Bron: B. 
op moonofalabama.org, 19 november 2019 ~~~ 

Er zijn een paar rellen in Iran en Amnesty International is er mee bezig:

Amnesty International @amnesty – 15:50 UTC · 19 nov 2019
Volgens berichten die we hebben ontvangen zijn minstens 106 demonstranten in 21 steden vermoord in #Iran. Geverifieerde videobeelden, ooggetuigenverklaringen & informatie verzameld van activisten buiten Iran onthullen een schrijnend patroon van onwettige moorden door Iraanse veiligheidstroepen.

“… ooggetuigenverklaring … verzameld van activisten buiten Iran …”

IMAGE:

groter

De Iraanse regering besloot om de super lage benzineprijzen van Iran te verhogen. De nieuwe prijs is alleen van toepassing op de hoeveelheid benzine, die de gesubsidieerde hoeveelheid van 60 liter per gezin per maand overschrijdt. Het extra geld zal worden verdeeld onder de armen.

De beslissing is economisch zinvol. Het was zelfs eerder aanbevolen door het IMF.

De gebruikelijke verdachten hebben de aankondiging gebruikt om protesten en rellen te lanceren in verschillende Iraanse steden. Sommige banken werden in brand gestoken en beveiligingspersoneel werd aangevallen. De CIA en de MEK-kultgroep zullen zeker proberen om nog meer onrust te stoken. De Iraanse regering heeft de toegang tot internet beperkt om dat te voorkomen.

Zolang ik me kan herinneren hebben dergelijke protesten en rellen om de twee jaar in Iran plaatsgevonden. Ze sterven meestal binnen een week af. Ik heb er vertrouwen in dat dit keer hetzelfde zal gebeuren.

Maar dat houdt de ‘regime changers’ en hun slippendragers natuurlijk niet tegen om de gebruikelijke onzin te verkondigen. Daarom krijgen we “ooggetuigenverklaringen” van “activisten” die niet in Iran zijn, over gebeurtenissen die naar verluidt binnen Iran zouden plaatsvinden.

Opmerking van de Redaktie: Bij alle gewelddadige protesten die de CIA, NED en hun lokale NGO’s in ongebonden landen opzet, heeft Amnesty Internationaal de geheime agenda om de regering van dat land het handhaven van de orde te verwijten. Zoals ze dit tijdens of vlak voor de staatsgreep-pogingen in o.a. Libye, Syrie, Ukraine en recentelijk ook in Nicaragua, Venezuela en Bolivia deed. In Venezuela zijn die pogingen tot nu toe steeds mislukt, maar in Bolivia is sinds de staatsgreep van 10 november jl een neoliberale marionetten regering aan de macht, die sociale leiders gevangen neemt of vermoord, en alle verworvenheden van 14 jaar sociaal beleid terugdraait.

Het is moeilijk om de rapporten van Amnesty te negeren, want de VN zet de verwijten van Amnesty ongecontroleerd door in belastende rapporten die door de VS, EU, en alle gebonden regeringen als motivatie gebruikt worden voor zogenaamde humanitaire interventies, zoals moordende sancties of erger.
Omdat Amnesty hun beweringen en rapporten altijd baseren op anonieme getuigenverklaringen, is de controle ervan onmogelijk. Het zou wijs en rechtvaardig zijn om deze rapporten in principe onontvankelijk te verklaren, totdat ze met enig controleerbaar bewijs ondersteund worden.

Vergelijkbaar geldt voor andere door de VS gecontroleerde NGO’s, zoals Human Right Watch (HWR)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *