Door Elijah J. Magnier    @ejmalrai
ejmagnier.com 25 mei 2020 
Nederlandse vertaling door Francis J.~~~ 

Iraanse tankers waren 2200 km van de Amerikaanse kusten verwijderd toen de onder Iraanse vlag varende “Fortune”, gevolgd door “Forest”,de Venezolaanse wateren binnenvoer en het Amerikaanse embargo en dreigementen aan hun laars lapten. De Islamitische Republiek stuurde berichten uit naar alle windstreken.

De eerste boodschap werd naar de Amerikaanse regering gestuurd nadat de leiders van de Golfstaten en de Arabische landen de Iraanse leider rechtstreekse hadden laten weten: “Washington is vastbesloten om de Iraanse tankers die naar Venezuela varen tegen te houden.” Iran reageerde op alle ontvangen berichten dat “zijn vijf tankers naar Venezuela zullen varen en als een van deze tankers wordt onderschept, zal Iran reageren in de Straat van Hormuz, de Golf van Oman of waar dan ook dat het het nodig acht”.

“Deze vijf tankers – de Clavel, Fortune, Petunia, Forest en Faxon – zijn slechts het begin van de levering aan Venezuela. Iran heeft het recht om zijn tankers overal ter wereld heen te sturen en elke Amerikaanse onderschepping zal worden beschouwd als een daad van piraterij en zal een directe reactie uitlokken,” zei een Iraanse beleidsmaker die de Iraanse reactie aan de Amerikaanse regering via berichtenvervoerders onthulde. 

“Iran had besloten de hoorn van Afrika te ontwijken omdat het plan was dat de eerste tanker de Venezolaanse wateren zou bereiken op de eerste dag van Eid el-Fitr (bij ons bekend als het Suikerfeest). Het doel is om een belangrijke dag te delen in het verzet van de Islamitische Republiek tegen de VS in haar achtertuin en om de sancties die zijn opgelegd aan een van de belangrijkste bondgenoten van Iran te doorbreken. Het is een boodschap aan de “As van het Verzet” dat Iran zijn vrienden en bondgenoten, waar ook ter wereld, wat de uitdagingen ook zijn, niet in de steek zal laten, en dat het de VS rechtstreeks confronteert met het opleggen van een nieuwe regel van engagement”, aldus de bron.

Iran bleef doof voor alle bedreigingen van de VS en droeg zijn vijf tankers op om niet via de Hoorn van Afrika te varen, maar door de Golf van Aden via de Bab al-Mandabstraat, het Suezkanaal en Gibraltar naar de Atlantische Oceaan – waar de VS een sterke aanwezigheid en invloed heeft. Dit verkortte de afstand en testte de bedoelingen van de Amerikaanse marine. Tegelijkertijd liet Iran zijn bondgenoten weten dat het bereid is de confrontatie met de VS aan te gaan als er ooit een escalatie in het verschiet ligt, zodat deze bondgenoten binnen de “As van het Verzet” klaar waren voor een bredere confrontatie als dat nodig mocht blijken.

De eerste Iraanse tanker, “Fortune”, bereikte de Caribische Zee op de eerste dag van Eid al-Fitr, op zondag 24 mei, met schepen van de Amerikaanse marine in de buurt. De tankers vervoeren meer dan 10 miljoen vaten olie, maar ook alkylaten en reserveonderdelen om een van de acht “buiten gebruik” zijnde Venezolaanse raffinaderijen te kunnen herstellen, zodat het olierijke Venezuela in de toekomst zelfvoorzienend kan zijn. De sancties van de VS tegen Venezuela , met het doel de rechtmatig gekozen president, Nicolas Maduro, omver te werpen. hadden de Venezolaanse raffinaderijen verlamd en tekorten aan benzine veroorzaakt.

Iran daagt de Amerikaanse regering uit en beschouwt het feit dat zijn eerste tanker er in geslaagd is Venezuela te bereiken zonder te zijn onderschept een overwinning . Teheran vindt deze uitdaging van het Amerikaanse gezag veel belangrijker dan het neerhalen van de meest geavanceerde VS-drone of het bombarderen van de grootste militaire VS-basis Ayn al-Assad in Irak.

“Onze bondgenoten vroegen zich vroeger af waarom Iran niet rechtstreeks de confrontatie met de Amerikaanse dominantie gaat. In feite waren we ons aan het voorbereiden op deze dag, en wat ons het meest helpt zijn de Amerikaanse sancties die dit land dwingen om op vele verschillende niveaus autonoom te zijn. Vandaag de dag zijn Iran en zijn bondgenoten allemaal uitgerust met een sterke ideologie en motivatie om de Amerikaanse hegemonie onder ogen te zien, en met voldoende geavanceerde militaire en financiële steun om, zowel in het Midden-Oosten als daarbuiten, het hoofd te bieden aan de VS en zijn bondgenoten. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn de VS niet meer geconfronteerd met een uitdaging die vergelijkbaar is met die van Iran. Met name wanneer de belangrijkste vijand, de VS, van mening is dat 40 jaar van sancties en maximale druk de capaciteiten van Iran verlammen. Imam Khamenei heeft al onze bondgenoten laten weten dat de militaire en financiële steun aan hen allen zal toenemen en in al hun behoeften zal voorzien in Palestina, Libanon, Syrië, Irak en Jemen. De “As van het Verzet” is nu gereed en verenigd als één front”, aldus de bron.

Venezuela had eerst president Vladimir Poetin om hulp gevraagd. Rusland zei duidelijk dat het er niet bereid toe was om schepen in de buurt van de Amerikaanse kust te sturen, omdat dat als een valse bedreiging kon gezien worden waarvan president Trump zou kunnen profiteren en kunnen leiden tot het versterken van het nationale gevoel achter hem. Daarom moest Poetin het verzoek van Venezuela afwijzen. Iran ging er bij het eerste verzoek onmiddellijk op in , dankbaar voor de mogelijkheid om de VS uit te dagen en de steun terug te kunnen geven die Venezuela in 2008 hen bood, toen Iran in nood was en onder zware Amerikaanse sancties stond die de overdracht van technologie voor de bouw van zijn eigen raffinaderijen verbood. Sindsdien heeft Iran 11 raffinaderijen gebouwd (nog eens 3, in Pars, Anahita en Bahman Geno, zijn nog in aanbouw) en wordt het beschouwd als het derde belangrijkste land ter wereld dat de Gas to Liquid-technologie (GTL) heeft ontwikkeld.

Sinds de VS brigadegeneraal Qassem Soleimani op de luchthaven van Bagdad hebben vermoord, heeft Iran de VS nieuwe gevechtsregels opgelegd. De boodschap bestaat uit de onvermijdelijkheid van een reactie tegen zijn vijanden als ze Iran aanvallen, en de dreiging dat geen enkele aanval onbeantwoord zal blijven. Het lijkt erop dat Iran niet langer bereid is de andere wang toe te keren en heeft besloten speciale maatregelen te nemen om te reageren op elke aanval tegen zijn troepen of belangen, ook in Syrië (meer details volgen in een later artikel). Ook hebben Iran en zijn bondgenoten het niveau van paraatheid tot het uiterste opgevoerd voor het geval dat de Amerikaanse regering besluit om enig aspect van de belangen van Iran aan te vallen, met inbegrip van de vloot die naar Venezuela vaart

Iran gaat niet rechtstreeks in confrontatie met de VS en vraagt zijn bondgenoten niet om het werk namens hen te doen. De “Perzische tapijtwever” heeft tijdens de 40 jaar lang sancties op deze dag gewacht. Totdat zijn capaciteit voldoende groot en zijn voorbereiding klaar was. Dit betekent dat Iran net nu steeds harder zal spelen, en dat is te merken aan de verkiezing van het nieuwe parlement en de nieuwe regering. President Trump heeft alle opties die president Hassan Rouhani hand misbruikt en uitgeput. Daarom zal elke nieuwe onderhandeling tussen Iran en de VS zeer moeilijk zijn: er is een totaal gebrek aan vertrouwen voor de waarde van elk document dat door de VS wordt ondertekend.

Of er nu een Republikein of een Democraat eind 2020 het Witte Huis baalt ,ze zullen vele lange jaren aan de telefoon kunnen wachten als ze zich voorstellen dat Iran het initiatief zal nemen en de VS zal bellen voor een afspraak. Het is nu aan de VS om Iran te bewijzen dat het de moeite waard is om überhaupt te onderhandelen.

Iran heeft stevige wortels geplant in Afghanistan, Palestina, Libanon, Syrië, Irak en Jemen. Het verspreidt zich nu in de richting van Venezuela en zal president Maduro steunen in zijn verzet tegen de Amerikaanse hegemonie en sancties. Er kan verwacht worden dat er in de zeer nabije toekomst nog meer tankers zullen volgen. Iran staat te popelen om de confrontatie met president Trump aan te gaan en sleept hem slechts enkele maanden voor de verkiezingen mee in een confrontatie. Het wanbeleid van het Coronavirus, het feit dat de Verenigde Staten hun overeenkomsten met Rusland herroepen, de agressieve houding van Trump tegenover China en de Wereldgezondheidsorganisatie en zijn afwijzing van de Iraanse nucleaire overeenkomst (JCPOA) zijn allemaal opvallende mogelijkheden om zijn herverkiezing op de proef te stellen. Daarom bereidt Iran meer verrassingen voor Trump voor om te laten zien dat zijn Midden-Oostenbeleid de veiligheid en zekerheid van de VS, zijn bondgenoten in Europa en het Midden-Oosten en de rest van de wereld in gevaar brengt.


Vertaald door Francis J.

Dit artikel is gepubliceerd door Elijah J. Magnier op ejmagnier.com
De publicatie wordt niet geblokkeerd door een Paywall, en is vertaald, zodat veel lezers van de inhoud kunnen genieten.

Elijah: “Ik wil mijn volgers en lezers bedanken voor het vertrouwen en de steun. […….] Uw bijdrage, hoe klein ook, helpt de continuïteit te waarborgen. Dank u.”

Copyright © https://ejmagnier.com   2020