Bron: Sonja van den Ende, 
devend.online 23 jan 2024 ~~~ 

De NRC is een krant die al elf jaar het beleid ten aanzien van Syrië uitdraagt door bewust of onbewust terrorisme te sponsoren, namelijk pro zogenaamde rebellen, waarvan inmiddels bewezen is dat ze zich bijna allemaal bij ISIS hebben aangesloten, of zoals de Arabische term luidt: bij DAESH, een afkorting van ad-Dawla al-Islāmiyya fi al-‘Irāq wa-sh-Shām, hetgeen ‘vernietiger’, ‘vertrapper’ betekent.

Alle zogenaamde oppositiegroepen krijgen de naam DAESH, omdat ze in de ogen van het Syrische volk moordenaars en onruststokers zijn.

Deze NRC meldt het volgende:

Assad handlanger krijgt celstraf: ‘Dit is een voorbeeld voor oorlogsmisdadigers overal ter wereld’
Rechtszaak
Een naar Nederland gevlucht lid van een pro-Assad militie is hier veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. Voor betrokkenheid bij oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Het is een historisch vonnis.

Dan volgt een zeer onsamenhangend verhaal over hoe hij in het Palestijnse vluchtelingenkamp Al-Nayrab buiten Aleppo was en minstens 2 of meer mensen martelde in een detentiecentrum in de buurt, omdat hij zich had aangesloten bij Liwa-al-Quds. Maar waarschijnlijk waren deze twee mensen die hij zou hebben gemarteld, militieleden van DAESH of een aanverwante groep. Hoogstwaarschijnlijk behoorden deze twee tot Harakat Nour Al-Din Zenki.

Harakat Nour Al-Din Zenki, is een islamistische jihadistische militie die sinds 2011 in Syrië vecht. Het werd beschouwd als een van de machtigste en brutaalste groepen in het Aleppo gebied en onthoofde en vermoordde veel mensen, alawieten, christenen en tegenstanders. Deze groep was gelieerd aan Turkije en Qatar, Ze werden gesponsord door de VS (net als heel DAESH – ISIS wordt gesponsord door het Westen). Midden juli 2016 vingen al-Zenki terroristen de 12-jarige jongen Abdullah Issa als “krijgsgevangene”, sneden zijn keel door en onthoofden hem vervolgens. Zijn vader was lid van Liwa-al-Quds die vocht tegen deze terroristen die Syrië en Irak verwoestten. Deze terroristische groepen worden gefinancierd, gesponsord en opgericht in Al-Bucca kamp, Irak door de CIA en haar handlangers de EU/NAVO.

De steun werd georganiseerd door het Amerikaanse Military Operation Centre (MOC) in Amman, Jordanië. Waar Nederland ook deel van uitmaakte en daarmee deze Jihadisten financierde. Zij waren één van de 22 groepen die gefinancierd werden door de Nederlandse regering en belastingbetalers.

Met tussenkomst van de VN en de Syrische regering kreeg deze terreurgroep vrije doorgang naar Idlib, waar ze zich aansloten bij Hayat-Tahrir al-Sham, de grootste terreurgroep in Noord-Syrië, die weer, en nu nog steeds, steun krijgen van Nederland en het Westen, denk maar aan de recente aardbeving: de VN en het Westen stuurden hulp naar deze terreureclave en niet naar Syrië zelf.

Mustafa Addahoudi (zoals genoemd door de rechtbank) werd gearresteerd in Kerkrade,… pic.twitter.com/kf4NaawbCh
– Mansour Omari (@MansourOmari) 22 januari 2024

Een tweet van een zogenaamde oppositiefiguur die beweert dat hij zelf het doelwit was van marteling en gevangenschap in Syrië. Hij wordt gesteund door het Westen en heeft zich in deze zaak gemengd om zijn tegenstander, lid van Liwa-al-Quds, in Nederland in de gevangenis te krijgen.

Wie is er een rechtszaak begonnen tegen Mustafa A? Dit is een Nederlandse stichting die zogenaamd vanuit Nederland onderzoek doet naar oorlogsmisdaden in Syrië, zonder mandaat en medeweten van de Syrische gerechtelijke autoriteiten. Het is de zogenaamde Nederlandse Nuhanovic Stichting, gesponsord door Amnesty, Pax Christi en natuurlijk de Nederlandse regering.

Den Haag, 22 januari 2024 – De rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in de zaak van het Openbaar Ministerie tegen Mustafa A. (lid van Liwa Al Quds). Zijn volledige naam is Mustafa Addahoudi. De rechtbank heeft hem schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en deelname aan de militieactiviteiten van Liwa al Quds, specifiek gerelateerd aan de gewelddadige arrestatie en daaropvolgende marteling van een burger in januari 2013 in het Al Nairab kamp buiten Aleppo.

ONS WERK – Het netwerk van onderzoeksjournalisten en juristen van de Nuhanovic Foundation werkt aan het blootleggen van de schade die aan burgers wordt toegebracht door oorlog en oorlogsmisdaden, en aan het verkrijgen van gerechtigheid en genoegdoening voor burgerslachtoffers. In samenwerking met in Nederland gevestigde Syrische advocaten heeft de Nuhanovic Foundation sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië het Syria Legal Network opgericht om de advocaten te helpen bij te dragen aan het proces van verantwoording voor internationale misdaden begaan in Syrië”.

We kunnen dus concluderen dat het eenrichtingsverkeer is, deze organisatie en de rechters die deze man hebben veroordeeld bevoordelen pro-rebellen, lees pro-terroristen, volgens de Syrische bevolking (de meerderheid) en de legitieme regering in Syrië zijn het terroristen.

Volgens Internationaal Recht hebben ze in principe geen bevoegdheid om deze zogenaamde tribunalen of rechtszaken in Nederland te houden. De misdaad moet bewezen worden, maar het kan niet bewezen worden als het gepleegd is in Aleppo, Syrië, als geen van de aanklagers of advocaten naar de plaats van het misdrijf is gegaan en alleen bewijs heeft genomen van een aantal NGO’s zoals Amnesty of Nuhanovic, die ook niet op de plaats van het misdrijf waren.

De Nuhanovic Foundation zegt dat ze alleen gespecialiseerd zijn in de Yazidis zaak, dus niet in DAESH. En om in te spelen op de toekomst hebben ze een juridisch adviseur voor Nederlands volgende doel, Oekraïne, zoals te lezen is op hun website.

Foto: Adobe Stock

Natuurlijk is er geen actie ondernomen tegen de terroristen van de Nour-al-Din -Zenki brigade die de 12-jarige Abdullah onthoofden. De pro-Westerse media gaat zelfs zo ver, zoals gewoonlijk, om te zeggen dat het een negentienjarige man was, geen kind; met andere woorden, hij kon onthoofd worden – hij was een volwassene. Waardoor hun medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid wordt verhuld.

Nederland en het Westen blijven terroristen steunen in Syrië in Idlib, Noord-Syrië, het is nooit gestopt. En ook in Nederland waar, zoals ik weet, veel jihadisten met de grote vluchtelingenstroom naar toe gekomen zijn.

Zij worden nauwelijks veroordeeld voor hun daden. Nederland vindt het belangrijker om de vijand van het Westen te veroordelen, pro-Assad en pro-Rusland ’terroristen’, die echter hun land verdedigden tegen terroristen van de Nour-al-Din -Zenki brigade of andere terroristen groepen die behoren of behoorden tot DAESH.

Topfoto: Harakat Nour Al-Din Zenki terreurgroep gelieerd aan DAESH, op de foto Omar Salakho en Mayouf Abu Bahr, die een elfjarige jongen onthoofdden en Mustafa Addahoudi, een Palestijns Liwa-al-Quds lid en pro-Palestijns activist, veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf. Foto’s: SANA, Getty Images, bewerking: Mirjam©Photo