Bron: Laura Savinkoff en Christopher Black
op globalresearch.ca 7 januarie 2020

Beste vrienden voor vrede,

Het Canadese Vredescongres veroordeelt de moorden op de Iraanse generaal Soleimani en anderen in de motorcade die de internationale luchthaven van Bagdad op 3 januari 2020 verliet, als een oorlogsdaad van de Verenigde Staten tegen Irak en Iran.

Deze Amerikaanse criminele actie is een daad van agressie, een schending van het VN-handvest en elke norm van internationaal recht. Het brengt de hele wereld in gevaar voor een totale oorlog. De excuses aangeboden door de Amerikaanse overheid voor deze barbaarsheid weerspiegelen hun hypocrisie, hun volledige gebrek aan moraliteit, hun minachting voor de wet, hun minachting voor beschaafd gedrag.

We moeten niet vergeten dat de Amerikaanse troepen in Irak, invasie en bezettingstroepen zijn, die Irak hebben vernietigd in de jaren sinds hun invasie in 2003. De invasie begon met de moord op duizenden mensen in de campagne “shock and awe” op de allereerste dag, ging door met hun showproces en moord op president Sadam Hussein en gaat door tot op heden, samen met hun invasie en bezetting van Afghanistan en hun invasie en bezetting van Syrië. Miljoenen zijn hierdoor gestorven.

Wereld in gevaar

Het ongekende leed veroorzaakt door het illegale Amerikaanse economische embargo tegen Iran, in strijd met het VN-handvest en het Statuut van Rome betreffende de collectieve bestraffing van burgerbevolking, is bekend en is ook een oorlogsdaad.

Dit is niet de eerste moord op Iraanse burgers door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben in het verleden met Israëlische hulp meerdere moorden gepleegd op Iraanse wetenschappers en functionarissen en hebben herhaaldelijk gedreigd het leiderschap van het land te doden.

Dit zijn de acties van criminelen. Daarom roepen we het Internationaal Strafhof op om de Amerikaanse acties als oorlogsmisdaad te veroordelen, zelfs als het geen jurisdictie over hen heeft en we roepen de SecurityCouncil op om de zaak naar het ICC te verwijzen, waardoor het ICC de jurisdictie krijgt die het nodig heeft om Donald Trump en alle betrokken ambtenaren voor oologsmisdaden aan te klagen.

Wij veroordelen de steun die de Canadese regering heeft gegeven aan de Amerikaanse actie, waardoor ze medeplichtig is aan deze misdaad. Wij roepen de bevolking van Canada op om massale protesten tegen deze misdaad uit te voeren en te eisen dat de Canadese regering de Amerikaanse actie veroordeelt als de misdaad die het is, als het ernstige gevaar voor de wereldvrede.

We roepen de Canadese regering ook op om al haar troepen uit Irak, die in strijd zijn met het VN-handvest en de Nationale Defensiewet, terug te trekken

Vrede kan alleen voortkomen uit internationale samenwerking, diplomatie en naleving van het internationale recht. Het komt niet uit oorlogshandelingen en moorden.
We roepen de VS op om hun agressieve beleid ten aanzien van Iran op te geven en hopen dat Iran een manier kan vinden om een ​​totale oorlog te voorkomen, zelfs ondanks deze ernstige provocaties door de Verenigde Staten.

Namens de leiding van het Canadese vredescongres,

Laura Savinkoff, Christopher Black
Vice-president, directeur

Gerelateerd: ‘The Criminalisation of International Justice‘, voordracht van Christopher Black op ‘Dialogue of Civilizations Research Institute’ [Video – 19 minuten]