Bron: Ben Norton
geopolitical economy 9 december 2023 ~~~ 

De Amerikaanse regering heeft de Verenigde Naties lamgelegd, stemt tegen de rest van de wereld en verhindert vrede in Gaza door een veto uit te spreken over drie verschillende resoluties in de Veiligheidsraad. Ondertussen blijft Washington wapens geven aan Israël.

De Verenigde Staten hebben hun vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties drie keer gebruikt in minder dan twee maanden om resoluties die oproepen tot vrede in Gaza te blokkeren.

Ondertussen stuurt Washington voor miljarden dollars aan wapens naar Israël, waarmee het land direct wordt geholpen terwijl het oorlogsmisdaden begaat tegen Palestijnse burgers.

Op 8 december stemde de Veiligheidsraad over een resolutie die opriep tot een “onmiddellijk humanitair staakt-het-vuren” en de onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars.

De Verenigde Staten was het enige land in de 15 leden tellende raad dat tegen de maatregel stemde.

 • De Verenigde Staten spreken hun veto uit over de ontwerpresolutie van de Veiligheidsraad die een onmiddellijke humanitaire wapenstilstand in Gaza en de onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating van alle gijzelaars zou hebben geëist.
 • STEMMING
 • Voor: 13
 • Tegen: 1 (VS)
 • Onthouding: 1 (VK) pic.twitter.com/hY0YcJ1JKF
 • VN-nieuws (@UN_News_Centre) 8 december 2023

Deze resolutie was ingediend door de Verenigde Arabische Emiraten en had de steun van meer dan 90 VN-lidstaten.

De 13 leden van de Veiligheidsraad die voor de maatregel stemden waren Albanië, Brazilië, China, Ecuador, Frankrijk, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Rusland, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten.

De naaste bondgenoot van de VS, het Verenigd Koninkrijk, was het enige land dat zich onthield van stemming.

Stemming van de VN-Veiligheidsraad (op 8 december) die oproept tot een humanitair staakt-het-vuren in Gaza:

VOOR (13)

 • Albania
 • Brazil
 • China
 • Ecuador
 • France
 • Gabon
 • Ghana
 • Japan
 • Malta
 • Mozambique
 • Russia
 • Switzerland
 • UAE
 • ( – Gesteund door meer dan 90 VN-lidstaten en Secretaris-Generaal… https://t.co/b0FM7mhLEn
 • — Ben Norton (@BenjaminNorton) December 9, 2023

De Verenigde Staten hielpen mee aan het ontwerp van de Verenigde Naties na de Tweede Wereldoorlog, waarbij de macht werd geconcentreerd in de Veiligheidsraad en de overwinnaars permanente zetels met vetorecht kregen: de VS, het VK, Frankrijk, de USSR (nu Rusland) en China.

Veel landen in het Zuiden hebben opgeroepen om de Veiligheidsraad uit te breiden en het vetorecht af te schaffen.

China en Rusland hebben herhaaldelijk hun steun uitgesproken voor uitbreiding van de raad. Maar Washington heeft zich fel verzet tegen het initiatief.

De leiders van het Zuiden zijn vooral gefrustreerd over het feit dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, die elk minder dan 70 miljoen inwoners hebben, allebei een permanente zetel in de Veiligheidsraad hebben, maar veel van de dichtstbevolkte landen op aarde, zoals India, Pakistan, Bangladesh, Indonesië, Nigeria of Brazilië, niet.

De linkse president van Brazilië, Lula da Silva, benadrukte in november dat het falen van de VN om vrede te brengen in Palestina aantoont dat het systeem “kapot” is en een “gebrek aan geloofwaardigheid” heeft.

“De VN moet veranderen”, zei Lula en hij riep op om de Veiligheidsraad uit te breiden en het vetorecht af te schaffen.

“De VN van 1945 werkt niet in 2023”, voegde de Braziliaanse leider eraan toe.

VS keurt historisch beroep van secretaris-generaal van de VN op artikel 99 af

Secretaris-generaal van de VN António Guterres heeft publiekelijk opgeroepen tot een staakt-het-vuren in Gaza, maar werd afgewezen door Washington.

Guterres nam de buitengewone maatregel om artikel 99 van het VN-Handvest in te roepen, voor het eerst in vijf decennia.

Artikel 99 stelt: “De Secretaris-Generaal kan elke aangelegenheid die naar zijn mening een bedreiging kan vormen voor de handhaving van de internationale vrede en veiligheid onder de aandacht van de Veiligheidsraad brengen”.

The Associated Press merkte op: “Artikel 99 wordt uiterst zelden gebruikt. De laatste keer dat er een beroep op werd gedaan, was tijdens de gevechten in 1971 die leidden tot de oprichting van Bangladesh en de afscheiding van Pakistan”.

In het geval van de Bengaalse nationale bevrijdingsoorlog van 1971 voerde het rechtse militaire regime van Pakistan etnische zuiveringen door en pleegde genocide op Bengalen, met de steun van de Amerikaanse regering – in het bijzonder van president Richard Nixon en nationaal veiligheidsadviseur Henry Kissinger.

De genocidale situatie in Palestina is vandaag de dag opvallend vergelijkbaar.

In november van dit jaar waarschuwden topdeskundigen van de VN dat “ernstige schendingen die Israël begaat tegen Palestijnen… wijzen op een genocide in wording”.

De VN-experts schreven:

 • [Israëlische functionarissen] illustreerden bewijs van toenemende genocidale ophitsing, openlijke intentie om “het Palestijnse volk onder bezetting te vernietigen”, luide oproepen tot een ‘tweede Nakba’ in Gaza en de rest van het bezette Palestijnse gebied, en het gebruik van krachtig wapentuig met inherent willekeurige effecten, resulterend in een kolossale dodentol en vernietiging van levensonderhoudende infrastructuur.

De Wall Street Journal meldde op 1 december dat “de VS Israël heeft voorzien van grote bunkerbommen, naast tienduizenden andere wapens en artilleriegranaten”.

In minder dan twee maanden heeft Washington Israël ongeveer 15.000 bommen en 57.000 artilleriegranaten gestuurd.

In feite is Gaza nu een van de zwaarst gebombardeerde gebieden in de geschiedenis, volgens een rapport in de Financial Times.

VS sprak veto uit over twee andere resoluties van de Veiligheidsraad over Gaza

De Verenigde Staten stemden in oktober tegen twee vergelijkbare resoluties.

Op 16 oktober stemden de VS en hun bondgenoten het VK, Frankrijk en Japan tegen een maatregel van Rusland die opriep tot een humanitair staakt-het-vuren in Gaza.

 • De Westerse mogendheden hebben een resolutie van de VN-Veiligheidsraad om zeep geholpen die een humanitair staakt-het-vuren in Gaza voorstelde.
 • De resolutie was voorgesteld door Rusland
 • 5 landen stemden voor het staakt-het-vuren:
 • China
 • Gabon
 • Mozambique
 • Rusland
 • VAE
 • 4 stemden tegen:
 • Frankrijk
 • Japan
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • VS… pic.twitter.com/6UMfoRRqQH
 • Ben Norton (@BenjaminNorton) 17 oktober 2023

Twee dagen later sprak de VS een eenzijdig veto uit over een door Brazilië ingediende resolutie die aandrong op “humanitaire pauzes” in Gaza.

Het Verenigd Koninkrijk onthield zich van stemming. Rusland deed dat ook, maar als een vorm van protest, met het argument dat de resolutie te zwak was en in plaats daarvan aandrong op een staakt-het-vuren.

 • VS spreekt veto uit over resolutie Veiligheidsraad die zou hebben opgeroepen tot “humanitaire pauzes” om levensreddende hulp te bieden aan miljoenen mensen in Gaza.
 • Voor: 12 (Albanië, Brazilië, China, Ecuador, Frankrijk, Gabon, Ghana, Japan, Malta, Mozambique, Zwitserland, VAE)
 • Tegen: 1 (VS)
 • Onthouding: 2 Rusland, VK pic.twitter.com/y4tiAbRMUQ
 • VN-nieuws (@UN_News_Centre) 18 oktober 2023

Tijdens de vergadering van de Veiligheidsraad op 8 december waarschuwde Dmitriy Polyanskiy, de vertegenwoordiger van Rusland bij de VN, dat de Verenigde Staten “verschroeide aarde in hun kielzog achterlaten”.

De ambassadeur van China, Zhang Jun, verklaarde: “De taak van de Raad is zeer duidelijk en definitief – onmiddellijk handelen, een staakt-het-vuren bereiken, burgers beschermen en een menselijke catastrofe op grotere schaal voorkomen”.

“De taak van de Raad is zeer duidelijk en definitief – onmiddellijk handelen, een staakt-het-vuren bereiken, burgers beschermen en een menselijke catastrofe op grotere schaal voorkomen” – Zhang Jun, Permanent Vertegenwoordiger van China pic.twitter.com/VY9LEf2vKs

VN-nieuws (@UN_News_Centre) 8 december 2023

139 van de 193 leden van de Verenigde Naties erkennen Palestina als soevereine staat, maar het is officieel geen VN-lidstaat – omdat de Verenigde Staten hebben verhinderd dat het er een werd.

Palestina heeft echter wel de status van waarnemer bij de VN (samen met het Vaticaan).

De vertegenwoordiger van de waarnemerstaat Palestina, Riyad Mansour, nam deel aan de zitting van de Veiligheidsraad van 8 december.

“Miljoenen Palestijnse levens staan op het spel, elk leven is heilig en het redden waard”, waarschuwde hij.

Door geen staakt-het-vuren goed te keuren, zorgt de Veiligheidsraad ervoor dat Israëlische “oorlogsmisdadigers meer tijd krijgen om hun misdaden te plegen”, voegde Mansour eraan toe.

De Palestijnse vertegenwoordiger vroeg: “Hoe kan dit gerechtvaardigd worden? Hoe kan iemand het afslachten van een heel volk rechtvaardigen?”