Bron: Redaktie openbaararchief, 17 maart 2022 ~~~

Sinds 2001 zijn alle traditionele media, kranten, persbureaus en omroeporganisaties, overgenomen door een kleine groep superrijken. De weinig overgebleven media worden gedemoniseerd, uit de indexen van Google en Bing verwijderd, geblokkeerd, gecensureerd en gedwongen zichzelf op te heffen. Er is op dit moment niets meer over van de noodzakelijke persvrijheid.

Dat is een zeer gevaarlijk situatie, die vaak tot enorme historische rampen heeft geleid.

Miljoenen mensen hebben vanwege het ontbreken van eerlijke informatie zich maandenlang laten opsluiten, zijn elk contact met anderen kwijtgeraakt en velen hebben ook hun beroep, bedrijf of inkomen verloren. De gecreëerde angst en trauma;s heeft mensen veranderd en vaak ook zwak en ziek gemaakt. Door bedrog, gevaar voor uitsluiting en allerlei bedreiging hebben miljoenen mensen zich met een onbekend en mogelijk zeer gevaarlijk mRNA product laten inspuiten. Velen hebben daar nu spijt van.

Daarna kwam de mobilisatie en enorme bewapening in centraal Europa, waarbij duizenden neo-nazis getraind en bewapend werden en deze in samenwerking met de CIA en enkele neo-conservatieve oorlogszoekers het beleid van het Oekraïense leger en regering bepalen. Het westen steunt deze gevaarlijke ontwikkeling met nog meer wapentransporten en fascistische colonnes. De media logen ons alles mogelijke voor, en zwegen over de misdaden van deze neo-nazi-regimenten.

Het heeft Rusland gedwongen om voortijdig in te grijpen. Ze hebben in de 2e wereldoorlog 27.000.000 burgers verloren en willen het niet opnieuw zo ver laten komen. Met grote zorgvuldigheid zetten Russische beroepssoldaten zich in voor de de-militarisering en de-nazificate van Oekraine. De gekaapte westerse media doen hun stinkende best om een andere ‘waarheid’ te fabriceren, en schuwen daarbij geen enkel middel.

Gisteren zijn in Nederland, op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, de arrestaties begonnen. Iedereen die vanuit bezorgdheid moeite doet om het volk over de op handen zijnde ontwikkelingen en gevaren te informeren loopt gevaar om te worden opgepakt. De media zullen met hun leugens en verdraaiingen voor oorlogsbereidheid en instemming van een brede laag van de bevolking zorgen. Onafhankelijke kranten die andere informatie geven, zullen worden bedreigd, gecensureerd, geblokkeerd……. enzovoort,….

Lees svp ook deze berichten (en laat u niets wijs maken door de gekaapte traditionele media):

Geef een reactie