Herinneren we ons deze vaccinatiestrategie van de rijksoverheid nog? De eerste prikken met Pfizer mRNA werden vanaf februari 2021 aan medewerkers en verpleegden in zorginstellingen toegediend. De rest van de Nederlandse bevolking werd vervolgens min of meer gedwongen om zich eveneens te laten behandelen met dit experimentele product.

Uit een verzoek op basis van de Freedom of Information act vrijgekomen intern vertrouwelijk document van Pfizer bleken er toen al meer dan 42.000 bijwerkingen gemeld te zijn, waarvan 1223 fataal; 11.360 nog niet hersteld, mogelijk eveneens fataal; en 9400 onbekend.

In tegenstelling tot de weinige informatie die aan het publiek bekend gemaakt is, blijkt de Pharmacy-producent zelf dus voldoende op de hoogte te zijn geweest van de rampzalige bijwerkingen. Het had zich zijn verantwoordelijjkheid moeten realiseren en dit gevaarlijke experiment met miljoenen mensen moeten stoppen – hetgeen ze niet gedaan heeft. Zowel de betrokken pharmacybedrijven als de diverse regeringen hebben hun verantwoordelijkheden voldoende ingedekt om zich blijkbaar geen zorgen te hoeven maken.

Bekijk een van de vrijgegeven interne documenten van Pfizer, at sinds 27 november gepubliceerd is op de website van Public Health and Medical Professionals for Transparency

POSTMARKETING-EXPERIENCE.PDF (Pfizer – vrijgegeven door FDA na rechterlijke uitspraak)

website https://phmpt.org/ – Klik er op om ook alle overige documenten te kunnen lezen.

Dit vertrouwelijke interne document dateert van februari 2021, toen in Nederland begonnen werd met het behandelen van alle bewoners van zorginstellingen. Zij konden het niet weigeren en te veel zijn er aan gestorven.

Op dit moment, 10 december 2021, heeft de demissionaire regering in navolging van een advies van de gezondheidsraad besloten om dit gevaarlijke experimentele product vanaf 20 december in kinderen van 5 tot 12 jaar met lichamelijke afwijkingen te spuiten en vanaf januari 2022 in alle kinderen van die leeftijd-catagorie.

Hoe kan de demissionaire regering van Nederland hiermee desondanks doorgegaan? En hoe kunnen alle traditionele media, universiteits-wetenschappers, zgn ‘deskundigen’ en vele Ngo’s dit desondanks ondersteunen?

Naast het misdadige ervan, kan de onderschrijving van een eugenistische ideologie niet uitgesloten worden.

Van de superrijken die zowel de gezondheidsorganisaties als de universiteiten en de traditionele media bezitten of controleren is hun voorkeur voor deze eugenistische ideologie bekend. Ze pleiten (soms zelfs openlijk) voor een enorme reductie van de wereldbevolking, aan de hand van bepaalde selectiecriteria.

Ondersteunen onze regeringsleiders deze duistere ideologie, die in 40-45, tijdens de Nazi-bezetting, van de toenmalige autoriteiten eveneens de volle ondersteuning kreeg?

Er klonk toch na afloop van deze verschrikkelijke genocide een volmondig “NIE WIEDER”?

Laten we hopen dat het ‘slechts’ een vreselijk misverstand is, en binnenkort vernemen dat dit rampzalige project van regeringen, media, Ngo’s en ‘deskundigen’ onverwijld gestopt wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *