijft:

Ik ben geen specialist in het Midden-Oosten, maar het lukte me om mijn oude collega, een expert in de regio, met name in Iran, te raadplegen en die werkt op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. Op voorwaarde van anonimiteit zei hij dat hij mijn zorgen deelt over de mogelijk uit de hand lopende situatie en bevestigde dat de tegenstellingen tussen de grote mogendheden in Syrië zo acuut zijn dat een willekeurige vonk genoeg is om een ​​ontploffing te doen ontbranden.    Zo’n vonk kan een willekeurige botsing tussen Russische en Amerikaanse vliegtuigen zijn. Maar het is waarschijnlijker dat een directe botsing het gevolg zou zijn van instigatie door een derde partij die geïnteresseerd is in een conflict tussen de Verenigde Staten en Rusland. Eerst en vooral zou dit Israël zijn. Men zou kunnen raden dat deze “derde macht” een Amerikaanse torpedojager of vliegtuig kan treffen, waarna de schuld automatisch op Rusland zou vallen. In deze situatie zou de tijd tussen het incident en de besluitvorming absoluut minimaal kunnen zijn, wat onomkeerbare gevolgen zou kunnen hebben.

Ik denk dit dit gevaar enorm groot is. Het uitverkoren  volk van Israel zit in feite al jaren op een Armageddon te wachten. Veel gebrainwashte zionisten verbinden zo’n armageddon met een tribale belofte van hun god, en zien het als een vrijbrief om Palestina te koloniseren. Het alternatief, vrede in het Midden Oosten, is voor hen in feite een doomsday scenario.  

Vier Amerikaanse oorlogsbodems met c.a. 500 tomohawk kruisraken zijn bijna op vuurpositie in de middellandse zee. Meer dergelijke moord&vernietiging schepen zullen binnenkort aankomen. Ook oorlogstuig van andere oorlogspartijen liggen binnen schietafstand van elkaar. De situatie wordt enorm gespannen en onoverzichtelijk. Het zal niet de eerste keer zijn dat  Israelische leger eenheden een Amerikaans oorlogsschip bombarderen en een ander land de schuld ervan in de schoenen leggen.  

Naast een valse vlag aanval, kan een kwaadwillende mogendheid zoals Israel, de communicatie tussen schepen en viegtuigen onderling en met hun respectivelijke hoofdkwartieren manipuleren. Zeer waarschijnlijk bevinden zich Israelische modules in deze communicatie apperatuur die daar op voorbereid zijn. Met het gevaar van een gevaarlijke militaire reflex van een der vele betrokken partijen in deze vuile proxy oorlog.  

Israel beschikt over een aanzienlijke voorraad atoomwapens. Vroeg of laat gaat daarmee iets goed mis. Hopenlijk niet deze week.