Bron: Tayseer Khaled, PLO
Palestinian News Network (PNN) 31 augustus 2020 ~~~ 

Tayseer Khaled, lid van het Uitvoerend Comité van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), beschreef in een interview met de media de Amerikaanse stappen in de regio, te beginnen met het bezoek van de schoonzoon van de Amerikaanse president en adviseur Jared Kushner aan Israël op weg naar de Verenigde Arabische Emiraten, en dagen daarvoor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Israël en de Arabische landen, waaronder Soedan, Bahrein en de Emiraten als een bedevaart, die voorafgaat aan de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten van Amerika, te midden van discrepanties in de winstkansen tussen Donald Trump en Joe Biden ten gunste van de laatste, volgens de laatste opiniepeilingen in de Verenigde Staten van Amerika.

Hij voegde eraan toe: “Wat drijft deze Amerikaanse delegaties naar de pelgrims in de regio in deze bijzondere omstandigheden? Is het de viering van de normalisering tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël of gaat het verder dan dat naar een regionale prestatie die wordt gepresenteerd als een geschenk aan zowel de Amerikaanse president als de Israëlische premier, wat de kansen van Donald Trump verbetert om te winnen na een reeks van teleurstellingen en mislukkingen in zijn buitenlands beleid, in Noord-Korea, de Islamitische Republiek in Iran, Bolivarisch Venezuela en de Volksrepubliek China, en tegelijkertijd Netanyahu te helpen ontsnappen aan de demonstraties die hem omringen in zijn ambtswoning in Balfour Street in Jeruzalem of in zijn omgeving in Caesarea en aan corruptiedossiers die gevangenisstraf voor hem dreigen.

Hij legde uit dat de motieven voor deze pelgrims met elkaar verweven zijn en veelvoudig, zoals de normalisering tussen Israël, dat het grondgebied van drie Arabische landen, namelijk Palestina, Syrië en Libanon bezet, maar dit is het topje van de ijsberg in een bredere oceaan dan de grenzen van de normalisering, waarbij de de touwtjes van deze aktie verder rijken en zich volgens plan uitbreiden naar andere hoofdsteden in het Midden-Oosten en Afrika.

Als de zaak beperkt blijft tot een normaliseringsceremonie met de Emiraten, dan is er niets spannends aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen, en zeker, niets nieuws is Netanyahu waardig, en daarom is het doel van deze pelgrimstocht, het voorbereiden van een regionale conferentie voor de normalisering van de relatie, niet alleen tussen Israël en de Arabische landen, maar ze ook uitbreiden naar landen als Tsjaad, Zuid-Soedan, Ethiopië, en een internationale aanwezigheid waar het werd besproken op de bijeenkomst van het Kwartet, waar de Amerikaanse regering ongeveer een week geleden om vroeg.

Tayseer Khaled waarschuwde voor de beangstigende gevolgen van het feit dat de schoonzoon van de Amerikaanse president en adviseur Jared Kushner een aantal Arabische leiders heeft gebruikt om de ondertekeningsceremonie voor de normalisatie tussen de Verenigde Arabische Emiraten en Israël bij te wonen, die de Amerikaanse regering van plan is in het Witte Huis te houden. Als onderdeel van de campagne die de kansen van Donald Trump verbeterd om de presidentsverkiezingen te winnen die gepland zijn voor 3 november aanstaande, doordat Kushner flirt met een aantal Arabische leiders, en aan de andere kant druk uitoefent op een aantal andere leiders om hen te dwingen de ceremonie bij te wonen, is het bereiken van het doel als onderdeel van zijn missieagenda in de regio, terwijl staatssecretaris Mike Pompeo, een christelijke zionist, belooft het imago uit te breiden met een poging om een nieuwe regionale alliantie op te bouwen die de rol van de Arabische Liga marginaliseert en de aanwezigheid en het leiderschap van de Israëlische bezettingsstaat in de regio bevestigt.