Bron: Vanessa Beeley 
beeley.substack.com 29 dec 2022 ~~~

Een recent rapport belicht de wreedheden gepleegd door Al Qaeda en Witte Helmen in de provincie Idlib

Het volgende is mijn interview met RT International over de recente vrijgave van een rapport van een mensenrechtengroep over het lot van Syrische christenen in Idlib die leven onder de onderdrukking van Al Qaeda en uitlopers daarvan, waaronder de Witte Helmen:

Het volgende zijn fragmenten uit het STJ rapport en mijn Twitter thread die ik gisteren publiceerde. Aan het eind vindt u links naar gerelateerde artikelen op basis van getuigenissen die ik de afgelopen zeven jaar ter plaatse in Syrië heb verzameld.

Belangrijk nieuw rapport over vervolging van Syrische christenen in #Idlib door gewapende bendes van #AlQaeda-afkomst. #WhiteHelmets hebben ook deelgenomen aan ontheiliging van christelijke kerken & gewelddadige inbeslagname van eigendommen (getuigenis). Westerse regimes zijn antichristelijk.

Door gewelddadige onrust zijn christenen in delen van Syrië sinds kort in handen van islamistische militanten. Om zichzelf te beschermen zijn ze gedwongen zich aan te passen aan de grillen van hun nieuwe machthebbers, die hun religieuze praktijken hebben verboden, hun eigendommen in beslag hebben genomen en hen zelfs hebben lastiggevallen en mishandeld.

Al tien jaar lang willen christenen in de Syrische stad Idlib de diensten van Kerstmis en Nieuwjaar vieren en bijwonen, net als andere christelijke gemeenschappen in andere delen van Syrië en daarbuiten.

Sinds de overname van Idlib hebben de islamitische rebellen de christelijke burgers echter in een wurggreep gehouden en hen belet hun rituelen openlijk uit te oefenen; zij beperkten de diensten tot gebeden in de kerkzaal zonder klokken te luiden of kruisen op te steken.

Naast de beperking van hun religieuze rechten hebben de islamitische rebellen de eigendommen van christenen in beslag genomen, hen ontvoerd en zelfs gedood voor losgeld, hun gebedsplaatsen ontheiligd en hun humanitaire hulp ontzegd.

Sinds de overname door de facties hebben de christenen Idlib dan ook massaal verlaten in de richting van andere Syrische gebieden of het buitenland, met achterlating van alles wat ze bezitten. Zo is de christelijke bevolking van Idlib dramatisch afgenomen. Naar verluidt woonden er vóór 2010 in Idlib 10.000 christenen, verdeeld over de dorpen al-Yacoubiyah, al-Qunaya, al-Jadidah, al-Ghassaniyah, Halluz, en in bepaalde wijken van de steden Jisr al-Shughur en Idlib.

Ghassan (een pseudoniem), een van de laatste christenen in Idlib, bevestigde dat de golf van ontheemding uit Idlib eind 2013 zijn hoogtepunt bereikte toen de Islamitische Staat (IS) de controle over het gebied uitbreidde. Volgens Ghassan waren er in 2014, toen het Al-Nusra Front/Jabhat al-Nusra (alias Jabhat Fatah al-Sham) het gebied in beslag nam, nog slechts 210 christenen, voornamelijk ouderen, over.

Ghassan wees erop dat een groot aantal ontheemde christenen naar de stad Latakia vertrok, en later migreerden sommigen van hen naar Europa.

Al-Nusra nam de bezittingen van alle ontheemden over en verdeelde ze onder buitenlandse strijders, in meerderheid Turkisten, maar ook Tsjetsjenen, Algerijnen en Tunesiërs, bevestigde Ghassan.

Elias (een pseudoniem), een christen uit Idlib die in Libanon woont, bevestigde dat fanatieke facties beslag hebben gelegd op de eigendommen van de christenen van Idlib die uit de stad waren verdreven.

Elias zei dat de door Al-Nusra in beslag genomen eigendommen onder de hoede stonden van het “Bureau van de eigendommen van de christenen”, dat de huizen en boerderijen van de christenen in Idlib vastlegde en vervolgens verdeelde onder buitenlandse strijders. Dit ging gepaard met de inbeslagname van de auto’s van afwezige christenen en de plundering van het meubilair van hun huizen en bedrijven. De facties verlieten alleen de huizen van de christelijke ouderen die in Idlib waren gebleven.

In 2018 beweerde de HTS dat het de eigendommen van ontheemde christenen zou herstellen, maar daar kwam niets van terecht. De christenen in Idlib die probeerden hun boerderijen te herstellen, werden gedwongen vruchtgebruikcontracten te tekenen. Deze contracten bepaalden dat 60% van hun oogstproductie aan HTS werd gegeven en slechts 40% aan de boer, terwijl de boer verantwoordelijk bleef voor de teelt van de boerderij en alle uitgaven. Toen zij van deze oneerlijke voorwaarden hoorden, weigerden al degenen die een aanvraag voor het herstel van hun boerderij hadden ingediend te tekenen en trokken zij hun dossiers in. Ondertussen mochten christenen in het buitenland niet eens het herstel van hun eigendommen eisen onder verschillende voorwendsels, waaronder verblijf in Europa en steun aan het regime.

In heel 2018 documenteerde STJ de inbeslagname van ten minste 750 huizen van christelijke inwoners van het platteland van Jisr al-Shughur.

De huizen werden in beslag genomen door HTS, de Guardians of Religion Organization/ Hurras al-Din, en de Turkistan Islamic Party (TIP) onder het voorwendsel dat hun eigenaars afwezig waren.

Bovendien documenteerde STJ tussen eind 2018 en medio oktober 2019 de inbeslagname van niet minder dan 550 huizen en bedrijven van christenen in Idlib door de HTS.

Ooggetuigen bevestigden aan STJ dat de gewapende facties in Idlib sommige van de in beslag genomen huizen van de christenen verhuurden en in andere huizen gezinnen van hun leden vestigden.

Eind 2018 eigende HTS zich drie markten in Idlib-stad volledig toe, namelijk Khan Kabbad voor graan, Khan Fahdi voor de verkoop van olie, en Khan Ghannoum. Deze straatmarkten omvatten pakhuizen en winkels van christelijke kooplieden en zijn van groot symbolisch belang voor de bevolking van Idlib.

Bovendien heeft de HTS in 2017 de enige christelijke kerk in Idlib-stad overgenomen, waarvan een deel is omgebouwd tot onderwijsinstelling nadat het aan iemand was verhuurd. Volgens een lokale bron hebben de huurinkomsten van de HTS uit de huizen die eigendom zijn van de christenen in Idlib alleen al meer dan 70.000 USD per jaar bedragen.

Onmogelijke voorwaarden voor teruggave

Juliet (een pseudoniem), een christen uit Idlib die in Latakia woont, vertelde STJ dat de HTS in 2018 haar huis en landbouwgrond in beslag nam en dat het haar niet gelukt is deze terug te krijgen. Juliet vertelde:

“Begin 2022 machtigde ik mijn neef om mijn eigendommen terug te vorderen via een rechtbank van de regering van de redding, opererend in Idlib. Een shariacommissie van de HTS oordeelde echter dat de factie het recht heeft om mijn eigendom te gebruiken, vooral omdat ik in een door het regime gecontroleerd gebied woon en werk als leraar voor een overheidsschool. Ik probeerde het meubilair van mijn huis te verkopen, maar de factie verhinderde dat en nam het in beslag. Alle christenen in Idlib worden op dezelfde manier behandeld.”

Juliet zei verder dat ontheemde gezinnen in Idlib die de in beslag genomen huizen van de afwezige christenen hebben gehuurd, hun huur betalen aan de HTS, waarbij ze opmerkte dat de huurprocedures allemaal mondeling en niet schriftelijk zijn.

Na 2018 begon de heilsregering haar houding tegenover de christenen van Idlib te veranderen en stond ze hen toe hun eigendommen te herstellen op voorwaarde dat ze permanent in het gebied woonden.

Ontvoeringen en moorden

Naast de inbeslagname van hun eigendommen hebben leden van hardliners de christenen van Idlib lastiggevallen en mishandeld. George (een pseudoniem), een christen uit Idlib die naar Europa is gevlucht, vertelde aan STJ schrijnende verhalen over de mishandelingen die christenen in Idlib ondervinden. Volgens George zijn leden van de hardline facties een ware terreur voor christenen, vooral omdat zij de meerderheid van de bevolking van de christelijke dorpen in Idlib zijn gaan uitmaken, waar de christenen nu nog maar 1% uitmaken.

George sprak over het ongedisciplineerde gedrag van de leden van de facties en zei: “Tegenwoordig is het heel normaal dat een Turkistan-strijder een oudere christen op straat aanvalt en hem een ongelovige of een kruisaanbidder noemt terwijl hij hem beledigt en bedreigt.”

George beschreef ook incidenten van ontvoering voor losgeld. Eén incident deed zich voor midden 2020, toen een christelijke familie werd gedwongen een bedrag van 3.000 USD te betalen aan een lid van de TIP om zijn bedreigingen te stoppen. Daarna verlieten de kinderen van het gezin hun dorp naar door het regime gecontroleerde gebieden, terwijl hun bejaarde ouders achterbleven.

Mary (een pseudoniem), een christelijke vrouw die in Idlib woont, gaf aan dat de incidenten van misbruik de laatste tijd zijn afgenomen. Mary legt uit dat deze afname niet te wijten is aan de toenemende mildheid van het gedrag van de facties, maar aan de verplaatsing van de overgrote meerderheid van de jonge mannen uit het gebied, aangezien er nu nog maar een tiental jonge mannen overblijft om voor hun bejaarde ouders te zorgen.

Mary herinnerde aan de ontvoering van en moord op de lerares Arabische taal, Suzanne Deir Kreikour, 60 jaar, afkomstig uit de stad al-Yacoubiyah op het platteland van Idlib. Suzanne werd ontvoerd, verkracht en haar gouden sieraden werden geroofd. Ze werd naakt gevonden met duidelijke tekenen van marteling en verkrachting op haar lichaam. Dagen na het incident kondigde het Heilsregime de arrestatie van de daders aan, die volgens haar de misdaad en de verwijdering van het lichaam van de vrouw zouden hebben bekend. Mary voegde er echter aan toe dat het Heilsregime de daders niet publiekelijk heeft geïdentificeerd.

Kerken ontheiligen

In de provincie Idlib staan verschillende kerken en historische christelijke gebouwen, waarvan de meeste tijdens het conflict geheel of gedeeltelijk zijn verwoest door bombardementen van zowel de Syrische regering als de rebellen. Volgens plaatselijke bronnen zijn de meeste kerken in Idlib nu vergrendeld, buiten gebruik of in gebruik bij gewapende groeperingen.

Miray (een pseudoniem), sprak met STJ vanuit Canada, waar ze naartoe verhuisde nadat ze Syrië ontvluchtte, en zei dat de Grieks-orthodoxe kerk in het dorp al-Ghassaniyah door het regime werd gebombardeerd en door Russische luchtaanvallen werd aangevallen nadat het Leger van de Verovering/Jaish al-Fatah het als hoofdkwartier koos omdat het goed versterkt was. Daarna werd de kerk verlaten.

Bovendien veranderde de TIP de Grieks-orthodoxe Sint-Janskerk in het dorp al-Jadidah in een rust- en kookplaats.

“Aangezien de hardline facties onze huizen, boerderijen en auto’s hebben onteigend, zullen ze niet aarzelen om nog verder te gaan en de kerken in beslag te nemen, evenals ons recht om onze godsdienst vrij en openlijk te belijden,” voegde Miray eraan toe.

Al-Julani’s pragmatisme

Op 19 juli bezocht HTS-leider Abu Mohammad al-Julani de dorpen al-Qunaya, al-Yacoubiyah en al-Jadidah op het platteland van Jisr al-Shughur en sprak met de bevolking gematigde taal, in een poging om de christelijke gemeenschap het hof te maken.

Op 28 augustus werd de bekende Sint-Annakerk – die van grote historische betekenis is – in al-Yacoubiyah heropend na meer dan tien jaar gesloten te zijn geweest. De heropening werd gevierd in een openbaar gemaakte ceremonie te midden van strenge veiligheidsmaatregelen van de HTS-troepen. Tientallen mensen woonden de ceremonie bij, die gevuld was met gezang en vreugde.

Analisten zien de verandering in de houding van al-Julani ingegeven door zijn besef van zijn fout om christenen en andere minderheden uit zijn invloedssfeer te deporteren. Al-Julani besefte dat de aanwezigheid van minderheden in een gebied de VS en andere westerse landen ertoe aanzet een eventuele militaire operatie van het Syrische regime en zijn Russische en Iraanse bondgenoten tegen te houden, onder het mom van bescherming van de minderheden.

Er zijn berichten over assistenten van al-Julani die ontheemde christelijke families aanbieden terug te keren naar Idlib in ruil voor het terugkrijgen van hun bezittingen en een vrij leven.

Dit valt samen met een verandering in de manier waarop het heilsregiem omgaat met de bevolking onder haar bewind. Ze heeft getracht haar harde imago af te schudden door haar gedrag te matigen; zo heeft zij de naam van haar “Spoils Committee” – verantwoordelijk voor de verkoop van christelijke eigendommen – veranderd in “Housing Corporation”.

Uit getuigenissen blijkt echter dat de christenen van Idlib hun godsdienst nog steeds niet vrij en openlijk kunnen belijden, ondanks de hervormingsbeloften van al-Julani. Gebeden en vakantievieringen blijven beperkt tot de muren van huizen en kerken met een blijvend verbod op het luiden van klokken en het opheffen van kruisen.

Lees hier verder.

Topfoto: Verlaten en verwoeste kerk in Deir Ezzor, noordoost Syrië nadat het Arabische leger van Syrië de stad bevrijdde van ISIS en aanverwante terreurgroepen. Foto: Vanessa Beeley

Vanessa Beeley is een door lezers gesteunde publicatie. Om nieuwe berichten te ontvangen en haar werk te steunen, kunt u overwegen een gratis of betaald abonnee te worden.