Tijdens de Arabische lente, blijkt het internet en met name de sociale media als Facebook en Twitter een belangrijke rol te spelen in volksopstanden. Ondanks dat het huidige internet geen enkele waarborg voor veiligheid  biedt, worden deze sociale media gebruikt voor onderlinge coordinatie bij opstanden en gewapende strijd.

Laatste opstand in de lange rij betreft Syrie, waar op 15 maart 2011 ogenschijnlijk spontane opstanden uitbraken en nu nog steeds bloedig gevochten wordt met als doel de omverwerping van de regering van Assad. Het dodental heeft de 100.000 gepasseerd en de situatie lijkt uitzichtloos.

Op 15 maart 2011 werden ook de beveiligde servers van Certificates Authority Comodo gehackt, en de gestolen certificaten gebruikt voor inbreuk op mailverkeer van/naar o.a. yahoo-mail. Mogelijk ook voor andere diensten, want volgens officiële berichten werden er 9 valse certifikaten aangemaakt, voor sociale media en email ( login.google.com, login.skype.com, login.yahoo.com, login.live.com, addons.mozilla.com …). 
Met deze valse certificaten zijn ‘Man_in_the_Middle attacks’ uitgevoerd, waarmee in de week dat dit onopgemerkt bleef, vele miljoenen accountgegevens zijn onderschept. Daarmee kon de hacker de sociale media en zelfs emailverkeer beïnvloeden. Geheel onopgemerkt voor de gebruikers van deze internetdiensten

Kan er een verband zitten in deze twee voorvallen op dezelfde dag? Moet dit verder uitgezocht worden?

Syrië en Iran worden door de westerse elite gezien als  gevaarlijke staten, omdat ze financieel-economisch onafhankelijk zijn en de westerse belangen, met name die van Israël, in het midden oosten in gevaar kunnen brengen. Een regering-wisseling in beide landen wordt door de VS reeds lang begeerd. In alle berichtgeving worden deze landen als schurken staten neergezet. Zoals de  beweringen m.b.t. de ontwikkeling door atoom wapens (Iran) en het gebruik van gifgas tegen de eigen bevolking (Syrië)

Wat gebeurde er vlak voor de opstanden in Syrie: Certificaten autoriteiten Comodo, werden op magische wijze gehackt. Vlak daarna, met de verkiezingen in Iran op komst, ondergingen de sterk beveiligde servers van Turktrust en Diginotar een zelfde lot. De daarmee verkregen valse certificaten werden gebruikt voor het inbreken op Mailverkeer in het midden oosten, o.a. tbv het snifferen van enorm veel gebruiker gegevens, zoals inlognaam en wachtwoord voor email en sociale media.

Voor de laatste daarvan, de diginotar-hack (augustus 2011) werd door Fox-IT een Iranese groep verantwoordelijk gehouden Dat leek volgens Fox-IT (alle media) bewezen, omdat de gestolen certifikaten gebruikt werden voor een MITM (Man in the Middle) onderschepping van de Iranese emailsites van yahoo, gmail, hotmail en skype. Daarmee zijn 300.000 accounts van Iranese email gebruikers onderschept, het jaar voorafgaand aan de verkiezingen in Iran. Voor de diefstal van deze certificaten zijn alle 8 Diginotarservers gehackt. Deze servers zouden niet eens verbinding met het internet hebben gehad(!).

Bekend was dat de werkwijze opvallend veel overeenkomsten vertoonde met de comodo-hack (maart 2011), vlak voor de opstanden in Syrië. Tot 14 september 2013 werd algemeen aangenomen, dat ook dit het werk was van een Iranese organisatie, want er bood zich voor beide geslaagde hacks een geheimzinnige comodo-hacker aan, die zich bekend maakte als Iran-patriot en met veel insight informatie kon aantonen dat hij werkelijk betrokken was bij de server-inbraak. Zijn identiteit is nooit achterhaald. Het is niet verder uitgezocht.

Blijkt nu dat de NSA zeer waarschijnlijk voor beide hacks verantwoordelijk was.  Werd hier een opstand zoals in Libie en Egypte voorbereid door de CIA? Is dit de oorzaak van de onverwachte en onwerkelijke opstanden in Syrie? Zijn op vergelijkbare wijze ook de opstanden in Iran na de verkiezingen in 2009 gevoed met valse internet-media berichten? Ondanks dat de overheid en alle nieuwsmedia in 2011 onjuiste informatie over de certificaten-hacks hebben gegeven (zie kamerbrief en Fox-IT rapport, pdf), wordt niet gerectificieerd en blijft de burger fout voorgelicht over de werkelijke gang van zaken.. Dat is op zich al enorm verdacht.

Iran heeft het internet vlak voor de verkiezingen in 2012 deels geblokkeerd. Er vielen veel beschuldigingen i.v.m. schending van persvrijheid, maar misschien heeft de Iranese regering daarmee de enorme chaos zoals in Syrië weten te vermijden.

Lees ook het verhaal op Media werkgroep Syrië over de onwerkelijke, zogenaamd spontane opstanden op 15 maart 2011