Bron: E.J.Magnier, 30 september 2019

“Als president van de Verenigde Staten biedt ik mijn excuses aan voor het lijden dat we de wereld tientallen jaren lang hebben bezorgd, met name in het Midden-Oosten. Het spijt me dat ik de Iraanse bevolking zoveel pijn heb gedaan, door harde en agressieve sancties op te leggen met als doel hun soevereiniteit in te perken en het aan de Amerikaanse hegemonie te onderwerpen. Ik ben berouwvol namens eerdere regeringen, die de Arabische landen ervan hebben overtuigd dat Iran hun vijand is en dat ze onze wapens en bescherming nodig hebben om zich te verdedigen tegen een Iraanse aanval die nooit heeft plaatsgevonden. Het echte doel was om onze wapens te verkopen, en het Midden-Oosten te transformeren in een enorm Amerikaans wapenmagazijn ten behoeve van onze bewapeningsindustrie. Ik ben berouwvol over mijn land, dat in het verleden heeft bijgedragen aan het omverwerpen van het Iraanse regime en dat tot op heden heeft geprobeerd het hele Midden-Oosten te destabiliseren ”.

“Ik ben berouwvol omdat we hebben gekeken en toegestaan ​​zonder in te grijpen op de groei van ISIS in Irak en de migratie naar Syrië. Ons doel was om mislukte staten in de Levant en Mesopotamië te creëren. Het vinden van één enkel land waar alle jihadisten zich konden verzamelen in hun droomwereld, Bilad al-Sham, was handig voor de uitbreiding van de VS en haar bondgenoten, voornamelijk Israël, en om zonder obstakels het Syrische grondgebied te bezetten. De levens van vele Syriërs boden ons geen zorgen en werden gecategoriseerd als “bijkomende schade”, een straf die alle eerdere VS-regeringen gebruikten om hun criminele daden te verbergen, inclusief het doden van honderdduizenden burgers. Ik heb er geen excuus voor, dat we de Syrische bevolking hebben verhinderd hun land weer op te bouwen. We deden dit door middel van het opleggen van brutale sancties, door druk uit te oefenen op Jordanië om de commerciële uitwisseling te beperken, door de grensovergang van Al-Tanf te bezetten om de deuren voor de handel tussen Irak en Syrië te sluiten en door de troepen in het noordoosten van Syrië te houden onder het voorwendsel de Koerden een eigen staat te geven, en hen dan over te laten aan de genade van Turkije. We wisten echt niet wat we deden en hadden geen strategie omdat we totaal onwetend waren over de realiteit van de Levant ”.

“Ik ben namens de VS bedroefd voor al de Iraakse burgers die rechtstreeks door de VS, of als gevolg van de acties van de VS zijn gedood. We hebben de economie van Mesopotamië vernietigd en geplunderd door sancties op te leggen (voedsel voor olie) en we hebben bijgedragen aan de dood van honderdduizenden kinderen. We hebben het leger ontmanteld, en een decennium later zoveel mogelijk Irakezen gedood, en geprobeerd het land in te delen in verzwakte ministaten ”.

“Ik verontschuldig me dat we Israël de Golanhoogte heb aangeboden, een Syrisch grondgebied, in plaats van Israël een vredesakkoord met Syrië op te leggen. Ik begrijp niet waarom geen enkele vorige president een Palestijnse staat afdwong, toen dezelfde Palestijnen overeenkwamen met de Israëliërs in twee staten samen te wonen. We hebben onze ogen gesloten voor alle moorden gepleegd door het Israëlische leger en hebben deze acties ondersteund in naam van “het recht op zelfverdediging”. We hebben elke Israëlische oorlog, gerichte moord of invasie gerechtvaardigd in plaats van te werken aan een vredesakkoord dat alle betrokkenen ten goede zou zijn gekomen. We hebben Jeruzalem aan Israël gegeven, daarbij de rechten van de Palestijnen negerend, omdat we de Golf-Arabieren ervan hebben overtuigd hun zaak op te geven. De Israëlische lobby in Washington is te machtig om het te kunnen negeren, en presidenten willen herkozen worden .”

“Ik weet niet wat ik moet zeggen over Afghanistan. We hebben het land aangevallen, het vernietigd en zoveel mensen vermoord omdat we een sterk leger hadden en niet wisten wat we ermee moesten doen. We verklaarden de Taliban schuldig aan het beschermen van dezelfde Al-Qaida die onze regering had gecreëerd en bewapend om tegen de Sovjets te vechten; dezelfde Al-Qaeda die we decennia later en tot op heden hebben ondersteund met training en wapens, om de bevolking van Syrië te terroriseren en de legitieme regering te bestrijden. De laatste regering schudde de hand van de Taliban, na zoveel jaren van onnodige oorlog, en sloot vrede met hen. ‘

“Ik weet dat mijn voorganger Arabische leiders heeft geintimideerd en koningen heeft vernederd met het doel hun geld op te zuigen. Eerdere presidenten beschouwden deze leiders als niet-gekozen, en daarom immuun voor Amerikaanse chantage. Er was geen angst voor een staatsgreep omdat deze koninkrijken het leiderschap doorgeven van het ene gezinslid naar het andere. Toch hadden we niet het recht om tussenbeide te komen en ze om geld te vragen. We hebben ons gedragen op de meest afschuwelijke manier, die indruist tegen elk moreel en ethisch principe van het Westen ”.

“Ik zou hier moeten stoppen, of ik zou dagen moeten spreken over hoe we de wereld minder veilig hebben gemaakt, een wapenwedloop met Rusland hebben bevorderd, raketten in Europa hebben ingezet en Europeanen hebben overtuigd van een Russisch gevaar dat niet bestaat, Hoe we geprobeerd hebben de invoer van Russisch gas te stoppen en Europa te dwingen een alternatieve route te vinden en de kraan in Oekraïne te sluiten, waardoor Europese bondgenoten zouden worden bedreigd als ze het Amerikaanse beleid niet volgen, zelfs als we grenzeloze winst hebben behaald uit elke cent die we hebben geïnvesteerd in het verdedigen van het continent in de Tweede Wereldoorlog. Het spijt me dat we het regime in Venezuela en op zoveel andere plaatsen in de wereld gedurende vele decennia hebben geprobeerd omver te gooien ”.

“Ik beloof te werken voor vrede, Israël op te leggen zijn honderden nucleaire bommen op te geven, de Arabische staten te verplichten scholen, universiteiten te bouwen, banen te bieden, voor het klimaat en de aarde te zorgen en grenzen te openen voor iedereen die het leven van hen en hun familie wil verbeteren, en de vijandigheid te stoppen die we hebben aangewakkerd door het promoten van sektarische verhalen. Ik beloof het leger van de Verenigde Staten van Amerika te gebruiken tegen elk land ter wereld dat een ander land wil binnen vallen of destabiliseren. Als de mensen volwassen genoeg zijn, kunnen ze in aktie komen en zelf hun leiders vervangen. Het is niet aan de VS om het werk namens hen te doen. Als ze lijden, is het een proces dat ze moeten doorlopen om te realiseren wat ze in het leven willen. ‘

“En ten slotte schaam ik me niet om mijn gevoelens te uiten en te delen met de wereld. Ik voel me als mens kwetsbaar, gelukkig, verdrietig, vreugdevol en soms depressief. Het is geen kwaad om jezelf als mens en menselijk wezen onder ogen te zien. Ik onderzoek dagelijks mijn geweten en probeer te handelen voor de voorspoed en het welzijn van de wereld, zonder de idiote slogan: “God zegene Amerika en niemand anders”. Ik zeg “God zegene de wereld en begeleide mij in mijn weg om te voorkomen dat ik lijden en honger veroorzaak alsof de wereld mijn thuis is, terwijl het het tehuis is van iedereen die bereid is in vrede en voorspoed te leven ”.

Dit is wat de nieuw gekozen Amerikaanse president vandaag op de tv sprak, in zijn toespraak aan alle landen, op de dag van zijn verkiezing. Ik kon mijn oren niet geloven. Iedereen om me heen luisterde in tranen. Mensen hadden plotseling een nieuwe hoop in het leven.

En plotseling werd ik wakker …

Komt er een tijd dat een soortgelijke toespraak tot een toekomstige generatie zou kunnen worden gericht?