Bron: Telesur 24 mei 2021 ~~~

Mensenrechtenverdedigers veroordeelden de razzia’s als een gemilitariseerde oorlog tegen Palestijnen met Israëlische staatsburgerschap of een Jeruzalem-residence (verblijfsvergunning).

Op zondagnacht begon de Israëlische politie een campagne met huisinvallen om Palestijnen te arresteren die hadden deelgenomen aan protesten in Jeruzalem en andere gemengde steden in Israël.

“Dit is een oorlog van de Israëlische politie tegen Palestijnse demonstranten, politieke activisten en minderjarigen,” veroordeelde Hasan Yabareen, de directeur van het Legal Center for Arab Minority Rights (juridisch centrum voor de rechten van de arabische minderheid) in Israel (ADALAH).

De politie kondigde aan dat zij in de afgelopen weken meer dan 1.500 mensen heeft gearresteerd, zonder de nationaliteit van de arrestanten te specificeren. Israëlische media meldden echter dat de meesten van hen van Palestijnse afkomst zijn, met de Israëlische nationaliteit of een Jeruzalem-residence.

Het Israëlische Openbaar Ministerie heeft al formele aanklachten ingediend tegen ongeveer 230 Arabieren en Joden voor verschillende misdrijven, zoals “het aanvallen van politieagenten onder verzwarende omstandigheden”, “het in gevaar brengen van mensenlevens in een transportstrook”, “deelname aan rellen” of “het gooien van stenen”. Onder de verdachten zijn minderjarigen.

Bij de huidige arrestatiecampagne, die is goedgekeurd door de Israëlische minister van Openbare Veiligheid Amir Ohana, zijn speciale troepen ingezet ter ondersteuning van de politie.

Yabareen veroordeelde de razzia’s als een gemilitariseerde oorlog tegen Palestijnen die in Israël wonen en eiste een dringende reactie van alle Palestijnse politieke groeperingen en het Hoge Follow-up Comité voor Arabische Burgers van Israël.

De afgelopen maand hebben Arabieren met de Israëlische nationaliteit, dwz Palestijnen en hun nazaten die in het door Israel in 1948 bezette deel van historisch palestina gebleven zijn, zich actief gemobiliseerd tegen de militaire agressie op de in Gaza wonende bevolking.

Topfoto: Palestijnse jongere gearresteerd door Israëlische veiligheidsagenten, 23 mei 2021. | Foto: Twitter/ @dohanews